پروپزال و مقالات برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

پروپزال و مقالات برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پايبندي به ارزش‌هاي ديني

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پروپزال و مقالات موسسه ایران‌تز رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز گرایش‌های مختلف علوم اجتماعی گرایش برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای عبارتند از :

 • طراحی مدل رابطه توسعه‌یافتگی مناطق شهری، انزوای اجتماعی و سطح حمايتي اجتماعي دريافتي در کلان شهرها

 • بررسی جامعه شناختی و پیامدهای اجتماعی فاجعه‌های زیست محیطی در ایران (کمبود آب، ریزگردها، تخریب جنگل ها)

 • رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی

 • عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص‌های شناسایی شده

 • رابطه سرمايه‌هاي اجتماعي و كالبدي شهروندان با آسيب شناسي اجتماعي شهر

 • سنجش ابعاد مختلف هويت فرهنگي جمعي(هويت فرهنگي ديني، ملي، قومي درون مرزي، قومي فرامرزي)

 • رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن

 • بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پايبندي به ارزش‌هاي ديني

 • رویکردها و پژوهش­‌های نظری در برنامه‌ر­یزی توسعه منطقه‌ای

 •   تحلیل‌های محیطی در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

 •   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین

 •   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونت‌گاهی در برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

 •   ابعاد و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

 •   پژوهش‌های کاربردی در ابعاد اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

 •   پژوهش­‌های کاربردی دربرنامه‌ریزی پایداری مسکن شهری و روستایی 

 •   پژوهش‌های بومی در حوزه زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری

 •   الگوهای دسترسی منطقه‌ای و برنامه‌ریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیه‌ای

 •   برنامه‌ریزی توسعه منطقهای با محوریت تحلیل‌های اجتماعی و محله‌گرایی    

 

تدبیرساز بازدید: 349 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×