معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی را اینجا ببینید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی

 

ادبیات روایی همانطور که از نامش هم پیداست، به روایت پردازی داستان های واقعی و تخیلی می پردازد. ادبیات داستانی نام دیگر گرایش ادبیات روایی است.

 

در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

مجله مطالعات ادبیات روایی

دانشگاه هرمزگان

پژوهشنامه ادبیات داستانی

دانشگاه رازی

دوفصلنامۀ روایت‏‌شناسی

انجمن علمی نقد ادبی ایران

مطالعات داستانی

دانشگاه پیام نور

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی عبارتند از :

 
آب
 
آب حیات
 
آتش
 
آثار داستانی
 
آثار داستانی زنان
 
آرایه های ادبی
 
آرمان گرایی
 
آل احمد
 
آلوده‌انگاری
 
آنتاگونیست
 
آندره برتون
 
آنمیسم
 
آنیما
 
آپوش
 
آیین
 
ابراهیم ادهم و بودا
 
ابراهیم نصرالله
 
ابوتراب خسروی
 
اجاره خانه
 
اجتماع
 
اجزای کلام
 
احتمالاً گم شده¬ام
 
احلام مستغانمی
 
احمد شاملو
 
احمد محمود
 
اخوان
 
ادب حماسی
 
ادب داستانی فارسی
 
ادب شفاهی
 
ادبیات اقلیمی
 
ادبیات جنگ
 
ادبیات داستانی
 
ادبیات داستانی مصر
 
ادبیات دفاع مقدس
 
ادبیات روایی منثور معاصر
 
ادبیات عامه
 
ادبیات معاصر عربی
 
ادبیات کرمانشاه
 
ادبیّات
 
ادبیّات اندرزی
 
ادبیّات تطبیقی
 
ادبیّات داستانی
 
ادبیّات عامیانه
 
ادبیّات معاصر
 
ادبیّات کهن
 
ادگار آلن پو
 
ارمیا
 
از خم چمبر
 
ازبه
 
اسطورة ایرج
 
اسطوره
 
اسطورۀ کیومرث
 
اسطورۀ یاد و فراموشی
 
اسماعیل فصیح
 
اسکندرنامة نقّالی
 
اعتیاد
 
افسون زدگی جدید
 
افشین و بودلف
 
افغانستان
 
اقلیم دریایی
 
اقلیم روستایی
 
اقلیم کارگری
 
الحرب فی برّ مصر
 
الطنطوریه
 
الفراشة الزّرقاء
 
الگوی روایی
 
اماسی
 
امیرخانی
 
امیرخسرو دهلوی
 
اندیشه
 
انسان مبارز
 
انقلاب اسلامی
 
اهریمن
 
اهریمن خشکسالی
 
اهل غرق
 
اوژن یونسکو
 
اژدها
 
اکسپرسیونیسم
 
ایدئولوژی
 
ایدن ‌چمبرز
 
ایرج
 
ایزد آب
 
ایزد بانوان
 
ایزوت و تریستان
 
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
 
این شکسته­ها
 
با مادرم همراه
 
باختین
 
بارت
 
بازنمایی جنسیت
 
بازگشت زمانی
 
بازی
 
بانوی حصاری
 
باورپذیری
 
بررسی تطبیقی
 
برزونامۀ ‌جدید
 
بزرگ علوی
 
بسامد
 
بعدازظهر آخر پاییز
 
بلقیس سلیمانی
 
بن¬مایه
 
به کی سلام کنم
 
بهرام صادقی
 
بهرام گور
 
بوف کور
 
بچه مردم
 
بیش متنیت
 
بینامتنی
 
بینامتنیت
 
بینامتنیّت
 
بینش اساطیری
 
بیوتن
 
بیوه‌کشی
 
بیژن نجدی
 
تاریخ بیهقی
 
تالکوت پارسونز
 
تجربۀ زیسته
 
تحرک اجتماعی
 
تحقیق کیفی
 
تحلیل
 
تحلیل انتقادی گفتمان
 
تحلیل روایی
 
تحلیل متن
 
تحلیل گفتمان
 
تحلیل گفتمان انتقادی
 
تحول شخصیت
 
تحولات اجتماعی
 
تداوم
 
تراژدی نوین (مدرن)
 
تراژدی یونان باستان
 
ترجمه رمان
 
ترس و لرز
 
تعیلم و تربیت
 
تقابل‌های دوگانه
 
تمثیل
 
تنازع
 
تنیدگی
 
توبه
 
تودوروف
 
توردوف
 
توصیف
 
توصیف عملی
 
توفیق حکیم
 
تولستوی
 
تک گویی
 
تک گویی درونی
 
تکنیک داستان/روایت
 
تک‎گویی درونی
 
تیشتر
 
تیپ شخصیّتی
 
ثروت اباظه
 
جادو
 
جالینوس و استر
 
جامعه سنتی
 
جامعه شناسی محتوا
 
جامعه­شناختی
 
جامعه‌شناسی ادبیات
 
جامعه‌شناسی محتوا
 
جامع‌الحکایات
 
جامی
 
جای خالی سلوچ
 
جبرا ابراهیم جبرا
 
جذبه
 
جرج سالم
 
جریان سیال ذهن
 
جریان¬های داستان¬نویسی
 
جفری لیچ
 
جلال آل احمد
 
جلوة طبیعی خشونت
 
جمال زاده
 
جمال¬زاده
 
جمال‌زاده
 
جنسیت
 
جنگ
 
جنگ نرم
 
جهان شمولی
 
حادثه
 
حرکت
 
حقیقت‌مانندی
 
حماسه
 
حُسن
 
حکایت
 
حکایت اسطوره ای
 
حکایت مرد بغدادی
 
حیوانات
 
خاطره‌نوشته
 
خالد حسینی
 
خانة سریویلی
 
خانواده
 
خسرو و شیرین
 
خشونت زبانی
 
خوانندۀ‌ نهفته
 
خوف
 
خویشکاری
 
خویشکاری دینی
 
داراب‌نامه
 
داریوش شایگان
 
داستان
 
داستان «دو برادر»
 
داستان الفقراء
 
داستان بند
 
داستان حضرت ایوب‌(ع)
 
داستان حضرت یوسف(ع)
 
داستان در داستان
 
داستان رؤیا یا کابوس
 
داستان روز چهارشنبه
 
داستان زمزم
 
داستان سارای
 
داستان سیاوش
 
داستان معاصر
 
داستان موقعیت
 
داستان نویسی
 
داستان و عناصر آن
 
داستان پردازی
 
داستان کوتاه
 
داستان کوتاه گوتیک
 
داستان کودک
 
داستان­ نویسی اقلیمی جنوب
 
داستانِ مدرن/ معاصر فارسی
 
داستانِ کوتاه
 
داستان‌نویسی معاصر عراق
 
داستایوفسکی
 
دانشور
 
درخت و سووشون
 
درخت گلابی
 
درونمایه
 
درون‌مایه
 
دستور زبان داستان
 
دستور نقشگرای هلیدی
 
دشت‌های سوزان
 
دفاع مقدس
 
دفاع مقدّس
 
دل
 
دو دنیا
 
دوستی خاله خرسه
 
دولوریس
 
دومونگ
 
دیدگاه و لحن
 
ذاکرة الجسد
 
رؤیابینی
 
رؤیای بعدازظهر نیمۀ تابستان
 
رؤیای تبت
 
رئالیسم
 
رئالیسم اجتماعی
 
رئالیسم جادویی
 
راز رنگین کمان
 
رام و سیتا
 
رامایانا
 
راهکارهای مقابله با تنیدگی
 
راوی
 
ربیع جابر
 
رسالة دلگشا
 
رستم و اسفندیار
 
رسول پرویزی
 
رضا امیرخانی
 
رضا قاسمی
 
رضوی عاشور
 
رفتارهای جادویی
 
رمان
 
رمان بومی
 
رمان رئالیستی فارسی
 
رمان روان‌شناختی
 
رمان سیاسی
 
رمان شناگر
 
رمان شوهر آهو خانم
 
رمان شیء من الخوف
 
رمان عامه‌پسند
 
رمان عامّه­پسند
 
رمان فارسی
 
رمان فانتزی
 
رمان نوجوان
 
رمان نویسی زنان
 
رمان نگهبان
 
رمان همسایه‌ها
 
رمان پرسه در خاک غریبه
 
رمان پریچهر
 
رمان¬نویسی معاصر
 
رمانتیسم
 
رمزگان
 
روایت
 
روایت اسطوره‌ای
 
روایت ذهنی
 
روایت شناسی
 
روایت عربی داستان لیلی و مجنون
 
روایت پسامدرن
 
روایت کودکانه
 
روایت¬شناختی
 
روایت¬های اسطوره¬ای
 
روایت­شناسی
 
روایت‌شناسی
 
روایت‌شناسی ساختارگرا
 
روساخت
 
رویداد
 
ریخت شناسی
 
ریخت­شناسی
 
ریخت‌شناسی
 
زار صفر
 
زال و رودابه
 
زاویةدید
 
زاویه¬ی دید
 
زبان
 
زبان عامیانه
 
زبان مردانه
 
زبان ِزنانه
 
زقاق المدق
 
زمان
 
زمان روایی
 
زن
 
زنان
 
زندگینامه خودنوشت
 
زنوزی جلالی
 
زویا پیرزاد
 
زیبایی‎شناسی
 
ساختار
 
ساختار داستانی
 
ساختار روایت
 
ساختار زمانی
 
ساختارشناسی
 
ساختارگرایی
 
ساختگرایی
 
ساخت‌گرایی تکوینی
 
سارا سالار
 
سال های ابری
 
سال­های ابری
 
سال‌های ابری
 
سایه
 
سبک داستانی
 
سبک­ شناسی
 
سرمایة زنان
 
سطح تمثیلی
 
سطح روایی
 
سفر قهرمان
 
سفر قهرمانی
 
سفر قهرمانی شخصیّت
 
سلطان ولد
 
سلطه
 
سلوک
 
سمبولیسم اجتماعی
 
سمفونی مردگان
 
سمک عیّار
 
سه گونگی اقلیمی
 
سه‎تار
 
سوررئالیسم(فراواقعیت)
 
سووشون
 
سگ و زمستان بلند
 
سیاست
 
سیاوش
 
سیبک نیشابوری
 
سیمین دانشور
 
شادی
 
شازده احتجاب
 
شازده کوچولو
 
شاهنامه
 
شاهنامه ی فردوسی
 
شاهنامۀ فردوسی
 
شباهتها و تفاوتها
 
شباهت‌ها
 
شخصیت
 
شخصیت داستانی
 
شخصیت زن
 
شخصیت قربانعلی
 
شخصیت پردازی
 
شخصیتپردازی
شخصیّت
 
شخصیّت داستان
 
شخصیّت پردازی
 
شخصیّت¬پردازی
 
شخصیّت­پردازی
 
شخصیّت‌پردازی
 
شعر روایی
 
شعر روایی معاصر
 
شعر سپید
 
شفیعی کدکنی
 
شمس تبریزی
 
شهریار مندنی پور
 
شهریارنامه
 
شوهر آهو خانم
 
شگردهای روایت
 
شگردهای فراداستان­ نگاری
 
شگردهای هنری و بلاغی
 
شیخ بهایی
 
شیخ صنعان
 
شیوا ارسطویی
 
صادق هدایت
 
صادق کرمیار
 
ضحاک
 
طبقۀ اجتماعی
 
طبل حلبی
 
طرح
 
طرح (پیرنگ)
 
طرح داستان
 
طرح روایی
 
طفل الممحاة
 
طلسم
 
طنز
 
عادت می­کنیم
 
عباس عبدی
 
عبدوالقدوس
 
عبّاس معروفی
 
عدم قطعیّت
 
عرفان
 
عشق
 
عشق مجازی
 
عشق یک­سویه
 
عطار
 
عطّار
 
عقاب
 
عقبة طور
 
عقل
 
علی اشرف درویشیان
 
علی محمّد افغانی
 
علی‌اشرف درویشیان
 
عملیات روانی
 
عناصر اقلیمی
 
عناصر داستان
 
عناصر داستانی
 
عناصر سبک ­ساز
 
عنصر داستانی
 
عنصر گفتگو
 
عنوان شناسی
 
عوامل انسجام متن
 
 
غزاله علی‌زاده
 
غلامحسن ساعدی
 
فابل
 
فانتزی
 
فتح‌الله بی‌نیاز
 
فرآیند فردیت
 
فراخود
 
فراداستان
 
فرج بعدالشدة
 
فرخنده آقایی
 
فردا
 
فرم
 
فرهنگ
 
فرهنگ عامه
 
فروغ فرّخزاد
 
فروید
 
فرکلاف
 
فریبا وفی
 
فریبرز همزه‌ای
 
فریدون پسر فرانک
 
فلسطین
 
فمینیسم
 
فی المنفی
 
فیروزه گل‌سرخی
 
قاعده‌ی بازی
 
قرآن کریم
 
قرن چهارم تا هفتم هجری
 
قصه
 
قصه یوسف (ع)
 
قصّه
 
قصّه‌های عامیانه
 
قیدار
 
لوسین گلدمن
 
لیلی و مجنون
 
مؤلّفه‌های پست‌مدرن
 
مادر مثالی
 
مار
 
ماردوش
 
مارکز
 
متن اجتماعی
 
مثنوی معنوی
 
مجموعه داستان شرق بنفشه
 
محتوا
 
محمدرضا بایرامی
 
محمود دولت‌آبادی
 
محمّدعلی جمالزاده
 
مدارصفردرجه
 
مدرنیسم
 
مرتضی خسرونژاد
 
مرتضی مؤدب‌پور
 
مرتضی مؤدّب­پور
 
مردسالاری
 
مرگ
 
مسائل اجتماعی
 
مستأجر
 
مضامین محوری دفاع مقدّس
 
مطالعات میان­ رشته­ ای
 
مطالعات میان‌رشته‌ای
 
معاصر
 
معراج‌نامه
 
معرفت‎شناسی
 
معنای جست‌وجو
 
مفاهیم مشترک
 
مقالات شمس
 
مقامات حریری
 
مقایسه
 
ملکوت
 
من او
 
من یک سایه‌ام
 
منابع عربی
 
مناسبات اجتماعی
 
مندنی پور
 
مندنی­پور
 
منطق مکالمه
 
منظومه‌های عاشقانه
 
موسی و ابلیس
 
موش و گربه
 
مولانا
 
مولوی
 
مکان
 
مکانیزم‌های دفاعی
 
مکتب داستان نویسی غرب (کرمانشاه)
 
میخاییل باختین
 
میرصادقی
 
میسلون هادی
 
ناتورالیسم
 
ناخودآگاه جمعی
 
نام‌ها و سایه‌ها
 
نام‏شناسی
 
نبرد یازده­رخ
 
نبوءة فرعون
 
نثر
 
نثر فارسی
 
نثر فنّی
 
نثر معاصر
 
نجیب الکیلانی
 
نجیب محفوظ
 
نشانه شناسی
 
نشانه و نماد
 
نشانه‌شناسی
 
نصرالله منشی
 
نظام گفتمانی
 
نظام گفتمانی کنشی
 
نظامی
 
نظامی گنجوی
 
نظریة نقد ادبی
 
نظریة ژنت
 
نظریة کنش
 
نظریه تیپ شناسی انیه گرام
 
نظریه ی ادبی
 
نظریّة ژرار ژنت
 
نظریّۀ مبنایی
 
نظریۀ تودوروف
 
نظم
 
نفرین زمین
 
نقاب
 
نقد
 
نقد ادبی
 
نقد تطبیقی
 
نقد جامعه ­شناختی
 
نقد جامعه­شناختی
 
نقد جامعه‌شناختی
 
نقد جامعه‌شناسی
 
نقد روانکاوانه
 
نقد ساختار¬گرایی
 
نقد و تحلیل
 
نقد کهن الگویی
 
نقد کهن‌الگو گرایانه
 
نقد کهن‌الگویی
 
نمادگرایی
 
نمایشنامة‌ روزنة آبی
 
نهاد
 
نهاد سیاسی
 
نورالدّین پسر ایران
 
نگرش مردسالاری
 
نیازهای فیزیولوژیکی
 
نیما یوشیج
 
هاروکی موراکامی
 
هدایت
 
هزار خورشید ­باشکوه
 
هفت روایت‌ ممکن
 
هفت پیکر
 
هفت‌پیکر
 
هفت‌‌پیکر
 
هلیدی
 
همای و همایون
 
همر سلسله مراتب نیازهای مازلو
 
همسایه‌ها
 
همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها
 
هنجارگریزی
 
هنر رمانتیک
 
هنر کلاسیک
 
هوسباز
 
هوشنگ گلشیری
 
هویت زنانه
 
هویّت
 
و کوه­ها طنین انداختند
 
وادی¬های سفر
 
واقعیّت
 
وجود شناسی
 
ورچم
 
وضعیّت آغازین
 
ولادیمیر پراپ
 
پائولو کوئیلو
 
پایگاه اجتماعی
 
پراپ
 
پروتاگونیست
 
پری
 
پست­ مدرنیسم
 
پـراپ
 
پل معلق
 
پل معلّق
 
پهلوان
 
پولادوند
 
پژوهش‌های ادبی
 
پیدایش خط
 
پیرخرد
 
پیرنگ
 
پیرچنگی
 
پیش نمون
 
پیش نمون ادبی
 
پیش نمون هنری
 
پیمان اسماعیلی
 
پیکرفرهاد
 
پی‌یر بوردیو
 
چاره‌ناپذیری
 
چراغ­ها را من خاموش می­کنم
 
چشمه سو
 
چشمهایش
 
چندآوایی
 
ژرار ژنت
 
ژرف‌ساخت
 
ژوزف بدیه
 
ژولیا کریستوا
 
ژپ لینت ولت
 
کارکرد
 
کامل الکیلانی
 
کایت عرفانی
 
کرامت انسانی
 
کرمانشاه
 
کروکودیل
 
کریستین و کید
 
کلمات کلیدی: بینامتنیت
 
کلود برمون
 
کلیله و دمنه
 
کمال
 
کمبل
 
کمپبل
 
کنسرو غول
 
کهن الگو
 
کهن الگوها
 
کهن¬الگو
 
کهن­الگو
 
کهن‌الگو
 
کوش نامه
 
کیمیاگر
 
گاستون باشلار
 
گجسته دژ
 
گذشته و حال
 
گرماس
 
گره­افکنی
 
گروتسک
 
گرگ
 
گریماس
 
گزارش
 
گفت وگو
 
گفت­وگو و گفت­وگومندی
 
گفتمان انتقادی
 
گل سرخ
 
گلی ترقی
 
گنج معرفت
 
گنج‌نامه
 
گوتیک
 
گودال و آونگ
 
گیله مرد
 
یاریگر مذهبی
 
یاستین گوردر
 
یحیی دولت آبادی
 
یقظه
 
یقین
 
یوزپلنگانی که با من دویده‌اند
 
یوسف القعید
 
یوسف علیخانی
 
یومیات نائب فی الأریاف
 
یونگ
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 286 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×