مهاجرت به استرالیا از طریق خانوادهمقالات
ویزای 820؛ ویزای همسر، نامزدی و ازدواج استرالیا
ویزای 820؛ ویزای همسر، نامزدی و ازدواج استرالیا
ویزای 802؛ ویزای فرزندی استرالیا
ویزای 802؛ ویزای فرزندی استرالیا
ویزای 309؛ ویزای همسر، نامزدی و ازدواج استرالیا
ویزای 309؛ ویزای همسر، نامزدی و ازدواج استرالیا
ویزای 101؛ ویزای فرزندی و کودک استرالیا
ویزای 101؛ ویزای فرزندی و کودک استرالیا
ویزای 102؛ ویزای فرزندخواندگی استرالیا
ویزای 102؛ ویزای فرزندخواندگی استرالیا
ویزای 100؛ ویزای ازدواج استرالیا(دائمی) (offshore)
ویزای 100؛ ویزای ازدواج استرالیا(دائمی) (offshore)
ویزای 801؛ ویزای ازدواج دائم
ویزای 801؛ ویزای ازدواج دائم
ویزای 445؛ ویزای فرزند وابسته استرالیا
ویزای 445؛ ویزای فرزند وابسته استرالیا
ویزای 837؛ ویزای خویشاوند یتیم استرالیا
ویزای 837؛ ویزای خویشاوند یتیم استرالیا
ویزای 836؛ ویزای مراقبت استرالیا
ویزای 836؛ ویزای مراقبت استرالیا
ویزای 835؛ ویزای آخرین بازمانده خویشاوند
ویزای 835؛ ویزای آخرین بازمانده خویشاوند
ویزای 117؛ ویزای خویشاوند یتیم استرالیا
ویزای 117؛ ویزای خویشاوند یتیم استرالیا
ویزای 114؛ ویزای خویشاوند وابسته سالخورده استرالیا
ویزای 114؛ ویزای خویشاوند وابسته سالخورده استرالیا
ویزای 115؛ ویزای آخرین بازمانده خویشاوند
ویزای 115؛ ویزای آخرین بازمانده خویشاوند
ویزای 300؛ ویزای نامزدی و آمادگی ازدواج
ویزای 300؛ ویزای نامزدی و آمادگی ازدواج
ویزای 884؛ ویزای موقت و مشارکتی والدین سالخورده
ویزای 884؛ ویزای موقت و مشارکتی والدین سالخورده
ویزای 864؛ ویزای دائم و مشارکتی والدین سالخورده
ویزای 864؛ ویزای دائم و مشارکتی والدین سالخورده
ویزای 870؛ ویزای والدین مورد حمایت با شرایط ویژه
ویزای 870؛ ویزای والدین مورد حمایت با شرایط ویژه
ویزای 173؛ ویزای مشارکتی و موقت والدین
ویزای 173؛ ویزای مشارکتی و موقت والدین
ویزای 143؛ ویزای مشارکتی والدین
ویزای 143؛ ویزای مشارکتی والدین
ویزای 103؛ ویزای والدین استرالیا
ویزای 103؛ ویزای والدین استرالیاما با شما تماس بگیریم؟

گاهی به دلیل وجود ایام تعطیل، مشغول بودن خطوط و یا در ساعات غیر اداری، ممکن است تماس شما برقرار نشود. اگر تمایل دارید در اولین فرصت ممکن ما با شما تماس بگیریم، این فرم را تکمیل بفرمائید.

روش‌های ثبت سفارش
  1. ثبت درخواست از طریق برقراری تماس تلفنی خطوط ثابت موسسه
  2. ارسال پیام صوتی یا متنی در واتس آپ موسسه با شماره 09930504575
  3. ثبت درخواست از طریق ایمیل : info@tadbirsaz.org
  4. درخواست تماس فوری از سمت موسسه
@