نکات اصلی تدوین مقاله جهت چاپ مقاله isi

برخی از نکات طلایی که دانستن آن به اصول ساختاری چاپ مقاله ISI کمک می‌کند را در مقاله زیر توضیح داده‌ایم.

نکات اصلی تدوین مقاله جهت چاپ مقاله isi

بسمه تعالی

 

1-عنوان مقاله می بایست خصوصیات زیر را داشته باشد :

 • کلیه کلمات کلیدی مقاله را حتی المقدور شامل شود.

 • کوتاه و مختصر و در عین حال جامع باشد.

 • غیر تکراری باشد.

 • حتی المقدور روش تحقیق را مشخص کند (با استفاده از کلماتی نظیر : رابطه...، تاثیر...، تحلیل کیفی...، )

 • چنانچه مقاله مطالعه موردی د ارد، در آخر عنوان در پرانتر بیان شود.

 • چنانچه مقاله با روشی جدید و یا تلفیق روش‌های قبلی انجام شود، نام روش ذکر شود.

 

2-پس از عنوان و اسامی و افیلشن نویسندگان، چکیده (abstract) می‌آید. هنر نگارش چکیده تاثیر زیادی در قبول یا رد مقاله دارد. بهتر است موارد زیر در تدوین چکیده لحاظ شود :

 • حجم چکیده بین 200 تا 300 کلمه باشد.

 • چکیده شامل هدف تحقیق، متغیرهای اصلی، روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش نمونه‌گیری و یافته‌ها باشد.

 • به گونه‌ای نگارش شود که مخاطب بدون خواندن متن مقاله بتوان اطلاعات کاملی از روند انجام تحقیق و نتایج بدست آورد.

 • در چکیده رفرنس دهی انجام نشود.

 

3-قسمت بعدی، مقدمه (introduction) است و معمولا شامل معرفی موضوع، بیان ضرورت انجام، بیان مسئله اصلی، مبانی نظری و تئوری‌ها، پیشینه پژوهشی کاملا مرتبط و خلا تحقیقاتی است که نویسنده را وادار به تدوین مقاله نموده است. برای پربار نمون مقدمه رعایت نکات زیر پیشنهاد می‌شود :

 • حجم مقدمه بین 1 تا 3 صفحه استاندارد پیشنهاد می‌شود.

 • با توجه به اینکه تقریبا کلیه منابعی که نویسنده از آن استفاده می‌کند در بخش مقدمه رفرنس دهی می‌شود لذا می‌بایست از رفرنس‌ها و منابع به روز، مرتبط، معتبر (پابلیشرهای معتبر جهانی) استفاده شود.

 • بخش‌های : معرفی موضوع، بیان ضرورت انجام، بیان مسئله اصلی، مبانی نظری و تئوری‌ها، پیشینه پژوهشی کاملا مرتبط و خلا تحقیقاتی، بطور کامل در مقدمه آورده شود. البته به گونه‌ای که هماهنگی مطالب رعایت شده و کاملا مرتبط با هم باشند.

 • در انتهای مقدمه موضوع و سوال اصلی مطرح شود.

 • روش رفرنس دهی مطابق با فرمت مجله‌ای باشد که قصد ارسال مقاله به آن مجله را دارید.

 • عنوان کامل رفرنس‌هایی که در متن بدان‌ها رفرنس دهی می‌شود، در آخر مقاله مطابق فرمت استاندارد، آورده شود.

 • تطابق رفرنس‌های درون متن با منابع آخر مقاله دقیق چک شود. یعنی هیچ رفرنسی درون متن نباشد که در آخر مقاله عنوان کامل آن آورده نشده و بالعکس هیچ منبعی در آخر مقاله نباشد که در متن بدان رفرنس دهی نشده باشد.

 • بخش پیشینه بطور خلاصه با ذکر نام نویسنده و سال و نتیجه آورده شود.

