مشخصات مجله

نشاء علم
نوع مجله
Research
کد
10811
شاپا چاپی
2008935X
شاپا الکترونیکی
ناشر
بنیاد پیشبرد علم و فنآوری در ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم پایه
زیرگروه
علوم
تاریخ نمایه
دوره: 1/ شماره: 1/ فصل: 4/ سال: 1389
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "نشاء علم" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله نشاء علم
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی