اقتصاد محیط زیست

مقالات علمی پژوهشی اقتصاد محیط زیست

استاد از من خواسته با ایمیل خودشان مقاله را سابمیت کنم. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر است؟

بله منتها بایستی با استاد هماهنگ کنید بعد از ریجیستر در سامانه مجله، یوزر پسورد برای سابمیت به ایمیل ایشان ارسال خواهد شد و از ایشان این ایمیل رو بگیرید و همچنین سایر مکاتبات و اصلاحات احتمالی همه از سوی مجله به ایمیل‌هایی می‌رود که برای تک تک نویسندگان در زمان بارگذاری، در سایت درج می‌کنیم..

آیا می‌توانیم با ارائه اکسپت مقاله اول، پیش دفاع کنم؟ یا حتماً باید مقاله چاپ شود؟

طبق آخرین بخشنامه دانشگاه آزاد، با اکسپت مقاله علمی پژوهشی وزارتین اول می‌توانید پیش دفاع و دفاع کنید ولی برای فارغ التحصیلی، نیاز هست 5 امتیاز ارائه دهید که معادل چاپ دو مقاله علمی پژوهشی وزارت علومی هست. این به رشته و دانشگاه شما بستگی دارد که برای اطلاعات تکمیلی می‌توانید با کارشناسان مؤسسه تدبیرساز تماس بگیرید.

فاصله زمانی بین پذیرش تا چاپ مقاله چقدر است؟

بسته به نوع مجله، از 1 ماه تا 9 ماه.

آیا در رشته اقتصاد محیط زیست برای مجوز دفاع و فارغ التحصیلی دکتری، مجلات isi بدون ایمپکت هم قبول می‌کنند؟

در رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد، مقاله اول می‌تواند isi بدون ایمپکت باشد طبق بخشنامه مهر 1400.


مقالات
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.