مطالعات جوانان

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی رشته مطالعات جوانان

مقاله من در مجله‌ای پذیرش شده که مجله تنها اکسپت سیستمی می‌دهد اما دانشگاه از ما نامه اکسپت خواسته است، چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

این درخواست دانشگاه، بجا نیست چراکه اعتبار اکسپت سیستمی حتی از نامه اکسپت کاغذی بالاتر است.

آیا در تدبیرساز خدمت پذیرش و چاپ تضمینی رشته مطالعات جوانان در مجلات علمی پژوهشی و ISI JCR وجود دارد؟

بله. زمان و هزینه کار در مجلات ISI JCR تقریبا دو برابر مجلات علمی پژوهشی است.

آیا خدمات اکسپت و چاپ مقاله در رشته مطالعات جوانان در تدبیرساز تضمینی است؟

بله


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.