چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی رشته ادبیات و آموزش زبان خارجی

برای آشنایی و دریافت اطلاعات در زمینه چاپ مقالات علمی پژوهشی و ISI می‌توانید از مشاوره کارشناسان مجموعه ایران‌تز بهره‌مند شوید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی در رشته ادبیات و آموزش زبان خارجی

 

برخی حوزه‌های تحقیقاتی در رشته‌های آموزش زبان، ادبیات و مترجمی زبان عبارتند از :

 

Task Complexity, Recast and Oral Proficiency of EFL Learners

EFL teachers’ self-efficacy level and the strategies employed in teaching vocabulary

motivational behavior and level of English learning achievemen

Emotional Intelligence and Language Proficiency

 • رشد خلاقيت در روند یادگیری

 • ارزیابی جهت بهبود مهارت نوشتاری زبان آموزان

 • ارزیابی کیفیت ترجمه و سنجش کیفیت ترجمه

 • خودپنداری و استراتژیهای یادگیری

 • سبک‌های شناختی (کلی‌نگری و جزیی‌نگری) و استفاده از استراتژیهای یادگیری زبان آموزان

 • هوش هیجانی و آموزش از راه دور زبان آموزان

 • انگیزه و خودتنظیمی و عوامل توجه برانگیز

 • تفکر نقادانه و یادگیری واژگان زبان آموزان

 • سبک شناخت تکانشی بازتابنده و یادگیری واژگان زبان آموزان

 • گونه‌های شخصیتی و صحت گفتار زبان آموزان

 • عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی زبان آموزان بر اساس مدل  تیمز99 (TIMSS-R)

 • خودارزیابی و پیشرفت تحصیلی زبان آموزان

 • استقلال یادگیری و خواندن و مهارت نوشتن زبان آموزان

 • سبک شناختی تکانشی / تعمقی و استفاده از استراتژی‌های یادگیری در زبان آموزان

 

برخی از مجلات معتبر ISI JCR در حوزه آموزش و ادبیات زبان عبارتند از :

 

JOURNAL

ISSN

English Teaching-Practice and Critique

1175-8708

JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING

0022-4308

Language Teaching

0261-4448

TEACHING AND TEACHER EDUCATION

0742-051X

Language Teaching Research

1362-1688

RESEARCH IN THE TEACHING OF ENGLISH

0034-527X

JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING

0260-7476

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان 02140220450

 

 

چاپ مقاله ISI و علمی پژوهشی رشته ادبیات و آموزش زبان خارجی
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 474 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: مقاله علمی پژوهشی isi
ورود ثبت نام
×