مطالعات زنان

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی رشته مطالعات زنان

آیا در رشته مطالعات زنان، پلن پذیرش و چاپ قطعی در تدبیرساز وجود دارد؟

بله

حداقل و حداکثر زمان اکسپت مقالات مطالعات زنان چقدر است؟

2 الی 8 هفته

برخی از مجلات علمی پژوهشی مطالعات زنان را نام می‌برید؟

پژوهشنامه زنان، مطالعات راهبردی زنان، فرهنگی تربیتی زنان و خانواده


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.