علوم اقتصادی

مقالات علمی پژوهشی گرایش علوم اقتصادی

آیا دانشگاه آزاد از دانشجویان دکتری برای پیش دفاع، دفاع و فارغ‌التحصیلی، مجلات علمی پژوهشی با گرید خاصی را می‌پذیرند؟

خیر. همه گریدها از الف تا د مورد تائید دانشگاه آزاد و دولتی هستند. کافی است نام مجله در پرتال نشریات وزارت علومی باشد.

آیا مجلات ISI WOS که بودن ایمپکت فاکتور هستند، مورد تائید دانشگاه‌ها برای دفاع و فارغ‌التحصیلی دکتری هستند؟

طبق آخرین بخشنامه سازمان مرکز دانشگاه آزاد 400/07/27، بجای مجلات ISI JCR، مجلات ISI WOS بدون ایمپکت فاکتور برای گروه علوم انسانی برای پیش دفاع مورد پذیرش دانشگاه آزاد می‌باشد. برای گروه مهندسی، کشاورزی و علوم پایه، مجلات ISI JCR یا علمی پژوهشی داخلی وزارتین، مورد تائید است.

مدت زمان بین شروع کار تا اخذ پذیرش و چاپ مقاله توسط تدبیرساز در مجلات علمی پژوهشی گرایش علوم اقتصادی چقدر است؟

فاصله زمانی بین سابمیت یا بارگذاری مقاله در سایت مجله تا اکسپت نهایی و سیستمی، یکماه با تلرانس یک هفته می‌باشد.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام