پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان

پرسش‌نامه تمایل به تغییر کارکنان

برای کسب اطاعات و دانلود پرسش‌نامه تمایل به تغییر کارکنان روی لینک زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان

 

پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان حاوی 24 پرسش می‌باشد که مبنای پاسخگوی بر اساس طیف 7 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

برای دانلود پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان روی لینک زیر کلیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه  تمایل به تغییر کارکنان

 

ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 312 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×