پرسش‌نامه تمایل به تغییر کارکنان

برای کسب اطاعات و دانلود پرسش‌نامه تمایل به تغییر کارکنان روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان

 

پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان حاوی 24 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگوی بر اساس طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان

 

پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 387 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×