باستان‌شناسی عمومی

رشته باستان‌شناسی یکی از شاخه‌های رشته علوم اجتماعی است که هدف آن بررسی گذشته با استفاده از مدارک مادی است. به طور کلی رشته باستان‌شناسی سه هدف اصلی دارد که عبارتند از: بازسازی تاریخ فرهنگ، بازسازی شیوه‌های زندگی گذشته و مطالعات مربوط به روندهای زندگی گذشته.
ایران به دلیل داشتن تاریخ غنی و تمدن‌های کهن، مهد پیشرفت برای دانشجویان باستان‌شناسی است. در هر نقطه‌ای از ایران موضوعات بکر و خوبی برای پژوهش‌های باستان‌شناسی وجود دارد. مجموعه تدبیرساز می‌تواند در موارد مختلف تهیه و تدوین مقالات دانشگاهی و علمی حوزه باستان‌شناسی به دانشجویان و پژوهش‌گران و باستان‌شناسان گرامی سرویس دهد. ما با شناخت مجلات و فرآیند پذیرش و چاپ مقالات باستان‌شناسی مسیر شما برای ثبت دستاوردهای علمی پژوهشی و نتایج تحقیقاتتان در قالب مقالات مختلف را هموار کرده‌ایم. برای مشاوره تألیف، پذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشی، ISI، پابمد و یا اسکوپوس باستان‌شناسی با ما در تماس باشید.

تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام