معرفی رشته زبان و ادبیات عرب و گرایش‌های آن

برخی از کلمات کلیدی ایران‌تز تدبیرساز در مورد رشته زبان و ادبیات عرب و گرایش‌های آن را در مقاله زیر ببینید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته زبان و ادبیات عرب و گرایش‌های آن

 

رشته ادبیات در هر زبانی وجود دارد و یکی از رشته های پایه ای و مهم در آن زبان محسوب می‌شود. در واقع زنده نگه داشتن یک زبان به مطالعات، پژوهش ها و اقدامات کاربردی بستگی دارد که در مورد ارکان آن زبان انجام می شود. بعنوان مثال محافظت از یک زبان در قبال ورود الفاظ و واژه های بیگانه، اتخاذ تمهیداتی جهت کم رنگ نشدن و از بین نرفتن ضرب المثل ها، ترجمه آثار و کتب ارزشمند از زبان های دیگر به زبان پایه و از این قبیل اقدامات، امور موثری در پویا نگداشتن ادبیات و زبان است. زبان عربی یکی از کاملترین و جامع ترین زبان ها در دنیاست و به این جهت که زبان دین ما هم هست از اهمیت بیشتری برخوردار است. بسیاری از متون دینی، احادیث و زبان کتاب دینی مسلمان جهان یعنی قرآن کریم، عربی است لذا این زبان بایستی بعنوان یکی از زبان های جانشین و حتی می توان گفت زبان دوم ایرانیان، در مقاطع مختلف تحصیلی، تدریس و آموزش داده شود.

در مقاطع عالی تحصیلی در دانشگاه های ایران، گرایش های مهم رشته زبان و ادبیات عرب عبارتست از : آموزش زبان عربی، مترجمی عربی و زبان و ادبیات عرب.

در مورد بازار کار فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عرب می توان گفت که به غیر از علوم اسلامی، فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عرب می توانند بعنوان مترجم رسمی و غیر رسمی این رشته در دارالترجمه های عربی و دیگر موسسات ترجمه مشغول به کار شوند. همچنین شغل تدریس زبان عربی نیز برای فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عربی مطرح می باشد. سایر امور و مشاغلی که یک فرد دو زبانه می تواند انجام دهد مانند لیدر تورهای عربی و ... نیز از عهده فارغ التحصیلان رشته زبان و ادبیات عرب بر می آید.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته زبان و ادبیات عرب آورده شده است :

Full Journal Title

Journal of Arabic literature

Modern Arabic Literature: Databases & Journals

Arabic translation

Translation into Arabic

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته زبان و ادبیات عرب ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات عربی 

دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشنامه نقد ادب عربی

دانشگاه شهید بهشتی

نقد ادب معاصر عربی 

دانشگاه یزد

ادب عربی

دانشگاه تهران

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته زبان شناسی عبارتند از :

 
 
 
 
 آداب الکتابة
 
 آموزش زبان های خارجی
 
 ائمه (ع)
 
 ابراهیم نصرالله
 
 ابن الأنباری
 
 ابن العمید
 
 ابن الفارض
 
 ابن المقفع
 
 ابن درید
 
 ابن رشیق القیروانی
 
 ابن سینا
 
 ابن لُبّال الشریشی
 
 ابن نباتة
 
 ابن‌المالک
 
 ابن‌الناظم
 
 ابن‌خفاجة
 
 اجتماع عربی
 
 اجتماعی
 
 اجلناس
 
 احتجاج
 
 احساس
 
 احلام مستغانمی
 
 احمد الصافی النجفی
 
 احمد سحنون
 
 احمد سعداوی
 
 احمد مطر
 
 احمد وائلی
 
 احمدمحرم
 
 احیاگری
 
 اختلاف
 
 اختیار
 
 اخذ در شعر
 
 اخطل
 
 اخلاق اسلامی
 
 ادب جاهلی
 
 ادب عربی
 
 ادب قدیم
 
 ادب معاصر
 
 ادبیات
 
 ادبیات تطبیقی
 
 ادبیات جاهلی
 
 ادبیات داستانی لبنان
 
 ادبیات دینی
 
 ادبیات غنایی
 
 ادبیات فارسی
 
 ادبیات فلسطین
 
 ادبیات مصر
 
 ادبیات معاصر عرب
 
 ادبیات مقاومت
 
 ادبیات وصیّت‌نامه
 
 ادبیات پایداری
 
 ادونیس
 
 ادیبان کرد
 
 ارتباط
 
 ارجاع و استناد
 
 اروپامحوری
 
 اروین گافمن
 
 استدعاء الشخصیات
 
 استراتژی‌های گفتمان
 
 استراتیجیات الخطاب
 
 استشهاد
 
 استشهاد در نحو
 
 استعارة جهتی
 
 استعاره
 
 استعاره‌های قرآن
 
 استفهام
 
 اسطورة ققنوس
 
 اسطوره
 
 اسطوره‌های یونانی
 
 اسطورۀ برساخته
 
 اسلام
 
 اسلام‌گرایی
 
 اسلوب شرط
 
 اسم الفعل
 
 اسم مقدار
 
 اسم منسوب
 
 اسم منسوب الیه
 
 اشتراک
 
 اشتراک لفظی
 
 اشعار ابن رومی
 
 اصحاب یمین
 
 اضداد
 
 اطلال
 
 اعتذار و استعطاف
 
 اعجاز قرآن
 
 اعراب
 
 اغراض ثانوی
 
 اغراض شعر
 
 الآخر
 
 الآراء
 
 الآراء والأدلة
 
 الآیة
 
 الأحادیث
 
 الأخطاء الکتابیة
 
 الأخلاق
 
 الأداء اللغوی
 
 الأدب
 
 الأدب الجاهلی
 
 الأدب الرقمی
 
 الأدب الروائی
 
 الأدب السیاسی
 
 الأدب العربی
 
 الأدب العربی المعاصر
 
 الأدب العربی فی إیران
 
 الأدب الفکاهی
 
 الأدب المقارن
 
 الأدب المقاوم
 
 الأدب المهجری الشمالی
 
 الأدب الورقی
 
 الأدلّة
 
 الأدیب الرسالی
 
 الأسالیب التعبیریة
 
 الأسالیب السهلة
 
 الأسلوب
 
 الأسلوب الأدبی
 
 الأسلوب الشعری لابن نباتة
 
 الأسلوبیات
 
 الأسلوبیة
 
 الأسلوبیة المقارنة
 
 الأسلوبیه الإحصائیه
 
 الأسماعیلیة
 
 الأصالة والمعاصرة
 
 الأصوات اللغویة
 
 الأصول
 
 الأصولیون
 
 الأطروحات
 
 الأغراض الشعریة
 
 الألفاظ
 
 الألفیة
 
 الأمثال
 
 الأمثال والحکم
 
 الأمین
 
 الأنا
 
 الأنبیاء
 
 الإبداع
 
 الإبل
 
 الإخوانیات
 
 الإستراتیجیة التلمیحیة
 
 الإستعارة
 
 الإسناد المجازی
 
 الإشکالیات
 
 الإشکالیة
 
 الإعجاز
 
 الإعراب
 
 الإعلام المسموع
 
 الإقلاع عکس¬الزمن
 
 الإقناع
 
 الإلحاد
 
 الإمام علی (ع)
 
 الإنتحال
 
 الإنسان
 
 الإنصاف فی المسائل النحویة
 
 الإیقاع
 
 الاتجاه النیمائی
 
 الاتساق
 
 الادب الصغیر
 
 الاستثناء
 
 الاستثناء مصداقا
 
 الاستشهاد
 
 الاستعارة المکنیة
 
