معرفی رشته زبان شناسی و گرایش های آن

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته زبان شناسی را در مقاله زیر مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته زبان شناسی و گرایش های آن

 

علم زبان شناسی به زبان و ارتباط بشر از طریق این کانال می پردازد. مطالعات نشان داده است که عمر زبان های مختلف دائمی نیست و تا ده هزار سال آینده بسیاری از زبان های موجود کنونی دیگر وجود نخواهند داشت. زبان شناسی به شباهت ها و تفاوت های زبان ها با یکدیگر و دلایل این شباهت ها و تفاوت ها می پردازد.

بطور خلاصه در علم زبان شناسی به سوالات زیر پاسخ داده می‌شود :

  • چگونگی ساخت و تاریخ تولد انواع مختلف زبان‌ها؛
  • در پس واژه ها چه کاربردهایی پنهان است؛
  • شباهت ها و تفاوت های زبان های دنیا با هم؛
  • چگونگی فراگیری زبان از سن نوزادی؛
  • اشتراکات زبان های مختلف چیست؛
  • آیا می توان با هوش مصنوعی، فرایند یادگیری یک زبان را مانند یک کودک، شبیه سازی نمود؟
  • آیا می توان یک زبان مشترک و جهانی بوجود آورد؟
  • فواید تعدد زبانی چیست؟

مجموعه زبان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد چهارگرایش : زبان شناسی همگانی، زبان شناسی رایانشی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و واژه گزینی و اصطلاح شناسی دارد.

فارغ التحصیلان رشته زبان شناسی با علوم مرتبط نظیر نحو، صرف، منظورشناسی، آواشناسی، واجشناسی، جامعه شناسی زبان و سایر رشته‌های مربوطه هم آشنایی پیدا خواهند کرد و از این توانایی برای کسب درآمد و اشتغال می توانند استفاده کنند. همچنین  فارغ التحصیلان رشته زبان شناسی می توانند به شغل تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی، کار در آموزشگاه های مختلف، فرهنگستان زبان، نشریات و رزنامه ها، مجلات مختلف بعنوان نویسنده مقاله و ویراستار، شرکت های تبلیغاتی برای تنظیم و تدوین شعار تبلیغاتی و مراکز گفتار درمانی نیز مشغول شوند.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته زبان شناسی آورده شده است :

 

 Full Journal Title

 Total Cites

Journal Impact  Factor

 Eigenfactor Score

 THEORETICAL LINGUISTICS

407

4.500

0.000500

 APPLIED LINGUISTICS

3,777

3.041

0.003350

 Annual Review of Applied Linguistics

1,017

2.481

0.001100

 Annual Review of Linguistics

193

2.436

0.000930

 COMPUTATIONAL LINGUISTICS

2,138

2.130

0.001250

 APPLIED PSYCHOLINGUISTICS

2,532

1.760

0.002740

 COGNITIVE LINGUISTICS

1,174

1.630

0.001000

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته زبان شناسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

زبان و زبان شناسی 

انجمن زبان شناسی

زبان شناسی کاربردی 

دانشگاه خوارزمی

پژوهش های زبانشناسی

دانشگاه اصفهان

پژوهش های زبانشناسی تطبیقی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

زبانشناسی و گویش های خراسان

دانشگاه فردوسی مشهد

علم زبان

دانشگاه علامه طباطبائی

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته زبان شناسی عبارتند از :

 
آبان یشت
 
آزمون نامیدن تصویر
 
آسیب زبانی
 
آغازگر غیر واژگانی
 
آغازگر متنی
 
آغازگر واژگانی
 
آموزش ترجمه
 
آموزش زبان انگلیسی
 
آموزش زبان عربی در ایران
 
آموزش زبان فارسی
 
آموزش فارسی به فارسی
 
آموزش موضوعی
 
آواشناسی فیزیکی
 
آکوستیک
 
آگاهی واجی
 
آگهی‌های تبلیغاتی
 
ابزارهای افزایشی
 
ابزارهای انسجام ربطی‌
 
ابزارهای انگیختگی
 
ابزارهای تقابلی
 
ابزارهای زمانی
 
ابزارهای علّی
 
ابزارهای فناوری
 
ابهام
 
ابهام‌ زدایی
 
اتحاد طیفی
 
اتخاذ دیدگاه
 
اتصال هسته‌ای،
 
اختلالِ طیفِ اُتیسم
 
ارتقای غیر موضعی
 
ارجاع
 
ارجاع متقابل
 
ارجاع مستقیم
 
ارجاع گفتمانی
 
ارزش تقابلی
 
ارزیابی
 
ارزیابی کیفیت ترجمه
 
ارسطو
 
ازی
 
استخراج خودکار
 
استخراج معادل‌های واژگانی
 
استعارة دستوری
 
استعارة سفر
 
استعارة مفهومی
 
استعاره
 
استعاره دستوری
 
استعاره مفهومی
 
استعاره های زبانی
 
استعاره وجهیت
 
استعاره چندوجهی
 
استعاره کلامی
 
استعاره کلامی- تصویری
 
استعاره‌های کلامی-تصویری
 
استعاره‌ی خشم
 
استعارۀ دستوری
 
استلزام معنایی
 
اسم جنس
 
اسم مصدر
 
اسم گزاره‌ای
 
اسم‌سازی
 
اشتقاق
 
اصطلاح
 
اصطلاحات کلیدی
 
اصطلاح‌شناسی
 
اصل توالی رسایی
 
اصل فرافکنی گسترده
 
اصل مرز اجباری
 
اصل مشارکت
 
اصل هم‌نمایگی
 
اصول مرجع‌گزینی
 
اصول و ضوابط واﮊه‌گزینی
 
اظهار نظر تفصیلی
 
اظهار نظر ساده
 
اعجاز بیانی
 
اعجاز علمی
 
افراد دوزبانه
 
افعال ادراکی-شناختی-بیانی
 
افعال بهره‌کشی
 
افعال وجهی
 
افعال وجهیتی
 
التشهی
 
التفهیم
 
التقاط فرهنگی
 
التقای مصوتها
 
التقای مصوت‌ها
 
التقای واکه‌ها
 
الحاق
 
الگوبرداری استعاری
 
الگوی زبانی
 
الگوی شناختی آرمانی
 
الگوی نیرو-پویایی
 
الگوی هایلند
 
الگوی وابستگیCoNLL
 
الگوی ون‌دایک
 
امکانات صرفی
 
امکانات صرفی-نحوی
 
انتخابات
 
انتقال زبان مادری
 
انجماد
 
انسان‌مداری
 
انسجام
 
انضمام
 
انطباق اولیه
 
انطباق ثانویه
 
انطباق واجی
 
انواع ترمیم
 
انگاره[AIU]
 
انگارۀ هایلند
 
انگیختگی
 
اِعراب
 
ایدئولوژی
 
ایدئولوژی سیاسی
 
بار پردازشی
 
بازبینی
 
بازبینی مشخصه
 
بازسازی گفتار
 
بازنمود ذهنی
 
بازیافت اطلاعات
 
بازی‌های زبانی
 
بافت خرد
 
بافت زبانی
 
بافت غیرزبانی
 
بافت وقوع گفتار
 
باهمایی
 
بایی
 
بحران‌های زیست‌محیطی
 
بدن‌مندی
 
برتری افراد دوزبانه
 
برتری های شناختی
 
برجستگی
 
برجستگی گفتمانی
 
برخورد زبانی
 
برنامة کمینه‌گرا
 
برنامه درسی
 
برنامه کمینه گرا
 
برنامه‌ریزی زبان
 
برنامه‌ریزی پیش از تولیدِ گفتار
 
بسامد
 
بسامد سازة اوّل
 
بسامد سازة دوم
 
بسامد پایه
 
بست کامل چاکنای
 
بند شرطی رویدادی
 
بند علت
 
بند موصولی
 
بندهای متممی
 
بنرها و بیلبوردها
 
بنیاد
 
بنیاد سعدی
 
بهارستان جامی
 
بهنجارسازی واکه‌ای
 
بهینگی
 
بُعد
 
تأثیر طول
 
تأکید
 
تاتی
 
تاریخ بیهقی
 
تبادل معنا
 
تحصیلات
 
تحلیل انتقادی مجاز
 
تحلیل انتقادی کلام
 
تحلیل ردیاب‌چشمی
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل معنایی
 
تحلیل گفتمان انتقادی
 
تحلیل گفتمان حقوقی
 
تحلیل گفتمان دادگاه
 
تحلیل‌گفتمان چندوجهیت
 
تحولات زبان
 
تحیل گفتمان انتقادی
 
تخطی از قواعد
 
تداخل زبانی
 
تداخل واژگانی
 
تراوش
 
ترتیب خطی
 
ترتیب فراگیری
 
 
ترجمه
 
ترجمه بین نشانه ای
 
ترجمه خودکار
 
ترجمه‌ها
 
تردیدنما
 
ترس از فناوری
 
ترمیم
 
ترکیب عطفی
 
ترکیب متوازن
 
تشخیصِ هویت
 
تشدید
 
تشدیدزدایی
 
تصریف
 
تصریفِ فعل
 
تصویرگونگی
 
تصویری
 
تضعیف
 
تضمن
 
تضمن متعارف
 
تطابق
 
تعارف
 
تعمیم نابجا
 
تعمیم‌های رده‌شناختی متیسن
 
تغییر تعدی
 
تغییرات صوتی
 
تغییرات معنایی
 
تفاوت های جنسیتی
 
تقابل
 
تقابل‌های واکه‌ای
 
تقطیع گفتار
 
تناظر
 
تناوب دوسویه
 
تناوب دوسویه اشتراکی
 
تناوب دوسویه زنجیری
 
تناوب مفعول دوسویه قابل درک
 
تناوب مکانی
 
تنوع معنایی
 
تنوع نحوی
 
توالی متباین
 
توالی همجوار
 
توالی هم‌محل تولید
 
توالی‌های غیرمستقیم
 
توالی‌های مستقیم
 
توان منظوری
 
توزیع واجی
 
تولید واکه
 
تکامل فرهنگی
 
تکرار
 
تکنیک‌ بهنجار‌سازی واکه
 
تکواژ
 
تکواژ صفر
 
تکیه
 
تکیه اصلی
 
تکیهی واژگانی
 
ثبات درونی
 
جامعه کنشی
 
جامعه‌شناسی اصطلاحات
 
جان هیک
 
جانداری
 
جایگاه اتصال
 
جایگاه هسته
 
جایگاه واکرناگل
 
جبهه متحد اصول گرایی
 
جبهه پایداری
 
جلسات دفاع
 
جلسه دفاع از پایان­نامه
 
جملات مسیر باغی
 
جملات همتراز
 
جمله شرطی
 
جمله‌های موصولی فاعلی و مفعولی
 
جمله‌های نگرش گزاره‌ای
 
جهت‌های جغرافیایی
 
جهت‌های زبان فارسی
 
حاشیۀ چپ
 
حاصل مصدر
 
حال کامل
 
حالت تناوب مفعولی
 
حالت ذاتی
 
حالت ساختاری
 
حالت فاعلی – مفعولی
 
حالت نما
 
حالت کنایی – مطلق
 
حذف
 
حذف همخوان انسدادی
 
حرف تعریف معرفه
 
حرف تعریف نکره
 
حروف اضافۀ فارسی
 
حروف ربط
 
حوزه‌های مبدا
 
حوزۀ باربینی
 
خشم
 
خطابه
 
خطاهای هم‌نشینی واژگانی
 
خطای تولید
 
خطای جانشینی واج
 
خطبه شقشقیه
 
خنثیشدگی
 
خوانش مطلق
 
خوانش نسبی
 
خوانش کلی
 
خودایستایی
 
خوشه
 
خوشه همخوانی
 
خوشه‌های صامت
 
خوشه‌های همخوانی
 
دادگان دایفون
 
دانش رایانه ای
 
دانش‌نامه
 
درج همخوان میانجی
 
درون‌ماندگاری
 
درک استعاره
 
درک خواندن
 
درک مطلب
 
دستاورد متعاملانه
 
دستور آموزشی
 
دستور زبان نقش‌گرای نظام‏مند
 
دستور ساخت
 
دستور ساختاری
 
دستور موازی
 
دستور نقش و ارجاع
 
دستور نقش‌گرای نظام‌بنیاد
 
دستور نقش‌گرای نظام‌مند
 
دستور وابستگی
 
دستورِ حساس به جهت
 
دستوری­ شدگی
 
دمش
 
دوزبانگی
 
دیدگاه درخت کامل
 
دیدگاه واژگان گرا
 
دیرش
 
دیرش کاهش واکه‌ای
 
ذهنیت
 
رابطه‌ی معنی‌دار
 
رابطۀ علی/ نتیجه‌ای
 
راهبرد خواندن
 
راهبردهای استنباط معنی واژگان
 
راهبردهای زبانی
 
راهبردهای یادگیری زبان دوم
 
رباعیات خیام
 
رتوریک سنتی
 
رده زبانی
 
رده شغلی
 
رده شناسی زبان
 
رده‌شناسی
 
رده‌شناسی در‌زمانی
 
رده‌شناسی نظام‌مند
 
رسایی
 
رشد زبان
 
رفتار چشمی
 
رمزگردانی
 
رنگ‌واژه
 
رهیافت افزوده‌‌بنیاد
 
رهیافت شاخص‌بنیاد
 
روابط مفهومی
 
روابط مفهومی در سطح جمله
 
روابط مفهومی در سطح کلمه
 
روابط نسبی
 
روایت
 
روش ارتباطی
 
روش بسامد آوایی
 
روش علمی
 
رویکرد بهینگی
 
رویکرد شناختی
 
رویکرد محدودیت‌های پردازشی
 
ریتم
 
ریزنحو
 
ریشه
 
ریشه‌شناسی
 
زایایی
 
زبان اشاره‌ی خانگی
 
زبان تالشی
 
زبان خارجی
 
زبان فارسی
 
زبان قرآن
 
زبان مازندرانی
 
زبان و جنسیت
 
زبان پریشی
 
زبان­ شناسی تاریخی
 
زبانشناسی رایانشی
 
زبانشناسی شناختی
 
زبانشناسی پیکره‌ای
 
زبان‌شناسی
 
زبان‌شناسی اقتصادی
 
زبان‌شناسی رایانه‌ای
 
زبان‌شناسی زیست‌بومی
 
زبان‌شناسی‌حقوقی
 
زبان‌های ایرانی
 
زبان‌پریشی
 
زبان‌کردی
 
زبان‏شناسی اجتماعی ـ شناختی
 
زمان ارزشگذاری مشخصۀ حالت
 
زمان حال
 
زمان دستوری
 
زمان شروع واک
 
زمان کامل
 
زیبایی شناختی
 
ساخت اضافه
 
ساخت اضافۀ ملکی
 
ساخت اطلاع
 
ساخت افزایی
 
ساخت الحاقی
 
ساخت بیش ارتقاء
 
ساخت غیر شخصی
 
ساخت فعل‌های پیاپی
 
ساخت لایه‏ای بند
 
ساخت ملکی
 
ساخت موضوعی
 
ساخت نحوی
 
ساخت هجایی
 
ساخت واژه
 
ساخت وجهی
 
ساخت وزنی
 
ساخت کامل
 
ساخت کُنایی
 
ساختار افعال متوالی (پیاپی)
 
