موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

برای مشاهده موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی مقاله زیر را مطالعه کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

 موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی عبارتند از:

 

 1. محورهای زیست ‏محیطی و توسعه پایدار، مطالعه موردی: روستای ....

 2. سنجش میزان ناپایداری سکونتگاههای روستایی با استفاده از روش تحلیل عاملی

 3. فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی درجامعه روستایی

 4. نقش كشاورزی در توسعه پایدار روستایی

 5. نقش مدیریت در  توسعه پایدار روستاهای ایران

 6. نقش کشت دوم (کلزا) در توسعه روستایی، مطالعه موردی ...

 7. نقش و جایگاه زنان روستایی در توسعه کشاورزی

 8. بررسی رابطه مشارکت مردمی و توسعه­ی روستایی

 9. بررسی اهمیت نقش آموزش در توسعه روستایی با تاکید بر روستاهای ایران

 10. نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعهی اقتصاد روستایی

 11. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مهاجرت روستا، شهر با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهرهمند شوید :

 

ایران‌تز          02140220448

 

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 312 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×