معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی عبارتند از :

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

 

رفتار حرکتی، یکی از گرایش های رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی است که می توان آن را ترکیب شاخه های بیومکانیک، فیزیولوژی و حرکات اصلاحی در ورزش دانست. در واقع رفتار حرکتی، به بررسی نوع حرکات و نواقص و ایرادات آنها و آسیب هایی که بر دیگر اندام خواهند گذاشت؛ می پردازد. رشته رفتار حرکتی دارای سه گرایش در مقطع کارشناسی ارشد هست که عبارتند از :

الف- یادگیری و کنترل حرکتی

 ب- رشد حرکتی

 ج- آموزش تربیت بدنی

در گرایش یادگیری و کنترل حرکتی، به آموزش روشهای صحیح حرکتی و کنترل و بهینه سازی حرکات و آنالیز تمرینات ورزشی ورزشکاران برای کودکان و ورزشکاران پرداخته می شود. همچنین، کارشناسان رشته یادگیری و کنترل حرکتی، افراد کم توان و ناتوان جسمی را هم تحت آموزش قرار داده و در جهت توانمندسازی آنها اقدام می کنند.

در گرایش رشد حرکتی، بر ابعاد رشدی و حرکتی بدن و اعضای دخیل در حرکت در سنین مختلف از کودکی تا پیری کار می شود.

در گرایش آموزش تربیت بدنی نیز بر ابعاد آموزشی و تربیتی رشته ورزش و تربیت بدنی تکیه می شود. تربیت بدنی نیز مانند دیگر شاخه های علوم، نیاز به تدریس و آموزش از طریق متد و تکنیک های صحیح علمی و به روز دارد و این آموزش توسط مربیان و فارغ التحصیلان گرایش آموزش تربیت بدنی به ورزشکاران مبتدی، دانش آموزان و دانشجویان ارائه می شود.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR

2,432

1.313

0.001820

PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS

5,839

1.049

0.002010

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION

209

0.349

0.000200

Physical Education and Sport Pedagogy

1,163

2.035

0.001450

European Physical Education Review

873

2.000

0.000990

JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION

1,413

1.775

0.000970

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی ارائه شده است :

 

نام مجله

وابسته به

ورزش و علوم زیست حرکتی 

دانشگاه سبزوار

مطالعات طب ورزشی

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی (حرکت سابق)

دانشگاه تهران

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی

دانشگاه گیلان

رفتار حرکتی

پژوهشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشد و یادگیری حرکتی  ورزشی

دانشگاه تهران

پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی

دانشگاه بوعلی سیناهمدان

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دانشگاه مازندران

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

دانشگاه تربیت معلم

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی عبارتند از :

 

  کیفیت زندگی کاری
 
 آب‌زدایی
 
 آدیپونکتین
 
 آدیپوکین
 
 آزمون اکبلوم
 
 آزمون بی‌هوازی
 
 آزمون فعالیت فزاینده
 
 آزمون وینگیت
 
 آزمون ویژه جودو
 
 آزمونRAST
 
 آسپارتات آمینوترانسفراز
 
 آسیب سلولی
 
 آسیب عضلانی
 
 آسیب عضله
 
 آسیب‌های حرکتی
 
 آلانین آمینوترانسفراز
 
 آمادگی بدنی
 
 آمادگی جسمانی
 
 آمادگی قلبی عروقی
 
 آمنوره ثانویه
 
 آموزش
 
 آمیخته بازاریابی
 
 آنتی اکسیدان
 
 آنزیم سیکلواکسیژناز2
 
 آنزیم‌های کبدی
 
 آکواپورین5
 
 آیریزین
 
 اجتماعی- بهزیستی ذهنی
 
 احساس سیری
 
 اختلال تغذیه
 
 اختلال توجه/بیش فعالی
 
 اختلال سلوک
 
 اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی
 
 اختلال هماهنگی رشدی
 
 اختلال پردازش شناختی
 
 اختلالات اسکلتی عضلانی
 
 اختلالات تغذیه ای
 
 ادراک
 
 ادراک محیطی
 
 ارتفاع پرش
 
 ارلیستات
 
 ارگونومیک
 
 استرس
 
 استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو
 
 استرس کبدی
 
 استروئید آنابولیک
 
 استقامت عضلانی
 
 اسید اوریک
 
 اشتها
 
 اضافه وزن
 
 اضافه‌وزن
 
 اضطراب
 
 اضطراب اجتماعی اندام
 
 اضطراب فراگیر
 
 اعتبار
 
 اعتماد اجتماعی
 
 افت تحصیلی
 
 افسردگی
 
 اقتصاد ورزش
 
 اقوام ایرانی
 
 ال آرژنین
 
 التهاب
 
 التهاب مزمن
 
 الگودهی دامنه‌ای
 
 الگوهای حرکتی بنیادی
 
 الگوهای کنترل شئ
 
 الگوی تمرین مقاومتی
 
 الگوی ساختاری
 
 ال‌کارنیتین
 
 امنتین
 
 امنتین1
 
 امید به زندگی
 
 امیدواری
 
 اندوتلیال عروقی
 
 انرژی دریافتی
 
 انسولین
 
 انسولین ناشتا
 
 انعطاف‌پذیری
 
 انگیزش پیشرفت
 
 انگیزه
 
 اورکتومی
 
 اپلین پلاسما
 
 اکتساب
 
 اکسیداسیون سوبسترا
 
 اگزرگیم
 
 ایروبیک نشسته
 
 ایسکمی
 
 ایمونوگلوبولین A
 
 اینترلوکین13
 
 اینترلوکین15
 
 بازخورد هنجاری
 
 بازی درمانی
 
 بازیکنان فوتبال
 
 بازی‌های بومی محلی
 
 باشگاه‌داری
 
 بافت چربی
 
 بافت چربی حفره شکمی
 
 بافت چربی سفید احشایی
 
 بالانس اکسیدان-آنتی اکسیدان
 
 بالیدگی
 
 بتادومیکروگلوبولین
 
 برنامه آموزشی سلامت کمر
 
 برنامۀ تمرینی دو اوجی
 
 برند
 
 بلوغ
 
 بیلی روبین
 
 بیلی‌روبین
 
 بیماران CABG
 
 بینایی محیطی
 
 تأخیر حرکتی
 
 تاب آوری
 
 تاب آوری و خوش بینی
 
 تبلیغات
 
 تخریب میوکارد
 
 تداخل زمینه‌ای
 
 تراکم استخوانی
 
 تربیت بدنی
 
 ترتیب اجرای حرکات
 
 ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی
 
 ترومبوکسان A2
 
 ترکیب بدن
 
 ترکیب بدنی
 
 تری­گلیسرید
 
 تری‌گلیسرید
 
 تستوسترون
 
 تستوسترون 
 
 تصویر بدن
 
 تصویر بدنی
 
 تصویرسازی
 
 تعادل ایستا
 
 تعادل منفی انرژی
 
 تعادل پویا
 
 تعالی سازمانی
 
 تعهد شغلی
 
 تفکر
 
 تماشاگران تلویزیونی
 
 تمایل به غذا
 
 تمرین استقامتی
 
 تمرین با شدت بالا
 
 تمرین بدنی
 
 تمرین تداومی
 
 تمرین ترکیبی
 
 تمرین تناوبی
 
 تمرین تناوبی شدید
 
 تمرین تناوبی پرشدت
 
 تمرین شدید هوازی
 
 تمرین فزاینده
 
 تمرین مشاهده‌ای
 
 تمرین مقاومتی
 
 تمرین مقاومتی دایره­ای
 
 تمرین موازی
 
 تمرین هوازی
 
 تمرین و بی تمرینی
 
 تمرینات اینتروال شدید
 
 تمرینات بدنی
 
 تمرینات تناوبی
 
 تمرینات در آب
 
 تمرینات ذهن-بدن
 
 تمرینات مقاومتی برونگرا
 
 تمرینات مکنزی
 
 تمرینات هوازی
 
 تمرینات وی فیت
 
 تمرینات پلایومتریک
 
 تنظیم زاویه دست برتر
 
 توان بی هوازی
 
 توان مکانیکی
 
 توانمندسازی روانشناختی
 
 توانمندسازی ساختاری
 
 توان‌بخشی ورزشی
 
 توجه
 
 توجه تداومی
 
 توجه پایدار
 
 تودة چربی
 
 توسعه اقتصادی
 
 توسعه فرهنگی
 
 تکلیف پیگردی
 
 تکواندوکاران نوجوان
 
 تیپر
 
 جنسیت
 
 جهت گیری ورزشی
 
 جوان
 
 حافظه
 
 حجم تمرین
 
 حداکثر اکسیداسیون چربی
 
 حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO)
 
 حس حرکت
 
 خستگی
 
 خطای ارتکاب
 
 خطای حذف
 
 خطر متابولیک
 
 خلاقیت
 
 خود شفقتی
 
 خودتنظیمی در ورزش
 
 خودپندارۀ بدنی
 
 خودکارآمدی
 
 خودکنترل
 
 خودگفتاری آموزشی
 
 دانش
 
 دانش آموز
 
 دانش آموزان
 
 دانش آموزان مقطع راهنمایی
 
 داور
 
 داوطلبی دختران
 
 دختران چاق
 
 درصد چربی بدن
 
 دریبل
 
 دستورالعمل آموزشی
 
 دستورالعمل کانون توجه
 
 دلبستگی شغلی
 
 دلبستگی معنوی
 
 دویدن شدید
 
 دی پپتیدیل پپتیداز-4
 
 دیابت
 
 دیابت نوع2
 
 دیابتی نوع دو
 
 ذهن آگاهی٬تنظیم هیجان
 
 راهبردهای نظم جویی هیجان
 
 رت‌های سالمند
 
 رحم
 
 رزیستین
 
 رشد
 
 رضایت از زندگی
 
 رضایتمندی شغلی
 
 رضایتمندی مشتریان
 
 رضایت‌مندی
 
 رفتار
 
 رفتار درمانی دیالکتیک
 
 رقابت طلبی
 
 روان
 
 روایات
 
 روایی
 
 روزه‌داری
 
 روپایی فوتبال
 
 رویدادهای ورزشی
 
 رویدادهای ورزشی رویداد ورزشی
 
 رپرفیوژن
 
 رژیم غذایی پرچرب
 
 ریکاوری
 
 ز
 
 زاویه کرانیوورتبرال
 
 زردچوبه
 
 زمان بازیافت
 
 زمان روز
 
 زمان عکس‌العمل
 
 زن
 
 زنان
 
 زنان خانه دار
 
 زنان ورزشکار
 
 زوجین طلاق
 
 سازگاری اجتماعی
 
 سازگاری تحصیلی
 
 سازگاری‌های ژنتیکی عضله اسکلتی
 
 سالمندان
 
 سالمندی
 
 سبک های هویت
 
 سردرد گردنی
 
 سرسختی ذهنی
 
 سرطان سینه
 
 سرعت
 
 سرعت های مختلف
 
 سرعت پیش‌بینی
 
 سرم آمیلوئید A
 
 سرمایه اجتماعی
 
 سرمایه روانشناختی
 
 سرمایه‌گذاری ورزشی
 
 سرویس بدمینتون
 
 سطوح خودانتقادی
 
 سطوح چربی
 
 سلامت خانواده پدری
 
 سلامت روان
 
 سلکوکسیب
 
 سنتی
 
 سندرم متابولیک
 
 سندرم گیر افتادگی شانه
 
 سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان
 
 سوماتوتیپ
 
 سیر
 
 شاخص توده بدن
 
 شاخص تودۀ بدن
 
 شاخص مقاومت انسولین
 
 شاخص مقاومت به انسولین
 
 شاخص های آسیب قلبی
 
 شاخص‌های بیوشیمیایی
 
 شایستگی ادراک‌شده
 
 شایستگی حرکتی
 
 شخصیت
 
 شدت ورزشی
 
 شکایات جسمانی
 
 صاره چای سبز
 
 صمیمیت در خانواده
 
 ضربان قلب
 
 طراحی
 
 طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه
 
 عدالت سازمانی
 
 عزت نفس
 
 عصاره دارچین
 
 عصاره دانه گشنیز
 
 عضلات بالاتنه
 
 عضلات پایین‌تنه
 
 عضله تند انقباض
 
 عملکرد
 
 عملکرد استقامتی
 
 عملکرد ایمنی
 
 عملکرد خانواده
 
 عملکرد شناختی
 
 عناب
 
 عوامل اکسایشی
 
 عوامل هماتولوژیک
 
 غیر ورزشکار
 
 غیرورزشکار
 
 فاصله اثر حرکت
 
 فاکتورهای انعقادی
 
 فاکتورهای خونی
 
 فدراسیون‌های ورزشی
 
 فراشناخت
 
 فشار اکسایشی
 
 فضای مجازی
 
 فعالیت بدنی
 
 فعالیت برون‌گرای شدید
 
 فعالیت بیشینه پیوسته
 
 فعالیت تناوبی
 
 فعالیت تناوبی شدید (HIIE)
 
 فعالیت مقاومتی
 
 فعالیت مقاومتی حاد
 
 فعالیت مقاومتی سنگین
 
 فعالیت هوازی
 
 فعالیت هوازی وامانده‏‏‏ساز
 
 فعالیت وامانده ساز
 
 فعالیت ورزشی
 
 فعالیت ورزشی حاد
 
 فعالیت ورزشی مقاومتی
 
 فعالیت ورزشی هوازی
 
 فعالیت‌ هوازی فزاینده
 
 فوتبال
 
 فوتبالیست
 
 فوتبالیست های جوان
 
 فیبرینوژن
 
 ق
 
 قایقرانان نخبه
 
 قدرت عضلانی
 
 قدرت عضلانی چنگش
 
 قرآن
 
 قرص ضدبارداری
 
 قلدری
 
 قند خون ناشتا
 
 قیمت‌گذاری
 
 لاکتات
 
 لاکتات خون
 
 لاکتات دهیدروژناز
 
 لوله فالوپ
 
 لپتین
 
 لیپاز حساس به هورمون
 
 لیپولیز
 
 لیپوکالین-2 و اینترلوکین-1بتا
 
 ماساژ سوئدی
 
 ماساژ شیاتسو
 
 ماسک تمرینی
 
 مالون دی الدهید
 
 مایوستاتین
 
 محدودیت جریان خون
 
 محیط زیست
 
 محیط گرم و مرطوب
 
 مداخلات رایانه ای حرکتی
 
 مداخلات منتخب حرکتی
 
 مراحل بلوغ
 
 مردان فعال
 
 مسابقة کونگ‌فو
 
 مسابقۀ شبیه‌سازی شدۀ کاراته
 
 مسافت
 
 مشارکت
 
 مطالعه میان فرهنگی
 
 معلمان عادی
 
 معلمان معلول
 
 مقاومت انسولینی
 
 مقاومت به انسولین
 
 مقبولیت اجتماعی
 
 منیزیم
 
 مهارت
 
 مهارت حرکتی درشت
 
 مهارت حرکتی ورزشی
 
 مهارت های ارتباطی
 
 مهارت های زندگی
 
 مهارت های هیجانی
 
 مهارت هدف‌گیری
 
 مهارت­های حرکتی دستکاری
 
 مهارتهای باز
 
 مهارتهای بسته
 
 مهارتهای حرکتی درشت
 
 مهارتهای حرکتی ظریف
 
 مهارت‌های روان‌تنی
 
 مهارت‌های شناختی
 
 مهارت‌های پایه
 
 مواد ارگوژنیک
 
 موش اوارکتومی
 
 موش صحرایی
 
 موفقیت شغلی
 
 موفقیت ورزشی
 
 مولکول چسبان سلول‌های عروقی
 
 مکمل HMB
 
 مکمل اسپیرولینا
 
 مکمل جینسینگ
 
 مکمل عناب
 
 مکمل کراتین
 
 مکمل‌سازی
 
 میانسال
 
 میدان بینایی
 
 میوستاتین
 
 ناهنجاری‌های جسمی
 
 نسفاتین
 
 نسفاتین1
 
 نظام ارزشی
 
 نظم جویی شناختی- هیجانی
 
 نمایش ویدئویی
 
 نمایه خستگی
 
 نوجوانان
 
 نوجوانان ورزشکار
 
 نوروفیدبک
 
 نوشیدنی‌های انرژی‌زا
 
 نگرش
 
 نگرش به تغذیه
 
 نیتروژن اوره خون
 
 نیتریک اکساید
 
 نیمرخ لیپیدی
 
 نیمرخ چربی
 
 هایپوکسی
 
 هدف گرایی
 
 هماهنگی
 
 هماچوری
 
 همودیالیز
 
 هموستاز گلوکزج
 
 هموسیستئین
 
 هموگلوبین گلیکوزیله
 
 هنجار
 
 هندبال
 
 هورمون رشد
 
 هورمون‌های استرسی
 
 هوش اخلاقی
 
 هوش فرهنگی
 
 هوش معنوی
 
 هوش هیجانی
 
 هومئوستاز گلوکز.   
 
 واسپین
 
 واقعیت های مجازی
 
 والیبال
 
 واماندگی ورزشکار
 
 
 وای فیت
 
 ورزش
 
 ورزش شنا
 
 ورزش هوازی
 
 ورزشکاران
 
 ورزشکاران تکواندو
 
 ورزشکاران زن
 
 ورزشکاران قدرتی و استقامتی
 
 وزارت ورزش و جوانان
 
 وزن
 
 وضعیت آنتی اکسیدانی
 
 وضعیت سر به جلو
 
 ویسفاتین
 
 ویژگی های روانسنجی
 
 ویژگی های شخصیت
 
 ویژگی های شخصیتی
 
 پارامترهای متابولیکی
 
 پارکینسون
 
 پرتاب بسکتبال
 
 پرتاب فریزبی
 
 پرخاشگری
 
 پرش
 
 پروتئین تام بزاقی
 
 پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8
 
 پروتئین واکنشی C
 
 پروتئینوری
 
 پروتیینوری ورزشی
 
 پروستاسایکلین
 
 پروفایل‌های لیپیدی
 
 پروپولیس
 
 پری لیپین
 
 پسران چاق
 
 پشتیبانی
 
 پوسچر
 
 پوشاک ورزشی
 
 پیاده‌روی
 
 پیامد اجرا
 
 پیشرفت تحصیلی
 
 پیشگیری از افت عملکرد شناختی
 
 پیلاتس
 
 پیچیدگی تکلیف
 
 چاق
 
 چاقی
 
 چاپلوسی
 
 چربی احشایی
 
 کارکردهای اجرایی
 
 کافئین
 
 کانون توجه
 
 کاهش تکانشگری
 
 کاهش ذخایر کربوهیدراتی
 
 کاهش سریع وزن
 
 کاهش وزن
 
 کاهش گلیکوژن عضله
 
 کبد چرب غیرالکلی
 
 کراتین
 
 کراتین فسفو کیناز
 
 کراتین کیناز
 
 کراتین کیناز تام
 
 کراتینین
 
 کشتی
 
 کشتی گیران نخبه
 
 کلسترول
 
 کلیشه
 
 کم آبی
 
 کمردرد مزمن غیراختصاصی
 
 کمرین
 
 کنترل حرکت
 
 کنترل خشم
 
 کنترل نیرو
 
 کوآنزیمQ10
 
 کودکان
 
 کورتیزول
 
 کورتیزول بزاقی
 
 کورکومین
 
 کوفتگی عضلانی تأخیری
 
 کیفیت ادراک شده
 
 کیفیت خواب
 
 کیفیت زندگی
 
 گالکتین-3
 
 گاماگلوتامیل ترانسفراز
 
 گام‌برداری
 
 گرلین فعال
 
 گرم کردن
 
 گلوتاتیون
 
 گلوتامین
 
 گلوکز
 
 گلیسرول
 
 گیرنده استیل‌کولین
 
 گیرنده­های استروژرنی
 
 گیرندۀ x کبدی-آلفا
 
 یادگیری
 
 یادگیری حرکتی
 
 یادگیری مشاهده‌ای
 
آدیپوکاین
 
آزمون استروپ
 
تبحر حرکتی
 
دشواری تکلیف
 
دیابت نوع­2
 
سیلی‌مارین
 
شیر
 
مداخله حرکتی
 
مردان تمرین نکرده
 
کراتینین
 
گلوکز خون
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان  02140220450

معرفی رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 266 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×