جمعيت‌شناسي

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی رشته جمعيت‌شناسي

ارسال مجدد مقاله‌ای که چند سال قبل در یک همایش داخلی چاپ شده در مجله خارجی؛ امکان‌پذیر است؟

خیر. اینکار از نظر قانونی مشکل دارد.

آیا مجله علمی پژوهشی تخصصی جمعیت شناسی در لیست مجلات وزارت علوم هست؟

بله. مجلات علمی پژوهشی مثل : مجله جمعیت شناسی، مطالعات جمعیت

بنده دانشجوی دکتری جمعت شناسی هستم و مقاله‌ام در حوزه آمار جمعیت‌ای است و مدل‌سازی ریاضی برای پیش بینی جمعیت کار شده، آیا می‌توانم مقاله را در مجلات آمار و ریاضی اکسپت و چاپ کنم؟

بله. چنانچه مقاله شما در حوزه و اسکوپ مجله منتخب باشد، مشکلی نیست.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.