مشخصات مجله

توسعه حرفه ای معلم
نوع مجله
Research
کد
16095
شاپا چاپی
24765600
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه فرهنگیان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم تربیتی
فعال
بله
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "توسعه حرفه ای معلم" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله توسعه حرفه ای معلم
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی