پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی

جهت دانلود پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی

پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

 

  • رتبه‌بندی شاخص اصلی: شامل ابعاد اصلی اقتصاد مقاومتی که حاوی 3 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

  • رتبه بندی مولفه های مربوط به بُعد تولید: شامل مقایسه زوجی مولفه های مربوط به بُعد تولید است که حاوی 10 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

  • رتبه بندی مولفه های مربوط به بُعد توزیع: شامل مقایسه زوجی مولفه های مربوط به بُعد توزیع است که حاوی 13 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

  •  رتبه بندی مولفه های مربوط به بُعد مصرف: شامل مقایسه زوجی مولفه های مربوط به بُعد توزیع است که حاوی 12 پرسش می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

برای دانلود و آشنایی با پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

دانلود پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی

 

پرسش‌نامه اقتصاد مقاومتی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 417 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×