 الاستعمار الفرنسی
 
 الاستعمال
 
 الاستفهام
 
 الاسم
 
 الاشتقاق
 
 الاغتراب
 
 الاقتباس
 
 الالتزام الأدبی
 
 الالتفات
 
 الانزیاح
 
 الانزیاح الدّلالی
 
 الانسجام
 
 الباحثون الـمحدثون
 
 الباطن
 
 البالکی
 
 البحر
 
 البحرین
 
 البحور العروضیة
 
 البخلاء
 
 البدیع
 
 البردّونی
 
 البطل
 
 البلاط
 
 البلاغة
 
 البلاغة الجدیدة
 
 البناء السردی
 
 البنى النحویة
 
 البنیة
 
 البنیة السردیة
 
 البنیة الصوتیّة
 
 البنیة العمیقة والسیاق
 
 البنیة النحویة
 
 البنیویة
 
 البهبهانی
 
 البولیفونیة
 
 البیئة
 
 البیان النبوی (ص)
 
 التأثیر والتأثّر
 
 التباین النحوی
 
 التجدید
 
 التحلیل
 
 التحلیل اللغویّ
 
 التخصیص
 
 التداخل اللغوی
 
 التداولیة
 
 التراث
 
 التراث الشعریّ
 
 التراث عند ابن نباتة
 
 الترجمة
 
 الترجمة الفارسیة ـ العربیة
 
 الترجمة والنحو
 
 الترهیب
 
 التشخیص
 
 التشریع
 
 التصمیم
 
 التصویر
 
 التصویر الفنّی
 
 التضاد
 
 التضمین
 
 التطور
 
 التعددیة
 
 التعقید اللفظی
 
 التعلیل
 
 التغریب
 
 التغزل
 
 التفسیر
 
 التقدیم والتأخیر
 
 التقعید
 
 التقلید
 
 التقمص
 
 التلاؤم
 
 التلطف
 
 التماسک
 
 التماسک النحوی
 
 التمثیل و المحاضرة
 
 التمرّد
 
 التناص
 
 التناصّ
 
 التناظر
 
 التناوب
 
 التنغیم
 
 التهکم
 
 التهکم الاجتماعی ـ النفسی
 
 التهکم الفکاهی
 
 التوظیف
 
 التوهم
 
 التّقسیم
 
 التّقنیات
 
 التکرار
 
 التکنیة
 
 الثقافة
 
 الثقافة الفارسیة
 
 الثلث الأول من القرآن
 
 الجاحظ
 
 الجارّ
 
 الجامعات الإیرانیة
 
 الجانب التوظیفی
 
 الجبّی
 
 الجزایر
 
 الجمال الفنّیّ
 
 الجمالیة
 
 الجملة
 
 الجملة الإنشائیة
 
 الجملة الخبریة
 
 الجملة الشرطیة
 
 الجمهور
 
 الجناس
 
 الجنس
 
 الجواهری
 
 الجواهریّ
 
 الحال المفردة
 
 الحب
 
 الحب الوطنی
 
 الحبک
 
 الحجاج
 
 الحجّاج
 
 الحرف
 
 الحروف الجارة
 
 الحریری
 
 الحریق
 
 الحزن
 
 الحسن الهَبَل
 
 الحسن بن هانیء
 
 الحلول
 
 الحلولیة
 
 الحمل علی المعنی
 
 الحوار
 
 الحیاة
 
 الحیاة الجاهلیة
 
 الحیوان
 
 الخضر
 
 الخطاب السیاسی
 
 الخطاب المکتوب
 
 الخطابة
 
 الخطب
 
 الخیال الرّمزی
 
 الخیال العلمی
 
 الدلالة
 
 الدلالة الصوتیة
 
 الدلالة الضمنیة
 
 الدیمومة
 
 الرأی النحوی
 
 الراوی
 
 الربط
 
 الرسائل
 
 الرضی
 
 الرمز
 
 الرمزیة
 
 الروایة
 
 الروایة الأدبیّة
 
 الروایة التأریخیة
 
 الروایة الحدیثة
 
 الروایة العراقیة
 
 الرومانسیة
 
 الرومنسیه
 
 الرّوایة
 
 الزمخشری
 
 الزمن
 
 الزندقة
 
 الزهد
 
 الزیتون
 
 السبک
 
 الستخدام
 
 السخریة
 
 السخریّة
 
 السردیّة
 
 السمان
 
 السکاکی
 
 السیاب
 
 السیاسة
 
 السیاق
 
 السیمیائیة
 
 السیمیائیة (غریماس)
 
 السینما
 
 السیوطی
 
 الشاب الظریف
 
 الشاعر الشیعی
 
 الشخصیة
 
 الشرق الأوسط
 
 الشریف الرضی
 
 الشعر
 
 الشعر التعلیمی
 
 الشعر الجاهلی
 
 الشعر الجدید
 
 الشعر الخمری
 
 الشعر السیاسی
 
 الشعر العراقی الحدیث
 
 الشعر العراقی الـحدیث
 
 الشعر العراقی المعاصر
 
 الشعر العربی
 
 الشعر العربی الحدیث
 
 الشعر العربی المعاصر
 
 الشعر العربی المقاوم
 
 الشعر العربیّ المعاصر
 
 الشعر الـمصری الـمعاصر
 
 الشعر الفلسطینی
 
 الشعر الفلسطینی المعاصر
 
 الشعر القصصی
 
 الشعر المعاصر
 
 الشعراء الیمنیون
 
 الشعوبیة
 
 الشقشقیّة
 
 الشنفرى
 
 الشواهد
 
 الشّعر العربی القدیم
 
 الشک
 
 الشکوى
 
 الشکوى الذاتیة
 
 الشیعة
 
 الصبّار
 
 الصحیفة السجادیة
 
 الصرف
 
 الصعلوک
 
 الصنوبری
 
 الصوائت
 
 الصوت
 
 الصور الحسیة
 
 الصور الفنیة
 
 الصور اللمسیة
 
 الصورة
 
 الصورولوجیا
 
 الصوصمتیّة
 
 الصّور المحوّلة
 
 الضرورة الشعریة
 
 الضمّة
 
 الطباق
 
 الطبرسی
 
 الطبیب الأصفهانی
 
 الطریق‌الطویل
 
 الطّریق
 
 الظاهر
 
 الظروف التأریخیة للقصة
 
 الظواهر الأسلوبیة
 
 الظواهر الصرفیه
 
 العامیة
 
 العباسیون
 
 العتاب
 
 العتبات النصّیة
 
 العدول
 
 العراق
 
 العربیة
 
 العروبة
 
 العشاء الاخیر
 
 العصر العباسی
 
 العطف على التوهم
 
 العطف على المعنى
 
 العقبات
 
 العلاقات النحویة
 
 العلاقة الدلالیة
 
 العمدة
 
 العملیة التعلیمیة ـ التعلمیة
 
 العنوان
 
 العهد
 
 العین
 
 الغربة
 
 الغزل
 
 الـحریری
 
 الـمدح
 
 الـمسرحیة
 
 الـمعزّ الفاطمی
 
 الـمقامات
 
 الـموتیف
 
 الـمکاتبات والـمساجلات الشعریة
 
 الـمکان
 
 الفارسیة
 
 الفاظ مترادف
 
 الفخر
 
 الفخر الأدبی
 
 الفروق الجوهریة
 
 الفصحی
 
 الفصیحة
 
 الفعل
 
 الفوائد الضیائیة
 
 الفواعل
 
 الفکر العربی
 
 القرآن
 
 القرآن الکریم
 
 القرآنیون
 
 القرن الأول الهجری
 
 القریة
 
 القسم
 
 القصة
 
 القصة التفاعلیة الرقمیة
 
 القصة الشعریة
 
 القصة القرآنیة
 
 القصص القرآنیة
 
 القصیدة
 
 القضایا الاجتماعیة
 
 القضیة الفلسطینیة
 
 القلب
 
 القلقشندی
 
 القناع
 
 القیاس
 
 القیم الأخلاقیة
 
 القیم الإنسانیة والأخلاقیة
 
 القیم التربویة
 
 القیم التشکیلیة
 
 القیم الدینیة
 
 القیمة الفنیة
 
 اللازم
 
 اللسانیات
 
 اللسانیات الاجتماعیة
 
 اللغة
 
 اللغة البسیطة
 
 اللغة الشعریة
 
 اللغة العربیة
 
 اللغة العربیة وآدابها
 
 اللغة الفارسیة
 
 اللغة المحکیة
 
 اللغة المعیاریة
 
 اللون
 
 اللّص والکلاب
 
 المأمون
 
 المبنی
 
 المتعدی
 
 المتلقی
 
 المتنبّی
 
 المجاز اللغوی
 
 المجتمع الجزائری
 
 المجرور
 
 المحبة
 
 المحظور
 
 المحور
 
 المحکیّة
 
 المدح
 
 المدخل التواصلی
 
 المدینة
 
 المدینة الفاضلة الجبرانیة
 
 المرأة
 
 المستقصی
 
 المستوى الصرفی
 
 المستوى اللغوی
 
 المستوی
 
 المستویات اللغویة
 
 المشکل الدلالی
 
 المصاحبة الاسمیة
 
 المصاحبة الفعلیة
 
 المصادر
 
 المضامین الاجتماعیة
 
 المعارضات
 
 المعجم
 
 المعجم الشعری
 
 المعرّب
 
 المعرّبات
 
 المعنى
 
 المعنی
 
 المفارقات الزمنیّة
 
 المفارقة
 
 المفارقة التصویریة
 
 المفارقة اللفظیة
 
 المفاهیم الجدیدة
 
 المفردات الرئیسیة: السیمیائیة
 
 المفعول المطلق
 
 المقارنة
 
 المقامات
 
 المقاومة
 
 المناقضة
 
 المناهج
 
 المنطق الیونانی
 
 المنهج
 
 المنهج الأسلوبی
 
 المنهج الإلزامی
 
 المنهج التداولی
 
 المنهج المعیاری
 
 المنهج الوصفی
 
 المهجر
 
 المهدی المنتظر
 
 الموت
 
 الموسیقى الداخلیة
 
 الموسیقى الشعریّة
 
 الموسیقی الخارجیة
 
 الموسیقی الداخلیة
 
 الموعظة
 
 المونتاج
 
 النبی المجهول
 
 النثر
 
 النحاس
 
 النحو
 
 النحوالعربی
 
 النحویون الأوائل
 
 النرجسیة
 
 النرجسیّة
 
 النسخ
 
 النص المصدر
 
 النص الهدف
 
 النصّ الأدبی المعاصر
 
 النظریات
 
 النظم
 
 النقد
 
 النقد الأدبی
 
 النقد الاجتماعی
 
 النقد النفسی للأدب
 
 النُّحاة
 
 النکبة
 
 الهجاء
 
 الهراوی
 
 الهرمینوطیقا
 
 الهمذانی
 
 الهویّة
 
 الوحدة
 
 الوحدة العربیة
 
 الوحی
 
 الورد و گل سرخ
 
 الوزن الشعری والأسلوبیة
 
 الوصف
 
 الوصول
 
 الوضع
 
 الوطن
 
 الوطنیة
 
 الوظیفیة
 
 الکتاب
 
 الکتاب المدرسی
 
 الکرامة
 
 الکلام
 
 الکنیة
 
 الگوگریزی
 
 الگوی باروری
 
 الگوی بدنمندی شناخت
 
 الیأس
 
 الیمن
 
 الیوم الموعود
 
 امثال ‌و حکم‌
 
 امرؤ القیس
 
 امل دنقل
 
 املثلثات
 
 املشرتک اللفظی
 
 املغازی
 
 املی نصرالله
 
 امن آل نعم
 
 انتساب
 
 اندلس
 
 انذار
 
 انسان
 
 انسان شناسی
 
 انسان و وجود او
 
 انسان گرایی
 
 انسجام
 
 انسی الحاج
 
 انشاء طلبی
 
 انواع اقتباس
 
 انواع شعری
 
 انگیزه‌های هجو
 
 اَعلام
 
 اگزیستانسیالیسم
 
 ایدئولوژی
 
 ایران باستان
 
 ایرانی
 
 ایقاع
 
 ایلخانان
 
 ایوان مداین
 
 باثولوجیا
 
 باده‌سرایی
 
 بارت
 
 بازآفرینی سنّت
 
 بازنمایی
 
 بافت
 
 بافت موقعیتیف
 
 بافت و سیاق
 
 بافت یادگیری
 
 باورها
 
 باورهای خرافی
 
 باورهای عامیانه
 
 بدر شاکر السیاب
 
 بدر شاکرالسیاب
 
 بدوی الجبل
 
 بدیع
 
 بدیعیه
 
 بدیع‌الزمان همدانی
 
 براری الحُمّى
 
 برتری
 
 برجسته سازی های زبانی
 
 برجسته‌سازی
 
 برده
 
 بررسی تطبیقی
 
 بررسی زبان‌شناختی
 
 بررسی فنیّ
 
 برگردان استعاره
 
 بزرگمهر
 
 بشاربن برد
 
 بلاغت
 
 بلاغت ساختار
 
 بلاغت عربی
 
 بلاغت قدیم
 
 بلاغی
 
 بنی‌امیّه
 
 بهاءالدولة
 
 بُحتری
 
 بیان
 
 بیش‌متنیت
 
 بینامتنی
 
 بینامتنیت
 
 بینامتنیت قرآنی
 
 بینامتنیت کاربردی
 
 تأثیر ادبی
 
 تأکید می‌ورزد
 
 تاج
 
 تاریخ ادبیات عربی
 
 تاریخ‌نگاری ادبی
 
 تامر
 
 تبشیر
 
 تجزیه و تحلیل مقابله­ای
 
 تحریف
 
 تحلیل ادبی
 
 تحلیل ادبی و بلاغی
 
 تحلیل الموقف
 
 تحلیل انتقادی گفتمان
 
 تحلیل زیبایی شناختی
 
 تحلیل ساختاری
 
 تحلیل شعر جاهلی
 
 تحلیل گفتمان
 
 تحلیل گفتمان انتقادی
 
 تحوّلات العاشق
 
 تحیّت
 
 تخلیص الإبریز فی تلخیص باریز
 
 تخییل
 
 تداخل اللغة الهدف نفسها
 
 تراسل الحواس
 
 تراژدی
 
 تراگونگی
 
 ترتیب زمانی
 
 ترجمة آداب و رسوم
 
 ترجمة أصبح
 
 ترجمة الأفعال الناقصة
 
 ترجمة جریانات فرهنگی
 
 ترجمة عناصر فرهنگی
 
 ترجمة قرآن
 
 ترجمه افعال ناقصه
 
 ترجمه واژه ها
 
 ترجمه ونحو
 
 ترجمۀ فارسی – عربی
 
 ترجمۀ همزمان
 
 ترنر
 
 ترکیب عددی اصلی
 
 تسهیل واحیاءِ نحو
 
 تشبیه
 
 تشخیص
 
 تشومسکی
 
 تصاویر ارجاع دهنده
 
 تصحیح
 
 تصویرهای هنری
 
 تصویرپردازی
 
 تضاد طبقاتی و پیامدهای آن
 
 تضمین
 
 تضمین مبهم
 
 تضمین مصرّح
 
 تطور
 
 تعادل ترجمه‌ای
 
 تعادل در ترجمه
 
 تعلم
 
 تعلیم البلاغه
 
 تعلیم النحو
 
 تعلیم النصوص الأدبیة
 
 تعهد ادبی
 
 تغییر معنایی
 
 تفاسیر
 
 تفاوت زبان‌ها و نژادها
 
 تفسیر تبیان
 
 تفسیر کشاف
 
 تقابل فرهنگی
 
 تقابل نظام نحوی
 
 تلقین زدایی
 
 تمام حسان
 
 تمرکززدایی تصویری
 
 تموز
 
 تناسخ الأرواح
 
 تنهایی
 
 تنوع المفردات
 
 توسیع معنایی
 
 توظیف الأفعال
 
 توظیف القصص
 
 توفیق زیّاد
 
 تونس
 
 تکنیک
 
 تیار الوعی
 
 ثعالبی
 
 ثلاثیة الجزائر (الدار الکبیرة
 
 ثنائیة الوضع
 
 جاحظ
 
 جامعة أصفهان
 
 جامعه شناسی زبان
 
 جامعه­شناسی نمایشی
 
 جامی
 
 جایگشت
 
 جبران
 
 جبران خلیل جبران
 
 جرجی زیدان
 
 جریان سیال ذهن
 
 جریر
 
 جزیرة سرگردانی
 
 جعل الغریب مألوفا
 
 جعل المألوف غریبا
 
 جلال الدین مولوی
 
 جمله
 
 جمهرة اللغة
 
 جنون
 
 جهاد
 
 جواهری
 
 حازم قرطاجنی
 
 حاشیه‌رانی
 
 حافظ
 
 حافظ إبراهیم
 
 حافظ ابراهیم
 
 حبیب السامر
 
 حجّة الوداع
 
 حدائق
 
 حدیث
 
 حرف الباء
 
 حرف التعریف 
 
 حروف الجرّ السّبعة
 
 حریة التعبیر
 
 حریری
 
 حسین خوارزمی
 
 حفظ وجهه
 
 حقیقت و مجاز
 
 حلقة براغ
 
 حمار من الشرق
 
 حماسة کربلاء
 
 حماسه‌های اسلامی
 
 حماسی ـ اسلامی
 
 حمور األحدا
 
 حمیم
 
 حکمت
 
 حکمت سینوی
 
 حیرت
 
 حین ترکنا الجسر
 
 خاطره‌نویسی
 
 خاقانی
 
 خاور شناسان
 
 خرافات
 
 خط عربی
 
 خط قرآن
 
 خطابه
 
 خطبه جهاد
 
 خلاصة‌اللغات
 
 خلیل حاوی
 
 خلیل مطران
 
 خمریه‌سرایی
 
 خواننده ضمنی
 
 خودشیفتگی(نارسیسیسم)
 
 داستان زنان
 
 داستان کوتاه
 
 داستان کوتاه القندیل الصغیر
 
 داستان‌های کودکانه
 
 داغ ننگ
 
 دراسة أسلوبیة
 
 دراسة بنیویة
 
 درام
 
 درجة کانونی سازی
 
 دروز بلغراد
 
 دستور
 
 دستور زبان فارسی و عربی
 
 دستورنویسان معاصر
 
 دشتی
 
 دعا
 
 دعاء العرفة
 
 دعبل خزاعی
 
 دلالت
 
 دلالت ضمنی
 
 دلالت­های تکرار
 
 دلالیة البطل
 
 دلایل عقلی و نقلی
 
 دهخدا
 
 دوبووار
 
 دورة جاهلی
 
 دورة عباسیان
 
 دورگه ‌بودگی
 
 دورۀ مملوکی
 
 دول العرب و عظماء الإسلام
 
 دولت
 
 دگردیسی
 
 دگرگونی
 
 دیدگاه ها
 
 دین
 
 دینامیة المعنى
 
 دیوان "أصابع المطر"
 
 دیوان "مدینة بلا قلب"
 
 دیوان إیلیا أبو ماضی
 
 دیوان انشاء
 
 دیک الجن حِمصی
 
 ذاکرة الجسد
 
 ذنون ایوب
 
 ذوالقرنین
 
 ذکریات الطفولة
 
 رؤیا
 
 رئالیسم جادویی
 
 رائیه
 
 رابط شمارشی
 
 رابطۀ جمله
 
 راوی
 
 ربع مخیفة
 
 ربیع جابر
 
 رثا
 
 رحمن
 
 رحیم
 
 رخصت در قرینه
 
 رذائل
 
 رزوق فرج رزوق
 
 رسانگی
 
 رستاخیز
 
 رسم‌الخط
 
 رضی استر‏آبادی
 
 رفاعة الطهطاوی
 
 رفض الحرب و العنف
 
 رقم تکرار
 
 رمان
 
 رمان النهایات
 
 رمان تاریخی
 
 رمان مصری
 
 رمان مقاومت
 
 رمان‌های الخباء
 
 رمز
 
 رمز و نماد
 
 رمزگشایی
 
 رنج اجتماعی
 
 رهبت
 
 روابط همنشینی و جانشینی
 
 روانشناسی
 
 روانکاوی شخصیت
 
 روایات
 
 روایة الأشعار وأخبار الشعراء
 
 روایة الزمن الموحش
 
 روایة نـجمة
 
 روایت
 
 روزنامجه
 
 روش
 
 روش تجویزی
 
 روش تحقیق
 
 رومیّات
 
 رویکردهای جدید
 
 ریخت‌شناسی
 
 ریشخند
 
 ریشه‌شناسی
 
 زبان
 
 زبان زنانه
 
 زبان شعر و ‌زبان نثر
 
 زبان عربی
 
 زبان عربی برای خارجیان
 
 زبان و ادبیات عربی
 
 زبان­شناسی عربی
 
 زبان­شناسی فارسی
 
 زبانشناسی متن
 
 زبان‌شناسی شناختی
 
 زبان‌شناسی مقابله‌ای
 
 زبان‌های سامی
 
 زمان
 
 زمان نزول
 
 زمان‌پریشی
 
 زمخشری
 
 زنان بهشتی
 
 زنانه‌نویسی
 
 زندان‌سروده
 
 زندقه
 
 زندگی
 
 زهیر ابراهیم رسام
 
 زوار اللیل
 
 زوزنی
 
 زیادة المبنى
 
 ساختار اثر
 
 ساختار موسیقایی
 
 ساختار و درون‌مایه
 
 ساسانیان
 
 سامری
 
 سبک شعری
 
 سبک شناسی
 
 سبک و اسلوب
 
 سبک‌شناسی بلاغی
 
 ستارة آگوست
 
 سحر البیان
 
 سحر خلیفة
 
 سخریه
 
 سرقت شعری
 
 سطح ادبی
 
 سطح زبانی
 
 سعدی
 
 سعید العسیلی
 
 سفرنامه میرزاصالح شیرازی
 
 سلطة اللغة
 
 سلم خاسر
 
 سماع
 
 سمیره عزّام
 
 سناء شعلان
 
 سنت
 
 سنت ایرانی
 
 سنت و مدرنیته
 
 سندباد
 
 سهراب سپهری
 
 سورة آل عمران
 
 سورة شعراء
 
 سوررئالیسم
 
 سوره نبأ
 
 سوره واقعه
 
 سوسیر
 
 سیالیت معنایی
 
 سیبویه
 
 سید قطب
 
 سیدحمیری
 
 سیرة اجتماعی
 
 سیرة فردی
 
 سیرۀ نبوی
 
 سیمای کُرد
 
 سیمین دانشور
 
 سیوطی
 
 شابی
 
 شاخ نبات
 
 شادگلی و گل‌افشانی
 
 شاعر
 
 شاعران
 
 شاعران اندلس
 
 شاعران شیعه
 
 شاعران عرب
 
 شاعران عرب‌زبان
 
 شاعران غالی
 
 شاعران غیرغالی
 
 شاملو
 
 شاهد
 
 شبهای هزار شب
 
 شخصیت روشنفکر
 
 شخصیت سنتی
 
 شخصیت‌های کرد
 
 شخصیّت‌پردازی
 
 شرح ابن‌عقیل
 
 شرح الألفیة
 
 شرح المعلقات
 
 شرح المفصل
 
 شرح الکافیة
 
 شرق
 
 شرق شناسی
 
 شریف جرجانی
 
 شریف مرتضی
 
 شعر
 
 شعر «قلب الأم»
 
 شعر آزاد
 
 شعر ابوالعتاهیه
 
 شعر الأطفال
 
 شعر التفعیلة
 
 شعر المقاومة
 
 شعر حضرت علی(ع)
 
 شعر دورة عباسی
 
 شعر دینی
 
 شعر سپید عربی
 
 شعر سیاسی
 
 شعر سید قطب
 
 شعر شکست
 
 شعر شیعی
 
 شعر صوفیانه
 
 شعر عربی
 
 شعر عربی در ایران
 
 شعر عربی و فارسی
 
 شعر فلسطین
 
 شعر قدیم عربی
 
 شعر لبنان
 
 شعر مصر
 
 شعر معاصر
 
 شعر معاصر عراق
 
 شعر معاصر عرب
 
 شعر معاصر عربی
 
 شعر معاصر عربی و فارسی
 
 شعر معاصر لبنان
 
 شعر نو
 
 شعر ژاپنی
 
 شعر کلاسیک
 
 شعر کلاسیک عربی
 
 شعرجاهلی
 
 شقراطیسی
 
 شمس و لیل
 
 شنفری
 
 شهریار
 
 شواهد شعری
 
 شواهد نحوی
 
 شوقی
 
 شوقی ضیف
 
 شگردهای روایی
 
 شیبانی
 
 شیخ علی صغیر
 
 شیخ محمد جواد جزائری
 
 شیوه روایی
 
 صاحب الحال
 
 صاحب بن عباد
 
 صبح الأعشى
 
 صبح‌الأعشی
 
 صحیفة سجادیه
 
 صدر اسلام
 
 صعالیک
 
 صعلوک
 
 صفات و ضمایر اشاره
 
 صفت نسبی
 
 صفی الدین حلی
 
 صلاح عبدالصبور
 
 صلح
 
 صمد بهرنگی
 
 صناعة التکرار
 
 صنایع بدیعی
 
 صنع الله ابراهیم
 
 صوت (موسیقی)
 
 صورة‌الآخر
 
 صورت‌ها و قواعد
 
 طاق بستان
 
 طاق کسری
 
 طالب عمران
 
 طاهر بن الحسین
 
 طبیعت
 
 طبیعت‌گرایی
 
 طرائق التعلیم
 
 طرب
 
 طرحوارة تصویری
 
 طرحواره های تصویری ـ حرکتی
 
 طرفة
 
 طلائع بن رزّیک
 
 طنز
 
 طه حسین
 
 طوباویّة الخیال
 
 ظرفیه
 
 عاطفة شعری
 
 عاطفه
 
 عبد الصمد بن بابک
 
 عبد العزیز المقالح
 
 عبد المعطی حجازی
 
 عبد شمس
 
 عبدالرحمن شرقاوی
 
 عبدالرحمن منیف
 
 عبدالسمیع یزدی
 
 عبدالعزیز مقالح
 
 عبدالعزیز کاشی
 
 عبدالقاهر الجرجانی
 
 عبدالقاهر جرجانی
 
 عبدالقدوس الامین
 
 عبدالله البردونی
 
 عبدالوهاب البیاتی
 
 عبدالکریم ناصیف
 
 عبدالکریم کرمی
 
 عبّاد الشمس
 
 عبّاس بیضون
 
 عدالت
 
 عدنان الصائغ
 
 عدیّ بن زید العبادی
 
 عربیة
 
 عربی‌سرایان
 
 عروة بن الورد
 
 عروض
 
 عزاداران بیل
 
 عزالدین المناصرة
 
 عزالدین عبد العزیز کاشی
 
 عصر انحطاط
 
 عصر جاهلی
 
 عصر عباسی
 
 عصیان
 
 عقاد
 
 عقلگرایی
 
 علم اصول
 
 علم الأصوات
 
 علم الأصوات الأوکستیکی
 
 علم الأصوات الفسیولوجی
 
 علم الدلالة
 
 علم النفس الاجتماعی
 
 علمی- تخیّلی
 
 علوم البلاغة
 
 علوم عربی و ادبی
 
 علی بن عیسى الإربلی
 
 علی عُقلة عُرسان
 
 علی فودة
 
 عمر بن ابی ربیعه
 
 عمران صلاحی
 
 عمرو بن أمامة
 
 عمرو بن هند
 
 عناصر داستان
 
 عناصر فراشناختی
 
 عنصر شخصیت
 
 عَدیّ بن زید
 
 عید الغدیر
 
 عیناک قدری
 
 غادة السّمان
 
 غربت
 
 غریب المدوّنة
 
 غریب علی الخلیج
 
 غزل
 
 غزل مادی
 
 غسان کنفانی
 
 غضب
 
 غلو
 
 غم‌غربت
 
 غیر الناطقین
 
 فارسی
 
 فاروق جویده
 
 فاضل السامرائی
 
 فتوح البلدان
 
 فدوی طوقان
 
 فراخوانی
 
 فراخود
 
 فرانکشتاین
 
 فرمالیسم
 
 فرهنگ
 
 فرهنگ عامه
 
 فرهنگهای دوزبانه
 
 فروغ فرخزاد
 
 فریبا وفی
 
 فضاء النصّ الجمالی
 
 فضائل
 
 فضای ذهنی
 
 فعل ناقص
 
 فقر فرهنگی
 
 فلسطین
 
 فمنیسم
 
 فن الترجمة
 
 فنّ الخطابة
 
 فولادوند
 
 فولکلور
 
 فوکونیه
 
 فَصَد
 
 فَعلان
 
 قابیل و هابیل
 
 قاضی حمیدالدین بلخی
 
 قدرت
 
 قرآن
 
 قصة أصحاب الفیل
 
 قصة البقرة
 
 قصة مذکّرات صائم
 
 قصة موسى والعبد الصالح
 
 قصة یوسف
 
 قصص الأطفال
 
 قصه های بشری
 
 قصه های قرآنی
 
 قصیدة "خطوات مقتلعة"
 
 قصیدة "مکابدات کیخوتیة"
 
 قصیدة "هنا باقون"
 
 قصیدة «عصا الخرنوب»
 
 قصیدة النثر
 
 قصیدة تائیه
 
 قصیدة فلسطین إنّا أجبنا النّداء
 
 قصیدة مقتل القمر
 
 قصیده هائیّه
 
 قـرائت
 
 قـیسی
 
 قواعد اللغة العربیة
 
 قواعد هجایی
 
 لامیة العرب
 
 لایه‌های معنایی
 
 لایکون
 
 لغة الفقه
 
 لهجات قبایل عرب
 
 لوشر
 
 لیس
 
 لیل وقُضبان
 
 مآخذ و گویندگان
 
 مؤلفه های فراهنجاری
 
 مؤلفه­های سبکی
 
 مؤلفه‌های زبانی
 
 مؤلّفه های پست مدرنیسم
 
 مؤهلات الکاتب
 
 ما بعد الحداثة
 
 ماتبقّی لکم
 
 مارتین‌هایدگر
 
 مالک الأشتر
 
 مبادئ العربیة
 
 مبانی نظری
 
 مبانی کلامی
 
 متشابه القرآن
 
 متعدّد المعنی
 
 متن و تصویر
 
 متناقض نما
 
 متنبی
 
 متون دستوری
 
 متون دینی
 
 متوکل طه
 
 مثبت‫گرایی‬‬‬‬
 
 مثل
 
 مجاز
 
 مجاز و حوزة معنایی
 
 مجد الإسلام
 
 مجلة بحوث فی اللغة العربیة
 
 مجموعه شعر حطب أخضر
 
 محاکات
 
 محمد جنابذی
 
 محمد دیب
 
 محمد عبده
 
 محمد قیسی
 
 محمدتقی بهار
 
 محمدعلی شمس الدین
 
 محمد‌رضا ‌شبیبی
 
 محمود سامی البارودی
 
 محمّد الفیتوری
 
 محمّد عفیفی مطر
 
 محور جانشینی
 
 مخزومی
 
 مدایح نبوی
 
 مدرستا البصرة والکوفة
 
 مدرنیسم
 
 مدلول شعری
 
 مدیح نبوی
 
 مدینة بلا مطر
 
 مراحل سوگ
 
 مرام المصری
 
 مرجع ضمیر
 
 مرجولیوث
 
 مردسالاری
 
 مرگ
 
 مری شلی
 
 مسؤولیت
 
 مسیح(ع)
 
 مشکلات
 
 مشکل‌القرآن
 
 مضامین شعری
 
 مضامین مشترک
 
 مطالعات‌تطبیقی‌
 
 مظاهر الاستعارة
 
 مظاهر الاغتراب
 
 مظفر النوّاب
 
 معاجم عربی
 
 معادل عینی
 
 معادلة بوزیمان
 
 معادله یول
 
 معارضه
 
 معانی النحو
 
 معایب
 
 معتزله
 
 معجم لفظی
 
 معجم موضوعی
 
 معجم‌نگاری
 
 معدود
 
 معشوقه
 
 معلقات
 
 معلقات سبع
 
 معنا
 
 معنا یابی
 
 معناشناسی
 
 معناشناسی شناختی
 
 معناگرایی
 
 معنى أصبح
 
 معنی
 
 مغولان
 
 مفاخره
 
 مفسران
 
 مفضلیّات
 
 مفهوم
 
 مفهوم فنای دنیوی
 
 مقابلة فرهنگی
 
 مقالات پژوهشی
 
 مقامات الهمذانی
 
 مقامات حمیدی
 
 مقاومت و پایداری
 
 مقایسه
 
 مقطع کارشناسی ارشد
 
 مقولة شعاعی
 
 ملی‌گرایی
 
 ممدوح عدوان
 
 منابع اسلامی
 
 منابع تحقیق
 
 مناقشة الأدلة
 
 منسوب‌سازی
 
 منصرف و غیر منصرف
 
 منظومة نحوی «العروة الوثقی»
 
 منفلوطی
 
 منهج تعلیم اللغه العربیه
 
 منى الشافعی
 
 منیف
 
 مهارة الکلام
 
 مهدی أخوان ثالث
 
 مهرگان
 
 موسیقى الشعر
 
 موسیقی بیرونی
 
 موسیقی درونی
 
 موسیقی شعر
 
 موسیقی معنوی
 
 موشّح
 
 موصول حرفی
 
 مولفه‌های معنای
 
 مکاتب نحوی
 
 مکانیزم‌های دفاعی
 
 مکانیسم دفاعی- روانی
 
 مکتب آمریکایی
 
 مکتب نحوی بصره
 
 میبدی
 
 میخائیل باختین
 
 میخائیل نعیمة
 
 میراث سنّتی
 
 میرال الطحاوی
 
 ناجی العلی
 
 ناجی معروف
 
 نازک الملائکة
 
 ناسازواری
 
 ناصح‌الدین ارّجانی
 
 نثر فنی
 
 نجیب الکیلانی
 
 نجیب محفو
 
 نحاس
 
 نحو
 
 نحو جدید
 
 نحو عربی
 
 نحو عربی و فارسی
 
 نحو قدیم
 
 نحویان
 
 نزار قبانی
 
 نسج التعلّم
 
 نسخه خطی
 
 نشانه شناسی
 
 نشانه ـ معناشناسی
 
 نشانه‌شناسی اجتماعی
 
 نشانه‌شناسی ثانویّه
 
 نظام العلاقات
 
 نظام جمله
 
 نظام گفتمانی
 
 نظریة الذکاءات المتعددة
 
 نظریة النظم
 
 نظریة بافت موقعیّت
 
 نظریة نظم
 
 نظریه مخاطب
 
 نظریّة شعر عربی
 
 نفی متوازی
 
 نقاب
 
 نقایض
 
 نقد
 
 نقد ادبی
 
 نقد ادبی عربی
 
 نقد الترجمة من العربیة
 
 نقد ترجمات القرآن
 
 نقد جامعه شناختی
 
 نقد داستان
 
 نقد روان‌شناختی
 
 نقد شعر
 
 نقد فرمالیستی
 
 نقد محتوایی
 
 نقد پسااستعماری
 
 نقد کهن‌الگویی
 
 نقــد متـون
 
 نماد
 
 نمادهای طبیعی
 
 نمادپردازی
 
 نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً
 
 نمایشنامه
 
 نهاد
 
 نهج البلاغه
 
 نوآوری
 
 نوآوری در شعر
 
 نورمن فرکلاف
 
 نوستالژی
 
 نویسندگان معاصر عرب
 
 نگارش
 
 نگارش خودکار
 
 نگارش رؤیا
 
 نگارش زنانه
 
 نگارش ناخودآگاه
 
 نیما یوشیج
 
 نیومارک
 
 هاشمیّات
 
 هایکو
 
 هایکوی عربی
 
 هجا
 
 هدایت
 
 هم نشینی
 
 همبستگی قرینه‌ها
 
 همزه
 
 هم‌ترازی متن و تصویر
 
 هنجار گریزی معنایی قرآن
 
 هنجارگریزی
 
 هنجارگریزی نحوی-بلاغی
 
 هوش هیجانی
 
 هویت‌اسلامی- عربی
 
 و النّول
 
 وابسته
 
 وارونه إنگاری
 
 واو ثمانیه
 
 واژه
 
 واکاوی
 
 واکاوی متن
 
 وجود بشری
 
 وحدت اسلامی
 
 وصف المرأة‬‬
 
 وصى پیامبر
 
 وصیّت‌نامة خلافت
 
 وطواط
 
 ون لیوون
 
 ون‌دایک
 
 ویژگی قصه های قرآنی
 
 ویژگی‌های مترجم همزمان
 
 پادشاهان ساسانی
 
 پرندة من
 
 پسااستعماری
 
 پسانوگرایی
 
 پیرنگ
 
 پیروان
 
 چالش‌های ترجمۀ همزمان
 
 چندمعنایی
 
 ژار ژنت
 
 کاتب یاسین
 
 کاربردشناسی
 
 کارکرد اسطوره
 
 کارکردهای زبانی
 
 کاریکاتور
 
 کافیة ابن الحاجب
 
 کامل الکیلانی
 
 کتاب شرح ابن عقیل
 
 کتاب های فن ترجمه
 
 کتاب کلید
 
 کتب العربیة فی الثانویة الأولى
 
 کتب فن الترجمة
 
 کریستیوا
 
 کفر
 
 کمیت‌بن زید اسدی
 
 کنایه
 
 کنایه‌های فارسی و عربی
 
 کنش منظوری و غیرمستقیم (ضمنی)
 
 کنش گفتاری
 
 کنعان
 
 کنیه
 
 کُتَّاب الدست
 
 کُتَّاب الدَرج
 
 کیلانی
 
 گدایی
 
 گذشته‌نگری
 
 گرایش‌های شعر عباسی
 
 گریماس
 
 گفتمان
 
 گفتمان انسانی
 
 گفتمان روایی
 
 گفتمان کنش محور
 
 گلستان‌سعدی‌
 
 یاء نسبت
 
 یاقوت حموی
 
 یحیی سماوی
 
 یطالبنی بالرقصة کاملة
 
 یعقوب شارونی
 
 یقطین
 
 یوسف‌‌الخال
 
 یوم قتل الزعیم
 
اجتماع
 
الجدید فی الصرف والنحو
 
بیداری اسلامی
 
حرف الکاف
 
خماسیّة «مدن الملح»
 

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

مشاوره رایگان 02140220450

 

معرفی رشته زبان و ادبیات عرب و گرایش‌های آن
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 322 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×