مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی

مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی یکی از رشته‌هایی است که در تلاش برای حفظ اصالت یک کشور است. رشته‌ای با ارزش و ستودنی که همواره باید توجه زیادی به آن داشت. در خصوص ثبت مقالات مختلف علمی پژوهشی مرتبط با این رشته، مؤسسه تدبیرساز تمام تلاش خود را بکار گرفته تا خدمات مفیدی در این زمینه به دانشجویان مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی ارائه دهد. این خدمات بیشتر برای دانشجویان مقطع دکتری این رشته است.

تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.