 

4-پس از مقدمه، بخش مواد و روشها یا متدولوژی است (Methodology). در این بخش که قسمت کوتاهی است رعایت نکات زیر پیشنهاد می‌گردد :

 • بسته به موضوع مواردی نظیر : روش تحقیق، ابزارهای گردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل، نرم افزارهای مورد استفاده، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری، قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) آورده شود.

 • اگر مقاله میدانی است حتما به ابزار تحقیق (مصاحبه، پرسش نامه و ...) اشاره گردد و در مورد اعتبارسنجی، صحت سنجی و روایی و پایایی آن بحث شود و شاخص‌های پرسش نامه ذکر گردد و اینکه دقیقا کدام شاخص ها مربوط به آزمون کدام فرضیات و یا مربوط به پاسخ به کدام سوالات هست، ذکر شود.

 

5-پس از بخش متدولوژی، بخش اصلی مقاله یا همان یافته‌ها است (findings). در این بخش یافته‌ها و نتایج تجزیه و تحلیل می‌آید. رعایت نکات زیر پیشنهاد می‌گردد :

 • تحلیل‌ها مستند و بر پایه نتایج خروجی نرم افزار و در راستای اهداف تحقیق (به تفکیک اهداف و سوالات) باشند.

 • چنانچه مقاله در حوزه علوم انسانی است و روش میدانی (پیمایشی) داشته است، نتایج آمار توصیفی و استنباطی ذکر شده در آخر تاثیر پارامترهای آمار توصیفی (متغیرهای جمعیت شناختی) بر ارتباط بین متغیرهای تحقیق (مستقل و وابسته و کنترلی)، بررسی شود.

 • از نرم افزارهای به روز و معتبر و جهانی جهت تجزیه و تحلیل استفاده شود مثلا در مقالات پرسش نامه‌ای از روش معادلات ساختاری (با نرم افزارهای lisrel, amos, pls) استفاده شود و در علوم مهندسی و پزشکی هم از نرم افزارهای تخصصی مرتبط.

 • خروجی‌های اصلی نرم افزار در بخش پیوست مقاله آورده شود.

 • کلیه جداول و اشکال شماره دهی و نام گذاری شوند و در متن با ذکر شماره به آنها ارجاع شود.

 

6-بخش دیگر، جمع بندی (Conclusion) است. در این بخش که می بایست دقیق، کوتاه و جامع تدوین شود بهتر است :

 • ابتدا بطور خلاصه گزارشی از روند انجام تحقیق ذکر شود.

 • نتایج مهم حاصل از تجزیه و تحلیل، پاسخ به سوالات، رد و قبول فرضیات؛  بصورت خلاصه ذکر شوند.

 • مقایسه‌ای بین نتایج مقاله با نتایجی که سایر محققین (مواردی که در پیشینه ذکر شده) بدست آورده اند، انجام گیرد و دقیقا مشخص گردد نتایج این تحقیق، با کدام موارد موافق و با کدام موارد مخالف بوده است و چنانچه محقق بتواند دلیل این موافقت یا مخالفت را نیز بیان کند بهتر است.

 • به مشکلات و محدودیت‌های تحقیق اشاره گردد. یعنی تحت چه شرایط خاصی نتایج حاصل شده و تا چه ابعادی (زمانی، مکانی و ...) می‌توان به این نتایج استناد نمود.

 • پیشنهاداتی در راستای اهداف تحقیق و به تفکیک هر هدف (سوال یا فرض) ارائه گردد.

 • به محققین، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه شود تا خلاء و کمبودی که شما در مقاله ندیده‌اید موضوع مقاله جدید دیگری باشد.

 

7-در نهایت نوبت به ارائه منابع و ماخذ است :

 • منابع دقیقا مطابق با ساختار ارائه شده مجله ذکر شود.

 • ترتیب حروف الفبا در چیدن منابع رعایت شود.

 • از نرم افزار تخصصی endnote  (که یکی از بهترین و جامع‌ترین نرم افزارهای مدیریت اطلاعات و استناد در روند پژوهش است) جهت رفرنس‌دهی استفاده گردد.

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: