حسابداری مدیریت

پرسش‌های متداول مقالات علمی پژوهشی رشته حسابداری مدیریت

آیا مجله علمی پژوهشی حسابداری مدیریت وجود دارد؟

بله مجله حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد و مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت.

مقاله من در حوزه حسابداری مدیریت است آیا الزاما می‌بایست به مجله با عنوان حسابداری مدیریت جهت چاپ ارسال کنم؟

خیر. با توجه به محتوای مقاله می‌توانید از مجلات حسابداری، مالی و مجلات مرتبط دیگر استفاده کنید.

آیا در تدبیرساز خدمات مشاوره نگارش مقاله حسابداری مدیریت هم وجود دارد؟

بله خدمات مشاوره انتخاب موضوع، نگارش مقاله، ویرایش مقاله، سابمیت و اکسپت و چاپ؛ از جمله خدمات تدبیرساز است.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.