مدیریت دولتی

پرسش‌های متداول مقالات رشته مدیریت دولتی

بدرخدمات پذیرش و چاپ مقالات در تدبیرساز، اگر مقاله اصلاح بخورد، مسئول رفع اصلاح‌ها تدبیرساز هست یا خود دانشجو؟

بسته به توافق ابتدای کار دارد. اگر از خدمات پذیرش و چاپ تضمینی تدبیرسازاستفاده کنید، همه اصلاحات و ریوایزها با تدبیرساز است.

لطفا نام برخی از مجلات تخصصی مدیریت دولتی را بفرمائید؟

مجلات: چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه بهشتی، مدیریت دولتی دانشگاه تهران

آیا پان همکاری مقالات مشارکتی در تدبیرساز ارائه می‌شود؟

خیر. خدمات تدبیرساز سفارشی برای هر شخص است.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.