معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

برخی از کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری را در مقاله زیر مشاهده کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

 

گرایش ادبیات پایداری، شاخه ای از رشته زبان و ادبیات فارسی است که مربوط به اشعار، داستان ها و ادبیات مقاومت، جنگ، حماسه و نبردها برای آزادی و استقلال، می باشد. در ایران این رشته از گرایش های جدید رشته زبان و ادبیات فارسی به حساب می آید. کارکرد این رشته در مورد ایران، حفاظت فکری و معنوی و تاریخی از آثار دفاع مقدس و به نظم کشیدن وقایع آن و ماندگار نمودن داستان های نبرد تحمیلی است. در سراسر دنیا، گراش ادبیات پایداری به رشادت ها و نبردهای آن کشور و حماسه آفرینی سربازان می پردازد.

در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

نشریه ادبیات پایداری

دانشگاه باهنر کرمان

دوفصلنامه ادبیات دفاع مقدس

دانشگاه شاهد

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری عبارتند از :

 
آب و عطش
 
آثار سیمین دانشور
 
آرمانگرایی اسلامی
 
آزادگی
 
آزادی
 
آزادی­خواهی
 
آستین و سِرل
 
آشنایی‌زدایی
 
آلتوسر
 
آمیختگی مفهومی
 
آن بیست وسه نفر
 
آن بیست‏ و سه نفر
 
آهوان پیر
 
آوارگی
 
آگاهی جمعی
 
آیات بیداری
 
ابراهیم ابوطالب
 
ابن­منیر طرابلسی
 
اتحادیة کارگری
 
احمد دهقان"
 
احمد رامی
 
احمد شاملو
 
احمد عزیزی
 
احمد مطر
 
احمد یوسف زاده
 
احمد یوسف­ زاده
 
اخلاق و معرفت
 
اخوان ثالث
 
ادب سیاسی
 
ادب مقاومت
 
ادب پایداری
 
ادبیات
 
ادبیات اسارت
 
ادبیات جنگ
 
ادبیات داستانی
 
ادبیات داستانی جنگ
 
ادبیات دفاع مقدس
 
ادبیات معاصر
 
ادبیات معاصر افغانستان
 
ادبیات مقاومت
 
ادبیات نمایشی
 
ادبیات پایداری
 
ادبیات پایداری (مقاومت)
 
ادبیات کودک
 
ادبیّات جنگ
 
ادبیّات حماسی
 
ادبیّات دفاع مقدّس
 
ادبیّات عاشورایی
 
ادبیّات متعهّد و ملتزم
 
ادبیّات معاصر
 
ادبیّات مقاوت
 
ادبیّات مقاومت
 
ادبیّات پایداری
 
ادبیّات پایداری کودک و نوجوان
 
ادبیّات­تطبیقی
 
ارمیا
 
از به
 
از شرابه‌های روسری مادرم
 
اساطیر
 
استان خوزستان
 
استعارة مفهومی
 
استعاره
 
استعاره مفهومی
 
استعمار
 
استعمار ستیزی
 
استعمارستیزی
 
استقلال افغانستان
 
اسطوره
 
اسلامگرایی
 
اسلامگرایی شیعی
 
اشعار سیاسی
 
اشکانیان
 
اعتراض
 
اغراض شعری
 
افسانه نجومی
 
افغانستان
 
التزام
 
الحسین لغة ثانیة
 
السُّمیسِر
 
الطریق­الطویل
 
الگوی کنشگرای گرماس
 
امام حسین (ع)
 
امام حسین(ع)
 
امام علی (ع)
 
امام‌حسین (ع) عاشورا
 
امریکا
 
امپراتوری عثمانی
 
امین‌پور
 
انا و جمانة
 
انتظار
 
اندلس
 
انسان آواره
 
انسجام
 
انقلاب
 
انقلاب اسلامی
 
انقلاب ‌اسلامی
 
انگاره
 
ایثار
 
ایدئولوژی
 
ایدن چمبرز
 
ایران
 
بازگشت
 
باستان گرایی واژگانی
 
باغ بهشت
 
بدوی الجبل
 
برجسته سازی
 
برجسته‌سازی
 
برخی از ساخت‌های تازه
 
بسامد واژگان
 
بن‌مایه
 
بهار
 
بهمن ساکی
 
بیداری
 
بیداری اسلامی
 
تئاتر جنگ
 
تئاتر دفاع مقدّس
 
تئاتر مقاومت
 
تاریخ شفاهی
 
تحقیقات
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل مضمون
 
تحلیل معنا
 
تحلیل پدیدارشناختی
 
ترجمه اخبار
 
ترکیب سازی
 
ترکیب­بند عاشورایی
 
تشبیه
 
تشرف
 
تصاویر شعری
 
تصوف
 
تصویر
 
تصویر و پروانه‌نجاتی
 
تعزیه
 
تعهد
 
تقابل واژگانی
 
تقابل‌های دوگانه
 
تلمیح
 
تناص ادبی
 
تپۀ بزرگ
 
تک‌اسطوره
 
جامعۀ عربی
 
جداریه
 
جغرافیای پایداری
 
جفری لیچ
 
جنگ
 
جنگ تحمیلی
 
جنگ­های صلیبی
 
جنگاوری
 
جنگ‌های صلیبی
 
جهاد
 
جورج شکور
 
حبیب چایچیان (حسان)
 
حسرت
 
حسی- ادراکی
 
حسین اسرافیلی
 
حسین فتّاحی
 
حضرت زهرا (س)
 
حضرت عباس
 
حقیقت
 
حقیقت و تصویر
 
حلزون من گم شده
 
حلمی سالم
 
حماسة حسینی
 
حماسه
 
حماسه‌سرایی
 
حماسۀ دینی
 
حمید سبزواری
 
حکّام جور
 
حیاط‌خلوت
 
حیوانات
 
خاطرات اسیران جنگ
 
خاطرات دیگر نگاشت
 
خاطره
 
خاطره­ نویسی
 
خاطره‌نوشته
 
خاطره‌‌نوشته
 
خرمشهر
 
خوانندۀ نهفته
 
داستان کوتاه
 
دانشور
 
دختر شینا
 
دخترشینا
 
درد و رنج
 
درون‌مایه
 
دفاع
 
دفاع مقدس
 
دفاع مقدّس
 
دو جنگ جهانی
 
دوران دفاع مقدّس
 
دورة مشروطه
 
دورۀ مشروطه
 
دیدگاه شناختی
 
دیوان ‌مندالان (کودکان)
 
دیوان« حین یهب نسیمها
 
رئالیسم جادویی
 
رابطه بینامتنی
 
رثای حسینی
 
رجز
 
رضا امیرخانی
 
رقیه مفاخری
 
رمان
 
رمان معاصر
 
رمان گلاب خانم
 
رمان‌ دفاع مقدّس
 
رمز
 
رهبری معنوی
 
رهروان بی‎برگ
 
روایت
 
روایت‌شناسی
 
روپرت بروک
 
رویکرد
 
روی‌آورندگی (التفات)
 
ریشه در اعماق
 
زبان
 
زبان حماسی
 
زمان
 
زمستان 62
 
زمستان62
 
زمین سوخته
 
زن
 
زن محورانه
 
زنان
 
زندگی‌نامه
 
زیبایی‌شناسی
 
زیبایی‌های ادبی
 
زیدری
 
ساختار
 
ساختار وصایا
 
ساختگرایی
 
سبک
 
سبک زندگی
 
سبک­شناسی­ لایه­ای
 
سبک‌شناسی
 
سربداران
 
سرمایه‌دار
 
سرود ملی
 
سطح ادبی
 
سطح زبانی
 
سفر
 
سفر به گرای 270 درجه
 
سندشناسی تاریخی
 
سنگ‌نوشته‌
 
سهروردی
 
سووشون
 
سپاهیان
 
سیاست
 
سیاست نظامی
 
سیدحسن حسینی
 
سیده اعظم حسینی
 
سیمین بهبهانی
 
سینمای مستند
 
شاعران دوره مملوکی
 
شاهنامه
 
شاهنامۀ فردوسی
 
شتاب روایت
 
شخصیت
 
شعر
 
شعر آیینی
 
شعر بیداری اسلامی
 
شعر جنگ
 
شعر جهاد
 
شعر دفاع مقدس
 
شعر دفاع مقدّس
 
شعر رضوی
 
شعر عاشورایی
 
شعر عربی معاصر
 
شعر فراملّی
 
شعر متعهد
 
شعر متعهّد
 
شعر معاصر
 
شعر معاصر عرب
 
شعر معاصر عربی
 
شعر معاصر فارسی
 
شعر معاصر فلسطین
 
شعر مقاومت
 
شعر مقاومت ایران
 
شعر مقاومت فلسطین
 
شعر وطنی
 
شعر پایداری
 
شعر پایداری معاصر
 
شعر کُردی
 
شعرگیلکی
 
شفیعی کدکنی
 
شهادت
 
شهادت‌طلبی
 
شهدا
 
شهید
 
شهید آوینی
 
شهید حسن باقری
 
شیراز
 
 
صالح محمود هواری
 
صور خیال
 
طاهره صفّارزاده
 
طبیعت
 
طنز انقلاب
 
ظلم ستیزی
 
ظلم و ستم
 
ظلم­ستیزی
 
عارفان
 
عاشورا
 
عاطفه
 
عبدالسّمیع حامد
 
عدالت
 
عدالت طلبی
 
عراق
 
عرفان
 
عزاداری
 
عشق
 
علامه فضل‌الله
 
علل اربعه
 
علی حجازی
 
علی فوده
 
علی­احمد باکثیر
 
علی­محمّد مؤدّب
 
عناصر داستان
 
عناقید العطش
 
 
غزل
 
غزل حماسی
 
غزل­حماسه
 
فرایند شناختی
 
فرایند عاطفی
 
فردوسی
 
فرم
 
فرهاد حسن‌زاده
 
فقر
 
فلسطین
 
قزوه
 
قصة‌الغربةالغربیه
 
قصیده
 
قلماوی
 
قلمرو
 
قهار عاصی
 
قهرمان
 
قهّار عاصی
 
قیصر امین پور
 
قیصر امین‌پور
 
لالایی لیلی
 
لطیف هَلمت
 
مؤلفه‌های حماسی
 
مارکس
 
ماه بالای سر مجنون
 
مبارزه
 
مبانی پایداری
 
مجید قیصری
 
محتشم
 
محتوا
 
محمدرضا شبیبی
 
محمود درویش
 
محمود دوریش
 
محمود شقیر
 
محمّدرضا شفیعی­کدکنی
 
محمّدکاظم کاظمی
 
مختار ثقفی
 
مختارنامه
 
مدرنیسم
 
مرثیه
 
مردان
 
مرز
 
مرزبانی
 
مرگ و زندگی
 
مستند روایت فتح
 
مشروطه
 
مشفق کاشانی
 
مصر
 
مضامین
 
مظفّر النوّاب
 
مظفّرالنوّاب
 
معنی‌شناسی‌شناختی
 
معین بسیسو
 
مقاومت
 
مقاومت و پایداری
 
ملّت مصر
 
ملی­گرایی
 
مناجات
 
منجی
 
منش
 
منظومه
 
منظومۀ هفت­بند التهاب
 
مهیار دیلمی
 
موسوی گرمارودی
 
موقعیت ناپایدار
 
مکتب تطبیقی آمریکایی
 
مکتب جورجی
 
میخائیل باختین
 
میرزادة عشقی
 
میهن پرستی
 
ناسیونالیسم
 
نامه‌ها
 
نامه‌های آزادگان
 
نامواره­
 
نجیب الکیلانی
 
نجیب محفوظ
 
نسیم شمال
 
نشانه‌شناسی
 
نشانه‌شناسی لایه‌ای
 
نصر الله مردانی
 
نصرالله مردانی
 
نظام گفتمانی
 
نظریّۀ کارگفتار
 
نظریۀ عمل
 
نفثه المصدور
 
نقاشی
 
نقد
 
نماد
 
نمادشناسی
 
نمادپردازی
 
نمادگرایی
 
نمایش
 
نمایشنامه‌های دفاع مقدّس
 
نهضت سربداران
 
نگاه انسانی
 
نگرش انسانی
 
نیازها
 
هارون هاشم رشید
 
هارون هاشم‌رشید
 
هایکو
 
هجو
 
هجوم
 
هستی شناسانه
 
هنجارهای آغازین
 
هنجارکاهی
 
هوش معنوی
 
هویت جهادی
 
هویّت
 
وصیّت نامه‌ها
 
وطن
 
ویلفرد اوون
 
پایداری
 
پروانه نجاتی
 
پروانه‌ نجاتی
 
پروتوتایپ
 
پل معلق
 
پورنامداریان
 
پیامد استبداد
 
پی‌یر بوردیو
 
چلیپا
 
چند صدایی
 
ژانر
 
ژرارژنت
 
کاربست
 
کارناوال
 
کارگر
 
کتاب دا
 
کفاح طیبه
 
کمال ناصر
 
کنش
 
کهن الگوها
 
کهن‌الگوها
 
کودک جنگ زده
 
کودک فلسطینی
 
کودکان فلسطینی
 
گاستون باشلار
 
گرامشی
 
گفتمان انقلاب اسلامی
 
گفتمان انقلابی
 
گفتمان انقلابی-اسلامی-ایرانی
 
گفتمان سیاسی
 
گفتمان غالب
 
گلی بیرنگ
 
گنجشک و جبرئیل
 
گونة مقاومت
 
گونه شناسی
 
یادگار مهر
 
یدالله بهزاد کرمانشاهی
 
یمن
 
یونگ
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

معرفی رشته ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 239 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×