بانکداری اسلامی


کاربر گرامی شما مشغول مشاهده گروه بانکداری اسلامی هستید. بخش‌های مختلف سایت مؤسسه تدبیرساز به مرور زمان بروزرسانی می‌شوند اما چنانچه هم اکنون شما در زمینه بانکداری اسلامی نیازمند خدمات از سوی ما هستید کافیست فرم تماس را کلیک کرده و تکمیل بفرمائید.

همچنین چنانچه به خدمات اکسپت و چاپ مقاله مرتبط با بانکداری اسلامی نیاز دارید می‌توانید فرم خدمات پژوهش را ملاحظه و تکمیل بفرمائید.

مقالات علمی پژوهشی اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی

آیا دو مقاله حتماً باید از متن رساله استخراج شوند؟ اگر رساله پتانسیل استخراج 2 مقاله را نداشته باشد چه؟

در مواردی که دانشجو می‌بایست دو مقاله مستخرج از رساله ارائه دهد، الزامی وجود ندارد که متن و تمامی کلمات در هر دو مقاله، برگرفته و کپی از رساله باشد. در خیلی از اوقات، این امکان وجود ندارد و در انتخاب و تعیین موضوع دو مقاله نیز، کافی است کلمات کلیدی و اصلی رساله مورد نظر قرار گیرند. در برخی مواقع، حتی نیاز است تحلیل آماری و مدل‌سازی جدید و جدای یافته‌های رساله انجام شود تا بتوان مقاله مورد نظر را در مجله معتبری چاپ نمود.

تفاوت گریدهای مجلات علمی پژوهشی وزارت علومی در چیست؟

طی دو سال اخیر، وزارت علوم واژه‌های علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی تخصصی را ملغی نمود و بجای آن‌ها واژه یکسان "علمی" را برای همه مجلات بکار برد منتها هر مجله با توجه به معیارهایی که وارت علوم تعریف کرده است گرید الف+، الف، ب، ج، د؛ درنظر گرفته شده است و هر سال همه مجلات وزارت علومی، ارزیابی مجدد شده و گرید جدید می‌گیرند. مسلماً، معتبرترین و بالاترین گرید مجلات الف و پایین‌ترین گرید هم د، می‌باشد. چنانچه مجله علمی پژوهشی، دو سال متوالی گرید د بگیرد، از لیست مجلات وزارت علومی خارج می‌شود. دانشگاه‌ها برای دفاع و فارغ التحصیلی، کاری به گرید مجلات ندارند و اینکه مجله در پرتال نشریات وزارت علوم دیده شوند، کافی است.

می‌توانید نام چند مجله علمی پژوهشی در حوزه اقتصاد بانکی را بفرمائید؟ بخصوص مجلاتی که در صورت ریجکت مقاله، ظرف مدت یکی دو هفته آن را اعلام می‌کنند.

مجله اقتصاد پولی ـ مالی دانشگاه فردوسی، مجله اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، پژوهش‌های پولی – بانكی پژوهشكده پولی و بانكی ، مجله سیاست های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارای، مجله اقتصاد و بانكداری اسلامی انجمن اقتصاد اسالمی ایران


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام