معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی

معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی

برای مشاهده برخی از کلمات کلیدی پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته آموزش زبان انگلیسی به مقاله زیر سر بزنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی

 

رشته آموزش زبان انگلیسی مربوط به متد و تکنیک های آموزش و یاددهی زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان هست. با توجه به اینکه امروز اکثر متون، مجلات علمی، سایتها، فیلم ها  و سایر مطالب علمی، آموزشی و حتی تفریحی به زبان انگلیسی است لذا اهمیت بالای رشته آموزش زبان انگلیسی بیش از پیش مشخص می شود. در واقع هر فارغ التحصیل علاوه بر رشته تخصصی خود می بایست حداقل برای ترجمه، اشراف نسبی به زبان انگلیسی داشته باشد. بازار کار فارغ التحصیلان رشته آموزش زبان انگلیسی گسترده و بازار نسبتا خوبی است چراکه در همه مقاطع تحصیلی به مدرس رشته آموزش زبان انگلیسی نیاز هست و اکثر فارغ التحصیلان این رشته، جذب بازار تدریس (دانشگاه، دبیرستان، تدریس خصوصی، کنکور و ...) می شوند.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته آموزش زبان انگلیسی آورده شده است :

 

 Full Journal Title

 Total Cites

Journal Impact  Factor

 Eigenfactor Score

 English Teaching-Practice and Critique

294

0.704

0.000240

 TEACHING AND TEACHER EDUCATION

8,769

2.411

0.006600

 Language Teaching Research

1,256

2.319

0.001260

 Language Teaching

1,295

1.565

0.001470

 English in Education

108

0.469

0.000150

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی آموزش زبان انگلیسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد تبریز

مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی

دانشگاه تبریز

پژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی

دانشگاه تهران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته آموزش زبان انگلیسی عبارتند از :

 
 آزمون انگلیسی ویژه
 
 آزمون دهندگان
 
 آزمون زبان کامپیوتری و ورقه ای
 
 آزمون های کوتاه
 
 آزمون چند گزینه
 
 آزمون چهار جوابی
 
 آزمون کنکور
 
 آسیب بینایی
 
 آشنایی با کامپیوتر
 
 آغاز
 
 آغازگر جمله ها
 
 آلیس واکر
 
 آموزش از طریق کامپیوتر
 
 آموزش استراتژی
 
 آموزش استراتژی خواندن
 
 آموزش استقرائی
 
 آموزش استنتاجی
 
 آموزش انتقادی
 
 آموزش انگلیسی با اهداف ویژه
 
 آموزش با تکنولوژی
 
 آموزش بدون تاکید بر صورت
 
 آموزش بر پایۀ استراتژی‌ها
 
 آموزش تفصیلی
 
 آموزش تلفظ
 
 آموزش داربستی
 
 آموزش درون داد محور
 
 آموزش راهبردهای فراشناختی
 
 آموزش زبان
 
 آموزش زبان ارتباطی
 
 آموزش زبان انگلیسی
 
 آموزش سنتی دستور زبان
 
 آموزش صریح
 
 آموزش صریح و روشن
 
 آموزش مبتنی بر ژانر
 
 آموزش متمرکز بر فرم تفکیکی
 
 آموزش مستقل
 
 آموزش معلم
 
 آموزش معلمان
 
 آموزش مقابله ای
 
 آموزش مهارت نوشتاری
 
 آموزش نگارش
 
 آموزش نگارش ژانر-محور
 
 آموزش کارمحور
 
 آنالیز فاکتورها
 
 آوا نویسی
 
 آگاهی ساختواژی
 
 آگاهی فرازبانی
 
 آگاهی فرهنگی
 
 ابر کلمات
 
 ابزارهای بیان شک و اطمینان
 
 اتفاق اصلی
 
 اثر تست
 
 اجرا
 
 ادراک
 
 ادراک ماورائی
 
 ادراکات معلمان زبان انگلیسی
 
 ارائه اخبار
 
 ارایه ی ابعاد منظورشناسی زبان
 
 ارتقاء آگاهی منظورشناختی
 
 ارتقاء دانش حرفه ای
 
 ارزش های اسلامی
 
 ارزشیابی
 
 ارزشیابی برنامه درسی
 
 ارزشیابی واقعیت گرایانه
 
 ارزشیابی پیش از خدمت معلمان
 
 ارزشیابی کار- محور مهارت شنیدار
 
 ارزشیابی کتاب
 
 ارزیابی
 
 ارزیابی جایگزین
 
 ارزیابی دینامیک
 
 اساتید آموزش زبان انگلیسی
 
 اساتید زبان انگلیسی
 
 اساتید-دانشجویان
 
 استباط لغوی
 
 استدلال قیاسی در تحقیق
 
 استدلال منطقی
 
 استدلالی
 
 استراتژی آموزش زبان
 
 استراتژی جامعه‌شناختی زبان
 
 استراتژی خودتنظیم گر
 
 استراتژی زبانشناختی
 
 استراتژی طرح سوال
 
 استراتژی فراشناختی
 
 استراتژی های اجتماعی
 
 استراتژی های ارتباطی
 
 استراتژی های حافظه
 
 استراتژی های شناختی
 
 استراتژی های شنیداری
 
 استراتژی های فراشناختی
 
 استراتژی های فراشناختی خواندن
 
 استراتژیهای تست گیری
 
 استراتژیهای یادگیری لغات
 
 استراتژی‌های خواندن
 
 استراتژی‌های یادگیری زبان
 
 استرس خانوادگی
 
 استرس شخصی
 
 استرس محیطی
 
 استعاره دستوری
 
 استعاره گرامری
 
 استعاره گرامری حرف اضافه ای
 
 استعداد یادگیری زبان
 
 استفاده از راهبرد
 
 استفان هاوکینگ
 
 استقرا
 
 استقلال
 
 استقلال زبان آموز
 
 استقلال یادگیرنده
 
 اسم سازی
 
 اسمی
 
 اسکیزوفرنی زبانی
 
 اشاره به خود
 
 اشتباهات املایی
 
 اشتباهات دستور زبانی
 
 اشتغال ذهنی
 
 اصطلاح
 
 اصطلاحات و کلمات همنشین
 
 اصلاح جامع خطاهای گرامری
 
 اصلاح خطاهای نوشتاری
 
 اصول و روش تدریس
 
 اضطراب ارتباط
 
 اضطراب از یادگیری زبان خارجی
 
 اضطراب خواندن
 
 اضطراب خواندن جزء به کل
 
 اضطراب خواندن کل به جزء
 
 اضطراب صفتی
 
 اضطراب موقعیتی
 
 اضطراب وضعیتی
 
 اعتبار
 
 اعتبار نتایج
 
 اعداد انگلیسی
 
 افزایش درون داد
 
 افزایش متنی
 
 افزایش ورودی
 
 افعال وجهی
 
 افعال چند قسمتی
 
 اقدام پژوهی
 
 اقدام پژوهی فنی
 
 اقدام پژوهی مشارکتی
 
 الگوی اجتماعی
 
 الگوی تاکر
 
 الگوی واژه گزینی
 
 امتحان ورودی دانشگاه (کنکور)
 
 املاء انگلیسی
 
 اموزش غیر مستقیم
 
 اموزش فرایند-محور
 
 اموزش محصول-محور
 
 اموزش مستقیم
 
 انتخاب عناصر آشنا
 
 انتقال از زبان اول
 
 انتقال بین زبانی
 
 انتها
 
 اندیشه پردازی
 
 انسجام
 
 انعطاف پذیری معلمان
 
 انواع شخصیت
 
 انواع پاراگراف
 
 انگلیسی استاندارد
 
 انگلیسی با اهداف ویژه
 
 انگلیسی برای اهداف آکادمیک
 
 انگلیسی برای اهداف آکادمیکی
 
 انگلیسی برای اهداف خاص
 
 انگلیسی بعنوان زبان خارجه
 
 انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 
 انگلیسی تخصصی اقتصاد
 
 انگلیسی عمومی
 
 انگلیسی های دنیا
 
 انگیزش
 
 انگیزش مهارت نوشتاری
 
 انگیزه
 
 انگیزه بشردوستانه
 
 انگیزه بیرونی
 
 انگیزه درونی
 
 انگیزه معلم
 
 انگیزه معلمان
 
 ایدئولوژی
 
 ایران
 
 اینفورمیشن گپ
 
 بازة زمانی
 
 بازخورد
 
 بازخورد آشکار
 
 بازخورد اصلاح کننده
 
 بازخورد اصلاحی
 
 بازخورد اصلاحی مستقیم
 
 بازخورد اصلاحی نوشتاری
 
 بازخورد تعاملی
 
 بازخورد تعاملی کارمحور
 
 بازخورد دهندگان
 
 بازخورد غیرمستقیم
 
 بازخورد فرازبانی
 
 بازخورد مستقیم
 
 بازخورد معلم
 
 بازخورد معلم/ هم آموز
 
 بازخورد مکتوب / شفاهی
 
 بازخورد هم آموز
 
 بازخورد پنهان
 
 بازخورد کامپیوتری
 
 بازنمایی
 
 بازنگری-شفاهی چند مرحله ای
 
 بازگویی داستان
 
 بازی
 
 بازی های لغت
 
 بافت زبان خارجی
 
 بافت‌های تعاملی
 
 بافه‌های واژگانی
 
 باقیمانده معنایی منقطع
 
 بالابردن میزان آگاهی
 
 باورهای آموزش زبان زندگی پاسخگو
 
 باورهای زبان‌آموزان
 
 بحث آزاد متداول
 
 بخش‌های زبان محور
 
 بدست آوردن زبان
 
 بدون فرصت تمهید
 
 بدون متن
 
 برجسته کردن گرامر
 
 برجسته‌سازی متنی
 
 برخورد
 
 برد هوشمند
 
 بررسی
 
 بررسی ساختار سبکی
 
 بررسی قابلیت قیاس
 
 بررسی مقابله ای
 
 بررسی پیکره زبانی
 
 برنامه درسی زندگی محور
 
 برنامه درسی و معیارها
 
 برنامه چند رسانه ای
 
 برنامه ی درسی
 
 برنامه‌ریزی
 
 برنامه‌های پیشرفت حرفه‌ای
 
 برون داد
 
 برون داد هم‌سطح با دانش فراگیر
 
 برون فکنی اندیشه
 
 برونگرایی
 
 برونگرایی- درونگرایی
 
 بستر سازی فضای یادگیری
 
 بسط درون داد
 
 بسط درون دادهای متنی
 
 بسط عناصر آشنا
 
 بسط کلامی
 
 بلاغت مقابله ای
 
 به خاطر سپاری
 
 به خاطر سپاری بلندمدت
 
 بهره ی هوش هیجانی
 
 بین المللی
 
 بین شخصی
 
 بین فردی ومتنی
 
 بین فرهنگی
 
 بینامتنیت
 
 تئوری زبانشناختی نحوی کاربردی
 
 تئوری فوتینگ
 
 تاثیر موتزارت
 
 تاثیرات پایا
 
 تاریخجه واژه
 
 تازه کار
 
 تایپ کردن
 
 تجربه معلم
 
 تجربه‌ی تدریس
 
 تجربی
 
 تجزیه تحلیل تشخیصی‌شناختی
 
 تحقیق در فراگیری زبان دوم
 
 تحلیل انتقادی بصری
 
 تحلیل انتقادی گفتمان
 
 تحلیل بینافرهنگی
 
 تحلیل ریشه‌یابی لغت
 
 تحلیل زبانشناختی
 
 تحلیل سیستماتیک
 
 تحلیل عاملی
 
 تحلیل عاملی اکتشافی
 
 تحلیل فیلم
 
 تحلیل متنی
 
 تحلیل محتوا
 
 تحلیل معادلات ساختاری
 
 تحلیل موردی واحد
 
 تحلیل موضوعی
 
 تحلیل نقادانه گفتمان
 
 تحلیل نیازها و انگیزه فراگیر
 
 تحلیل کتب درسی
 
 تحلیل گزارش
 
 تحلیل گفتمان انتقادی
 
 تحلیل گفتمان انتقادی(سی دی ای)
 
 تحمل ابهام
 
 تحول برنامه درسی
 
 تخصّص معلم
 
 تدریس بر اساس برون داد
 
 تدریس زبان از طریق ادبیات
 
 تدریس سنتی
 
 تدریس ضمنی
 
 تدریس مستقیم
 
 تدریس و گفتگو و نظریه پردازی
 
 تدریس پیشرفته خواندن و نوشتن
 
 تدریس گروهی
 
 تدوین سرفصل دروس
 
 تربیت اسلامی
 
 تربیت معلم
 
 ترجمه
 
 ترجمه شفاهی
 
 ترجمهی حرفهای
 
 ترجمه‌ی فارسی
 
 تسهیل
 
 تصاویر
 
 تصاویر صامت
 
 تصاویر متحرک
 
 تصاویر همراه با متن
 
 تصمیم بر یادگیری زبان انگلیسی
 
 تعامل
 
 تعامل افزایشی صورت محور
 
 تعامل افزایشی معنی محور
 
 تعامل کلاسی
 
 تعاملات محاوره ای
 
 تعاملات کلاسی
 
 تعداد گزینه
 
 تعریف بافتی
 
 تعلیم زبان خارجی
 
 تعیین
 
 تغییر
 
 تغییر پذیری
 
 تغییر پذیری نظان دار/طرح مند
 
 تفاوتهای فردی
 
 تفصیل ریشه‌ای
 
 تفکر انتقادی
 
 تفکر نقادانه
 
 تقلیل دهنده
 
 تقویت درون بصری
 
 تقویت درون داد
 
 تقویت درون داد شنیداری
 
 تقویت کننده یادگیری
 
 تلاش پردازشی
 
 تلخیص نگاری
 
 تلخیص کلامی
 
 تلفظ
 
 تلویزیون
 
 تلگرام
 
 تمایل به برقراری ارتباط
 
 تمایل به تعامل
 
 تمرکز بر صورت
 
 تمرکز بر فرم
 
 تمرین های تفسیری
 
 تمرینات صحبت کردن دو سویه
 
 تمرینهای منحصراً نوشتاری
 
 تهیه و تدوین مطالب درسی
 
 توانایی ارتباطی
 
 توانایی صحبت کردن
 
 توانایی مهارت خواندن
 
 توانایی نگارش
 
 توانش ارتباط خود ادراکی
 
 توانش ارتباطی
 
 توانش ترجمه
 
 توانش تعاملی
 
 توانش شناختی
 
 توانش میان‌فرهنگی
 
 توسعه آوایی
 
 توسعه و اعتبارسنجی پرسشنامه
 
 توسعه واژگانی
 
 توضیح
 
 توضیح فرازبانی
 
 تولید
 
 تولید داستان
 
 تولید لغت
 
 تک زبانه
 
 تک زبانه ها
 
 تکالیف بلاغی
 
 تکرار فعالیت
 
 تکلیف پس‌توجه‌دهنده
 
 تکنیک حلقه ناظر
 
 تکنیک داستان
 
 تکنیک سایه
 
 تکنیک لغت
 
 تکنیک های سی دی ای
 
 تکنیکها/روش ها
 
 ثبت دوگانه واژگان
 
 جامعه شناسی تغییر پذیر گرا
 
 جامعه شناسی زبان
 
 جستار روایت
 
 جملات استفهامی
 
 جمله واره‌های اسمی
 
 جمله‌نویسی
 
 جنبش‌های روشنگرانه
 
 جنسیت
 
 جنسیت وکاربرد زبان
 
 جهان بینی
 
 جهانی شدن
 
 جیگ ساو
 
 حاشیه‌نویسی ترکیبی
 
 حاشیه‌نویسی تعاریف واژگان
 
 حافظه کارآمدی زبانی(VWM)
 
 حذف
 
 حذف جانشینی
 
 حروف اضافه مکانی
 
 حروف تعریف معین و غیرمعین
 
 حروف ربط اصلی
 
 حروف ربط فرعی
 
 حرکات ژانری
 
 حضور در کلاس
 
 حمایت
 
 حمایت واقعیت افزوده
 
 حمایت واقعیت مجازی
 
 حوزه رشد تقریبی
 
 حوزه مطالعه
 
 خبر
 
 خستگی ذهنی
 
 خصوصیات تخصص در تدریس
 
 خطاهای زبانی
 
 خطاهای میان زبانی
 
 خلاصه نویسی
 
 خواندن آرام
 
 خواندن انتقادی
 
 خواندن با سرعت خود
 
 خواندن سطح بندی شده
 
 خواندن متون تخصصی
 
 خواندن نقادانه
 
 خواندن و درک مطلب
 
 خواندن و درک مفاهیم
 
 خواندن گسترده
 
 خوانش انتقادی
 
 خود تنظیمی
 
 خود کارآمدی
 
 خود کارامدی در خواندن
 
 خود گردانی
 
 خود-ارزیابی
 
 خود-ارزیابی دانش زبانی
 
 خودتنظیمی
 
 خودمختاری
 
 خودکارآمدی
 
 خودکارآمدی در صحبت کردن
 
 خودکارآمدی معلمان
 
 خویشتن
 
 داربست بندی
 
 داستان گویی
 
 داستان‌های دیجیتالی
 
 دانش
 
 دانش آموزان ایرانی
 
 دانش آموزش به شیوه ارتباطی
 
 دانش اداراکی و تولیدی
 
 دانش ارتباطی بین فرهنگی
 
 دانش تولیدی
 
 دانش دریافتی
 
 دانش دستور زبان
 
 دانش دستوری
 
 دانش زبانی
 
 دانش ضمنی وآشکار
 
 دانش فرازبانی
 
 دانش واژگانی
 
 دانشجویان زبان انگلیسی
 
 دانشجویان پزشکی
 
 دانش‌آموزان
 
 داوطلب شدن
 
 درجه دشواری بازیابی
 
 درستی
 
 درستی نگارش
 
 درسکار تصمیمی
 
 درسکار جورچینی
 
 درون داد برجسته نمایی شده
 
 درونگرایی
 
 درک خواندن
 
 درک شنیداری
 
 درک متون زبان دوم
 
 درک مطلب
 
 درک مطلب خواندن
 
 درک مطلب شنیداری
 
 درک مفاهیم
 
 دریافت کنندگان بازخورد
 
 دست نویس
 
 دسته‌بندی واژگان
 
 دسته‌های واژه‌ای(LB)
 
 دستور زبان
 
 دستور نقش گرایی هلیدی
 
 دستورزبان خارجی
 
 دستگاه اجتماعی
 
 دقت
 
 دقت نوشتاری
 
 دقت و روایی
 
 دقت گفتار
 
 دوره کارورزی
 
 دوزبانه
 
 دوزبانه‌ها
 
 دوزبانگی
 
 دیدگاه
 
 دیدگاه انتقادی
 
 دیدگاه های معلمان
 
 دیدگاه چند بعدی
 
 دینامیکی
 
 دیکتوگلاس
 
 ذکر خویش
 
 راستی ازمایی
 
 راهبرد های ایجاد انگیزه
 
 راهبردهای ارتباطی
 
 راهبردهای ارتباطی گفتمان محور
 
 راهبردهای ارزشیابی مستمر
 
 راهبردهای ترجمه
 
 راهبردهای فراشناختی
 
 راهبردهای فراشناختی شنیداری
 
 راهبردهای فراگیری زبان انگلیسی
 
 راهبردهای یادگیری
 
 راهبردهای یادگیری زبان
 
 راهبردهای یادگیری واژگان
 
 راهبردهای یادگیری واژگان اشمیت
 
 راهبرهای خواندن
 
 راهکار تطبیقی
 
 راهکارهای مهارت خواندن
 
 رخداد تبادل معنا
 
 رد درخواست
 
 رساله
 
 رشته تحصیلی
 
 رفتار بین فردی معلم
 
 رمان
 
 روان رنجوری- ثبات هیجانی
 
 روانشناسی شناختی
 
 روانی
 
 روانی کلام
 
 روایی
 
 روایی سازه ای
 
 روزنامه
 
 روش
 
 روش آزمون
 
 روش آموزشی دوره بعد-متد
 
 روش اصلاح خطاها توسط همکلاسان
 
 روش بازنمایی معنایی
 
 روش تحقیق تلفیقی
 
 روش تدریس تعاملی
 
 روش تدریسDogme
 
 روش ترکیبی
 
 روش داربستی
 
 روش سنتی
 
 روش علمی
 
 روش منیر
 
 روش های یادگیری
 
 روش ژانر محور
 
 روش کدگذاری انگلون
 
 روش‌شناسی - قوم‌شناختی
 
 روش‌های سنتی
 
 رویکرد واژگانی
 
 رگرسیون
 
 ری کست
 
 ریاضیات
 
 ریخت‌شناسی
 
 زبان آموز مستقل 
 
 زبان آموزان
 
 زبان آموزان انگلیسی
 
 زبان آموزان ایرانی
 
 زبان آموزان خارجی
 
 زبان آموزان خردسال
 
 زبان آموزان زبان انگلیسی
 
 زبان آموزان موفق
 
 زبان آموزان پیشرفته انگلیسی
 
 زبان آموزی خود انگیخته
 
 زبان انگلیسی
 
 زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
 
 زبان اول
 
 زبان تخصصی
 
 زبان خارجه
 
 زبان دوم
 
 زبان شناسی کاربردی
 
 زبان فارسی
 
 زبان مبدا
 
 زبان مقصد
 
 زبان و ادبیات پایداری
 
 زبان و جنسیت
 
 زبانشناسی
 
 زبانشناسی نحوی-کاربردی
 
 زبانشناسی نقش گرای نظام مند
 
 زبانشناسی نقشگرا
 
 زبان‌آموزان
 
 زبان‌آموزان ایرانی
 
 زبان‌شناسی کاربردی
 
 زمان انتظار
 
 زمینه
 
 زمینه فرهنگی
 
 زنجیره‌ی پرسش- پاسخ- بازخورد
 
 زندگینامه معلمان
 
 زوایا
 
 زیر گرایشها
 
 سئوالات بله/خیر
 
 سئوالات چهارگزینه ای
 
 ساختار روایی
 
 ساختار موضوعی
 
 ساختار نوشتاری
 
 ساختار ژانر چکیده
 
 ساختارمندی
 
 ساماندهی ذهن
 
 سبک نگارش
 
 سبک نگارش انگلیسی
 
 سبک های یادگیری
 
 سبک یادگیری
 
 سبکهای آموزشی
 
 سبکهای یادگیری
 
 ستون عقیده
 
 سخت گرایی
 
 سخن کاوی نقادانه
 
 سرعت بازیابی (هم آیندها)
 
 سرمقاله
 
 سرود انگلیسی
 
 سطح بسندگی زبان انگلیسی عمومی
 
 سطح خُرد
 
 سطح دانش زبانی
 
 سطح زبانی
 
 سطح مبتدی
 
 سلایق زبان‌آموزان
 
 سلبریتی ها
 
 سنجش مهارت نگارش
 
 سهمیه 6
 
 سواد زبان انگلیسی
 
 سیاست‌های زبان
 
 سیستم آموزش عالی ایران
 
 سیستم ارزیابی معنایی
 
 سیستم تعامل
 
 سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم
 
 سیستمهای معنایی
 
 شخصیت
 
 شخصیت پردازی
 
 شرایط فعالیت(جنسیت:مؤنث و مذکر)
 
 شرایط کلاس درس
 
 شرح فرازبانی
 
 شطرح کلی ذهنی
 
 شناخت
 
 شناخت موضوع
 
 شناوری فرهنگی
 
 شهرک زبان
 
 شک و اطمینان
 
 شکل مکتوب
 
 شکلکهای واتس اپ
 
 شکل‌گیری زبان دوم
 
 شیوه آموزش ارتباطی زبان دوم
 
 شیوه اجزا ء ساز نده وا ژها
 
 شیوه تدریس فاکتورهای احساسی
 
 شیوه فلش کارت
 
 شیوه های نوآورانه
 
 شیوه ی آموزشی تیمی
 
 صحبت خصوصی
 
 صحت
 
 صحت دستوری
 
 صحت دستوری مهارت نوشتاری
 
 صحت نوشتاری
 
 صحت و روانی نگارش
 
 صحت کلام
 
 صحت گفتار
 
 صدای جامعه بنیان
 
 صلاحیت ارتباطی
 
 صنایع بدیعی
 
 صورت پایه
 
 ضبط کردن یادداشت های روزانه
 
 ضرب المثل
 
 ضریب آسانی
 
 ضریب تمییز
 
 طبقه
 
 طراحی در حین انجام فعالیت
 
 طراحی راهبردی
 
 طراحی صورت محور
 
 طراحی معنا محور
 
 طراحی مواد درسی
 
 طراحی هدایت شده
 
 طراحی هدایت نشده
 
 طراحی پیش از انجام فعالیت
 
 طراحی پیش و در حین انجام فعالیت
 
 طرح ریزی کردن و خود مدیریت کردن
 
 طول متن
 
 عاملیت معلم
 
 عبارات اشاره‌ای
 
 عبارتی
 
 عدم اطمینان
 
 عقاید مدرسان
 
 علت و معلولی
 
 علوم نرم
 
 عمق دانش واژگان
 
 عملکرد
 
 عملکرد تحصیلی
 
 عملکرد تستی
 
 عملکرد معلمین
 
 عملکرد نقش‌نماهای گفتمانی
 
 عملکرد پایان ترم
 
 عناصر داستان
 
 عناصر درسی
 
 عناصر فرا کلامی
 
 عناصر فراگفتمان
 
 عناصر میان فردی
 
 عناصر پیوستگی
 
 عوامل اجتماعی وآموزشی
 
 عوامل استرس زا
 
 عوامل زبانی
 
 عوامل عاطفی
 
 عوامل متنی
 
 عوامل محیطی
 
 عوامل میان فرهنگی
 
 غیر مکانی واصطلاحی
 
 فاصله زمانی
 
 فاصله فرهنگی
 
 فتمان
 
 فرآیندخطی
 
 فراشناختی
 
 فرامتن تعاملی
 
 فرانقشها
 
 فراگفتمان
 
 فراگفتمان تعاملی
 
 فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
 
 فراگیران زبان دوم
 
 فراگیری زبان
 
 فراگیری زبان انگلیسی
 
 فرایند
 
 فرایند محور
 
 فرایندی
 
 فرصت تمهید غیر مشروح
 
 فرصت تمهید مشروح
 
 فرمولcfg
 
 فرهنگ
 
 فرهنگ بعنوان محتوای درسی
 
 فرهنگ زبان دوم
 
 فرهنگ و زبان
 
 فشردگی واژگانی
 
 فصاحت
 
 فضا
 
 فعالیت
 
 فعالیت آموزشی
 
 فعالیت توصیف جداول
 
 فعالیت توصیف شفاهی داستان
 
 فعالیت توصیف کتبی داستان
 
 فعالیت داده تقویت شده
 
 فعالیت نگارش آزاد
 
 فعالیت های آموزشی خانگی
 
 فعالیت های کلاسی حل مسئله
 
 فعالیت پر کردن جای خالی
 
 فعلی
 
 فلسفه تحقیق
 
 فهرست معانی
 
 فیسبوک
 
 قابلیت اجرا
 
 قابلیت انتقال
 
 قابلیت فهم
 
 قدرت
 
 قوم نگاری ارتباط
 
 قیدهای پسااسمی
 
 لایه‌های کشویی جمله‌ای
 
 لغت
 
 مبادرت شاگرد
 
 مبرم
 
 متدولوژی تحقیق
 
 متراکم
 
 متغیرهای مستقل از توانش زبانی
 
 متغییرهای عاطفی
 
 متقارن
 
 متن توصیفی
 
 متن داستانی
 
 متن رایانامه
 
 متن منسجم
 
 متنهای بلند
 
 متنهای کوتاه
 
 متنی
 
 متوسطه اول
 
 متون اصلی
 
 متون انطباقی
 
 متون دانشگاهی
 
 متون شنیداری انگلیسی
 
 متون علمی
 
 متون غیر شخصی
 
 متون مرکب
 
 متون کاربر پسند
 
 مجذور کای
 
 مجهول سازی
 
 محیط زبان بیگانه
 
 محیط های رسمی آموزشی ایران
 
 محیط‌هایEFL
 
 مدرس زبان انگلیسی بازرگانی
 
 مدرس متفکر
 
 مدرسان باتجربه
 
 مدرسان زبان انگلیسی بومی
 
 مدرسان زبان انگلیسی غیر بومی
 
 مدل اسپنسر اوتی
 
 مدل بومی-جهانی
 
 مدل راش
 
 مدل فیوژن
 
 مدل قطعی رواسنجی تک بعدی
 
 مدل کارس
 
 مدیریت حقوق اجتماعی و التزام
 
 مدیریت عدم اطمینان
 
 مدیریت هدف تعاملات
 
 مدیریت وجهه
 
 مذاکره
 
 مذاکره تعاملی
 
 مرجع های زبانی
 
 مرجع گزینی
 
 مرحله تک واژگانی
 
 مرکز خود آموزی
 
 مستندات تجربی
 
 مشارکت
 
 مشارکت در تعاملات شفاهی
 
 مشاهده
 
 مصاحبه پس نگر
 
 مصاحبه پس گرا
 
 مضمون(مبتدا)
 
 معادل ترجمه ای
 
 معلمان
 
 معلمان انگلیسی
 
 معلمان تازه کار و با تجربه
 
 معلمان زبان انگلیسی
 
 معلمان زبان انگلیسی مدارس
 
 معلمان زبان غیربومی
 
 معلمین زبان انگلیسی
 
 معنای صریح
 
 معنای ضمنی
 
 معیار سنجش زبان
 
 مفاهیم مدل
 
 مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس
 
 مقالات تحقیقی
 
 مقالات علمی
 
 مقالات پژوهشی
 
 مقاله تحلیلی
 
 مقاله علمی
 
 مقاله نویسی
 
 مقاله پژوهشی
 
 مقدمه مقاله تحقیقاتی
 
 مقوله‌بندی معنایی
 
 مقیاس انسجام کل‌نگر بامبرگ
 
 مقیاس تراکمی
 
 مقیاس حمایت عاطفی
 
 مقیاس سنجش
 
 مقیاس نمره دهی تحلیلی
 
 مقیاس هوش هیجانی شات
 
 مقیاس گاتمن
 
 منشاء خطاها
 
 منظورشناسی
 
 منظورشناسی بین زبانی
 
 مهارت ادراک شده
 
 مهارت خواندن
 
 مهارت زبانی
 
 مهارت سازماندهی متنی
 
 مهارت شنیدن
 
 مهارت نوشتاری
 
 مهارت نوشتن
 
 مهارت نوشتن به زبان دوم
 
 مهارت کلامی
 
 مهارت گفتاری
 
 مهارت گفتاری زبان دوم
 
 مهارتهای آکادمیک و شناختی
 
 مهارتهای ارتباطی بین فردی اصلی
 
 مهارتهای زبانی
 
 مهارتهای سواد آموزی
 
 مهارتهای شفاهی زبان
 
 مهارتهای شنیداری و گفتاری
 
 مهارت‌ها
 
 مواد آموزشی زبان انگلیسی
 
 موانع
 
 موانع اموزشی
 
 مورد پژوهی
 
 موسیقی پس زمینه
 
 موسیقی کلاسیک موتسارت
 
 موضوع
 
 موضوع بندی
 
 موضوع کلی کلام
 
 موضوعات ساده شده
 
 موضوعات معتبر
 
 موفقیت حرفه ای
 
 موفقیت دانش آموزان
 
 موفقیت در تدریس
 
 موفقیت مدرس
 
 مک‌دونالدیزاسیون
 
 میانگین طول پاره گفتار
 
 میزان انتقال
 
 نامتقارن
 
 ناهماهنگی زبانی
 
 نتیجه
 
 نثر تخیلی
 
 نخبگان سیاسی
 
 نرم‌آفزارهای آموزشی
 
 نشانه های آوایی
 
 نشانه های تصویری
 
 نشانگرهای انفعالی
 
 نشانگرهای ربطی
 
 نشانگرهای موضع
 
 نشانگرهای چسبندگی
 
 نظرات
 
 نظرات زبان‌آموزان
 
 نظریه اجتماعی فرهنگی
 
 نظریه اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی
 
 نظریه سیستم‌های پیچیده
 
 نظریه فرهنگی اجتماعی
 
 نظریه فعالیت
 
 نظریه فعالیت محور
 
 نقشه مفهومی
 
 نقشه ی داستان
 
 نقض هنجارهای نگارش انگلیسی
 
 نمادهای جنسیتی
 
 نوسان در نمرات
 
 نوسانات
 
 نوشتار
 
 نوشتار آکادمیکی
 
 نوشتار استدلالی
 
 نوشتار دانشگاهی
 
 نوشتار علمی
 
 نوشتن مشارکتی
 
 نوشتن یادداشت های روزانه
 
 نوشته رسمی
 
 نوشته های علمی
 
 نوع درسکار
 
 نوع سوال
 
 نوع فعالیت
 
 نوع فعالیت کلاسی
 
 نوع متون شنیداری
 
 نوع کار
 
 نویسندگان با تجربه
 
 نویسندگان تازه کار
 
 نویسندگان غیر انگلیسی زبان
 
 نژاد
 
 نگار شبه زبان دوم
 
 نگارش
 
 نگارش به زبان خارجی
 
 نگارش توصیفی
 
 نگارش دانشگاهی
 
 نگاشت ( ترسیم) معنایی
 
 نگرش
 
 نگرش زبان آموزان
 
 نگرش مدرسین و زبان‌آموزان
 
 نگرش معلمان
 
 نگرش نسبت به یادگیری زبان
 
 نگرشِ زبان آموزان
 
 هراس از ارتباط
 
 هم آیندهای محدود
 
 هم معنائی
 
 همبستگی
 
 همنشین های واژگانی
 
 همنشین های گرامری
 
 هوش بصری
 
 هوش حرکتی
 
 هوش شفاهی
 
 هوش معنوی
 
 هوش موزیکال
 
 هوش میان فردی
 
 هوش های چندگانه
 
 هوش هیجانی
 
 هوش چندگانه
 
 هوش‌های چندگانه
 
 هویت
 
 هویت اجتماعی فرهنگی
 
 هویت حرفه ای
 
 هویت حرفه ای معلم
 
 هویت سازمانی
 
 هویت معلم زبان انگلیسی
 
 هگزاکو
 
 هیجان پذیری
 
 وابسته / نابسته به زمینه
 
 واتس اپ
 
 واحد درسی
 
 واقعی بودن
 
 والدین ایرانی
 
 واژه
 
 واژگان
 
 واژگان توصیفی داخل متن
 
 واژگان دوزبانه
 
 واژگان رسمی
 
 واژگان زبان
 
 واژگان عاطفی
 
 واژگان متضاد داخل متن
 
 واژگانی-دستوری
 
 وبلاگ
 
 وجهیت الزامی
 
 وجهییت معرفتی
 
 وردسیفت
 
 ورودی
 
 وسعت دانش واژگان
 
 وظایف زوج-گفتار
 
 وقایع بحرانی
 
 ویژگی های تصویری
 
 ویژگی های روان سنجی
 
 ویژگیهای ژانری
 
 ویکی
 
 پادپخش
 
 پادکست
 
 پاراگراف
 
 پارگراف‌نویسی
 
 پاسخ فرهنگی
 
 پاسخگویی متوالی
 
 پاسخگویی همزمان
 
 پایابی
 
 پایان نامه های کارشناسی ارشد
 
 پایایی
 
 پایایی ارزیابها
 
 پراسپکت
 
 پراکنده
 
 پردازش واژگان
 
 پرسشنامه ی یادگیری مستقل
 
 پرسشنامۀ شاخص سبک یادگیری
 
 پرسشهای معلمان
 
 پرسش‌نامه هوش چندگانه میداس
 
 پروتوکل تفکر با صدای بلند
 
 پسا روش
 
 پنداشت تدریس اثر بخش
 
 پوشش متنی
 
 پوشش واژگانی متن
 
 پژوهش
 
 پیام رسانی سیار
 
 پیش دانشگاهی
 
 پیش/پس معرف ها
 
 پیشرفت تحصیلی
 
 پیشرفت حرفه ای
 
 پیشرفت حرفه ای خود آغاز
 
 پیشرفت مهارت نوشتن
 
 پیش‌دانشگاهی
 
 پیوستگی
 
 پیچیدگی
 
 پیچیدگی ساختاری
 
 پیچیدگی شناختی
 
 پیچیدگی فعالیت
 
 پیچیدگی فعالیت‌ها
 
 پیچیدگی لغوی
 
 چارچوب اصلاح شده‌ی بلوم
 
 چارچوب های نگارشی
 
 چند رسانه‌ای
 
 چندمعنایی
 
 چک لیست ارزیابی
 
 چیدمان جمله
 
 ژانر
 
 ژانر استدلالی
 
 ژانر روایی
 
 کار گروهی
 
 کارآمد
 
 کارآمدی معلم
 
 کارایی تدریس
 
 کاربرد لغت نامه
 
 کاربردشناسی
 
 کاربردشناسی مقابله‌ای
 
 کاردز
 
 کارشناسی فیزیک
 
 کارکرد
 
 کارکرد توجه کردن
 
 کارکردهای زبانی
 
 کتاب انگلیسی مدارس دولتی ایران
 
 کتاب درسی
 
 کتابهای دوره درسی
 
 کتاب‌های ACT
 
 کتب زبان عمومی
 
 کدگردانی
 
 کلاس زبان انگلیسی
 
 کلاسهای محتوا محور
 
 کلمات پیوند دهنده
 
 کمال گرایی
 
 کمک تدریجی
 
 کمکهای بصری
 
 کنش
 
 کنش زبان نوشتاری
 
 کنش شفاهی کار محور
 
 کنش های گفتاری
 
 کنش گفتار تبریک
 
 کنش گفتاری «تبریک»
 
 کودکان زبان آموز انگلیسی
 
 کیفیت اموزش
 
 کیفیت ترجمه
 
 کیفیت خلاصه نویسی
 
 کیفیت نگارش
 
 گرامر
 
 گرامر نقش گرایانه هلیدی
 
 گرایشها
 
 گروه‌های اسمی
 
 گزارش فکرگویی
 
 گزارشی و شرطی
 
 گشودگی به تجربه
 
 گفتار
 
 گفتار شفاهی
 
 گفتار شکایت
 
 گفتار معلمان
 
 گفتار کار-مدار
 
 گفتار کودکانه
 
 گفتمان
 
 گفتمان آکادمیک
 
 گفتمان‌کاوی
 
 گفتگو و مشارکت دو طرفه
 
 گفتگوکاوی
 
 گفتگوی با خود
 
 گفتگوی برون دادی تحریک شده
 
 گوش دادن
 
 گوش دادن به موسیقی
 
 گونه متن
 
 گونه های انگلیسی جهان
 
 گونه های زبان انگلیسی
 
 یاد گیری زبان دوم
 
 یادآوری
 
 یادداشت روزانه
 
 یادگیران زبان انگلیسی ایرانی
 
 یادگیرنده انعکاسی
 
 یادگیرنده تکانشی
 
 یادگیرندگان زبان خارجی
 
 یادگیرندگان مبتدی
 
 یادگیری
 
 یادگیری تلفیقی
 
 یادگیری زبان از طریق رایانه
 
 یادگیری زبان انگلیسی
 
 یادگیری زبان به کمک رایانه
 
 یادگیری زبان به کمک موبایل
 
 یادگیری زبان به کمک کامپیوتر
 
 یادگیری زبان خارجی
 
 یادگیری سیار
 
 یادگیری لغت
 
 یادگیری مستقل
 
 یادگیری مشارکتی
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

 

 

 
 
 
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 261 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×