مشخصات مجله

توسعه سازمانی پلیس
نوع مجله
Research
کد
10582
شاپا چاپی
2383384X
شاپا الکترونیکی
ناشر
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
مدیریت
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "توسعه سازمانی پلیس" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله توسعه سازمانی پلیس
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی