معرفی رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

با گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی رشته اقتصاد بیشتر آشنا شویم

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

توسعه اقتصادیو برنامه‌ریزی، مهم‌ترین هدف هر کشور محسوب می‌شود. توسعه اقتصادی چنان مهم است که بر اساس این معیار یعنی میزان توسعه یافتگی، کشورها تقسیم‌بندی می‌شوند و تمام کشورهای جهان به سه گروه : توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته یا جهان سومی تقسیم‌بندی می‌شوند. در کنار و همزمان با توسعه اقتصادی، شهروندان به رفاه مناسب می‌رسند، رونق اقتصادی ایجاد می‌شود و چرخ اقتصاد به شکل مطلوبی می‌چرخد. توسعه اقتصادی در کشورها، به خودی خود و یک شبه ایجاد نمی‌شود، بلکه توسعه اقتصادی فرایندی است که تدریجا ایجاد می‌شود و نیاز به برنامه‌ریزی، تعیین استراتژی و هدف و استفاده از کارشناسان زبده و کاربلد در مناصب اجرایی و حساس دارد.

در کشور ما هم با توجه به اهمیت زیاد توسعه اقتصادی، برنامه‌های توسعه (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) چند دهه اخیر اجرا شده است که بصورت برنامه‌های 5 ساله توسط دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس می‌رسد.

برنامه توسعه اول در سال 1368 پیاده سازی شد و اکنون در انتهای برنامه ششم توسعه (1396-1400) به سر می‌بریم. برای هر برنامه توسعه، اهداف خرد و کلانی توسط دولت و کارشناسان دولت و اقتصاددانان دوره مربوطه، تدوین می‌شود و برای اجرا به دولت سپرده می‌شود و در نهایت، کارایی برنامه توسعه از طریق درصد دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، اندازه‌گیری می‌شود. متاسفانه عوامل خارجی و داخلی زیادی، بعنوان چالش و مانع برنامه‌های توسعه محسوب شده و در اجرای بهینه برنامه‌های توسعه، اخلال ایجاد می‌کنند. عواملی همچون : تحریم‌ها، عدم التزام مسئولین وشایسته سالاری در مناصب حساس و حیاتی، عدم روابط دوجانبه و تجاری با کشورهای دیگر، فساد اداری. به هر حال، با برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از نخبگان اقتصادی و تلاش برای رفع فساد اداری و تلاش جهادی، می‌توان هر چه بیشتر به اهداف از پیش تعیین شده برنامه‌های اقتصادی دست یافت.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی آورده شده است :

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigen actor Score

Technological and Economic Development of Economy

1,362

4.344

0.001450

ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE

2,537

2.042

0.002600

Journal of International Trade & Economic Development

437

0.958

0.000490

ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY

905

0.776

0.000810

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES

1,267

2.196

0.000730

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ارائه شده است :

نام مجله

وابسته به

اقتصاد و توسعه منطقه ای

دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه ریزی و بودجه

موسسه عالی آموزش و پژوهش

پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی 

دانشگاه پیام نور استان مرکزی

پژوهشهای رشد و توسعه پایدار

دانشگاه تربیت مدرس

سیاستگذاری اقتصادی 

دانشگاه یزد

راهبرد اقتصادی

پژوهشكده تحقیقات راهبردی

 

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی عبارتند از :

 • آزادسازی تجاری  
 • آب
 • آب آبیاری
 • آب زیرزمینی
 • آبهای زیر زمینی
 • آبهای سطحی و زیرزمینی
 • آبیاری
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری قطره‌ای
 • آب‌های زیرزمینی
 • آب‌های سطحی
 • آثار جانبی
 • آثار رفاهی
 • آثارمستقیم و غیرمستقیم کشاورزی
 • آذربایجان شرقی
 • آذربایجان غربی
 • آرد
 • آزادسازی
 • آزادسازی تجاری
 • آزمون K-W
 • آزمون انتخاب
 • آزمون ترجیحات آشکار شده
 • آزمون خی -دو
 • آزمون کرانه‌ها
 • آزمونهای تفکیک‌پذیری
 • آسیب شناسی
 • آسیب شناسی سازمانی
 • آسیب‌شناسی
 • آسیب‌پذیری
 • آفت‏کش‏ها
 • آلودگی
 • آلودگی آب
 • آلودگی هوا
 • آماره t
 • آمایش آموزش عالی
 • آموزش ضمن خدمت
 • آموزش مهارت‌های مدیریتی
 • آموزش وپرورش
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته ترفیع
 • آنتروپی
 • آگاهی
 • آگاهی از برند
 • آگاهی مشتری از محصول
 • ا
 • ابزار مدیریت دانش
 • ابزارهای قیمت‌گذاری آب کشاورزی
 • ابعاد رفتاری
 • ابعاد زمینه‌ای
 • ابعاد ساختاری
 • ابعاد ساختاری-زمینه ای- فرآیندی
 • ابعاد شایستگی
 • ابعاد شخصیت
 • ابعاد و اصول چابکی
 • ابعاد کیفیت خدمات
 • اتحادیه ‌‌اروپا و ایران
 • اتلاف
 • اتوماسیون اداری
 • اثر بخشی دوره های آموزشی
 • اثر بهره‌وری کل عوامل تولید
 • اثر رفتاری
 • اثر هاله‌ای
 • اثربخشی
 • اثربخشی سیستم
 • اثربخشی هزینه ها
 • اثربخشی کلی تجهیزات
 • اثربخشی1
 • اثرجانشینی کل
 • اثرعبور
 • اجتماعی کردن داخلی
 • اجتناب مالیاتی شرکتی
 • اجرا
 • اجرای استراتژی
 • اجرای برنامه ریزی استراتژیک
 • اجرای خط‌مشی‌ها
 • احتمال تصمیم
 • احساس تأثیر
 • احساس خودمختاری
 • احساس شایستگی
 • احساس معنی‌داری
 • احساسات
 • اخلاق
 • اخلاق اسلامی کار
 • اخلاق کسب و کار
 • اخلاقِ کار
 • اخلاقیات-رهبری اخلاقی
 • ادامه و عدم ادامه پذیرش بیمه
 • ادراک
 • ادراک افراد
 • ارتباط
 • ارتباط با مشتریان صنعتی
 • ارتباط روانی
 • ارتباطات بین بخشی
 • ارتقای ارزش‌ها
 • ارتقای شغلی زنان
 • ارزش
 • ارزش آفرینی
 • ارزش احساسی
 • ارزش ادراک شده
 • ارزش افزودة بخش کشاورزی
 • ارزش افزوده
 • ارزش افزوده بالقوه
 • ارزش افزوده بخش کشاورزی
 • ارزش افزوده‌ کسب و کار کشاورزی
 • ارزش اقتصادی
 • ارزش اقتصادی آب
 • ارزش بنیادی شرکت
 • ارزش در شرایط توأم با مخاطره
 • ارزش در معرض خطر
 • ارزش در معرض خطر شرطی
 • ارزش درک شده
 • ارزش شادمندی
 • ارزش شرکت
 • ارزش لذت‌جویانه
 • ارزش مبتنی ‌بر فایده
 • ارزش های رقابتی
 • ارزش ویژه برند
 • ارزش ویژه رابطه
 • ارزش ویژه رابطه و ارزش کسب شده
 • ارزش ویژه مشتری
 • ارزش ویژه نام تجاری
 • ارزش ‌ویژه
 • ارزش­اقتصادی ‌آب
 • ارزشگذاری
 • ارزش‌های زیست‌محیطی
 • ارزش‌های مصرف
 • ارزش‌های مصرفی
 • ارزش‌گذاری اقتصادی
 • ارزش‌گذاری مشروط
 • ارزش‌‏های غیربازاری
 • ارزیابی
 • ارزیابی 360 درجه
 • ارزیابی آمادگی
 • ارزیابی اثربخشی
 • ارزیابی اقتصادی
 • ارزیابی دانش
 • ارزیابی ریسک زلزله
 • ارزیابی سیستم اطلاعاتی
 • ارزیابی عملکرد
 • ارزیابی عملکرد تأمین‏‏ کننده
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • ارزیابی مالی
 • ارزیابی وام
 • ارسنجان
 • ارومیه
 • استان اصفهان
 • استان بوشهر
 • استان تهران
 • استان خراسان
 • استان خراسان شمالی
 • استان خوزستان
 • استان زنجان
 • استان سیستان و بلوچستان
 • استان فارس
 • استان قزوین
 • استان لرستان
 • استان مازندران
 • استان همدان
 • استان کردستان
 • استان کرمان
 • استان کرمانشاه
 • استان گلستان
 • استان گیلان
 • استاندارد PMBOK
 • استانداردهای اخلاقی
 • استانداری قزوین
 • استانهای ایران
 • استانهای‌ایران
 • استان‌کرمان
 • استراتژی
 • استراتژی توسعه خدمات
 • استراتژی خطرپذیر جدید
 • استراتژی رقابتی بازاریابی
 • استراتژی رهبری هزینه
 • استراتژی سطح شرکتی
 • استراتژی شرکت
 • استراتژی نوظهور
 • استراتژی نگهداری و تعمیرات
 • استراتژی های منابع انسانی
 • استراتژی های نگهداری و تعمیرات
 • استراتژی4
 • استراتژیک
 • استراتژی‌های ارتباطی بازاریابی
 • استراتژی‌های منابع انسانی
 • استرس
 • استرس شغلی
 • استعاره
 • استفاده تلفیقی
 • استقرار نظام مدیریت دانش
 • استقرار واحدهای صنعتی
 • اسمارت
 • اسپانیا
 • اسکالوگرام
 • اسکله
 • اشتغال
 • اشتغال روستا ی ی
 • اشتغال روستاییان
 • اشتغال شهری
 • اشتغال کشاورزی
 • اشتغال‌زایی
 • اشتیاق شغلی
 • اصلاح بذر
 • اصلاحات نهادی
 • اضافه برداشت
 • اطاعت و مشارکت
 • اطلاعات سازمانی
 • اطمینان ادراک شده
 • اعتبار برند
 • اعتبارات
 • اعتبارات بانکی
 • اعتبارات خرد
 • اعتبارات کشاورزی
 • اعتماد
 • اعتماد به برند
 • اعتماد به نفس
 • اعتماد سازمانی
 • اعتماد عمودی
 • اعتماد متقابل
 • اعتماد مشتری
 • اعتماد مشتریان
 • اعداد فازی
 • اقتصاد
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد دانش محور
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد مقیاس
 • اقتصادسنجی پانلی
 • اقدامات مدیریت منابع انسانی
 • الزامات ضروری
 • الماس رهبری معنوی
 • الگو نوسانات تصادفی (SVM)
 • الگوریتم KNN
 • الگوریتم جستجوی گرانشی
 • الگوریتم سویچینگ
 • الگوریتم فرا ابتکاری
 • الگوریتم های فراابتکاری
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم کرم شب تاب
 • الگوریتم کلونی استعمارگران
 • الگوریتم‌های فرا ابتکاری
 • الگوریتم‌های فراابتکاری
 • الگوسازی ساختاری تفسیری
 • الگوسازی سری زمانی
 • الگوهای اقتصادسنجی
 • الگوگیری
 • الگوی ARDL
 • الگوی ARIMA
 • الگوی CHARM
 • الگوی GARCH
 • الگوی MS-VAR
 • الگوی اقتصادی-زیست‌محیطی
 • الگوی بهینه
 • الگوی بهینه کشت
 • الگوی بهینه کشت محصول
 • الگوی تصحیح خطا
 • الگوی تصحیح خطای برداری
 • الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
 • الگوی تعادل فضایی
 • الگوی تعادلی جایگزینی
 • الگوی تعالی سازمانی
 • الگوی جاذبه تجارت
 • الگوی حاشیه نسبی
 • الگوی خطی
 • الگوی رشد
 • الگوی صلاحیت
 • الگوی غذایی
 • الگوی فازی
 • الگوی فلوید
 • الگوی لاجیت
 • الگوی لاجیت ترتیبی
 • الگوی لاجیت چندگانه
 • الگوی لوجیت
 • الگوی مارک آپ
 • الگوی مارک – آپ
 • الگوی مارک‌آپ
 • الگوی محدودیت عرضه
 • الگوی مختلط
 • الگوی مصرف
 • الگوی مصرفی
 • الگوی معادلات همزمان
 • الگوی هزینه بازاریابی
 • الگوی پروبیت و لاجیت
 • الگوی کشت
 • الگوی کشت بهینه
 • امام علی (ع)
 • امنیت سیستم اطلاعات
 • امنیت شغلی
 • امنیت غذایی
 • امنیت غذایی خانوارهای روستایی
 • امنیت‌غذایی
 • امور مالیاتی
 • امکان¬سنجی
 • امکان¬سنجی عملیاتی
 • امکان¬سنجی فرهنگی
 • امکان¬سنجی فنی
 • امکان¬سنجی قانونی
 • امکان‌مبادله
 • امیدواری
 • امیدواری2
 • انار
 • انتخاب برند
 • انتخاب تأمین کننده
 • انتخاب تأمین‌کننده
 • انتخاب تأمین‏‏ کننده
 • انتخاب دوگانه
 • انتخاب فروشگاه
 • انتخاب فناوری
 • انتشار گاز دی‌اکسید کربن
 • انتظارات تطبیقی
 • انتظارات عقلایی
 • انتظارات قیمتی
 • انتظارت مشتریان
 • انتقال تکنولوژی
 • انتقال حق توسعه
 • انتقال دانش
 • انتقال عرضه
 • انتقال قیمت
 • انتقال قیمتی
 • انتقال متقارن
 • انتقال نامتقارن
 • انتقال نامتقارن قیمت
 • انجمن های خبرگی
 • انحراف تجارت
 • انحراف ‌ تجارت
 • انحصار
 • انحصار مؤثر
 • انحصار چندجانبه
 • اندازه
 • اندازه بهینه
 • اندازه بهینه دولت
 • انرژی
 • انرژی مفید
 • انسان دوستی
 • انسجام کاری
 • انعطاف پذیری
 • انعطاف پذیری شخصی
 • انعطاف پذیری قیمتی
 • انگور
 • انگور یاقوتی
 • انگیختگی
 • انگیزش
 • انگیزش شغلی
 • انگیزه
 • انگیزه پیشرفت
 • اهداف زیست­محیطی
 • اهرم عملیاتی
 • اهرم مالی
 • اوراقگزینی
 • اولویت بندی
 • اولویتهای سرمایه‌گذاری
 • ایجاد تجارت
 • ایجادتجارت
 • ایران
 • ایران (استان‏ها)
 • ایران خودرو
 • ایمنی بهداشت محیط زیست
 • ایمنی مواد غذایی
 • اینترنت بانک
 • ب
 • بابل
 • بارندگی
 • بازآفرینی شهری
 • بازار
 • بازار آب
 • بازار آب کشاورزی
 • بازار آتی
 • بازار بورس
 • بازار جهانی
 • بازار داخلی و بازار جهانی
 • بازار سهام
 • بازار میوه و تره بار
 • بازار هدف
 • بازار کار
 • بازار گرایی
 • بازار گندم
 • بازار گوشت
 • بازارمحوری
 • بازارهای جهانی
 • بازارهای صنعتی
 • بازارهای مالی
 • بازارهای هدف
 • بازارهای هدف صادرات
 • بازارپذیری
 • بازارگرایی
 • بازاریابی
 • بازاریابی درونی1
 • بازاریابی رابطه مند استراتژیک
 • بازاریابی رابطه‌مند
 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
 • بازاریابی سبز
 • بازاریابی مستقیم
 • بازاریابی کارآفرینانه
 • بازبودن تجارت بین‌الملل
 • بازخورد
 • بازدارنده
 • بازده
 • بازده سرمایه
 • بازده سرمایه‌گذاری
 • بازده عادی و بازده غیرعادی
 • بازده فروش
 • بازده نسبت به مقیاس
 • بازنگری ساختار
 • بازه‌ی کارآیی بدبینانه
 • بازه‌ی کارآیی خوشبینانه
 • بازه‌ی کارآیی عملکرد کلی
 • بازیابی خدمات
 • باغدار
 • بانک
 • بانک انصار
 • بانک تجارت
 • بانک حکمت ایرانیان
 • بانک شهر
 • بانک صادرات
 • بانک ملی
 • بانک های تجاری
 • بانک پارسیان
 • بانک کارآفرین
 • بانک کشاورزی
 • بانکداری الکترونیک
 • بانکداری الکترونیکی
 • بانکداری اینترنتی
 • بانکداری موبایلی
 • بانکداری نوین
 • بانک‌های تجاری
 • بحران مالی
 • بحران مالی جهانی
 • بخش انرژی
 • بخش مالی رسمی و غیررسمی روستایی
 • بخش کشاورزی
 • بخش ‌ کشاورزی
 • بخشهای اقتصادی
 • بخش‌کشاورزی
 • بذر
 • برآورد حمایت از تولیدکننده
 • برآورد سرمایه‌گذار
 • بردار وزن
 • برنامه راهبردی
 • برنامه ریزی
 • برنامه ریزی آرمانی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
 • برنامه ریزی تولید
 • برنامه ریزی خطی
 • برنامه ریزی ریاضی
 • برنامه ریزی ریاضی اثباتی
 • برنامه ریزی ریاضی مثبت
 • برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
 • برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)
 • برنامه ریزی موتاد
 • برنامه ریزی‌ریاضی مثبت
 • برنامه سوم توسعه
 • برنامه عملیاتی
 • برنامه های وفاداری
 • برنامه چهارم توسعه
 • برنامه ‌ ریزی ریاضی
 • برنامه­ریزی خطی
 • برنامه­های توسعه
 • برنامه‌ریزی
 • برنامه‌ریزی آرمانی
 • برنامه‌ریزی خدمه
 • برنامه‌ریزی خطی
 • برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای
 • برنامه‌ریزی راهبردی
 • برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی
 • برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
 • برنامه‌ریزی سیستمی
 • برنامه‌ریزی غیرخطی
 • برنامه‌ریزی مسیر شغلی
 • برنامه‌ریزی مصالحه‌ای
 • برنامه‌ریزی چندهدفه
 • برنامه‌ریزی کسری
 • برنامه‌های توسعه پنج ساله
 • برنامهریزی
 • برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP)
 • برنج
 • برنج طارم و شیرودی
 • برند
 • برند شهری
 • برندسازی
 • برون‌سپاری
 • برون‌سپاری فرآیند کسب و کار (ITO)
 • بسته بندی
 • بعد اجتماعی
 • بعد ارتباطی
 • بعد امنیت
 • بعد حرفه ای
 • بعد رابطه ای
 • بعد رابطه‌ای
 • بعد ساختاری
 • بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
 • بعد سیاسی
 • بعد شخصیت
 • بعد شناخت
 • بعد شناختی
 • بعد شناختی سرمایه اجتماعی
 • بعد فردی
 • بعد قابلیت استفاده
 • بعد قانونی
 • بعد مدیریتی
 • بعد کارکردی
 • بندر
 • بنگاه زودبازده
 • بنگاه کوچک
 • بنگاه‌های کوچک و زودبازده
 • بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت(EFQM)
 • به اشتراک‌گذاری دانش
 • بهبود خدمات
 • بهبود فناوری
 • بهبود مدیریت
 • بهترین اقدامات
 • بهداشت
 • بهره وری
 • بهره وری اقتصادی
 • بهره وری عوامل
 • بهره وری عوامل تولید
 • بهره وری منابع انسانی
 • بهره وری نیروی انسانی
 • بهره¬وری
 • بهره­وری
 • بهره­وری انرژی
 • بهره‌بردار کشاورزی
 • بهره‌برداری بی‌رویه
 • بهره‌برداری پایدار
 • بهره‌وری
 • بهره‌وری بخش کشاورزی
 • بهره‌وری تعمیم‌یافته
 • بهره‌وری متوسط
 • بهره‌وری نیروی کار
 • بهره‌وری کل عوامل تولید
 • بهرهوری
 • بهینه سازی
 • بهینه سازی تجارت داخلی
 • بهینه سازی چند هدفه
 • بهینه‌سازی
 • بهینه‌سازی پیش‌بینی
 • بهینه‏ یابی چندهدفه دوسطحی
 • بودجه
 • بودجه بندی سرمایه ای
 • بودجه ریزی عملیاتی
 • بودجه نقدی
 • بورس
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • بورس اوراق بهادارتهران
 • بورس کالای ایران
 • بورس کالای کشاورزی
 • بویلر فایرتیوب
 • بُعد اجتماعی
 • بُعد اقتصادی و بُعد محیطی
 • بُعد ساختاری
 • بُعد شناختی
 • بکارگیری دانش
 • بی عدالتی ادارک شده
 • بیرجند
 • بیشترین بی نظمی
 • بیشترین بی‌نظمی
 • بیمة محصولات کشاورزی
 • بیمه
 • بیمه آب ‌و هوا
 • بیمه الکترونیک
 • بیمه الکترونیکی
 • بیمه درآمدی
 • بیمه شاخص آب و هوایی
 • بیمه محصولات کشاورزی
 • بیمه چغندرقند
 • بیمه‌گر
 • بیمه‌گزار
 • بیکاری
 • بی‌ثباتی نرخ ارز
 • بی‏ثباتی رابطه مبادله
 • ت
 • تأمین نیاز مالی
 • تأمین¬کنندگان
 • تئوری بازی‌‌ها
 • تئوری خاکستری
 • تئوری رفتار برنامهریزی شده
 • تئوری سیستم‌های خاکستری
 • تئوری صف
 • تئوری فازی
 • تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی
 • تاب آوری4
 • تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی
 • تابع تقاضا
 • تابع تقاضای آب
 • تابع تقاضای باقی‌مانده
 • تابع تقاضای نهاده
 • تابع تمایزی
 • تابع تولید
 • تابع تولید ترانسلوگ
 • تابع تولید تصادفی
 • تابع تولید غیرمستقیم
 • تابع تولید غیرمستقیم Lewbel
 • تابع تولید متعالی
 • تابع تولید مرزی
 • تابع تولید مرزی تصادفی
 • تابع سود
 • تابع فاصلة جهت‌دار
 • تابع فاصله
 • تابع مرزی تصادفی
 • تابع مصرفی
 • تابع مفصل تاکی‌شکل
 • تابع هزینه
 • تابع هزینه ترانسلوگ
 • تابع واکنش ضربه‌ای‌
 • تاب‌آوری زنجیره تامین
 • تاپسیس
 • تاپسیس فازی
 • تاکسونومی
 • تاکسونومی عددی
 • تاکسونومی‌عددی
 • تایلند
 • تبعیض قیمتی
 • تبلیغات از طریق پیام کوتاه
 • تبلیغات اینترنتی
 • تبلیغات سه بعدی
 • تبلیغات عمومی
 • تجارت
 • تجارت اجتماعی
 • تجارت الکترونیک
 • تجارت خارجی
 • تجارت کسب وکار با مشتری
 • تجارت کشاورزی
 • تجزیه به مؤلّفه های اصلی
 • تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل تمایزی
 • تجزیه و تحلیل حالات خرابی
 • تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA)
 • تجزیه واریانس
 • تحقیق
 • تحقیق و توسعه
 • تحقیق وتوسعه
 • تحقیقات
 • تحقیقات کشاورزی
 • تحلیل اولویت بندی
 • تحلیل حساسیت
 • تحلیل خوشه­ای
 • تحلیل خوشه‌ای
 • تحلیل رفتگی
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل سلسله مراتبی AHP
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • تحلیل سلسله‏ مراتبی (فازی
 • تحلیل سیاستی
 • تحلیل عاملی
 • تحلیل عاملی اکتشافی
 • تحلیل عاملی تأییدی
 • تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی
 • تحلیل فراگیر داده‌ها
 • تحلیل فضایی-مکانی
 • تحلیل محتوا
 • تحلیل مرز تصادفی
 • تحلیل مرزی تصادفی
 • تحلیل مسیر
 • تحلیل مقایسه‌ای کیفی
 • تحلیل ممیزی
 • تحلیل پوششی داد ه ها
 • تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده¬ها
 • تحلیل پوششی داده­ها
 • تحلیل پوششی داده‌ها
 • تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای
 • تحلیل پوششی داده‌های فازی
 • تحلیل پوششی داده‏ها
 • تحلیل پوششی پویا
 • تحلیل چندمعیاره
 • تحلیل کارکردی
 • تحلیل‌عاملی
 • تحلیل‌مسیر
 • تحول
 • تحول استراتژیک
 • تحوّل سازمانی
 • تحویل به موقع
 • تخصص حرفه ای
 • تخصیص بهینه
 • تخفیفات تعرفه ای
 • تخمین آثار ثابت
 • تخم‌مرغ
 • تراز تجاری
 • ترازیابی
 • ترانستینر
 • تراکتور
 • تراکم جغرافیایی
 • تراکم خوش‌بینانه و بدبینانه
 • تربت حیدریه
 • تربیت بدنی
 • ترتیبات تجارت ‌ترجیحی
 • ترتیبات نهادی
 • ترجیح برند
 • ترجیحات
 • ترجیحات آشکار شده
 • ترجیحات مصرف‏ کننده
 • ترویج
 • ترویج کشاورزی
 • ترکیب بازاریابی
 • ترکیب تولیدی
 • تسهیلات
 • تسهیلات اعطایی
 • تسهیم دانش
 • تشخیص حرفه‌ای
 • تشخیص فرصت‌های کارآفرینی
 • تصحیح خطای برداری
 • تصمیم به خرید
 • تصمیم گیری خرید
 • تصمیم گیری فازی
 • تصمیم گیری چند معیاره
 • تصمیم گیری چند هدفه
 • تصمیم گیری چندشاخصه
 • تصمیم گیری چندهدفه فازی
 • تصمیم گیری گروهی
 • تصمیم¬گیری استراتژیک
 • تصمیم¬گیری چند معیاره
 • تصمیم¬گیری گروهی
 • تصمیمگیری چند معیاره [2]
 • تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه
 • تصمیم‌گیری خاکستری
 • تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری
 • تصمیم‌گیری چند معیاره
 • تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • تصمیم‌گیری چندهدفه
 • تصمیم‌گیری گروهی
 • تصویر برند
 • تصویر ذهنی از کشور خاستگاه
 • تصویر ذهنی شرکت
 • تصویر ذهنی نام تجاری
 • تصویر شرکت
 • تعادل جزئی
 • تعادل عمومی
 • تعادل عمومی قابل‌محاسبه
 • تعادل عمومی چندمنطقه‌ای
 • تعارض
 • تعالی
 • تعاملات فرااجتماعی
 • تعاون های تولید
 • تعاونیهای آب‌بران
 • تعاونیهای تولید دام
 • تعاونیهای خودجوش
 • تعدیل نمایی
 • تعدیل‌نمایی
 • تعرفه
 • تعرفه واردات
 • تعرفه ‌ ترجیحی
 • تعرفه‌ گمرکی
 • تعلقخاطر کاری
 • تعمیر و نگهداری
 • تعمیم نام تجاری صنایع غذایی
 • تعهد ابزاری
 • تعهد بالا
 • تعهد به برند
 • تعهد سازمانی
 • تعهد سازمانی5
 • تعهد عاطفی
 • تعهد مؤثر به سازمان
 • تعهد مؤثر به سرپرست
 • تعهد مدیریت به کیفیت خدمات
 • تعیین‌کننده‌های فقر
 • تغییر
 • تغییر الگوی کشت
 • تغییر بهره وری
 • تغییر تکنولوژیکی
 • تغییر سازمانی
 • تغییر مقیاس
 • تغییر کاربری
 • تغییرات آب‏ وهوا
 • تغییرات تکنولوژیکی
 • تغییرات رفاه اجتماعی
 • تغییرات سازمانی
 • تغییرات مازاد مصرف کننده
 • تغییرتکنولوژی
 • تفکر استراتژیک
 • تفکر انتقادی
 • تفکر ناب
 • تقاضا
 • تقاضای آب
 • تقاضای انرژی
 • تقاضای بیمه
 • تقاضای صادرات
 • تقاضای فولاد خام
 • تقاضای مواد خوراکی
 • تقاضای مواد غذایی
 • تقاضای نهایی
 • تقاضای واردات محصولات کشاورزی
 • تقاضای پویا
 • تقوا
 • تلفات نیتروژن
 • تلفن بانک
 • تمایزهای اقلیمی
 • تمایل به ترک خدمت
 • تمایل به خرید
 • تمایل به مصرف
 • تمایل به پرداخت
 • تمایل رفتاری
 • تمایل کار آفرینانه
 • تمرکز
 • تمرکز مالکیت
 • تمرکز و توسعه سازمانی
 • تناسب شغلی
 • تنش آبی
 • تنوع
 • تنوع بخشی
 • تنوع شغلی
 • تنوع محصول برند
 • تنوع ژنتیکی
 • تنکابن
 • تهدیدها
 • تهران
 • توابع تولید
 • توابع تولید مرزی تصادفی
 • توابع عرضه و تقاضای صادرات
 • توازن
 • توان عملیاتی
 • تواناسازی کارکنان
 • توانایی استراتژیک مدیران
 • توانایی‌های فردی (عوامل فردی)
 • توانمند سازی
 • توانمند سازی روانشناختی
 • توانمندسازی
 • توانمندسازی روان شناختی
 • توانمندسازی روانشناختی
 • توانمندسازی کارکنان
 • توانمندی ها
 • توت‌فرنگی
 • تورم
 • توزیع رفاه
 • توزیع و تسهیم دانش
 • توسعة روستایی
 • توسعة کشاورزی
 • توسعه
 • توسعه آمایشی
 • توسعه خدمات جدید
 • توسعه روستایی
 • توسعه سازمانی
 • توسعه سرمایه انسانی
 • توسعه شغلی
 • توسعه شهری
 • توسعه صادرات
 • توسعه علمی
 • توسعه عملکرد کیفیت
 • توسعه فناوری
 • توسعه مالی
 • توسعه محصول سیب ‏زمینی
 • توسعه مسیر شغلی
 • توسعه منطقه ‌ ای
 • توسعه ناپایدار
 • توسعه پایدار
 • توسعه پایدار روستایی
 • توسعه پایدار کشاورزی
 • توسعه کارآفرینی
 • توسعه کشاورزی
 • توسعه کشت
 • توسعه گردشگری
 • توسعه­ساختار
 • توسعه‌کشاورزی
 • توسعه‌‌تجارت
 • توسعۀ کشاورزی
 • توفان گرد و غبار
 • تولید
 • تولید بالقوة روستایی
 • تولید داخلی
 • تولید دانش
 • تولید شیر
 • تولید ناب
 • تولید ناخالص داخلی
 • تولید ناخالص داخلی سبز
 • تولید و اکتساب دانش
 • تولید کلاس جهانی
 • تکنولوژی
 • تکنیک FANP
 • تکنیک تحلیل شبکه ای فازی
 • تکنیک تحلیل عامل
 • تکنیک مالتی مورا
 • تکنیک همجمعی
 • تکنیکTOPSIS
 • تکنیکهای AHP و Topsis
 • تیم مجازی
 • تیم‌های خودگردان
 • ث
 • ثبات اجزای تعهدی
 • ثبات رویه
 • ثبات سیاسی
 • ثبات مدیریت
 • ج
 • جاری
 • جامعه مدنی
 • جانشینی‌ نهاده‌ها
 • جایگاه سوخت
 • جایگاه های عرضه سوخت
 • جبران خسارات
 • جدول داده ستانده
 • جدول داده ستانده منطقه‌ای
 • جدول داده ـ ستانده
 • جدول داده- ستانده
 • جدول داده-ستانده
 • جذب منابع انسانی
 • جذب نیرو
 • جریان داده
 • جریان نقدی خروجی
 • جریان نقدی ورودی
 • جزء نقدی
 • جستجوی فروشگاهی
 • جغرافیای صنعت غذا
 • جمعیت
 • جنسیت
 • جهانی شدن
 • جهانی‌شدن
 • جهانی‌شدن اقتصاد
 • جهت‌گیری استراتژیک
 • جهرم
 • جو
 • جو دیم
 • جو سازمانی
 • جوامع در حال‌ توسعه
 • جوجه
 • جوجه یکروزه گوشتی
 • جورسازی
 • جوّ سکوت سازمانی
 • جیرفت (دشت)
 • ح
 • حاشیة بازاریابی
 • حاشیه بازار
 • حاشیه بازاریابی
 • حاشیه و کارایی بازاریابی
 • حامل‌های انرژی
 • حاکمیت شرکتی
 • حاکمیت فناوری اطلاعات
 • حد بهینه
 • حداقل سازی هزینه
 • حداقل مربعات جزئی
 • حداقل مربعات جزیی
 • حداقل مربعات غیرخطی
 • حداقل مربعات لگاریتمی اصلاح شده
 • حداقل واریانس
 • حداکثر آنتروپی (ME)
 • حداکثر راستنمایی یوهانسن
 • حداکثر قوم مداری
 • حداکثرسازی سود
 • حد‌آستانه‌ای
 • حذف یارانه
 • حرفه‌ای‌گرایی
 • حس سازمانی
 • حسابرسی مبتنی بر خطر
 • حساسیت
 • حساسیت به قیمت
 • حضور
 • حفاظت از جنگل
 • حفظ
 • حق بیمه
 • حمایت
 • حمایت از تولیدکننده
 • حمایت از تولیدکننده (PSE)
 • حمایت از مصرف‌کننده (CSE)
 • حمایت دولت
 • حمایت سازمانی ادراک شده
 • حمایت قیمتی بازار
 • حمایت نهاده‌ای
 • حمایت‌ یارانه‌ای از نهاده‌ها
 • حمل و نقل
 • حمل‌ونقل
 • حوزه فرکانس
 • حوزه‌های دانشی
 • حکمرانی آب
 • حکمرانی خوب
 • حکمرانی مطلوب
 • خ
 • خادمیت
 • خانه کیفیت
 • خانوارهای روستایی
 • خانوارهای شهری
 • خانوارهای کشاورز
 • خدابنده
 • خدمات
 • خدمات آمبولانس زمینی و هوایی
 • خدمات ارتباطی
 • خدمات اینترنت
 • خدمات مشاوره­ای
 • خدمات مشاورهای
 • خدمات کتابخانه
 • خدمت مشتریان
 • خدمت‌گرایی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خرده فروشی
 • خرما
 • خرمای کبکاب
 • خرمی و خجسته فرجامی
 • خرید
 • خرید اینترنتی
 • خرید تضمینی
 • خرید ناگهانی
 • خرید وسواسی
 • خسارت
 • خستگی عاطفی کارکنان
 • خشکبار
 • خشکسالی
 • خط فقر
 • خط مشی
 • خط مشی گذاری
 • خط¬مشی سرویس¬دهی
 • خطرحسابرسی
 • خط‌فقر
 • خلاقیت
 • خلاقیت سازمانی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خلق دانش3
 • خلق و خوی کارکنان
 • خلیج فارس
 • خمین (دشت)
 • خنثایی پول
 • خواسته‌های مشتریان
 • خود کارآمدی
 • خودآگاهی
 • خوداشتغالی
 • خودروسازی سایپا
 • خودرگرسیون برداری
 • خودکارآمدی اعتماد به نفس
 • خودکفایی
 • خودکفایی پایدار
 • خودگزینشی
 • خود‌کفایی
 • خوش بین
 • خوش بینی3
 • خوشایندی
 • خوشه
 • خوشه بندی
 • خوش‌بینی
 • د
 • داده های تابلویی
 • داده – ستانده
 • داده- ستانده
 • داده­های ترکیبی
 • داده‌های اصلی و ترتیبی
 • داده‌های ترکیبی
 • داده‌های تلفیقی
 • داده‌های فازی
 • داده‌های ماهانه
 • داده‌های پانل
 • داراب
 • دارچین
 • دامداران
 • دامداران جنگل‌نشین
 • دان
 • دانش
 • دانش بنیان
 • دانش عملی و اولویت بندی
 • دانش فنی
 • دانش محصولی
 • دانش مشتری
 • دانش نام تجاری
 • دانش نظری
 • دانش کارآفرینانه
 • دانشگاه
 • دانشگاه آزاد اسلامی
 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران‌
 • دانش‌آموختگان کشاورزی
 • دانه روغنی سویا
 • درآمد
 • درجه حرارت
 • درجه رقابتی
 • درصد مالکیت سهامدار ردیف دوم
 • درصد مالکیت سهامدار عمده
 • درودزن
 • درک از برند لوکس
 • درگیری ذهنی مصرف‌کننده
 • دریاچه ارومیه
 • دزفول
 • دسترسی به بازار رسمی اعتبارات
 • دسته‌بندی
 • دستگاه خودپرداز
 • دستگاه های اجرایی استان گیلان
 • دستگاه های خوپرداز
 • دستگاه پایانه فروش
 • دستگاههای اجرایی
 • دشت جیرفت
 • دشت خمین
 • دشت رفسنجان-انار
 • دشت سرخس
 • دشت قزوین
 • دشت مشهد
 • دشت ورامین
 • دلبستگی به نام تجاری
 • دموکراسی و فرهنگ سیاسی
 • دهگلان (دشت)
 • دوره های آموزش
 • دورهی عمر
 • دوره‌های آموزشی
 • دورکاری
 • دولت
 • دولت الکترونیک
 • دولت الکترونیکی
 • دوگانگی
 • دوگانگی‌کشاورزی
 • دی متل
 • دیدمان
 • دیدگاه مبتنی بر منابع
 • دیمتل
 • دیمکاری
 • ذ
 • ذخیره و سازماندهی دانش
 • ذرت
 • ذرت دانه­ای
 • ذرت دانه‌ای
 • ذینفع
 • ذینفعان راهبردی
 • ر
 • رابطة مبادله
 • رابطه با نام تجاری
 • رابطه بلندمدت
 • رابطه شبکه ای
 • راندمان اقتصادی
 • راندمان فیزیکی
 • راهبرد تمایز
 • راهبرد رهبری هزینه
 • راهبرد پابرجا
 • راهبردهای کسب و کار
 • راهبری شرکتی
 • راهکارهای کاهش ضایعات
 • راه‌اندازی کسب‌وکار
 • رایانه
 • رب گوجه‌فرنگی
 • رتبه بندی
 • رتبه‌بندی
 • رتبه‌بندی اعتباری
 • رتبه‌بندی اهداف
 • رسانه اجتماعی
 • رسانه‌های اجتماعی
 • رسمیت
 • رشد
 • رشد TFP
 • رشد اقتصادی
 • رشد بخش کشاورزی
 • رشد بهره‌وری کل عوامل تولید
 • رشد شرکت
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • رشد و توسعه باغ های
 • رشد کشاورزی
 • رشدبخش کشاورزی
 • رضایت
 • رضایت از خرید
 • رضایت شغلی
 • رضایت شغلی کارکنان
 • رضایت مشتری
 • رضایت مشتری از عملکرد خدمات
 • رضایت مندی
 • رضایت و وفاداری مشتری
 • رضایت کاربر
 • رضایت کاربران
 • رضایت کارکنان
 • رضایت¬سنجی مشتریان
 • رضایت¬مندی مشتریان
 • رضایت‌مشتری
 • رفاه
 • رفاه اجتماعی
 • رفاه از دست‌رفته
 • رفاه روستایی
 • رفاه کشاورزان
 • رفتار انحرافی
 • رفتار توده وار
 • رفتار خرید آنی
 • رفتار خرید سبز
 • رفتار سازمانی
 • رفتار سازمانی مثبت گرا
 • رفتار سکوت کارکنان
 • رفتار شهروندی
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • رفتار مصرف کننده
 • رفتار نوآورانه
 • رفتارهای درون نقشی و فرانقشی
 • رفسنجان
 • رفع اختلاف
 • رقابت
 • رقابت بازار
 • رقابت مؤثر
 • رقابت پذیری
 • رقم
 • رهبری
 • رهبری اخلاقی
 • رهبری اصیل
 • رهبری تبادلی
 • رهبری تحول آفرین
 • رهبری تحولی
 • رهبری تحول‌آفرین
 • رهبری خدمت¬گزار
 • رهبری خدمتگزار
 • رهبری سازمانی
 • رهبری عدم مداخله گر
 • رهیافت ARDL
 • رهیافت نمونه‌برداری
 • رهیافتهای‌ترویجی
 • روابط استخدامی
 • روابط انسانی
 • روستا
 • روستای خیرآباد شهرستان اراک
 • روش APL
 • روش ARCH
 • روش ARDL
 • روش GRIT
 • روش PLS
 • روش ارزشگذاری مشروط
 • روش اقتصاد سنجی بیزین
 • روش بهترین- بدترین فازی
 • روش تاگوچی
 • روش تحلیل راهبردی محیطی(SWOT)
 • روش حداقل میانگین واریانس
 • روش علم سنجی
 • روش قاموسی
 • روش ناپارامتری
 • روش های ادغام
 • روش های بودجه بندی سرمایه ای
 • روش های جدید بیمه ای
 • روش هدانیک
 • روش پارامتری و غیرپارامتری
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • روش گونزالو-گرنجر
 • روغن خوراکی
 • روند تصادفی مشترک
 • روند زمانی
 • رویکرد رفتاری
 • رویکرد عاطفی/ اجتماعی
 • رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری
 • رویکرد ناب
 • رویگردانی مشتری
 • رگرسیون به ظاهرنامرتبط
 • رگرسیون داده های پانلی
 • رگرسیون ریج
 • رگرسیون غیرخطی
 • رگرسیون فازی
 • رگرسیون مرتبه تقلیل یافته
 • رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)
 • رگرسیون گشتاور تعمیم یافته
 • ری
 • ری (شهرستان)
 • ریسک
 • ریسک ادراک شده
 • ریسک اعتباری
 • ریسک تولید
 • ریسک در زنجیره تأمین
 • ریسک سیاسی
 • ریسک عملکرد
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک قیمت
 • ریسک و نبود قطعیت
 • ریسک پذیری
 • ریشه‌های فصلی
 • ریچ استاکر
 • ز
 • زابل
 • زراعت
 • زردچوبه
 • زعفران
 • زمان موجود
 • زمین‌های کشاورزی
 • زنان روستایی
 • زنبور تریکوگراما
 • زنجیرة ارزش
 • زنجیرة بازاریابی
 • زنجیره تأمین
 • زنجیره تامین معکوس
 • زنجیره مزیت مادری
 • زندگی دانشجویی(رفاهی)
 • زیان اقتصادی
 • زیتون
 • زیر بخش دام و طیور
 • زیر بخش‌های کشاورزی
 • زیر ساخت‌های مدیریت دانش
 • زیربخش زراعت
 • زیربخش‌های کشاورزی
 • زیردستان
 • زیرساخت اکتساب
 • زیرساخت بقا
 • زیرساخت تعهد
 • زیرساخت توسعه
 • زیره سبز
 • س
 • ساختار بازار
 • ساختار بازاریابی
 • ساختار سازمانی
 • ساختار سرمایه
 • ساختار محصول چند سطحی
 • ساختار5
 • سازمان
 • سازمان امور مالیاتی
 • سازمان به مثابه سازه
 • سازمان بهزیستی
 • سازمان تامین اجتماعی
 • سازمان تجارت جهانی
 • سازمان تربیت بدنی
 • سازمان جهادکشاورزی
 • سازمان دولتی
 • سازمان صدا و سیما
 • سازمان عمومی
 • سازمان فرهنگی
 • سازمان نظام پرستاری
 • سازمان های دولتی
 • سازمان های کوچک و متوسط(SME)
 • سازمان پروژه محور
 • سازمان چابک
 • سازمان کشاورزان
 • سازمانهای ورزشی
 • سازمانهای کشاورزان
 • سازمان‌های آموزشی
 • سازمان‌های دفاعی (پدافند هوایی)
 • سازگاری شغلی
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • سامانه‌ای
 • سایپا
 • سبد کالایی روغن نباتی
 • سبزوار
 • سبزی و صیفی
 • سبزیجات
 • سبزیجات خوراکی
 • سبک تفکر
 • سبک رهبری
 • سبک های تصمیم گیری
 • ستانده‌ نامطلوب
 • سد بارزو
 • سد درودزن
 • سد طالقان
 • سر رسید گذشته
 • سرانه آب تجدید پذیر
 • سرریزهای تکنولوژی
 • سرمایه
 • سرمایه اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی هیئت مدیره
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه انسانی‌اعضای هیئت مدیره
 • سرمایه رابطه¬ای
 • سرمایه رابطهای (ارتباطی)
 • سرمایه روان شناختی
 • سرمایه ساختاری
 • سرمایه شناختی و عملکرد سازمان
 • سرمایه فکری
 • سرمایه مدیریتی
 • سرمایه مشتری
 • سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
 • سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی
 • سرمایه¬گذاران نهادی
 • سرمایه¬گذارانحقیقی
 • سرمایه­­گذاری خصوصی
 • سرمایه‌گذاری
 • سرمایه‌گذاری خصوصی
 • سروکوال
 • سریهای زمانی
 • سطح بندی تعارض
 • سطح تحصیلات
 • سطح زیرکشت جو
 • سطح مکانیزاسیون
 • سطوح بازاریابی
 • سطوح توسعه کشاورزی
 • سفارشیسازی انبوه
 • سفره آب زیرزمینی
 • سقز
 • سلامت اداری
 • سموم
 • سناریوسازی
 • سند چشم انداز
 • سنقر و کلیایی
 • سهام
 • سهامدار ردیف دوم
 • سهامدار عمده
 • سهم بازار
 • سهم تولید کننده از قیمت نهایی
 • سهم صادرات
 • سهم عوامل بازاریابی
 • سهم مشتری
 • سهم هزینه‌ای نهاده‌ها
 • سهم؛ دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 71-92
 • سهولت بکارگیری
 • سود هر سهم
 • سودآوری
 • سوداجتماعی
 • سوگیری روانشناختی
 • سکوت سازمانی
 • سیاست تجاری
 • سیاست جایگزین
 • سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان
 • سیاست حمایت قیمتی
 • سیاست حمایتی
 • سیاست غذای ارزان
 • سیاست قیمت آب
 • سیاست قیمت گذاری
 • سیاست قیمتگذاری
 • سیاست مالی
 • سیاست مکانیزاسیون کشاورزی
 • سیاست های حمایتی
 • سیاست های طرف تقاضا
 • سیاست پولی
 • سیاست پژوهی
 • سیاست¬های کلی
 • سیاستهای حمایتی
 • سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی
 • سیاستگذاری ناهماهنگ
 • سیاست‌های حمایتی
 • سیاست‌های زیست‌محیطی
 • سیاست‌های کشاورزی
 • سیب
 • سیب زمینی
 • سیب‌ درختی
 • سیب‌زمینی
 • سیرجان
 • سیرداپ
 • سیستان
 • سیستم اجتماعی
 • سیستم اطلاعات مدیران ارشد
 • سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل
 • سیستم تقاضای خانوار
 • سیستم جامع مدیریت آموزش
 • سیستم داینامیک
 • سیستم صف
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط
 • سیستم معادلات همزمان
 • سیستم معادلات هم‏زمان
 • سیستم های صف
 • سیستم¬های اطلاعات
 • سیستمهای آبیاری بارانی
 • ش
 • شاخص
 • شاخص DRC
 • شاخص EGI
 • شاخص GFSI
 • شاخص HHI
 • شاخص Q توبین
 • شاخص R&D
 • شاخص RCA
 • شاخص استراتژی مقابله
 • شاخص برندینگ آنهولت
 • شاخص بهره‌وری لوئن برگر
 • شاخص بهره‌وری مالم کوئیست
 • شاخص حمایت اسمی محصول
 • شاخص حمایت اسمی نهاده
 • شاخص حمایت مؤثر
 • شاخص دومارتون
 • شاخص سیمپسون
 • شاخص صنعت
 • شاخص ضریب تکاثر
 • شاخص عملکرد مزیت نسبی
 • شاخص فالکن مارک
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • شاخص مالی
 • شاخص مزیت جمعی
 • شاخص مزیت نسبی آشکار شده
 • شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن
 • شاخص مزیت نسبی آشکارشده
 • شاخص مقیاس مزیت
 • شاخص مقیاس مزیت نسبی
 • شاخص های بازارکار
 • شاخص های کلیدی عملکرد
 • شاخص پراکندگی
 • شاخص کارایی فنی مزیت نسبی
 • شاخص کارایی مزیت
 • شاخص کل قیمت سهام
 • شاخص کلی امنیت غذایی خانوار
 • شاخص کندریک
 • شاخصICT
 • شاخصهای بازاریابی
 • شاخصهای توسعه کشاورزی
 • شاخصهای مزیت نسبی
 • شاخص‌سازی
 • شاخص‌های ترکیبی
 • شاخص‌های هواشناسی
 • شادکامی
 • شالیکاران
 • شالیکوبی سنتی
 • شالیکوبی صنعتی
 • شاهو
 • شایسته‌سالاری
 • شایستگی
 • شایستگی مدیران
 • شبکة عصبی
 • شبکه توزیع
 • شبکه سفیدرود
 • شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه ملی اطلاعات
 • شبکه های عصبی فازی انطباقی
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی
 • شبیه سازی
 • شبیه سازی شطرنج
 • شبیه¬سازی
 • شبیه‌سازی عملکرد
 • شخصیت
 • شخصیت¬گرایی
 • شدت مصرف انرژی
 • شراکت عمومی - خصوصی
 • شرایط احراز شغل
 • شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته
 • شرکت خدمات حمایتی
 • شرکت ملی حفاری ایران
 • شرکت ملی ساختمان
 • شرکت ملی صنایع مس ایران
 • شرکت های تولیدی
 • شرکت های خانوادگی
 • شرکت های دانش بنیان
 • شرکت های غیرخانوادگی
 • شرکت های منطقه آزاد اروند
 • شرکت های کوچک و متوسط
 • شرکت همراه اول
 • شرکتهای با کسب‌وکار چندگانه
 • شرکتهای تعاونی مرغداران
 • شرکتهای تعاونی کشاورزی
 • شرکتهای مادر
 • شرکتهای کشت و صنعت
 • شرکت‌های بیمه
 • شرکت‌های تولید مواد غذایی
 • شرکت‌های حمل و‌نقل
 • شرکت‌های دانش‌بنیان
 • شرکت‌های کارآفرین
 • شرکت‌های کارآفریناستراتژی
 • شش سیگما
 • شفاف سازی اطلاعات
 • شفافیت ارتباطی
 • شفاف‌سازی
 • شناخت شناسی
 • شناسایی
 • شناسایی نام تجاری
 • شناسایی و رتبه بندی
 • شهر
 • شهر ایلام
 • شهر مشهد
 • شهرت
 • شهرت برند
 • شهرت دانشگاه
 • شهرت شرکت
 • شهرت هتل‌
 • شهرت‌سازمان
 • شهرداری
 • شهرداری آران و بیدگل
 • شهرداری تهران
 • شهرداری منطقه 7
 • شهرستان تالش
 • شهرستان حمیدیه
 • شهرستان دشت آزادگان
 • شهرستان دشتستان
 • شهرستان رشت
 • شهرستان زابل
 • شهرستان ساری
 • شهرستان سیاهکل
 • شهرستان طارم
 • شهرستان فردوس
 • شهرستان ملایر
 • شهرستان ملکان
 • شهرستان مهاباد
 • شهرستان مه‌ولات
 • شهرستان نهاوند
 • شهرستان پاوه
 • شهرستان گچساران
 • شهریاسوج
 • شوکهای بهره‌وری کل عوامل تولید
 • شوک‌های پولی
 • شکاف قیمت
 • شکاف قیمتی
 • شکایت
 • شکایت مشتری
 • شکر
 • شکست برنامه ریزی استراتژیک
 • شکست خدمات
 • شیخ‏آباد
 • شیر
 • شیر و فراورده‌های لبنی
 • شیروان
 • شیلات
 • شیوه‌های مدیریت دانش
 • ص
 • صادرات
 • صادرات ایران
 • صادرات خرمای ایران
 • صادرات غیر نفتی
 • صادرات غیرنفتی
 • صادرات محصولات کشاورزی
 • صادرات محصولات کشاورزی ایران
 • صادرات و واردات جهانی
 • صادرات کشاورزی
 • صادرات‌‌‌‌‌‌‌
 • صداقت
 • صفات کیفی
 • صنایع تبدیلی
 • صنایع تبدیلی لبنی
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی
 • صنایع تبدیلی چای
 • صنایع روستایی
 • صنایع غذایی
 • صنایع غذایی استان قزوین
 • صنایع وابسته به کشاورزی
 • صنایع کوچک
 • صندوق ذخیرة بلایای طبیعی
 • صندوق سرمایه گذاری مشترک
 • صنعت
 • صنعت بانکداری
 • صنعت بیمه
 • صنعت تولید شیر
 • صنعت خودرو
 • صنعت خودروسازی
 • صنعت عمران
 • صنعت فرش ماشینی
 • صنعت مرغ گوشتی
 • صنعت مرغداری
 • صنعت هوایی
 • صورت های مالی
 • ض
 • ضایعات
 • ضایعات نانوایی
 • ضریب جینی
 • ضریب حمایت اسمی تولید کننده
 • ضریب ریسک
 • ضریب سازگاری
 • ضریب مکانیزاسیون
 • ضریب هزینه بازاریابی
 • ضعفها
 • ط
 • طبس
 • طبقه‌بندی
 • طراحی الگوریتم
 • طراحی مجدد شغل
 • طراحی مقیاس
 • طرح بهینه استقرار
 • طرح توسعة موزون
 • طرح تکریم ارباب رجوع
 • طرح های متقاضی وام
 • طرح های مرتعداری
 • ظ
 • ظرفیت های مثبت روان شناختی1
 • ظرفیت واردات مواد غذایی
 • ظرفیت‌سنجی
 • ظرفیت‌صادراتی‌
 • ظرفیت‌های نوآوری دفاعی
 • ع
 • عجین شدن با شغل
 • عجین شدن با کار
 • عدالت تعاملی
 • عدالت توزیعی
 • عدالت رویه‌ای
 • عدالت سازمانی
 • عدم ادامه استفاده
 • عدم بازپرداخت وام
 • عدم تقارن اطلاعاتی
 • عدم حتمیت
 • عدم قطعیت
 • عرضه
 • عرضه آب
 • عرضه و تقاضای صادرات
 • علیت گرنجر
 • عملکرد
 • عملکرد بخش آب
 • عملکرد توسعه محصول جدید
 • عملکرد دورکاری
 • عملکرد زراعی
 • عملکرد زنجیره تامین
 • عملکرد سازمان
 • عملکرد سازمانی
 • عملکرد شرکت
 • عملکرد شرکت ها
 • عملکرد شرکت‌ها
 • عملکرد شغلی
 • عملکرد فروش
 • عملکرد مالی
 • عملکرد مالی شرکت
 • عملکرد محصول
 • عملکرد مشتری
 • عملکرد پرسنل
 • عملکرد کارآفرینانه
 • عملکرد کارکنان
 • عناصر فردی
 • عناصر مدیریتی
 • عوامل اجتماعی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل اقتصادی – اجتماعی
 • عوامل بازاری
 • عوامل بازدارنده
 • عوامل برون دانشگاهی
 • عوامل تجاری
 • عوامل تکنولوژی
 • عوامل جذابیت
 • عوامل جمعیت شناختی
 • عوامل رفتاری
 • عوامل رفتاری نظام پیشنهادات
 • عوامل زمینه‌ای
 • عوامل ساختاری
 • عوامل ساختاری نظام پیشنهادات
 • عوامل سازمانی
 • عوامل سیاسی
 • عوامل غیرقیمتی
 • عوامل فرایندی
 • عوامل فردی
 • عوامل فردی و محیطی
 • عوامل فرهنگی
 • عوامل فیزیکی
 • عوامل مؤثر
 • عوامل محتوای
 • عوامل محیطی
 • عوامل مرتبط با اجرا
 • عوامل موثر
 • عوامل پیش برنده
 • عوامل پیش برنده و بازدارنده
 • عوامل کارراهه
 • عوامل کاری
 • عوامل گروهی
 • عوامل گروهی کار
 • غ
 • غرامت
 • غربال گری
 • غربال گیری
 • غلات
 • غیر جاری
 • غیر خطی
 • ف
 • فارس
 • فایده گرایی قاعده محور
 • فدراسیون های ورزشی
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • فرآیند تحلیل شبکه
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای
 • فرآیند سلسه‌ای تحلیلی
 • فرآیندهای مدیریت دانش
 • فرا ترکیب
 • فرار مالیاتی
 • فراساحل نفت و گاز
 • فراموشی سازمانی تصادفی
 • فراموشی سازمانی هدفمند
 • فراوانی بالا
 • فراگیران
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP )
 • فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای
 • فرایند خرید
 • فرایند مدیریت دانش
 • فرایندمحوری
 • فرسودگی شغلی
 • فرصت های کارآفرینی
 • فرصتها
 • فرصت‌های سرمایه گذاری
 • فرم تصحیح خطا
 • فرهنگ ادهوکراسی
 • فرهنگ بازار
 • فرهنگ تحوّل محور
 • فرهنگ سازمانی
 • فرهنگ سلسله مراتبی
 • فرهنگ قبیله ای
 • فرهنگ3
 • فرهنگ‌سازمانی
 • فروش از دست رفته
 • فروشگاه هایپراستار
 • فساد اداری
 • فساد مالی
 • فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری
 • فعالیت‌های کشاورزی
 • فقر
 • فقر روستایی
 • فقر؛ دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 7-26
 • فلات شغلی
 • فناوری
 • فناوری اطلاعات
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • فناوری سرمایه‌‌بر و کاربر
 • فیلتر باکستر کینگ
 • فیلتر هودریک پرسکات
 • فیلتر کریستیانو فیتز جرالد
 • ق
 • قابلیت استخدام
 • قابلیت اطمینان
 • قابلیت بازاریابی
 • قابلیت نوآوری فرایند
 • قابلیت نوآوری محصول
 • قابلیت پویا
 • قابلیت‌های پویایی زنجیره تامین
 • قارچ
 • قانون اول اطمینان
 • قانون هدفمندی یارانه‌ها
 • قدرت انحصاری
 • قدرت بازار
 • قدرت بازاری
 • قدرت مالی
 • قرارداد
 • قرارداد آتی
 • قراردادهای آتی
 • قزل‌آلا
 • قزوین (استان)
 • قصد خرید
 • قصد خرید سبز
 • قصد خرید مصرف‌کننده
 • قند و شکر
 • قوانین آب
 • قوتها
 • قوچان
 • قیمت
 • قیمت آرد
 • قیمت انرژی
 • قیمت تخم‌مرغ
 • قیمت تضمینی
 • قیمت تمام شده
 • قیمت جهانی
 • قیمت خرده‌فروشی
 • قیمت داخلی
 • قیمت سایه‌ای
 • قیمت سایه‌ای آب
 • قیمت عمده‌فروشی
 • قیمت محصولات کشاورزی
 • قیمت نان
 • قیمت نفت
 • قیمتگذاری
 • قیمتگذاری آب
 • قیمتگذاری زمین
 • قیمت‌گذاری
 • قیمت‌گذاری کیفی
 • ل
 • لاجیت ترتیبی
 • لاله آباد
 • لذت ادراک‌شده
 • لگوی لاجیت
 • لیزرل
 • لیموشیرین
 • م
 • مؤلفه تصادفی
 • مؤلفه های شایستگی
 • مؤلفه های کیفیت زندگی کاری
 • ماتریس QSPM
 • ماتریس WARP
 • ماتریس تحلیل سیاستی
 • ماتریس سازگار
 • ماتریس موقعیت مادری
 • ماتریس های هم ارز
 • ماتریس کمی QSPM
 • ماتریس­تحلیل سیاستی
 • ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری
 • مارک‌آپ
 • مازاد تولیدکننده
 • مازاد مصرف کننده
 • مازاد مصرف‌کننده
 • مازندران
 • مافوقان
 • مالتی مورا با وزن‌دهی آنتروپی
 • مالم‌کوئیست
 • مالکیت نهادی
 • مالی آکادمیک
 • مالی رفتاری
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات تورمی
 • مالیات سبز
 • مالیات پنهان
 • ماهی دریایی و پرورشی
 • ماهی پرورشی
 • مبادله تورم-بیکاری
 • مبارزه بیولوژیک
 • متغیرهای کلان
 • مجموعه فازی
 • محتوای پیام تبلیغاتی
 • محدودیت بودجه
 • محدودیت تصادفی
 • محدودیت مالی
 • محدودیت منابع آب
 • محرومیت
 • محرک‌های نوآوری دفاعی
 • محصولات با نام تجاری مشابه اصل
 • محصولات باغی
 • محصولات زراعی
 • محصولات زراعی آبی
 • محصولات لبنی
 • محصولات مادی
 • محصولات هندسی
 • محصولات کشاورزی
 • محصولات کشاورزی سالم
 • محصولات‌کشاورزی
 • محیط آفلاین
 • محیط آنلاین
 • محیط بازه ای
 • محیط زیست
 • محیط عاطفی
 • محیط فازی
 • محیطهای بیرونی
 • مخاطره
 • مداخله شخص ثالث
 • مدل AIDS
 • مدل CBS و مدل NBR
 • مدل CCR ورودی محور
 • مدل SWAP
 • مدل SWOT
 • مدل VAR
 • مدل آماری چندمتغیره
 • مدل ارزیابی 360درجه
 • مدل ارزیابی اعتبار
 • مدل اصلاحی آنالیز اسکالوگرام
 • مدل اضافه‌بها
 • مدل اعتبارسنجی 5C
 • مدل الماس
 • مدل انتخاب گسسته
 • مدل برنامه­ریزی مطلوبیت کارا
 • مدل بهینه مدیریت استعداد
 • مدل بیزالیا
 • مدل تحلیل پوششی داده های بازه ای
 • مدل تشخیصی
 • مدل تصحیح خطا
 • مدل تصحیح خطای برداری
 • مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
 • مدل تصحیح خطای برداری فصلی
 • مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
 • مدل تعادل فضایی
 • مدل تعالی سازمانی
 • مدل تناسب وظیفه-فناوری
 • مدل توبیت
 • مدل جاذبه
 • مدل جین لیدتکا
 • مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی
 • مدل خودتوضیح برداری ساختاری
 • مدل داده های تابلویی
 • مدل دومرحله‌ای QUAIDS
 • مدل روتردام
 • مدل ریاضی
 • مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویا
 • مدل ساختار مزرعه
 • مدل ساختار کوواریانس
 • مدل ساختاری
 • مدل سازی ساختاری تفسیری
 • مدل سه شاخگی
 • مدل سوئیفت
 • مدل شایستگی
 • مدل شبکه عصبی مصنوعی
 • مدل عاملی – خوشه‌ای
 • مدل فنی- اقتصادی
 • مدل لاجیت
 • مدل لاجیت چندگزینه
 • مدل مشتری محور از جامعه برند
 • مدل مفهومی
 • مدل نشر
 • مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
 • مدل های لوجیت
 • مدل هکمن
 • مدل هکمن فضایی
 • مدل هیدرو- اقتصادی
 • مدل پذیرش
 • مدل پذیرش فناوری
 • مدل پویایی سیستم
 • مدل چند بعدی
 • مدل کسب و کار
 • مدل گلوب3
 • مدل¬های تعالی سازمانی
 • مدلسازی
 • مدلسازی ریاضی
 • مدلسازی معادلات ساختاری
 • مدلهای ایستا و پویا
 • مدلهای چند منطقه ای
 • مدل‌سازی ساختاری-تفسیری
 • مدل‌سازی عدد صحیح خطی
 • مدل‌لاجیت
 • مدل‌های چند بازاری
 • مدل‌یابی معادلات ساختاری
 • مدیران
 • مدیران بانک
 • مدیران عملیاتی
 • مدیریت
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت استعداد
 • مدیریت اسلامی
 • مدیریت تعامل
 • مدیریت توسعه
 • مدیریت جهادی
 • مدیریت خطر جامع
 • مدیریت دانش
 • مدیریت دانش مشتری
 • مدیریت دانش2
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت راهبردی
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت زنجیره تأمین
 • مدیریت زنجیرۀ تأمین
 • مدیریت ساخت
 • مدیریت سرمایه فکری
 • مدیریت سود واقعی
 • مدیریت ضایعات
 • مدیریت عملکرد
 • مدیریت مبتنی بر ارزش
 • مدیریت مسیر شغلی
 • مدیریت منابع آب
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا
 • مدیریت مواد مغذی
 • مدیریت موجودی توسط فروشنده
 • مدیریت نوآوری
 • مدیریت وجوه نقد
 • مدیریت پایدار آب
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت کیفیت جامع
 • مدیریت یک پارچه شهری
 • مدیریت یکپارچه
 • مدیریت‌عملکرد
 • مراکز آموزش عالی
 • مراکز رشد
 • مراکز علمی
 • مرتع
 • مردم¬گرایی
 • مرشدیت
 • مرغ گوشتی
 • مرغداری تخمگذار
 • مرغداری گوشتی
 • مرودشت
 • مرور سیستماتیک
 • مرکبات
 • مرکز آموزش‌های تخصصی
 • مرکز خرید
 • مزایای استفاده از سیستم
 • مزرعه سردابی
 • مزرعه گرمابی
 • مزیت
 • مزیت اقتصادی
 • مزیت رقابتی
 • مزیت صادراتی
 • مزیت نسبی
 • مزیت نسبی آشکار شده
 • مزیت نسبی صادراتی
 • مزیت­نسبی آشکار شده و متقارن
 • مزیت‌رقابتی
 • مسأله فروشنده دوره گرد
 • مسئلة بدفرم
 • مسئله تعیین اندازه انباشته
 • مسئولیت اجتماعی
 • مسئولیت¬پذیری اجتماعی سازمانی
 • مسئولیت‌اجتماعی
 • مستندسازی
 • مسیر بازاریابی
 • مسیرهای بازاررسانی
 • مسیرهای بازاریابی
 • مسیریابی
 • مسیریابی هواپیما
 • مشابهت کاربران
 • مشارکت
 • مشارکت زنان در تصمیم گیری
 • مشارکت سیاسی
 • مشارکت فعال
 • مشارکت موثر کارکنان
 • مشارکت کشاورزان
 • مشارکتی؛پایداری
 • مشاهدات ترکیبی
 • مشتری
 • مشتریان صنعتی
 • مشتری‌گرایی
 • مشخصات قرارداد
 • مشخصه فنی
 • مشهد
 • مشوق
 • مشکوک الوصول و سوخت شده
 • مصارف شهری و روستایی
 • مصارف ویژه
 • مصارف گرمایی
 • مصرف انرژی
 • مصرف بهینة اقتصادی
 • مصرف بهینه
 • مصرف تجملی
 • مصرف پایدار
 • مصرف کننده
 • مصرف کنندگان
 • مصرف‌کننده سبز
 • مصرف‌کننده شهری
 • مطالبات غیرجاری
 • مطالبات معوق
 • مطالعه موردی
 • معادل تعرفه ای
 • معادلات ساختاری
 • معادلات ساختاریEQS
 • معادل‌‌تعرفه‌ای
 • معلولیت
 • معماری
 • معنویت
 • معنویت سازمان
 • معنویت سازمانی
 • معیار کلی حمایت
 • مفهوم دورکار
 • مفید بودن
 • مقاومت کارکنان
 • مقایسات زوجی
 • مقایسه استان‌ها
 • مقدار موفقیت
 • مقررات ‌‌تجاری
 • مقیاس گذاری چند بعدی
 • ممیزی محصول
 • منابع آب
 • منابع آب زیرزمینی
 • منابع آب سطحی
 • منابع ملموس
 • منابع ناملموس و عوامل مالی
 • مناطق روستایی
 • مناطق روستایی گرگان
 • مناطق شهری و روستایی ایران
 • منحصر به فرد بودن
 • منحنی آرمی
 • منحنی فیلیپس
 • منحنی های بی تفاوتی
 • منحنی کوزنتس
 • منطق رادار
 • منطق فازی
 • مهاجرت
 • مهاجرت کشاورزان
 • مهارت اجتماعی
 • مهندسین ناظر
 • مواد خوراکی
 • مواد غذایی
 • مواد پروتئینی
 • موانع
 • موانع اجرایی و موانع فرهنگی
 • موانع بهره وری
 • موانع تعرفه‌ای
 • موانع توسعۀ کشاورزی
 • موانع زیر بنایی
 • موانع ساختاری
 • موانع سازمانی
 • موانع سیاسی
 • موانع غیر تعرفه ای
 • موانع فردی
 • موانع محیطی
 • موانع مدیریتی
 • موانع ‌غیرتعرفه‌ای
 • موتاد- هدف
 • موتاد- پیشرفته
 • موفقیت
 • موفقیت کار راهه
 • موقعیت استخدامی
 • موقعیتسنجی بازار
 • مولفه‌های هوش رقابتی
 • مُمیزی فرآیند
 • مکان یابی
 • مکانیزاسیون کشاورزی
 • مکانیزم هماهنگی
 • مکان‌یابی
 • میانجی‌گری جزئی
 • میانه
 • میانگین رتبه‌ها
 • میانگین وزنی ساده فازی
 • میانگین – واریانس
 • میانگینگیری مدلی بیزین
 • میبد یزد
 • میل به خرید تفننی
 • ن
 • نااطمینانی
 • نااطمینانی نرخ ارز
 • نااطمینانی‌های تورمی
 • نابرابری
 • نابرابری درآمدی
 • نابرابری ‌ های منطقه ‌ ای
 • نابرابری­های منطقه­ای و فضایی
 • نارنگی
 • نان
 • نان محلی
 • ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف
 • ناکارایی فنی
 • ناکارایی فنی پایدار و باقیمانده
 • ناکارایی قیمتی
 • نخلستانهای خرما
 • نخود
 • نرخ ارز
 • نرخ حقیقی ارز
 • نرخ حمایت
 • نرخ واقعی ارز
 • نرخ پوشش ریسک
 • نسبت هزینه منابع داخلی
 • نظام دانش و اطلاعات کشاورزی
 • نظام ملی تحقیقات کشاورزی
 • نظام ملی نوآوری کشاورزی
 • نظرسنجی
 • نظریة بازی‏ها
 • نظریه بازی ها
 • نظریه بازیها
 • نظریه داده‌بنیاد
 • نفت
 • نقشه تجاری
 • نقشه ملی
 • نمرة گرایش
 • نمونه گیری تصادفی طبقه ای
 • نهاد آب
 • نهاده آب
 • نهاده انرژی
 • نهاده­های کشاورزی
 • نهادها
 • نهادهای متولی
 • نهاده‌های شیمیایی
 • نهادینه شدن
 • نهادینه شدن مشارکت
 • نوآوری
 • نواحی صنعتی
 • نوسان قیمت
 • نوسانات قیمت گندم
 • نوسانهای تولید
 • نوغانداران
 • نگرش مصرف‌کننده
 • نگرش کشاورزی پایدار
 • نیاز آبی
 • نیازسنجی
 • نیشابور
 • نیوکلاسیک‌ها
 • ه
 • هارمونیک
 • هزینه بازاریابی
 • هزینه تمام شده
 • هزینه حمایتی دولت
 • هزینه ریسک
 • هزینه منابع داخلی
 • هزینه منفعت اجتماعی
 • هزینه‌های مبادله
 • هل
 • همبستگی بازار
 • همدان
 • همدان (استان)
 • همسان سازی
 • همگرایی آستانه‌ای
 • همگرایی فصلی بازار
 • هم‌انباشتگی یوهانسون
 • هم‌جمعی
 • و
 • واحد تصمیم‌گیرند
 • واحد زراعی
 • واحدهای تخم‌گذار
 • واحدهای تولیدی طیور
 • واحدهای مرغداری گوشتی
 • واردات
 • واردات‌ غیررسمی (قاچاق)
 • وام
 • وام کشاورزی
 • واکنش عرضه
 • ورودی- خروجی انرژی
 • وزارت جهادکشاورزی
 • وزارت‌جهادسازندگی
 • وزارت‌کشاورزی
 • وضعیت اقتصادی کشاورزان
 • ویپ (WEAP)
 • پ
 • پارادایم
 • پاسخ مشتری
 • پاسخ¬گویی
 • پاسخ¬گویی اجتماعی سازمانی
 • پاسخگویی اجتماعی
 • پاکدشت
 • پایانه صادراتی
 • پایداری
 • پایداری اقتصادی
 • پایداری شرکت
 • پایش وضعیت(CM)
 • پتانسیلهای کشاورزی
 • پتانسیل‌ تجاری
 • پتانسیل‌تجاری
 • پذیرش
 • پذیرش تغییر
 • پذیرش سیستم
 • پذیرش نوآوری
 • پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات
 • پذیرندگان و نپذیرندگان
 • پرامیتی
 • پراکندگی قدرت بازار
 • پرتفوی بهینه سهام
 • پرتقال
 • پردازش متوازن اطلاعات
 • پردیس
 • پرستاری
 • پروبیت
 • پروتئین حیوانی
 • پرورش ماهی
 • پسته
 • پشتیبانی داخلی
 • پشتیبانی سازمانی
 • پلی‌اتیلن
 • پنبه
 • پوشش ریسک
 • پول موجود
 • پویایی سیستم
 • پویایی های سیستم
 • پژوهش اکتشافی
 • پژوهش کیفی
 • پیرو معنوی
 • پیش بینی
 • پیش بینی و بهینه سازی
 • پیش­بینی
 • پیشبینی
 • پیشبینی قیمت سهام
 • پیشرفت تکنولوژیکی
 • پیش‌بینی
 • پیش‌بینی قیمت
 • پیشبینی مصرف
 • پیوستگی بازار
 • پیوند پسین و پیشین
 • پیوندهای بازاریابی رابطه‌مند
 • پیوندهای پسین داخلی و خارجی
 • پیوندهای پسین و پیشین
 • پیوندهای پیشین داخلی و خارجی
 • پیچیدگی
 • چ
 • چابکی
 • چابکی سازمانی
 • چابکی و ارزش‌های محوری
 • چارچوب معماری سازمانی
 • چای ‌ایران
 • چرخه DMAIC
 • چرخه حیات
 • چرخه‌های تجاری
 • چشم‌انداز
 • چشم‌انداز اخلاقی درونی شده
 • چغندرقند
 • چند بازاری
 • ژ
 • ک
 • کاب داگلاس
 • کار و رفاه اجتماعی
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی اجتماعی
 • کارآفرینی دانشگاهی
 • کارآفرینی در کشاورزی
 • کارآفرینی دولتی
 • کارآفرینی سازمانی
 • کارآفرینی سبز
 • کارآفرینی شرکتی
 • کارآفرینی کشاورزی
 • کارآیی
 • کارایی
 • کارایی اقتصادی
 • کارایی بازاریابی
 • کارایی تخصیصی
 • کارایی زیستمحیطی
 • کارایی فنی
 • کارایی مصرف آب آبیاری
 • کارایی نسبی
 • کارایی و کیفیت محصولات و خدمات
 • کارایی‌فنی
 • کارت امتیازی متوازن
 • کارمندان
 • کارکنان
 • کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
 • کارکنان دانشی
 • کارکنان رسمی
 • کارکنان شرکت‌های بیمه
 • کارکنان علوم پزشکی
 • کارکنان غیررسمی
 • کارکنان و دانشگاه
 • کارکنان و مدیران
 • کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران
 • کازرون
 • کاشان (شهرستان)
 • کالاهای کشاورزی
 • کانالهای بازاریابی
 • کانال‌های بازاریابی شیر
 • کاهش هزینه
 • کتابخانه مسائل فروشنده دوره گرد
 • کدگذاری
 • کردستان (استان)
 • کرم ساقه‌خوار
 • کرمان
 • کرمان (شهرستان)
 • کرمانشاه
 • کسب و کار پایدار
 • کسب و کار کشاورزی
 • کسب و کار‌های کوچک و متوسط
 • کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
 • کشاورزی
 • کشاورزی ارگانیک
 • کشاورزی پایدار
 • کشت دوم
 • کشت محصول
 • کشت مخلوط
 • کشتارگاه
 • کشش
 • کشش تقاضا
 • کشش تقاضا و عرضه
 • کشش تقاضای صادرات
 • کشش تولید
 • کشش تولیدی
 • کشش در میانگین
 • کشش قیمتی
 • کشش قیمتی تقاضای آب
 • کشش مواد مغذی
 • کشش هزینه
 • کشش و تقاضای تقریباً ایده‌آل
 • کششهای جبرانی و غیرجبرانی
 • کشمش
 • کشور هدف
 • کشورهای OIC
 • کشورهای درحال‌توسعه
 • کشورهای عمده صادرکننده
 • کشورهای منتخب
 • کلزا
 • کلمات کلیدی: استراتژیهای مادری
 • کلمات کلیدی: اندازه بهینه
 • کلمات کلیدی: تضاد کار خانواده
 • کلمات کلیدی: حکمرانی خوب
 • کلمات کلیدی: ریسک محیط
 • کلمات کلیدی: مدیریت دانش
 • کلید واژه‏ها: برنج
 • کلیدواژه ‏ها: بیمه
 • کم آبیاری
 • کم ‌ آبیاری
 • کم­آبیاری
 • کمباین
 • کمربندی
 • کمکهای بلاعوض
 • کم‏آبی
 • کنترل موجودی
 • کنجالة سویا
 • کنجاله سویا
 • کنشگران
 • کهگیلویه و بویراحمد
 • کود
 • کود شیمیایی
 • کودشیمیایی
 • کپلند
 • کیفیت
 • کیفیت آب
 • کیفیت ادراک شده
 • کیفیت ارتباط سازمانی
 • کیفیت تسهیم دانش
 • کیفیت خاک
 • کیفیت خدمات
 • کیفیت خدمات الکترونیکی
 • کیفیت خدمات لجستیک
 • کیفیت درک شده
 • کیفیت روابط بین ‌فردی
 • کیفیت زندگی کاری
 • کیفیت فنی ستاده
 • کیفیت وب سایت
 • کیفیت کارکردی (وظیفه ای) فرآیند
 • کیفیت کنترل‌های داخلی
 • کیفیت گزارشگری مالی
 • کیوی
 • گ
 • گازوئیل
 • گذر تغذیه‌ای
 • گراف غیرچرخشی سودار
 • گرایش
 • گرایش به تعهد ابزاری
 • گرایش به تعهد هنجاری
 • گرایش به خریدهای تفننی
 • گرایش به خریدهای تنوع‌طلبانه
 • گرایش به خریدهای ناخواسته
 • گرایش‌ کارآفرینانه
 • گرایش‏های ریسکی
 • گردآوری دانش
 • گردشگری
 • گردشگری در ایران
 • گرمایش جهانی
 • گرگان (شهرستان
 • گزینش نامناسب
 • گزینه‌های مؤثر
 • گسترش عملکرد کیفیت
 • گل رز
 • گل شاخه بریده
 • گل محمدی
 • گلخانه‌ فلزی
 • گلستان
 • گل‌های زینتی
 • گنتری کرین
 • گندم
 • گندم آبی
 • گندم دیم
 • گندمکاران خسارت‌دیده
 • گهرباران ساری
 • گوجه­فرنگی
 • گوجه‌فرنگی
 • گوشت
 • گوشت قرمز
 • گوشت مرغ
 • گوشت گوسفند
 • گیاهان دارویی
 • گیلان
 • ی
 • یارانه
 • یارانه سوخت
 • یارانه‌های صادراتی ترکیه
 • یلمه سالیان
 • یونجه
 •  

 

 

 

 

مشاوره رایگان

021-40220450

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران ISI تماس بگیرید :

 آ
 آب
 آب آبیاری
 آب زیرزمینی
 آبهای زیر زمینی
 آبهای سطحی و زیرزمینی
 آبیاری
 آبیاری بارانی
 آبیاری قطره‌ای
 آب‌های زیرزمینی
 آب‌های سطحی
 آثار جانبی
 آثار رفاهی
 آثارمستقیم و غیرمستقیم کشاورزی
 آذربایجان شرقی
 آذربایجان غربی
 آرد
 آزادسازی
 آزادسازی تجاری
 آزمون K-W
 آزمون انتخاب
 آزمون ترجیحات آشکار شده
 آزمون خی -دو
 آزمون کرانه‌ها
 آزمونهای تفکیک‌پذیری
 آسیب شناسی
 آسیب شناسی سازمانی
 آسیب‌شناسی
 آسیب‌پذیری
 آفت‏کش‏ها
 آلودگی
 آلودگی آب
 آلودگی هوا
 آماره t
 آمایش آموزش عالی
 آموزش ضمن خدمت
 آموزش مهارت‌های مدیریتی
 آموزش وپرورش
 آمیخته بازاریابی
 آمیخته ترفیع
 آنتروپی
 آگاهی
 آگاهی از برند
 آگاهی مشتری از محصول
 ا
 ابزار مدیریت دانش
 ابزارهای قیمت‌گذاری آب کشاورزی
 ابعاد رفتاری
 ابعاد زمینه‌ای
 ابعاد ساختاری
 ابعاد ساختاری-زمینه ای- فرآیندی
 ابعاد شایستگی
 ابعاد شخصیت
 ابعاد و اصول چابکی
 ابعاد کیفیت خدمات
 اتحادیه ‌‌اروپا و ایران
 اتلاف
 اتوماسیون اداری
 اثر بخشی دوره های آموزشی
 اثر بهره‌وری کل عوامل تولید
 اثر رفتاری
 اثر هاله‌ای
 اثربخشی
 اثربخشی سیستم
 اثربخشی هزینه ها
 اثربخشی کلی تجهیزات
 اثربخشی1
 اثرجانشینی کل
 اثرعبور
 اجتماعی کردن داخلی
 اجتناب مالیاتی شرکتی
 اجرا
 اجرای استراتژی
 اجرای برنامه ریزی استراتژیک
 اجرای خط‌مشی‌ها
 احتمال تصمیم
 احساس تأثیر
 احساس خودمختاری
 احساس شایستگی
 احساس معنی‌داری
 احساسات
 اخلاق
 اخلاق اسلامی کار
 اخلاق کسب و کار
 اخلاقِ کار
 اخلاقیات-رهبری اخلاقی
 ادامه و عدم ادامه پذیرش بیمه
 ادراک
 ادراک افراد
 ارتباط
 ارتباط با مشتریان صنعتی
 ارتباط روانی
 ارتباطات بین بخشی
 ارتقای ارزش‌ها
 ارتقای شغلی زنان
 ارزش
 ارزش آفرینی
 ارزش احساسی
 ارزش ادراک شده
 ارزش افزودة بخش کشاورزی
 ارزش افزوده
 ارزش افزوده بالقوه
 ارزش افزوده بخش کشاورزی
 ارزش افزوده‌ کسب و کار کشاورزی
 ارزش اقتصادی
 ارزش اقتصادی آب
 ارزش بنیادی شرکت
 ارزش در شرایط توأم با مخاطره
 ارزش در معرض خطر
 ارزش در معرض خطر شرطی
 ارزش درک شده
 ارزش شادمندی
 ارزش شرکت
 ارزش لذت‌جویانه
 ارزش مبتنی ‌بر فایده
 ارزش های رقابتی
 ارزش ویژه برند
 ارزش ویژه رابطه
 ارزش ویژه رابطه و ارزش کسب شده
 ارزش ویژه مشتری
 ارزش ویژه نام تجاری
 ارزش ‌ویژه
 ارزش­اقتصادی ‌آب
 ارزشگذاری
 ارزش‌های زیست‌محیطی
 ارزش‌های مصرف
 ارزش‌های مصرفی
 ارزش‌گذاری اقتصادی
 ارزش‌گذاری مشروط
 ارزش‌‏های غیربازاری
 ارزیابی
 ارزیابی 360 درجه
 ارزیابی آمادگی
 ارزیابی اثربخشی
 ارزیابی اقتصادی
 ارزیابی دانش
 ارزیابی ریسک زلزله
 ارزیابی سیستم اطلاعاتی
 ارزیابی عملکرد
 ارزیابی عملکرد تأمین‏‏ کننده
 ارزیابی عملکرد کارکنان
 ارزیابی مالی
 ارزیابی وام
 ارسنجان
 ارومیه
 استان اصفهان
 استان بوشهر
 استان تهران
 استان خراسان
 استان خراسان شمالی
 استان خوزستان
 استان زنجان
 استان سیستان و بلوچستان
 استان فارس
 استان قزوین
 استان لرستان
 استان مازندران
 استان همدان
 استان کردستان
 استان کرمان
 استان کرمانشاه
 استان گلستان
 استان گیلان
 استاندارد PMBOK
 استانداردهای اخلاقی
 استانداری قزوین
 استانهای ایران
 استانهای‌ایران
 استان‌کرمان
 استراتژی
 استراتژی توسعه خدمات
 استراتژی خطرپذیر جدید
 استراتژی رقابتی بازاریابی
 استراتژی رهبری هزینه
 استراتژی سطح شرکتی
 استراتژی شرکت
 استراتژی نوظهور
 استراتژی نگهداری و تعمیرات
 استراتژی های منابع انسانی
 استراتژی های نگهداری و تعمیرات
 استراتژی4
 استراتژیک
 استراتژی‌های ارتباطی بازاریابی
 استراتژی‌های منابع انسانی
 استرس
 استرس شغلی
 استعاره
 استفاده تلفیقی
 استقرار نظام مدیریت دانش
 استقرار واحدهای صنعتی
 اسمارت
 اسپانیا
 اسکالوگرام
 اسکله
 اشتغال
 اشتغال روستا ی ی
 اشتغال روستاییان
 اشتغال شهری
 اشتغال کشاورزی
 اشتغال‌زایی
 اشتیاق شغلی
 اصلاح بذر
 اصلاحات نهادی
 اضافه برداشت
 اطاعت و مشارکت
 اطلاعات سازمانی
 اطمینان ادراک شده
 اعتبار برند
 اعتبارات
 اعتبارات بانکی
 اعتبارات خرد
 اعتبارات کشاورزی
 اعتماد
 اعتماد به برند
 اعتماد به نفس
 اعتماد سازمانی
 اعتماد عمودی
 اعتماد متقابل
 اعتماد مشتری
 اعتماد مشتریان
 اعداد فازی
 اقتصاد
 اقتصاد ایران
 اقتصاد دانش محور
 اقتصاد مقاومتی
 اقتصاد مقیاس
 اقتصادسنجی پانلی
 اقدامات مدیریت منابع انسانی
 الزامات ضروری
 الماس رهبری معنوی
 الگو نوسانات تصادفی (SVM)
 الگوریتم KNN
 الگوریتم جستجوی گرانشی
 الگوریتم سویچینگ
 الگوریتم فرا ابتکاری
 الگوریتم های فراابتکاری
 الگوریتم ژنتیک
 الگوریتم کرم شب تاب
 الگوریتم کلونی استعمارگران
 الگوریتم‌های فرا ابتکاری
 الگوریتم‌های فراابتکاری
 الگوسازی ساختاری تفسیری
 الگوسازی سری زمانی
 الگوهای اقتصادسنجی
 الگوگیری
 الگوی ARDL
 الگوی ARIMA
 الگوی CHARM
 الگوی GARCH
 الگوی MS-VAR
 الگوی اقتصادی-زیست‌محیطی
 الگوی بهینه
 الگوی بهینه کشت
 الگوی بهینه کشت محصول
 الگوی تصحیح خطا
 الگوی تصحیح خطای برداری
 الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
 الگوی تعادل فضایی
 الگوی تعادلی جایگزینی
 الگوی تعالی سازمانی
 الگوی جاذبه تجارت
 الگوی حاشیه نسبی
 الگوی خطی
 الگوی رشد
 الگوی صلاحیت
 الگوی غذایی
 الگوی فازی
 الگوی فلوید
 الگوی لاجیت
 الگوی لاجیت ترتیبی
 الگوی لاجیت چندگانه
 الگوی لوجیت
 الگوی مارک آپ
 الگوی مارک – آپ
 الگوی مارک‌آپ
 الگوی محدودیت عرضه
 الگوی مختلط
 الگوی مصرف
 الگوی مصرفی
 الگوی معادلات همزمان
 الگوی هزینه بازاریابی
 الگوی پروبیت و لاجیت
 الگوی کشت
 الگوی کشت بهینه
 امام علی (ع)
 امنیت سیستم اطلاعات
 امنیت شغلی
 امنیت غذایی
 امنیت غذایی خانوارهای روستایی
 امنیت‌غذایی
 امور مالیاتی
 امکان¬سنجی
 امکان¬سنجی عملیاتی
 امکان¬سنجی فرهنگی
 امکان¬سنجی فنی
 امکان¬سنجی قانونی
 امکان‌مبادله
 امیدواری
 امیدواری2
 انار
 انتخاب برند
 انتخاب تأمین کننده
 انتخاب تأمین‌کننده
 انتخاب تأمین‏‏ کننده
 انتخاب دوگانه
 انتخاب فروشگاه
 انتخاب فناوری
 انتشار گاز دی‌اکسید کربن
 انتظارات تطبیقی
 انتظارات عقلایی
 انتظارات قیمتی
 انتظارت مشتریان
 انتقال تکنولوژی
 انتقال حق توسعه
 انتقال دانش
 انتقال عرضه
 انتقال قیمت
 انتقال قیمتی
 انتقال متقارن
 انتقال نامتقارن
 انتقال نامتقارن قیمت
 انجمن های خبرگی
 انحراف تجارت
 انحراف ‌ تجارت
 انحصار
 انحصار مؤثر
 انحصار چندجانبه
 اندازه
 اندازه بهینه
 اندازه بهینه دولت
 انرژی
 انرژی مفید
 انسان دوستی
 انسجام کاری
 انعطاف پذیری
 انعطاف پذیری شخصی
 انعطاف پذیری قیمتی
 انگور
 انگور یاقوتی
 انگیختگی
 انگیزش
 انگیزش شغلی
 انگیزه
 انگیزه پیشرفت
 اهداف زیست­محیطی
 اهرم عملیاتی
 اهرم مالی
 اوراق‎گزینی
 اولویت بندی
 اولویتهای سرمایه‌گذاری
 ایجاد تجارت
 ایجادتجارت
 ایران
 ایران (استان‏ها)
 ایران خودرو
 ایمنی بهداشت محیط زیست
 ایمنی مواد غذایی
 اینترنت بانک
 ب
 بابل
 بارندگی
 بازآفرینی شهری
 بازار
 بازار آب
 بازار آب کشاورزی
 بازار آتی
 بازار بورس
 بازار جهانی
 بازار داخلی و بازار جهانی
 بازار سهام
 بازار میوه و تره بار
 بازار هدف
 بازار کار
 بازار گرایی
 بازار گندم
 بازار گوشت
 بازارمحوری
 بازارهای جهانی
 بازارهای صنعتی
 بازارهای مالی
 بازارهای هدف
 بازارهای هدف صادرات
 بازارپذیری
 بازارگرایی
 بازاریابی
 بازاریابی درونی1
 بازاریابی رابطه مند استراتژیک
 بازاریابی رابطه‌مند
 بازاریابی رسانه‌های اجتماعی
 بازاریابی سبز
 بازاریابی مستقیم
 بازاریابی کارآفرینانه
 بازبودن تجارت بین‌الملل
 بازخورد
 بازدارنده
 بازده
 بازده سرمایه
 بازده سرمایه‌گذاری
 بازده عادی و بازده غیرعادی
 بازده فروش
 بازده نسبت به مقیاس
 بازنگری ساختار
 بازه‌ی کارآیی بدبینانه
 بازه‌ی کارآیی خوشبینانه
 بازه‌ی کارآیی عملکرد کلی
 بازیابی خدمات
 باغدار
 بانک
 بانک انصار
 بانک تجارت
 بانک حکمت ایرانیان
 بانک شهر
 بانک صادرات
 بانک ملی
 بانک های تجاری
 بانک پارسیان
 بانک کارآفرین
 بانک کشاورزی
 بانکداری الکترونیک
 بانکداری الکترونیکی
 بانکداری اینترنتی
 بانکداری موبایلی
 بانکداری نوین
 بانک‌های تجاری
 بحران مالی
 بحران مالی جهانی
 بخش انرژی
 بخش مالی رسمی و غیررسمی روستایی
 بخش کشاورزی
 بخش ‌ کشاورزی
 بخشهای اقتصادی
 بخش‌کشاورزی
 بذر
 برآورد حمایت از تولیدکننده
 برآورد سرمایه‌گذار
 بردار وزن
 برنامه راهبردی
 برنامه ریزی
 برنامه ریزی آرمانی
 برنامه ریزی آموزشی
 برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
 برنامه ریزی تولید
 برنامه ریزی خطی
 برنامه ریزی ریاضی
 برنامه ریزی ریاضی اثباتی
 برنامه ریزی ریاضی مثبت
 برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
 برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP)
 برنامه ریزی موتاد
 برنامه ریزی‌ریاضی مثبت
 برنامه سوم توسعه
 برنامه عملیاتی
 برنامه های وفاداری
 برنامه چهارم توسعه
 برنامه ‌ ریزی ریاضی
 برنامه­ریزی خطی
 برنامه­های توسعه
 برنامه‌ریزی
 برنامه‌ریزی آرمانی
 برنامه‌ریزی خدمه
 برنامه‌ریزی خطی
 برنامه‌ریزی خطی بازه‌ای
 برنامه‌ریزی راهبردی
 برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی
 برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
 برنامه‌ریزی سیستمی
 برنامه‌ریزی غیرخطی
 برنامه‌ریزی مسیر شغلی
 برنامه‌ریزی مصالحه‌ای
 برنامه‌ریزی چندهدفه
 برنامه‌ریزی کسری
 برنامه‌های توسعه پنج ساله
 برنامه‎ریزی
 برنامه‏ریزی ریاضی مثبت (PMP)
 برنج
 برنج طارم و شیرودی
 برند
 برند شهری
 برندسازی
 برون‌سپاری
 برون‌سپاری فرآیند کسب و کار (ITO)
 بسته بندی
 بعد اجتماعی
 بعد ارتباطی
 بعد امنیت
 بعد حرفه ای
 بعد رابطه ای
 بعد رابطه‌ای
 بعد ساختاری
 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
 بعد سیاسی
 بعد شخصیت
 بعد شناخت
 بعد شناختی
 بعد شناختی سرمایه اجتماعی
 بعد فردی
 بعد قابلیت استفاده
 بعد قانونی
 بعد مدیریتی
 بعد کارکردی
 بندر
 بنگاه زودبازده
 بنگاه کوچک
 بنگاه‌های کوچک و زودبازده
 بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت(EFQM)
 به اشتراک‌گذاری دانش
 بهبود خدمات
 بهبود فناوری
 بهبود مدیریت
 بهترین اقدامات
 بهداشت
 بهره وری
 بهره وری اقتصادی
 بهره وری عوامل
 بهره وری عوامل تولید
 بهره وری منابع انسانی
 بهره وری نیروی انسانی
 بهره¬وری
 بهره­وری
 بهره­وری انرژی
 بهره‌بردار کشاورزی
 بهره‌برداری بی‌رویه
 بهره‌برداری پایدار
 بهره‌وری
 بهره‌وری بخش کشاورزی
 بهره‌وری تعمیم‌یافته
 بهره‌وری متوسط
 بهره‌وری نیروی کار
 بهره‌وری کل عوامل تولید
 بهره‎وری
 بهینه سازی
 بهینه سازی تجارت داخلی
 بهینه سازی چند هدفه
 بهینه‌سازی
 بهینه‌سازی پیش‌بینی
 بهینه‏ یابی چندهدفه دوسطحی
 بودجه
 بودجه بندی سرمایه ای
 بودجه ریزی عملیاتی
 بودجه نقدی
 بورس
 بورس اوراق بهادار تهران
 بورس اوراق بهادارتهران
 بورس کالای ایران
 بورس کالای کشاورزی
 بویلر فایرتیوب
 بُعد اجتماعی
 بُعد اقتصادی و بُعد محیطی
 بُعد ساختاری
 بُعد شناختی
 بکارگیری دانش
 بی عدالتی ادارک شده
 بیرجند
 بیشترین بی نظمی
 بیشترین بی‌نظمی
 بیمة محصولات کشاورزی
 بیمه
 بیمه آب ‌و هوا
 بیمه الکترونیک
 بیمه الکترونیکی
 بیمه درآمدی
 بیمه شاخص آب و هوایی
 بیمه محصولات کشاورزی
 بیمه چغندرقند
 بیمه‌گر
 بیمه‌گزار
 بیکاری
 بی‌ثباتی نرخ ارز
 بی‏ثباتی رابطه مبادله
 ت
 تأمین نیاز مالی
 تأمین¬کنندگان
 تئوری بازی‌‌ها
 تئوری خاکستری
 تئوری رفتار برنامه‎ریزی شده
 تئوری سیستم‌های خاکستری
 تئوری صف
 تئوری فازی
 تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی
 تاب آوری4
 تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی
 تابع تقاضا
 تابع تقاضای آب
 تابع تقاضای باقی‌مانده
 تابع تقاضای نهاده
 تابع تمایزی
 تابع تولید
 تابع تولید ترانسلوگ
 تابع تولید تصادفی
 تابع تولید غیرمستقیم
 تابع تولید غیرمستقیم Lewbel
 تابع تولید متعالی
 تابع تولید مرزی
 تابع تولید مرزی تصادفی
 تابع سود
 تابع فاصلة جهت‌دار
 تابع فاصله
 تابع مرزی تصادفی
 تابع مصرفی
 تابع مفصل تاکی‌شکل
 تابع هزینه
 تابع هزینه ترانسلوگ
 تابع واکنش ضربه‌ای‌
 تاب‌آوری زنجیره تامین
 تاپسیس
 تاپسیس فازی
 تاکسونومی
 تاکسونومی عددی
 تاکسونومی‌عددی
 تایلند
 تبعیض قیمتی
 تبلیغات از طریق پیام کوتاه
 تبلیغات اینترنتی
 تبلیغات سه بعدی
 تبلیغات عمومی
 تجارت
 تجارت اجتماعی
 تجارت الکترونیک
 تجارت خارجی
 تجارت کسب وکار با مشتری
 تجارت کشاورزی
 تجزیه به مؤلّفه های اصلی
 تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات
 تجزیه و تحلیل تمایزی
 تجزیه و تحلیل حالات خرابی
 تجزیه و تحلیل عوامل شکست (FMEA)
 تجزیه واریانس
 تحقیق
 تحقیق و توسعه
 تحقیق وتوسعه
 تحقیقات
 تحقیقات کشاورزی
 تحلیل اولویت بندی
 تحلیل حساسیت
 تحلیل خوشه­ای
 تحلیل خوشه‌ای
 تحلیل رفتگی
 تحلیل سلسله مراتبی
 تحلیل سلسله مراتبی AHP
 تحلیل سلسله مراتبی فازی
 تحلیل سلسله‏ مراتبی (فازی
 تحلیل سیاستی
 تحلیل عاملی
 تحلیل عاملی اکتشافی
 تحلیل عاملی تأییدی
 تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی
 تحلیل فراگیر داده‌ها
 تحلیل فضایی-مکانی
 تحلیل محتوا
 تحلیل مرز تصادفی
 تحلیل مرزی تصادفی
 تحلیل مسیر
 تحلیل مقایسه‌ای کیفی
 تحلیل ممیزی
 تحلیل پوششی داد ه ها
 تحلیل پوششی داده ها
 تحلیل پوششی داده¬ها
 تحلیل پوششی داده­ها
 تحلیل پوششی داده‌ها
 تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای
 تحلیل پوششی داده‌های فازی
 تحلیل پوششی داده‏ها
 تحلیل پوششی پویا
 تحلیل چندمعیاره
 تحلیل کارکردی
 تحلیل‌عاملی
 تحلیل‌مسیر
 تحول
 تحول استراتژیک
 تحوّل سازمانی
 تحویل به موقع
 تخصص حرفه ای
 تخصیص بهینه
 تخفیفات تعرفه ای
 تخمین آثار ثابت
 تخم‌مرغ
 تراز تجاری
 ترازیابی
 ترانستینر
 تراکتور
 تراکم جغرافیایی
 تراکم خوش‌بینانه و بدبینانه
 تربت حیدریه
 تربیت بدنی
 ترتیبات تجارت ‌ترجیحی
 ترتیبات نهادی
 ترجیح برند
 ترجیحات
 ترجیحات آشکار شده
 ترجیحات مصرف‏ کننده
 ترویج
 ترویج کشاورزی
 ترکیب بازاریابی
 ترکیب تولیدی
 تسهیلات
 تسهیلات اعطایی
 تسهیم دانش
 تشخیص حرفه‌ای
 تشخیص فرصت‌های کارآفرینی
 تصحیح خطای برداری
 تصمیم به خرید
 تصمیم گیری خرید
 تصمیم گیری فازی
 تصمیم گیری چند معیاره
 تصمیم گیری چند هدفه
 تصمیم گیری چندشاخصه
 تصمیم گیری چندهدفه فازی
 تصمیم گیری گروهی
 تصمیم¬گیری استراتژیک
 تصمیم¬گیری چند معیاره
 تصمیم¬گیری گروهی
 تصمیمگیری چند معیاره [2]
 تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه
 تصمیم‌گیری خاکستری
 تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری
 تصمیم‌گیری چند معیاره
 تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
 تصمیم‌گیری چندمعیاره
 تصمیم‌گیری چندهدفه
 تصمیم‌گیری گروهی
 تصویر برند
 تصویر ذهنی از کشور خاستگاه
 تصویر ذهنی شرکت
 تصویر ذهنی نام تجاری
 تصویر شرکت
 تعادل جزئی
 تعادل عمومی
 تعادل عمومی قابل‌محاسبه
 تعادل عمومی چندمنطقه‌ای
 تعارض
 تعالی
 تعاملات فرااجتماعی
 تعاون های تولید
 تعاونیهای آب‌بران
 تعاونیهای تولید دام
 تعاونیهای خودجوش
 تعدیل نمایی
 تعدیل‌نمایی
 تعرفه
 تعرفه واردات
 تعرفه ‌ ترجیحی
 تعرفه‌ گمرکی
 تعلقخاطر کاری
 تعمیر و نگهداری
 تعمیم نام تجاری صنایع غذایی
 تعهد ابزاری
 تعهد بالا
 تعهد به برند
 تعهد سازمانی
 تعهد سازمانی5
 تعهد عاطفی
 تعهد مؤثر به سازمان
 تعهد مؤثر به سرپرست
 تعهد مدیریت به کیفیت خدمات
 تعیین‌کننده‌های فقر
 تغییر
 تغییر الگوی کشت
 تغییر بهره وری
 تغییر تکنولوژیکی
 تغییر سازمانی
 تغییر مقیاس
 تغییر کاربری
 تغییرات آب‏ وهوا
 تغییرات تکنولوژیکی
 تغییرات رفاه اجتماعی
 تغییرات سازمانی
 تغییرات مازاد مصرف کننده
 تغییرتکنولوژی
 تفکر استراتژیک
 تفکر انتقادی
 تفکر ناب
 تقاضا
 تقاضای آب
 تقاضای انرژی
 تقاضای بیمه
 تقاضای صادرات
 تقاضای فولاد خام
 تقاضای مواد خوراکی
 تقاضای مواد غذایی
 تقاضای نهایی
 تقاضای واردات محصولات کشاورزی
 تقاضای پویا
 تقوا
 تلفات نیتروژن
 تلفن بانک
 تمایزهای اقلیمی
 تمایل به ترک خدمت
 تمایل به خرید
 تمایل به مصرف
 تمایل به پرداخت
 تمایل رفتاری
 تمایل کار آفرینانه
 تمرکز
 تمرکز مالکیت
 تمرکز و توسعه سازمانی
 تناسب شغلی
 تنش آبی
 تنوع
 تنوع بخشی
 تنوع شغلی
 تنوع محصول برند
 تنوع ژنتیکی
 تنکابن
 تهدیدها
 تهران
 توابع تولید
 توابع تولید مرزی تصادفی
 توابع عرضه و تقاضای صادرات
 توازن
 توان عملیاتی
 تواناسازی کارکنان
 توانایی استراتژیک مدیران
 توانایی‌های فردی (عوامل فردی)
 توانمند سازی
 توانمند سازی روانشناختی
 توانمندسازی
 توانمندسازی روان شناختی
 توانمندسازی روانشناختی
 توانمندسازی کارکنان
 توانمندی ها
 توت‌فرنگی
 تورم
 توزیع رفاه
 توزیع و تسهیم دانش
 توسعة روستایی
 توسعة کشاورزی
 توسعه
 توسعه آمایشی
 توسعه خدمات جدید
 توسعه روستایی
 توسعه سازمانی
 توسعه سرمایه انسانی
 توسعه شغلی
 توسعه شهری
 توسعه صادرات
 توسعه علمی
 توسعه عملکرد کیفیت
 توسعه فناوری
 توسعه مالی
 توسعه محصول سیب ‏زمینی
 توسعه مسیر شغلی
 توسعه منطقه ‌ ای
 توسعه ناپایدار
 توسعه پایدار
 توسعه پایدار روستایی
 توسعه پایدار کشاورزی
 توسعه کارآفرینی
 توسعه کشاورزی
 توسعه کشت
 توسعه گردشگری
 توسعه­ساختار
 توسعه‌کشاورزی
 توسعه‌‌تجارت
 توسعۀ کشاورزی
 توفان گرد و غبار
 تولید
 تولید بالقوة روستایی
 تولید داخلی
 تولید دانش
 تولید شیر
 تولید ناب
 تولید ناخالص داخلی
 تولید ناخالص داخلی سبز
 تولید و اکتساب دانش
 تولید کلاس جهانی
 تکنولوژی
 تکنیک FANP
 تکنیک تحلیل شبکه ای فازی
 تکنیک تحلیل عامل
 تکنیک مالتی مورا
 تکنیک همجمعی
 تکنیکTOPSIS
 تکنیکهای AHP و Topsis
 تیم مجازی
 تیم‌های خودگردان
 ث
 ثبات اجزای تعهدی
 ثبات رویه
 ثبات سیاسی
 ثبات مدیریت
 ج
 جاری
 جامعه مدنی
 جانشینی‌ نهاده‌ها
 جایگاه سوخت
 جایگاه های عرضه سوخت
 جبران خسارات
 جدول داده ستانده
 جدول داده ستانده منطقه‌ای
 جدول داده ـ ستانده
 جدول داده- ستانده
 جدول داده-ستانده
 جذب منابع انسانی
 جذب نیرو
 جریان داده
 جریان نقدی خروجی
 جریان نقدی ورودی
 جزء نقدی
 جستجوی فروشگاهی
 جغرافیای صنعت غذا
 جمعیت
 جنسیت
 جهانی شدن
 جهانی‌شدن
 جهانی‌شدن اقتصاد
 جهت‌گیری استراتژیک
 جهرم
 جو
 جو دیم
 جو سازمانی
 جوامع در حال‌ توسعه
 جوجه
 جوجه یکروزه گوشتی
 جورسازی
 جوّ سکوت سازمانی
 جیرفت (دشت)
 ح
 حاشیة بازاریابی
 حاشیه بازار
 حاشیه بازاریابی
 حاشیه و کارایی بازاریابی
 حامل‌های انرژی
 حاکمیت شرکتی
 حاکمیت فناوری اطلاعات
 حد بهینه
 حداقل سازی هزینه
 حداقل مربعات جزئی
 حداقل مربعات جزیی
 حداقل مربعات غیرخطی
 حداقل مربعات لگاریتمی اصلاح شده
 حداقل واریانس
 حداکثر آنتروپی (ME)
 حداکثر راستنمایی یوهانسن
 حداکثر قوم مداری
 حداکثرسازی سود
 حد‌آستانه‌ای
 حذف یارانه
 حرفه‌ای‌گرایی
 حس سازمانی
 حسابرسی مبتنی بر خطر
 حساسیت
 حساسیت به قیمت
 حضور
 حفاظت از جنگل
 حفظ
 حق بیمه
 حمایت
 حمایت از تولیدکننده
 حمایت از تولیدکننده (PSE)
 حمایت از مصرف‌کننده (CSE)
 حمایت دولت
 حمایت سازمانی ادراک شده
 حمایت قیمتی بازار
 حمایت نهاده‌ای
 حمایت‌ یارانه‌ای از نهاده‌ها
 حمل و نقل
 حمل‌ونقل
 حوزه فرکانس
 حوزه‌های دانشی
 حکمرانی آب
 حکمرانی خوب
 حکمرانی مطلوب
 خ
 خادمیت
 خانه کیفیت
 خانوارهای روستایی
 خانوارهای شهری
 خانوارهای کشاورز
 خدابنده
 خدمات
 خدمات آمبولانس زمینی و هوایی
 خدمات ارتباطی
 خدمات اینترنت
 خدمات مشاوره­ای
 خدمات مشاوره‎ای
 خدمات کتابخانه
 خدمت مشتریان
 خدمت‌گرایی
 خراسان رضوی
 خراسان شمالی
 خرده فروشی
 خرما
 خرمای کبکاب
 خرمی و خجسته فرجامی
 خرید
 خرید اینترنتی
 خرید تضمینی
 خرید ناگهانی
 خرید وسواسی
 خسارت
 خستگی عاطفی کارکنان
 خشکبار
 خشکسالی
 خط فقر
 خط مشی
 خط مشی گذاری
 خط¬مشی سرویس¬دهی
 خطرحسابرسی
 خط‌فقر
 خلاقیت
 خلاقیت سازمانی
 خلاقیت و نوآوری
 خلق دانش3
 خلق و خوی کارکنان
 خلیج فارس
 خمین (دشت)
 خنثایی پول
 خواسته‌های مشتریان
 خود کارآمدی
 خودآگاهی
 خوداشتغالی
 خودروسازی سایپا
 خودرگرسیون برداری
 خودکارآمدی اعتماد به نفس
 خودکفایی
 خودکفایی پایدار
 خودگزینشی
 خود‌کفایی
 خوش بین
 خوش بینی3
 خوشایندی
 خوشه
 خوشه بندی
 خوش‌بینی
 د
 داده های تابلویی
 داده – ستانده
 داده- ستانده
 داده­های ترکیبی
 داده‌های اصلی و ترتیبی
 داده‌های ترکیبی
 داده‌های تلفیقی
 داده‌های فازی
 داده‌های ماهانه
 داده‌های پانل
 داراب
 دارچین
 دامداران
 دامداران جنگل‌نشین
 دان
 دانش
 دانش بنیان
 دانش عملی و اولویت بندی
 دانش فنی
 دانش محصولی
 دانش مشتری
 دانش نام تجاری
 دانش نظری
 دانش کارآفرینانه
 دانشگاه
 دانشگاه آزاد اسلامی
 دانشگاه تهران
 دانشگاه علوم پزشکی تهران‌
 دانش‌آموختگان کشاورزی
 دانه روغنی سویا
 درآمد
 درجه حرارت
 درجه رقابتی
 درصد مالکیت سهامدار ردیف دوم
 درصد مالکیت سهامدار عمده
 درودزن
 درک از برند لوکس
 درگیری ذهنی مصرف‌کننده
 دریاچه ارومیه
 دزفول
 دسترسی به بازار رسمی اعتبارات
 دسته‌بندی
 دستگاه خودپرداز
 دستگاه های اجرایی استان گیلان
 دستگاه های خوپرداز
 دستگاه پایانه فروش
 دستگاههای اجرایی
 دشت جیرفت
 دشت خمین
 دشت رفسنجان-انار
 دشت سرخس
 دشت قزوین
 دشت مشهد
 دشت ورامین
 دلبستگی به نام تجاری
 دموکراسی و فرهنگ سیاسی
 دهگلان (دشت)
 دوره های آموزش
 دورهی عمر
 دوره‌های آموزشی
 دورکاری
 دولت
 دولت الکترونیک
 دولت الکترونیکی
 دوگانگی
 دوگانگی‌کشاورزی
 دی متل
 دیدمان
 دیدگاه مبتنی بر منابع
 دیمتل
 دیمکاری
 ذ
 ذخیره و سازماندهی دانش
 ذرت
 ذرت دانه­ای
 ذرت دانه‌ای
 ذینفع
 ذینفعان راهبردی
 ر
 رابطة مبادله
 رابطه با نام تجاری
 رابطه بلندمدت
 رابطه شبکه ای
 راندمان اقتصادی
 راندمان فیزیکی
 راهبرد تمایز
 راهبرد رهبری هزینه
 راهبرد پابرجا
 راهبردهای کسب و کار
 راهبری شرکتی
 راهکارهای کاهش ضایعات
 راه‌اندازی کسب‌وکار
 رایانه
 رب گوجه‌فرنگی
 رتبه بندی
 رتبه‌بندی
 رتبه‌بندی اعتباری
 رتبه‌بندی اهداف
 رسانه اجتماعی
 رسانه‌های اجتماعی
 رسمیت
 رشد
 رشد TFP
 رشد اقتصادی
 رشد بخش کشاورزی
 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید
 رشد شرکت
 رشد و توسعه اقتصادی
 رشد و توسعه باغ های
 رشد کشاورزی
 رشدبخش کشاورزی
 رضایت
 رضایت از خرید
 رضایت شغلی
 رضایت شغلی کارکنان
 رضایت مشتری
 رضایت مشتری از عملکرد خدمات
 رضایت مندی
 رضایت و وفاداری مشتری
 رضایت کاربر
 رضایت کاربران
 رضایت کارکنان
 رضایت¬سنجی مشتریان
 رضایت¬مندی مشتریان
 رضایت‌مشتری
 رفاه
 رفاه اجتماعی
 رفاه از دست‌رفته
 رفاه روستایی
 رفاه کشاورزان
 رفتار انحرافی
 رفتار توده وار
 رفتار خرید آنی
 رفتار خرید سبز
 رفتار سازمانی
 رفتار سازمانی مثبت گرا
 رفتار سکوت کارکنان
 رفتار شهروندی
 رفتار شهروندی سازمانی
 رفتار مصرف کننده
 رفتار نوآورانه
 رفتارهای درون نقشی و فرانقشی
 رفسنجان
 رفع اختلاف
 رقابت
 رقابت بازار
 رقابت مؤثر
 رقابت پذیری
 رقم
 رهبری
 رهبری اخلاقی
 رهبری اصیل
 رهبری تبادلی
 رهبری تحول آفرین
 رهبری تحولی
 رهبری تحول‌آفرین
 رهبری خدمت¬گزار
 رهبری خدمتگزار
 رهبری سازمانی
 رهبری عدم مداخله گر
 رهیافت ARDL
 رهیافت نمونه‌برداری
 رهیافتهای‌ترویجی
 روابط استخدامی
 روابط انسانی
 روستا
 روستای خیرآباد شهرستان اراک
 روش APL
 روش ARCH
 روش ARDL
 روش GRIT
 روش PLS
 روش ارزشگذاری مشروط
 روش اقتصاد سنجی بیزین
 روش بهترین- بدترین فازی
 روش تاگوچی
 روش تحلیل راهبردی محیطی(SWOT)
 روش حداقل میانگین واریانس
 روش علم سنجی
 روش قاموسی
 روش ناپارامتری
 روش های ادغام
 روش های بودجه بندی سرمایه ای
 روش های جدید بیمه ای
 روش هدانیک
 روش پارامتری و غیرپارامتری
 روش گشتاورهای تعمیم یافته
 روش گونزالو-گرنجر
 روغن خوراکی
 روند تصادفی مشترک
 روند زمانی
 رویکرد رفتاری
 رویکرد عاطفی/ اجتماعی
 رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری
 رویکرد ناب
 رویگردانی مشتری
 رگرسیون به ظاهرنامرتبط
 رگرسیون داده های پانلی
 رگرسیون ریج
 رگرسیون غیرخطی
 رگرسیون فازی
 رگرسیون مرتبه تقلیل یافته
 رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)
 رگرسیون گشتاور تعمیم یافته
 ری
 ری (شهرستان)
 ریسک
 ریسک ادراک شده
 ریسک اعتباری
 ریسک تولید
 ریسک در زنجیره‎ تأمین
 ریسک سیاسی
 ریسک عملکرد
 ریسک عملیاتی
 ریسک قیمت
 ریسک و نبود قطعیت
 ریسک پذیری
 ریشه‌های فصلی
 ریچ استاکر
 ز
 زابل
 زراعت
 زردچوبه
 زعفران
 زمان موجود
 زمین‌های کشاورزی
 زنان روستایی
 زنبور تریکوگراما
 زنجیرة ارزش
 زنجیرة بازاریابی
 زنجیره تأمین
 زنجیره تامین معکوس
 زنجیره مزیت مادری
 زندگی دانشجویی(رفاهی)
 زیان اقتصادی
 زیتون
 زیر بخش دام و طیور
 زیر بخش‌های کشاورزی
 زیر ساخت‌های مدیریت دانش
 زیربخش زراعت
 زیربخش‌های کشاورزی
 زیردستان
 زیرساخت اکتساب
 زیرساخت بقا
 زیرساخت تعهد
 زیرساخت توسعه
 زیره سبز
 س
 ساختار بازار
 ساختار بازاریابی
 ساختار سازمانی
 ساختار سرمایه
 ساختار محصول چند سطحی
 ساختار5
 سازمان
 سازمان امور مالیاتی
 سازمان به مثابه سازه
 سازمان بهزیستی
 سازمان تامین اجتماعی
 سازمان تجارت جهانی
 سازمان تربیت بدنی
 سازمان جهادکشاورزی
 سازمان دولتی
 سازمان صدا و سیما
 سازمان عمومی
 سازمان فرهنگی
 سازمان نظام پرستاری
 سازمان های دولتی
 سازمان های کوچک و متوسط(SME)
 سازمان پروژه محور
 سازمان چابک
 سازمان کشاورزان
 سازمانهای ورزشی
 سازمانهای کشاورزان
 سازمان‌های آموزشی
 سازمان‌های دفاعی (پدافند هوایی)
 سازگاری شغلی
 سامانه اطلاعات جغرافیایی
 سامانه‌ای
 سایپا
 سبد کالایی روغن نباتی
 سبزوار
 سبزی و صیفی
 سبزیجات
 سبزیجات خوراکی
 سبک تفکر
 سبک رهبری
 سبک های تصمیم گیری
 ستانده‌ نامطلوب
 سد بارزو
 سد درودزن
 سد طالقان
 سر رسید گذشته
 سرانه آب تجدید پذیر
 سرریزهای تکنولوژی
 سرمایه
 سرمایه اجتماعی
 سرمایه اجتماعی هیئت مدیره
 سرمایه انسانی
 سرمایه انسانی‌اعضای هیئت مدیره
 سرمایه رابطه¬ای
 سرمایه رابطهای (ارتباطی)
 سرمایه روان شناختی
 سرمایه ساختاری
 سرمایه شناختی و عملکرد سازمان
 سرمایه فکری
 سرمایه مدیریتی
 سرمایه مشتری
 سرمایه گذاری
 سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
 سرمایه ‏گذاری داخلی و خارجی
 سرمایه¬گذاران نهادی
 سرمایه¬گذارانحقیقی
 سرمایه­­گذاری خصوصی
 سرمایه‌گذاری
 سرمایه‌گذاری خصوصی
 سروکوال
 سریهای زمانی
 سطح بندی تعارض
 سطح تحصیلات
 سطح زیرکشت جو
 سطح مکانیزاسیون
 سطوح بازاریابی
 سطوح توسعه کشاورزی
 سفارشی‎سازی انبوه
 سفره آب زیرزمینی
 سقز
 سلامت اداری
 سموم
 سناریوسازی
 سند چشم انداز
 سنقر و کلیایی
 سهام
 سهامدار ردیف دوم
 سهامدار عمده
 سهم بازار
 سهم تولید کننده از قیمت نهایی
 سهم صادرات
 سهم عوامل بازاریابی
 سهم مشتری
 سهم هزینه‌ای نهاده‌ها
 سهم؛ دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 71-92
 سهولت بکارگیری
 سود هر سهم
 سودآوری
 سوداجتماعی
 سوگیری روانشناختی
 سکوت سازمانی
 سیاست تجاری
 سیاست جایگزین
 سیاست حمایت از مصرف‌کنندگان
 سیاست حمایت قیمتی
 سیاست حمایتی
 سیاست غذای ارزان
 سیاست قیمت آب
 سیاست قیمت گذاری
 سیاست قیمتگذاری
 سیاست مالی
 سیاست مکانیزاسیون کشاورزی
 سیاست های حمایتی
 سیاست های طرف تقاضا
 سیاست پولی
 سیاست پژوهی
 سیاست¬های کلی
 سیاستهای حمایتی
 سیاستگذاری تحقیقات کشاورزی
 سیاستگذاری ناهماهنگ
 سیاست‌های حمایتی
 سیاست‌های زیست‌محیطی
 سیاست‌های کشاورزی
 سیب
 سیب زمینی
 سیب‌ درختی
 سیب‌زمینی
 سیرجان
 سیرداپ
 سیستان
 سیستم اجتماعی
 سیستم اطلاعات مدیران ارشد
 سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل
 سیستم تقاضای خانوار
 سیستم جامع مدیریت آموزش
 سیستم داینامیک
 سیستم صف
 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط
 سیستم معادلات همزمان
 سیستم معادلات هم‏زمان
 سیستم های صف
 سیستم¬های اطلاعات
 سیستمهای آبیاری بارانی
 ش
 شاخص
 شاخص DRC
 شاخص EGI
 شاخص GFSI
 شاخص HHI
 شاخص Q توبین
 شاخص R&D
 شاخص RCA ‏
 شاخص استراتژی مقابله
 شاخص برندینگ آنهولت
 شاخص بهره‌وری لوئن برگر
 شاخص بهره‌وری مالم کوئیست
 شاخص حمایت اسمی محصول
 شاخص حمایت اسمی نهاده
 شاخص حمایت مؤثر
 شاخص دومارتون
 شاخص سیمپسون
 شاخص صنعت
 شاخص ضریب تکاثر
 شاخص عملکرد مزیت نسبی
 شاخص فالکن مارک
 شاخص قیمت مصرف‌کننده
 شاخص مالی
 شاخص مزیت جمعی
 شاخص مزیت نسبی آشکار شده
 شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن
 شاخص مزیت نسبی آشکارشده
 شاخص مقیاس مزیت
 شاخص مقیاس مزیت نسبی
 شاخص های بازارکار
 شاخص های کلیدی عملکرد
 شاخص پراکندگی
 شاخص کارایی فنی مزیت نسبی
 شاخص کارایی مزیت
 شاخص کل قیمت سهام
 شاخص کلی امنیت غذایی خانوار
 شاخص کندریک
 شاخصICT
 شاخصهای بازاریابی
 شاخصهای توسعه کشاورزی
 شاخصهای مزیت نسبی
 شاخص‌سازی
 شاخص‌های ترکیبی
 شاخص‌های هواشناسی
 شادکامی
 شالیکاران
 شالیکوبی سنتی
 شالیکوبی صنعتی
 شاهو
 شایسته‌سالاری
 شایستگی
 شایستگی مدیران
 شبکة عصبی
 شبکه توزیع
 شبکه سفیدرود
 شبکه عصبی
 شبکه عصبی مصنوعی
 شبکه ملی اطلاعات
 شبکه های عصبی فازی انطباقی
 شبکه‌های عصبی مصنوعی
 شبیه سازی
 شبیه سازی شطرنج
 شبیه¬سازی
 شبیه‌سازی عملکرد
 شخصیت
 شخصیت¬گرایی
 شدت مصرف انرژی
 شراکت عمومی - خصوصی
 شرایط احراز شغل
 شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته
 شرکت خدمات حمایتی
 شرکت ملی حفاری ایران
 شرکت ملی ساختمان
 شرکت ملی صنایع مس ایران
 شرکت های تولیدی
 شرکت های خانوادگی
 شرکت های دانش بنیان
 شرکت های غیرخانوادگی
 شرکت های منطقه آزاد اروند
 شرکت های کوچک و متوسط
 شرکت همراه اول
 شرکتهای با کسب‌وکار چندگانه
 شرکتهای تعاونی مرغداران
 شرکتهای تعاونی کشاورزی
 شرکتهای مادر
 شرکتهای کشت و صنعت
 شرکت‌های بیمه
 شرکت‌های تولید مواد غذایی
 شرکت‌های حمل و‌نقل
 شرکت‌های دانش‌بنیان
 شرکت‌های کارآفرین
 شرکت‌های کارآفریناستراتژی
 شش سیگما
 شفاف سازی اطلاعات
 شفافیت ارتباطی
 شفاف‌سازی
 شناخت شناسی
 شناسایی
 شناسایی نام تجاری
 شناسایی و رتبه بندی
 شهر
 شهر ایلام
 شهر مشهد
 شهرت
 شهرت برند
 شهرت دانشگاه
 شهرت شرکت
 شهرت هتل‌
 شهرت‌سازمان
 شهرداری
 شهرداری آران و بیدگل
 شهرداری تهران
 شهرداری منطقه 7
 شهرستان تالش
 شهرستان حمیدیه
 شهرستان دشت آزادگان
 شهرستان دشتستان
 شهرستان رشت
 شهرستان زابل
 شهرستان ساری
 شهرستان سیاهکل
 شهرستان طارم
 شهرستان فردوس
 شهرستان ملایر
 شهرستان ملکان
 شهرستان مهاباد
 شهرستان مه‌ولات
 شهرستان نهاوند
 شهرستان پاوه
 شهرستان گچساران
 شهریاسوج
 شوکهای بهره‌وری کل عوامل تولید
 شوک‌های پولی
 شکاف قیمت
 شکاف قیمتی
 شکایت
 شکایت مشتری
 شکر
 شکست برنامه ریزی استراتژیک
 شکست خدمات
 شیخ‏آباد
 شیر
 شیر و فراورده‌های لبنی
 شیروان
 شیلات
 شیوه‌های مدیریت دانش
 ص
 صادرات
 صادرات ایران
 صادرات خرمای ایران
 صادرات غیر نفتی
 صادرات غیرنفتی
 صادرات محصولات کشاورزی
 صادرات محصولات کشاورزی ایران
 صادرات و واردات جهانی
 صادرات کشاورزی
 صادرات‌‌‌‌‌‌‌
 صداقت
 صفات کیفی
 صنایع تبدیلی
 صنایع تبدیلی لبنی
 صنایع تبدیلی و تکمیلی
 صنایع تبدیلی چای
 صنایع روستایی
 صنایع غذایی
 صنایع غذایی استان قزوین
 صنایع وابسته به کشاورزی
 صنایع کوچک
 صندوق ذخیرة بلایای طبیعی
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 صنعت
 صنعت بانکداری
 صنعت بیمه
 صنعت تولید شیر
 صنعت خودرو
 صنعت خودروسازی
 صنعت عمران
 صنعت فرش ماشینی
 صنعت مرغ گوشتی
 صنعت مرغداری
 صنعت هوایی
 صورت های مالی
 ض
 ضایعات
 ضایعات نانوایی
 ضریب جینی
 ضریب حمایت اسمی تولید کننده
 ضریب ریسک
 ضریب سازگاری
 ضریب مکانیزاسیون
 ضریب هزینه بازاریابی
 ضعفها
 ط
 طبس
 طبقه‌بندی
 طراحی الگوریتم
 طراحی مجدد شغل
 طراحی مقیاس
 طرح بهینه استقرار
 طرح توسعة موزون
 طرح تکریم ارباب رجوع
 طرح های متقاضی وام
 طرح های مرتعداری
 ظ
 ظرفیت های مثبت روان شناختی1
 ظرفیت واردات مواد غذایی
 ظرفیت‌سنجی
 ظرفیت‌صادراتی‌
 ظرفیت‌های نوآوری دفاعی
 ع
 عجین شدن با شغل
 عجین شدن با کار
 عدالت تعاملی
 عدالت توزیعی
 عدالت رویه‌ای
 عدالت سازمانی
 عدم ادامه استفاده
 عدم بازپرداخت وام
 عدم تقارن اطلاعاتی
 عدم حتمیت
 عدم قطعیت
 عرضه
 عرضه آب
 عرضه و تقاضای صادرات
 علیت گرنجر
 عملکرد
 عملکرد بخش آب
 عملکرد توسعه محصول جدید
 عملکرد دورکاری
 عملکرد زراعی
 عملکرد زنجیره تامین
 عملکرد سازمان
 عملکرد سازمانی
 عملکرد شرکت
 عملکرد شرکت ها
 عملکرد شرکت‌ها
 عملکرد شغلی
 عملکرد فروش
 عملکرد مالی
 عملکرد مالی شرکت
 عملکرد محصول
 عملکرد مشتری
 عملکرد پرسنل
 عملکرد کارآفرینانه
 عملکرد کارکنان
 عناصر فردی
 عناصر مدیریتی
 عوامل اجتماعی
 عوامل اقتصادی
 عوامل اقتصادی – اجتماعی
 عوامل بازاری
 عوامل بازدارنده
 عوامل برون دانشگاهی
 عوامل تجاری
 عوامل تکنولوژی
 عوامل جذابیت
 عوامل جمعیت شناختی
 عوامل رفتاری
 عوامل رفتاری نظام پیشنهادات
 عوامل زمینه‌ای
 عوامل ساختاری
 عوامل ساختاری نظام پیشنهادات
 عوامل سازمانی
 عوامل سیاسی
 عوامل غیرقیمتی
 عوامل فرایندی
 عوامل فردی
 عوامل فردی و محیطی
 عوامل فرهنگی
 عوامل فیزیکی
 عوامل مؤثر
 عوامل محتوای
 عوامل محیطی
 عوامل مرتبط با اجرا
 عوامل موثر
 عوامل پیش برنده
 عوامل پیش برنده و بازدارنده
 عوامل کارراهه
 عوامل کاری
 عوامل گروهی
 عوامل گروهی کار
 غ
 غرامت
 غربال گری
 غربال گیری
 غلات
 غیر جاری
 غیر خطی
 ف
 فارس
 فایده گرایی قاعده محور
 فدراسیون های ورزشی
 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 فرآیند تحلیل شبکه
 فرآیند تحلیل شبکه‌ای
 فرآیند سلسه‌ای تحلیلی
 فرآیندهای مدیریت دانش
 فرا ترکیب
 فرار مالیاتی
 فراساحل نفت و گاز
 فراموشی سازمانی تصادفی
 فراموشی سازمانی هدفمند
 فراوانی بالا
 فراگیران
 فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP )
 فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی
 فرایند تحلیل شبکه‌ای
 فرایند خرید
 فرایند مدیریت دانش
 فرایندمحوری
 فرسودگی شغلی
 فرصت های کارآفرینی
 فرصتها
 فرصت‌های سرمایه گذاری
 فرم تصحیح خطا
 فرهنگ ادهوکراسی
 فرهنگ بازار
 فرهنگ تحوّل محور
 فرهنگ سازمانی
 فرهنگ سلسله مراتبی
 فرهنگ قبیله ای
 فرهنگ3
 فرهنگ‌سازمانی
 فروش از دست رفته
 فروشگاه هایپراستار
 فساد اداری
 فساد مالی
 فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری
 فعالیت‌های کشاورزی
 فقر
 فقر روستایی
 فقر؛ دوره 4، شماره 1، 1390، صفحه 7-26
 فلات شغلی
 فناوری
 فناوری اطلاعات
 فناوری اطلاعات و ارتباطات
 فناوری سرمایه‌‌بر و کاربر
 فیلتر باکستر کینگ
 فیلتر هودریک پرسکات
 فیلتر کریستیانو فیتز جرالد
 ق
 قابلیت استخدام
 قابلیت اطمینان
 قابلیت بازاریابی
 قابلیت نوآوری فرایند
 قابلیت نوآوری محصول
 قابلیت پویا
 قابلیت‌های پویایی زنجیره تامین
 قارچ
 قانون اول اطمینان
 قانون هدفمندی یارانه‌ها
 قدرت انحصاری
 قدرت بازار
 قدرت بازاری
 قدرت مالی
 قرارداد
 قرارداد آتی
 قراردادهای آتی
 قزل‌آلا
 قزوین (استان)
 قصد خرید
 قصد خرید سبز
 قصد خرید مصرف‌کننده
 قند و شکر
 قوانین آب
 قوتها
 قوچان
 قیمت
 قیمت آرد
 قیمت انرژی
 قیمت تخم‌مرغ
 قیمت تضمینی
 قیمت تمام شده
 قیمت جهانی
 قیمت خرده‌فروشی
 قیمت داخلی
 قیمت سایه‌ای
 قیمت سایه‌ای آب
 قیمت عمده‌فروشی
 قیمت محصولات کشاورزی
 قیمت نان
 قیمت نفت
 قیمتگذاری
 قیمتگذاری آب
 قیمتگذاری زمین
 قیمت‌گذاری
 قیمت‌گذاری کیفی
 ل
 لاجیت ترتیبی
 لاله آباد
 لذت ادراک‌شده
 لگوی لاجیت
 لیزرل
 لیموشیرین
 م
 مؤلفه تصادفی
 مؤلفه های شایستگی
 مؤلفه های کیفیت زندگی کاری
 ماتریس QSPM
 ماتریس WARP
 ماتریس تحلیل سیاستی
 ماتریس سازگار
 ماتریس موقعیت مادری
 ماتریس های هم ارز
 ماتریس کمی QSPM
 ماتریس­تحلیل سیاستی
 ماده 58 قانون مدیریت خدمات کشوری
 مارک‌آپ
 مازاد تولیدکننده
 مازاد مصرف کننده
 مازاد مصرف‌کننده
 مازندران
 مافوقان
 مالتی مورا با وزن‌دهی آنتروپی
 مالم‌کوئیست
 مالکیت نهادی
 مالی آکادمیک
 مالی رفتاری
 مالیات بر ارزش افزوده
 مالیات تورمی
 مالیات سبز
 مالیات پنهان
 ماهی دریایی و پرورشی
 ماهی پرورشی
 مبادله تورم-بیکاری
 مبارزه بیولوژیک
 متغیرهای کلان
 مجموعه فازی
 محتوای پیام تبلیغاتی
 محدودیت بودجه
 محدودیت تصادفی
 محدودیت مالی
 محدودیت منابع آب
 محرومیت
 محرک‌های نوآوری دفاعی
 محصولات با نام تجاری مشابه اصل
 محصولات باغی
 محصولات زراعی
 محصولات زراعی آبی
 محصولات لبنی
 محصولات مادی
 محصولات هندسی
 محصولات کشاورزی
 محصولات کشاورزی سالم
 محصولات‌کشاورزی
 محیط آفلاین
 محیط آنلاین
 محیط بازه ای
 محیط زیست
 محیط عاطفی
 محیط فازی
 محیطهای بیرونی
 مخاطره
 مداخله شخص ثالث
 مدل AIDS
 مدل CBS و مدل NBR
 مدل CCR ورودی محور
 مدل SWAP
 مدل SWOT
 مدل VAR
 مدل آماری چندمتغیره
 مدل ارزیابی 360درجه
 مدل ارزیابی اعتبار
 مدل اصلاحی آنالیز اسکالوگرام
 مدل اضافه‌بها
 مدل اعتبارسنجی 5C
 مدل الماس
 مدل انتخاب گسسته
 مدل برنامه­ریزی مطلوبیت کارا
 مدل بهینه مدیریت استعداد
 مدل بیزالیا
 مدل تحلیل پوششی داده های بازه ای
 مدل تشخیصی
 مدل تصحیح خطا
 مدل تصحیح خطای برداری
 مدل تصحیح خطای برداری (VECM)
 مدل تصحیح خطای برداری فصلی
 مدل تعادل عمومی قابل محاسبه
 مدل تعادل فضایی
 مدل تعالی سازمانی
 مدل تناسب وظیفه-فناوری
 مدل توبیت
 مدل جاذبه
 مدل جین لیدتکا
 مدل خودتوضیح با وقفه توزیعی
 مدل خودتوضیح برداری ساختاری
 مدل داده های تابلویی
 مدل دومرحله‌ای QUAIDS
 مدل روتردام
 مدل ریاضی
 مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویا
 مدل ساختار مزرعه
 مدل ساختار کوواریانس
 مدل ساختاری
 مدل سازی ساختاری تفسیری
 مدل سه شاخگی
 مدل سوئیفت
 مدل شایستگی
 مدل شبکه عصبی مصنوعی
 مدل عاملی – خوشه‌ای
 مدل فنی- اقتصادی
 مدل لاجیت
 مدل لاجیت چندگزینه
 مدل مشتری محور از جامعه برند
 مدل مفهومی
 مدل نشر
 مدل های تصمیم گیری چند شاخصه
 مدل های لوجیت
 مدل هکمن
 مدل هکمن فضایی
 مدل هیدرو- اقتصادی
 مدل پذیرش
 مدل پذیرش فناوری
 مدل پویایی سیستم
 مدل چند بعدی
 مدل کسب و کار
 مدل گلوب3
 مدل¬های تعالی سازمانی
 مدلسازی
 مدلسازی ریاضی
 مدلسازی معادلات ساختاری
 مدلهای ایستا و پویا
 مدلهای چند منطقه ای
 مدل‌سازی ساختاری-تفسیری
 مدل‌سازی عدد صحیح خطی
 مدل‌لاجیت
 مدل‌های چند بازاری
 مدل‌یابی معادلات ساختاری
 مدیران
 مدیران بانک
 مدیران عملیاتی
 مدیریت
 مدیریت ارتباط با مشتری
 مدیریت استراتژیک
 مدیریت استعداد
 مدیریت اسلامی
 مدیریت تعامل
 مدیریت توسعه
 مدیریت جهادی
 مدیریت خطر جامع
 مدیریت دانش
 مدیریت دانش مشتری
 مدیریت دانش2
 مدیریت دولتی
 مدیریت راهبردی
 مدیریت ریسک
 مدیریت زنجیره‎ تأمین
 مدیریت زنجیرۀ تأمین
 مدیریت ساخت
 مدیریت سرمایه فکری
 مدیریت سود واقعی
 مدیریت ضایعات
 مدیریت عملکرد
 مدیریت مبتنی بر ارزش
 مدیریت مسیر شغلی
 مدیریت منابع آب
 مدیریت منابع انسانی
 مدیریت منابع انسانی با تعهد بالا
 مدیریت مواد مغذی
 مدیریت موجودی توسط فروشنده
 مدیریت نوآوری
 مدیریت وجوه نقد
 مدیریت پایدار آب
 مدیریت پروژه
 مدیریت کیفیت جامع
 مدیریت یک پارچه شهری
 مدیریت یکپارچه
 مدیریت‌عملکرد
 مراکز آموزش عالی
 مراکز رشد
 مراکز علمی
 مرتع
 مردم¬گرایی
 مرشدیت
 مرغ گوشتی
 مرغداری تخمگذار
 مرغداری گوشتی
 مرودشت
 مرور سیستماتیک
 مرکبات
 مرکز آموزش‌های تخصصی
 مرکز خرید
 مزایای استفاده از سیستم
 مزرعه سردابی
 مزرعه گرمابی
 مزیت
 مزیت اقتصادی
 مزیت رقابتی
 مزیت صادراتی
 مزیت نسبی
 مزیت نسبی آشکار شده
 مزیت نسبی صادراتی
 مزیت­نسبی آشکار شده و متقارن
 مزیت‌رقابتی
 مسأله فروشنده دوره گرد
 مسئلة بدفرم
 مسئله تعیین اندازه انباشته
 مسئولیت اجتماعی
 مسئولیت¬پذیری اجتماعی سازمانی
 مسئولیت‌اجتماعی
 مستندسازی
 مسیر بازاریابی
 مسیرهای بازاررسانی
 مسیرهای بازاریابی
 مسیریابی
 مسیریابی هواپیما
 مشابهت کاربران
 مشارکت
 مشارکت زنان در تصمیم گیری
 مشارکت سیاسی
 مشارکت فعال
 مشارکت موثر کارکنان
 مشارکت کشاورزان
 مشارکتی؛پایداری
 مشاهدات ترکیبی
 مشتری
 مشتریان صنعتی
 مشتری‌گرایی
 مشخصات قرارداد
 مشخصه فنی
 مشهد
 مشوق
 مشکوک الوصول و سوخت شده
 مصارف شهری و روستایی
 مصارف ویژه
 مصارف گرمایی
 مصرف انرژی
 مصرف بهینة اقتصادی
 مصرف بهینه
 مصرف تجملی
 مصرف پایدار
 مصرف کننده
 مصرف کنندگان
 مصرف‌کننده سبز
 مصرف‌کننده شهری
 مطالبات غیرجاری
 مطالبات معوق
 مطالعه موردی
 معادل تعرفه ای
 معادلات ساختاری
 معادلات ساختاریEQS
 معادل‌‌تعرفه‌ای
 معلولیت
 معماری
 معنویت
 معنویت سازمان
 معنویت سازمانی
 معیار کلی حمایت
 مفهوم دورکار
 مفید بودن
 مقاومت کارکنان
 مقایسات زوجی
 مقایسه استان‌ها
 مقدار موفقیت
 مقررات ‌‌تجاری
 مقیاس گذاری چند بعدی
 ممیزی محصول
 منابع آب
 منابع آب زیرزمینی
 منابع آب سطحی
 منابع ملموس
 منابع ناملموس و عوامل مالی
 مناطق روستایی
 مناطق روستایی گرگان
 مناطق شهری و روستایی ایران
 منحصر به فرد بودن
 منحنی آرمی
 منحنی فیلیپس
 منحنی های بی تفاوتی
 منحنی کوزنتس
 منطق رادار
 منطق فازی
 مهاجرت
 مهاجرت کشاورزان
 مهارت اجتماعی
 مهندسین ناظر
 مواد خوراکی
 مواد غذایی
 مواد پروتئینی
 موانع
 موانع اجرایی و موانع فرهنگی
 موانع بهره وری
 موانع تعرفه‌ای
 موانع توسعۀ کشاورزی
 موانع زیر بنایی
 موانع ساختاری
 موانع سازمانی
 موانع سیاسی
 موانع غیر تعرفه ای
 موانع فردی
 موانع محیطی
 موانع مدیریتی
 موانع ‌غیرتعرفه‌ای
 موتاد- هدف
 موتاد- پیشرفته
 موفقیت
 موفقیت کار راهه
 موقعیت استخدامی
 موقعیت‎سنجی بازار
 مولفه‌های هوش رقابتی
 مُمیزی فرآیند
 مکان یابی
 مکانیزاسیون کشاورزی
 مکانیزم هماهنگی
 مکان‌یابی
 میانجی‌گری جزئی
 میانه
 میانگین رتبه‌ها
 میانگین وزنی ساده فازی
 میانگین – واریانس
 میانگین‎گیری مدلی بیزین
 میبد یزد
 میل به خرید تفننی
 ن
 نااطمینانی
 نااطمینانی نرخ ارز
 نااطمینانی‌های تورمی
 نابرابری
 نابرابری درآمدی
 نابرابری ‌ های منطقه ‌ ای
 نابرابری­های منطقه­ای و فضایی
 نارنگی
 نان
 نان محلی
 ناکارایی رفاهی در تولید و مصرف
 ناکارایی فنی
 ناکارایی فنی پایدار و باقیمانده
 ناکارایی قیمتی
 نخلستانهای خرما
 نخود
 نرخ ارز
 نرخ حقیقی ارز
 نرخ حمایت
 نرخ واقعی ارز
 نرخ پوشش ریسک
 نسبت هزینه منابع داخلی
 نظام دانش و اطلاعات کشاورزی
 نظام ملی تحقیقات کشاورزی
 نظام ملی نوآوری کشاورزی
 نظرسنجی
 نظریة بازی‏ها
 نظریه بازی ها
 نظریه بازیها
 نظریه داده‌بنیاد
 نفت
 نقشه تجاری
 نقشه ملی
 نمرة گرایش
 نمونه گیری تصادفی طبقه ای
 نهاد آب
 نهاده آب
 نهاده انرژی
 نهاده­های کشاورزی
 نهادها
 نهادهای متولی
 نهاده‌های شیمیایی
 نهادینه شدن
 نهادینه شدن مشارکت
 نوآوری
 نواحی صنعتی
 نوسان قیمت
 نوسانات قیمت گندم
 نوسان‎های تولید
 نوغانداران
 نگرش مصرف‌کننده
 نگرش کشاورزی پایدار
 نیاز آبی
 نیازسنجی
 نیشابور
 نیوکلاسیک‌ها
 ه
 هارمونیک
 هزینه بازاریابی
 هزینه تمام شده
 هزینه حمایتی دولت
 هزینه ریسک
 هزینه منابع داخلی
 هزینه منفعت اجتماعی
 هزینه‌های مبادله
 هل
 همبستگی بازار
 همدان
 همدان (استان)
 همسان سازی
 همگرایی آستانه‌ای
 همگرایی فصلی بازار
 هم‌انباشتگی یوهانسون
 هم‌جمعی
 و
 واحد تصمیم‌گیرند
 واحد زراعی
 واحدهای تخم‌گذار
 واحدهای تولیدی طیور
 واحدهای مرغداری گوشتی
 واردات
 واردات‌ غیررسمی (قاچاق)
 وام
 وام کشاورزی
 واکنش عرضه
 ورودی- خروجی انرژی
 وزارت جهادکشاورزی
 وزارت‌جهادسازندگی
 وزارت‌کشاورزی
 وضعیت اقتصادی کشاورزان
 ویپ (WEAP)
 پ
 پارادایم
 پاسخ مشتری
 پاسخ¬گویی
 پاسخ¬گویی اجتماعی سازمانی
 پاسخگویی اجتماعی
 پاکدشت
 پایانه صادراتی
 پایداری
 پایداری اقتصادی
 پایداری شرکت
 پایش وضعیت(CM)
 پتانسیلهای کشاورزی
 پتانسیل‌ تجاری
 پتانسیل‌تجاری
 پذیرش
 پذیرش تغییر
 پذیرش سیستم
 پذیرش نوآوری
 پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات
 پذیرندگان و نپذیرندگان
 پرامیتی
 پراکندگی قدرت بازار
 پرتفوی بهینه سهام
 پرتقال
 پردازش متوازن اطلاعات
 پردیس
 پرستاری
 پروبیت
 پروتئین حیوانی
 پرورش ماهی
 پسته
 پشتیبانی داخلی
 پشتیبانی سازمانی
 پلی‌اتیلن
 پنبه
 پوشش ریسک
 پول موجود
 پویایی سیستم
 پویایی های سیستم
 پژوهش اکتشافی
 پژوهش کیفی
 پیرو معنوی
 پیش بینی
 پیش بینی و بهینه سازی
 پیش­بینی
 پیشبینی
 پیشبینی قیمت سهام
 پیشرفت تکنولوژیکی
 پیش‌بینی
 پیش‌بینی قیمت
 پیش‎بینی مصرف
 پیوستگی بازار
 پیوند پسین و پیشین
 پیوندهای بازاریابی رابطه‌مند
 پیوندهای پسین داخلی و خارجی
 پیوندهای پسین و پیشین
 پیوندهای پیشین داخلی و خارجی
 پیچیدگی
 چ
 چابکی
 چابکی سازمانی
 چابکی و ارزش‌های محوری
 چارچوب معماری سازمانی
 چای ‌ایران
 چرخه DMAIC
 چرخه حیات
 چرخه‌های تجاری
 چشم‌انداز
 چشم‌انداز اخلاقی درونی شده
 چغندرقند
 چند بازاری
 ژ
 ک
 کاب داگلاس
 کار و رفاه اجتماعی
 کارآفرینی
 کارآفرینی اجتماعی
 کارآفرینی دانشگاهی
 کارآفرینی در کشاورزی
 کارآفرینی دولتی
 کارآفرینی سازمانی
 کارآفرینی سبز
 کارآفرینی شرکتی
 کارآفرینی کشاورزی
 کارآیی
 کارایی
 کارایی اقتصادی
 کارایی بازاریابی
 کارایی تخصیصی
 کارایی زیستمحیطی
 کارایی فنی
 کارایی مصرف آب آبیاری
 کارایی نسبی
 کارایی و کیفیت محصولات و خدمات
 کارایی‌فنی
 کارت امتیازی متوازن
 کارمندان
 کارکنان
 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
 کارکنان دانشی
 کارکنان رسمی
 کارکنان شرکت‌های بیمه
 کارکنان علوم پزشکی
 کارکنان غیررسمی
 کارکنان و دانشگاه
 کارکنان و مدیران
 کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران
 کازرون
 کاشان (شهرستان)
 کالاهای کشاورزی
 کانالهای بازاریابی
 کانال‌های بازاریابی شیر
 کاهش هزینه
 کتابخانه مسائل فروشنده دوره گرد
 کدگذاری
 کردستان (استان)
 کرم ساقه‌خوار
 کرمان
 کرمان (شهرستان)
 کرمانشاه
 کسب و کار پایدار
 کسب و کار کشاورزی
 کسب و کار‌های کوچک و متوسط
 کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
 کشاورزی
 کشاورزی ارگانیک
 کشاورزی پایدار
 کشت دوم
 کشت محصول
 کشت مخلوط
 کشتارگاه
 کشش
 کشش تقاضا
 کشش تقاضا و عرضه
 کشش تقاضای صادرات
 کشش تولید
 کشش تولیدی
 کشش در میانگین
 کشش قیمتی
 کشش قیمتی تقاضای آب
 کشش مواد مغذی
 کشش هزینه
 کشش و تقاضای تقریباً ایده‌آل
 کششهای جبرانی و غیرجبرانی
 کشمش
 کشور هدف
 کشورهای OIC
 کشورهای درحال‌توسعه
 کشورهای عمده صادرکننده
 کشورهای منتخب
 کلزا
 کلمات کلیدی: استراتژیهای مادری
 کلمات کلیدی: اندازه بهینه
 کلمات کلیدی: تضاد کار خانواده
 کلمات کلیدی: حکمرانی خوب
 کلمات کلیدی: ریسک محیط
 کلمات کلیدی: مدیریت دانش
 کلید واژه‏ها: برنج
 کلیدواژه ‏ها: بیمه
 کم آبیاری
 کم ‌ آبیاری
 کم­آبیاری
 کمباین
 کمربندی
 کمکهای بلاعوض
 کم‏آبی
 کنترل موجودی
 کنجالة سویا
 کنجاله سویا
 کنشگران
 کهگیلویه و بویراحمد
 کود
 کود شیمیایی
 کودشیمیایی
 کپلند
 کیفیت
 کیفیت آب
 کیفیت ادراک شده
 کیفیت ارتباط سازمانی
 کیفیت تسهیم دانش
 کیفیت خاک
 کیفیت خدمات
 کیفیت خدمات الکترونیکی
 کیفیت خدمات لجستیک
 کیفیت درک شده
 کیفیت روابط بین ‌فردی
 کیفیت زندگی کاری
 کیفیت فنی ستاده
 کیفیت وب سایت
 کیفیت کارکردی (وظیفه ای) فرآیند
 کیفیت کنترل‌های داخلی
 کیفیت گزارشگری مالی
 کیوی
 گ
 گازوئیل
 گذر تغذیه‌ای
 گراف غیرچرخشی سودار
 گرایش
 گرایش به تعهد ابزاری
 گرایش به تعهد هنجاری
 گرایش به خریدهای تفننی
 گرایش به خریدهای تنوع‌طلبانه
 گرایش به خریدهای ناخواسته
 گرایش‌ کارآفرینانه
 گرایش‏های ریسکی
 گردآوری دانش
 گردشگری
 گردشگری در ایران
 گرمایش جهانی
 گرگان (شهرستان
 گزینش نامناسب
 گزینه‌های مؤثر
 گسترش عملکرد کیفیت
 گل رز
 گل شاخه بریده
 گل محمدی
 گلخانه‌ فلزی
 گلستان
 گل‌های زینتی
 گنتری کرین
 گندم
 گندم آبی
 گندم دیم
 گندمکاران خسارت‌دیده
 گهرباران ساری
 گوجه­فرنگی
 گوجه‌فرنگی
 گوشت
 گوشت قرمز
 گوشت مرغ
 گوشت گوسفند
 گیاهان دارویی
 گیلان
 ی
 یارانه
 یارانه سوخت
 یارانه‌های صادراتی ترکیه
 یلمه سالیان
 یونجه

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان 02140220448

معرفی رشته اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 553 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×