ساختار زبان
 
ساختار سببی
 
ساختار موضوعی
 
ساختارگرایی
 
ساخت‌های منفی
 
سادگی
 
سبک
 
ستاک حال
 
ستاک گذشته
 
سجع پایانی
 
سرعت گفتار
 
سرنمون رده‌شناختی
 
سطح ­بندی آموزشی
 
سطح کاربردشناختی
 
سطوح پردازش لغت
 
سلسله مراتب رده‌شناختی
 
سلسله‌مراتب
 
سلسله‌مراتب دستوری
 
سلسله‌مراتب کهنگی
 
سند‌ اجرایی ‌یونسکو
 
سوسور
 
سیاست‌گذاری‌های زبانی
 
شباهت آکوستیکی
 
شباهت‌گریزی
 
شبکۀ‌واژگانی
 
شدت انرژی
 
شرط بنیادی
 
شرط نفوذناپذیری گام
 
شرط کارگفتی
 
شعر عامیانۀ زبان فارسی
 
شفافیت خط
 
شفافیت معنایی
 
شمول معنایی
 
شناسه
 
شنوا
 
شیوۀ آموزش
 
صرف
 
صرف ساخت محور
 
صرف ساخت- محور
 
صرف ساختی
 
صرف واژگانی
 
صفت اشاره
 
صفت تفضیلی
 
صفت گزاره‌ای
 
صمیمیت
 
صوت‌شناسی
 
صورت­های دستوری
 
صورتگرایی
 
صورت‌های ارجاعی فارسی
 
صورت‌گرایی
 
صوری‌سازی
 
ضمایر واژه‌بستی
 
ضمیر اشاره
 
ضمیر محذوف فاعلی
 
ضمیر مستتر
 
ضمیر موصولی
 
ضمیر ناملفوظ
 
ضمیر ناملفوظ عام
 
ضمیرانداز
 
ضمیرانداز ثابت
 
ضمیرانداز نسبی
 
طبقة طبیعی
 
طبقه افعال
 
طبقه‌بندی تجدیدنظرشدۀ بلوم
 
طبقۀ اجتماعی
 
طرح واره ساختی
 
طرحواره تصوری
 
طرحواره‌های تصویری
 
طرح‌واره
 
طرح‌واره ساختی
 
طیف فرکانسی
 
عالیه ممدوح
 
عامل
 
عبارت عام
 
عبارت‌ زبان‌گیر
 
عبری
 
عدم تقارن درک و تولید
 
عربی
 
عملگر
 
عنوان خبری
 
عوامل رقیب
 
عینیت
 
غلت سازی
 
غلت‌سازی
 
غیرفارسی‌زبانان
 
فارسی
 
فارسی جدید
 
فارسی میانه
 
فارسی نو
 
فارس‌نت
 
فاصلة آکوستیکی
 
فرافکن درجه
 
فرانقش
 
فرانقش اندیشگانی
 
فراگفتمان
 
فرایند تکرار
 
فرایندهای فعلی
 
فرایندهای واجی
 
فرایند تبدیل
 
فرهنگ زبانی
 
فرهنگ واژگان زبان فارسی
 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 
فرهنگ‌نویسی
 
فرکانس پایه
 
فریم نت
 
فضای واکه‌ای
 
فعالسازی واژگان
 
فعل
 
فعل «زدن»
 
فعل «شدن»
 
فعل حرکتی
 
فعل دستوری
 
فعل سبک
 
فعل فارسی
 
فعل مرکب فارسی
 
فعل کمکی
 
فعل‌های وجه‌نمای کمکی
 
فیتزجرالد
 
قالب آگاهی-یافتن
 
قانون مجاورت هجا
 
قدرت مرزی
 
قضیه تناظر خطی
 
قید
 
لایة تعبیریلایة توصیفی
 
لایة واژگانی
 
لبه
 
لغزش‌ زبانی
 
مالکیت اسمی
 
مالکیت محمولی
 
مانع‌سازی
 
مبتدا
 
مترادف
 
متضاد
 
متعدی
 
متمم التزامی
 
متنی‌سازی
 
مجاز
 
مجاز مفهومی
 
مجهول
 
محدودیت
 
محدودیت بدون گروه
 
محدودیت توالی رسایی
 
محدودیت زبانی
 
محدودیت‌های ترکیب
 
محدودیت‌های واجی
 
محدودیت‏های نقض‏ پذیر
 
محل تولید
 
مخالفت
 
مدیریت ریسک
 
مرتبه‌بندی
 
مرکز ثقل طیفی
 
مسایل نحوی
 
مشارکین ناآشنا
 
مشخصه‌های تمایزدهنده
 
مشخصۀ انفراد
 
مشخصۀ کمیت
 
مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده
 
مصداق گفتمانی
 
مصدر
 
مضاعف سازی
 
مضاعف‌سازی
 
مطابقه
 
مطابقه دو زبانه
 
معرفگی
 
معرّف اشاری
 
معناشناسی
 
معنی
 
معنی شناسی شناختی
 
معنی منعطف
 
مفاهیم فرهنگی
 
مفعول‌نمائی افتراقی
 
مفهوم سازی استعاری
 
مقالات علمی فارسی
 
مقوله صرف‌ویژه
 
مقوله های نقشی
 
مقوله های واژگانی
 
مقوله‌های بی‌آوا
 
ممنوعیت زبانی
 
ممیز عدد
 
منازعات معناییف منطق محمولات
 
منشأ زبان
 
منطق ریاضی
 
منطق محمول‏ها
 
موضوع انتقالی
 
موضوع بیرونی
 
موضوع مکانی
 
موضوع نحوی ترجیحی
 
موضوع‌های درونی
 
مکالمه
 
مکالمه کاوی
 
مکتب دستکاری
 
مکث
 
ناروان
 
نامیدن
 
نحو
 
نحو کمینه‌گرا
 
نحوی
 
نسبت‌های تجزیه‌پذیری
 
نشان مطابقه
 
نشانة نفی
 
نشانه‌های سجاوندی
 
نشانه‌های نوایی
 
نشانگرهای فراگفتمان تعاملی
 
نظام خویش‏واژه‏ای
 
نظام سلسله ‌‌مراتبی مشخصه‌ها
 
نظریة بازی‏
 
نظریة رتوریکی
 
نظریة همگونی ادراکی
 
نظریة همگونی شنیداری
 
نظریه استعاره مفهومی
 
نظریه بهینگی
 
نظریه حنجره‌ای
 
نظریه زبانی
 
نظریه مدخل انباشته
 
نظریه مورایی
 
نظریه پیکر
 
نظریه پیکر-پهنه
 
نظریه یادگیری
 
نظریه‌پردازان خطابه در روم
 
نظریه‌پردازی زبان
 
نظریۀ انواع
 
نظریۀ ایکس تیره
 
نظریۀ بهینگی
 
نظریۀ تکیۀ وزنی
 
نظریۀ شناختی
 
نظریۀ فضاهای ذهنی
 
نظریۀ مدخل انباشته
 
نظریۀ مورایی
 
نظریۀ چندمعنایی چهارمقوله‎ای
 
نقد زبان‌شناسی کتب درسی
 
نقد و بررسی
 
نقش ترغیبی
 
نقش تشویقی
 
نقش تهدیدی
 
نقش توصیفی
 
نقش معنایی
 
نقشگرایی
 
نقش‌های دستوری
 
نقش‌های نحوی
 
نمایه‌سازی
 
نمایه‏سازی مفعول
 
نمود
 
نمود ناقص
 
نمود واژگانی و دستوری
 
نمود کامل
 
نوای گفتار
 
نورمن فرکلاف
 
نوع‌شخص
 
نویسه
 
نگاشت
 
نگرش ‌بومی‏‌زبان
 
نگرش‌نما
 
هجا
 
هسته
 
هسته‌آغازین
 
هماهنگی واکه ای
 
همبسته‌های صوت‌شناختی تکیه
 
همبسته‌ی آوایی
 
همخوان
 
همخوان انفجاری
 
همخوان مشدّد
 
همخوان ملازی
 
همخوان‌های انسدادی
 
همسانی واکی
 
همکرد «دادن»
 
همگرایی
 
همگونی
 
هم‌شکلی مسیرنماها
 
هم‌معنایی
 
هم‌معنایی گزاره‌ای
 
هندسۀ مشخصه‌ها
 
هویت
 
هَیجامَد
 
هیئت
 
واج آرایی
 
واج تیره
 
واج خیشومی
 
واج شناسی خودواحد
 
واج و نویسه
 
واج ‌شناسی آزمایشگاهی
 
واجشناسی غیرخطی
 
واج‌آماری
 
واج‌شناسی
 
واج‌شناسی آزمایشگاهی
 
واج‌شناسی تاریخی
 
واج‌شناسی هندسۀ مشخصه‌ها
 
واج‌شناسی‌ـ ‌نحو
 
واج‌شناسی‌ـ‌ صرف
 
واج‌نویسی
 
واحد آوایی
 
واحد آگاهی
 
وام‌واژه
 
واژه مرکب
 
واژه مشتق
 
واژه پیچیده
 
واژه‌بست
 
واژه‌های فرانسه
 
واژه‌های همانند
 
واژه‌گزینی
 
واک اصلی
 
واک بازداشته
 
واکاوی منابع آموزشی
 
واکداری
 
واکه‌های ناپایدار
 
واکه‌های پایدار
 
واک‌داری غیر فعال
 
واک‌سازی
 
وجهه
 
وجهیت
 
وجهیت الزامی
 
وجهیت معرفتی
 
وجهیت پویا
 
وراثت پیش فرض
 
وردنت پرینستون
 
وزن دستوری
 
وزن هجا
 
وزن هجایی
 
وزن کلمه
 
وضعیت‌های شناختی
 
وقفه زمانی
 
وند
 
وند تکیه‌بر
 
وند خنثی
 
وند گروهی
 
ویژگیهای آکوستیکی
 
ویژگی‌های توزیعی
 
ویژگی‌های کلامی
 
پارامتر جایگاه هسته
 
پارامتر زبانی
 
پارامتر ضمیراندازی
 
پایه
 
پردازش
 
پردازش ادراکی
 
پردازش اسامی و افعال
 
پردازش ذهنی
 
پردازش نحوی
 
پرسشواژه افزوده
 
پسوند
 
پسوند اشتقاقی
 
پهنه
 
پوسترهای مناسبتی
 
پوسته فعل
 
پوچ‌واژه
 
پی بست
 
پیش‌انگاری
 
پیوستگی
 
پیوستگی داستان
 
پیوستگی معنایی
 
پیوند
 
پیوند‌و‌جدایی
 
پیچیدگی بازنمودی فعل
 
پیکره مقایسه‌ای
 
پیکره موازی
 
پیکره موازی انگلیسی-فارسی
 
پیکرۀ گزاره‌های معنایی
 
پی‌بست‌های ضمیری
 
چشم‌انداز زبانی
 
چندزبانگی
 
چپ‌نشانی
 
کاربردشناسی
 
کاربردشناسی زبان
 
کارکرد زبانی
 
کاریکاتور‌های ‌سیاسی
 
کاشت حلزون شنوایی
 
کانون دریافت هجا
 
کاهش تقابل افزا
 
کاهش خوشه
 
کاهش رسایی
 
کاهش مرکزگرایی
 
کاهش مرکزگریزی
 
کاهش واکه‌ای
 
کتاب آموزشی استاندارد
 
کد‌گذاری واجی
 
کردی سورانی
 
کردی کرمانشاهی
 
کردی کلهری
 
کشش به سمت راست
 
کشش جبرانی
 
کشش جبرانی و اصل جذب
 
کشش همخوان
 
کفش‌های مکاشفه
 
کلمات مرکب اسم
 
کلمات مرکب اسم- اسم
 
کلمه مرکب
 
کنترل اجباری
 
کنترل غیر اجباری
 
کنترل ناقص
 
کنش رو
 
کنش گزاره‌ای
 
کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه
 
کودک فارسی‌زبان
 
کودکان تک‌زبانۀ فارسی‌زبان
 
گروه استفهام
 
گروه اسمی
 
گروه اضافه
 
گروه تأکید
 
گروه تعریف
 
گروه حرف اضافه‌ای
 
گروه حرف تعریف
 
گروه مبتدا
 
گروه محمول
 
گروه نحوی
 
گروه نقشی
 
گروه واژه بست
 
گروه‌های قیدی
 
گروه‌های نحوی
 
گزاره‌های اخلاقی
 
گسترش معنایی
 
گفتار کودکان
 
گفتمان
 
گفتمان روایتی
 
گفتمان سیاسی
 
گلستان سعدی
 
گلوسم‌شناسی
 
گونه نقد کتاب
 
گونهْ غالب واجی
 
گونه‌های کردی ایلامی
 
گونۀ زبانی رودباری
 
گویش اردکانی
 
گویش بابلی
 
گویش تالشی سه سار
 
گویش دشتستانی
 
گویش سورانی
 
گویش لری خرم‌آبادی
 
گویش ولاتی
 
گویش کلیمیان اصفهان
 
گویش‌شناسی
 
گویش‌های خراسان
 
یادگیری زبان سوم
 
یقین‌نما
 
یلمزلف.   
 
یکسویگی
 
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 
 
 
معرفی رشته زبان شناسی و گرایش های آن
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 334 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×