اقتصاد باثبات (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "اقتصاد باثبات" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
16015
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اقتصاد
فعال
بله
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اقتصاد باثبات
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی