مشخصات مجله

اقتصاد انرژی ایران
نوع مجله
Research
کد
10709
شاپا چاپی
24235954
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علامه طباطبایی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اقتصاد
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اقتصاد انرژی ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اقتصاد انرژی ایران
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی