مهندسی نساجی

گروه‌ها

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی مهندسی نساجی

من مهندسی نساجی هستم. آیا خدمات پژوهشی برای مهندسی نساجی و گرایش‌های آن دارید؟

بله. مقالات علمی پژوهشی برای دکترای باستان شناسی نیز پذیرش و چاپ می‌شوند.

مدت زمان پذیرش مقالات علمی پژوهشی مهندسی نساجی چقدر است؟

15 الی 30 روز

مدت زمان چاپ مقالات علمی پژوهشی مهندسی نساجی چقدر است؟

بستگی به سیاست انتشار مجله دارد. اینکه ماهنامه، فصلنامه یا دوفصلنامه باشد.


تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.