پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID

پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID

برای دانلود پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID

پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID حاوی 2 بخش می‌باشد:

 

  • سؤالات تخصصی در مورد استفاده از RFID

  • سؤالات تخصصی در مورد پذیرش استفاده از RFID در شرکت پست

 

1-سؤالات تخصصی در مورد RFID استفاده ازشامل مقیاس‌های زیر میباشد:

سرعت پذیرش مرسولات

سرعت پردازش مرسولات

سرعت ارسال مرسولات

سرعت توزیع مرسولات

که در مجموع حاوی 17 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

2-سؤالات تخصصی در مورد پذیرش استفاده از RFID در شرکت پست حاوی 24 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه ارزیابی میزان تاثیر استفاده از تکنولوژی RFID روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دنلود پرسش‌نامه

 

ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 244 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×