نثر پژوهی ادب فارسی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "نثر پژوهی ادب فارسی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10810
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه شهید باهنر کرمان
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
زبان و ادبیات
تاریخ نمایه
دوره: 5/ شماره: 12/ فصل: 4/ سال: 1381
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله نثر پژوهی ادب فارسی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی