پروپزال و مقالات گرایش مطالعات جوانان

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز پروپزال و مقالات گرایش مطالعات جوانان را در این مقاله مطالعه کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات موسسه ایران‌تز رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات جوانان

 

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز رشته علوم اجتماعی گرایش مطالعات جوانان عبارتند از :

 • بررسی رابطه اشتغال جوانان و عزت نفس آن‌ها

 • بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی و هویت جوانان

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان پسر با روش‌های MADM فازی

 •  بررسي تاثير خودآگاهي، خودكارآمدي و راهبردهاي فراشناختي دانشجویان پسر

 • بررسي تاثير خودآگاهي با خود شكوفايي دانش‌آموزان پسر

 • بررسي رابطه هوش هيجاني با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر

 • بررسی رابطه طرحواره‌های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر

 • بررسی تاثیرپذیری وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوانان روستايي از توسعه

 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان پسر  و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف

 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبك‌هاي اسنادي دانش‌آموزان پسر

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جمع‌گرایی دانشجویان پسر

 • بررسي رابطه خودمهاري و پایگاه اجتماعی دانشجویان پسر

 • بررسي رابطه خودمهاري، جمع گرايي و عزت نفس دانشجويان پسر

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر خود  تنظیمی دانشجویان پسر با رویکرد فازی

 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شكوفايي دانش‌آموزان پسر

 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان پسر

 • بررسی تطبیقی جامعه شناختي ترس از جرم در ميان جوانان

 • شناسایی عوامل موثر در شكل‌گيري انواع گرايشات ديني در بين دانشجويان پسر

 • سنجش میزان محرومیت نسبی عاطفی و محرومیت نسبی ادراکی(مقایسه بین دانشجویان پسر و پسر)

 • بررسی رابطه خود اتکایی و عزت نفس دانشجویان پسر

 • بررسی رابطه عوامل اجتماعی و دینداری جوانان پسر

 • نقش عوامل اجتماعی در فرد گرایی و جمع‌گرایی جوانان پسر

 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت مدیریتی جوانان

 • بررسی رابطه فردگرايي، انزوا و خودشيفتگي جوانان

 

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهره‌مند شوید :

02140220448

پروپزال و مقالات گرایش مطالعات جوانان
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 365 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×