برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ایی

آیا در رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای مشاوره نوشتن و تدوین مقاله برای دریافت اکسپت و چاپ در مجلات علمی پژوهشی وزارتین هم دارید؟

بله.در همه گرایش‌های علوم اجتماعی از جمله رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، مشاوره از تدوین تا چاپ مقالات علمی پژوهشی را ارائه می‌کنیم.

آیا ارائه پذیرش و چاپ مقاله در مجله isi هم برای پیش دفاع و دفاع دکتری رشته برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در دانشگاه آزاد، قبول است؟

طبق آخرین بخشنامه دانشگاه آزاد، برای مجوز پیش دفاع، اکسپت مقاله از مجلات isi wos (بدون ایمپکت فاکتور) هم قبول است.

برای تقویت رزومه جهت مصاحبه دکتری، امتیاز مجلات علمی پژوهشی بیشتر است یا مجلات isi ؟

از لحاظ کمی، امتیاز مجلات علمی پژوهشی وزارتین از مجلات isi jcr با ایمپکت فاکتور، کمتر است ولی از مجلات isi wos بودن ایمپکت فاکتور، بیشتر است.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.