مدیریت شهری

پرسش‌های متداول مقالات علمی رشته مدیریت شهری

آیا در زمینه نوشتن و تدوین مقاله برای دریافت اکسپت و چاپ در مجلات علمی پژوهشی وزارتین هم مشاوره دارید؟

از سایت وزارت علوم به این آدرس استفاده کنید: اینجا کلیک کنید

بخش‌های اصلی و استاندارد مقالات کدامند؟

عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مبنای نظری و پیشینه، روش تحقیق، یافته‌ها، جمع‌بندی، منابع

آیا مجله تخصصی مدیریت شهری با همین عنوان در مجلات علمی پژوهشی داریم؟

بله. مجلات مدیریت شهری و اقتصاد و مدیریت شهری


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.