شرکت آب و فاضلاب

اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب منطقه چهار شهر تهران سال 1398

شرکت آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب استان تهران اولویت‌های پژوهشی مد نظر خود را اعلام کرده است. این اولویت‌ها عبارتند از:

  • حذف آلاینده های ناشی از اجرای شبکه فاضلاب (بو، حشرات موذی و ....)

  • طراحی، ساخت و بومی سازی تجهیزات نوین مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب

  • افزایش تاب آوری شبکه توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهری

  • جلب مشارکت حداکثری مشترکین در مدیریت مصرف آب

  • نگهداری و بهره برداری بهینه شبکه و تاسیسات با روش های علمی و مکانیزه

  • شناسایی و استفاده از فن آوری های نوین جهت ارتقاء ایمنی و بهداشت آب و فاضلاب

  • استفاده از فناوری های نوین جهت مقابله با شرایط بحرانی

  • استحصال برق از تاسیسات آب و فاضلاب

مشاهده جزئیات بیشتر

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: