کاریابی خارجی با تدبیرساز
لوگوی کاریابی خارجی تدبیرساز

کاریابی تدبیرساز (شماره مجوز: 63541)

با مجوز دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حسب سیاست‌های مجموعه، این خدمت متوقف شده است.