رشته روانشناسی

دانشجویان رشته روان‌شناسی برای چاپ مقالات خود به این صفحه مراجعه کنند

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

رشته روانشناسی

رشته روانشناسی شامل گرایشات مختلفی همچون : روانسنجی، روانشناسی بالینی،  روانشناسی عمومی، روانشناسی و علوم تربیتی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، آموزش کودکان استثنایی و ... می‌باشد.

جهت افزایش شانس اکسپت و چاپ مقاله ISI در درشته روانشناسی و بطور کلی همه رشته‌ها، پیشنهاد می‌گردد مقاله تدوین شده دقیقا در مجله تخصصی گرایش مورد نظر مقاله سابمیت شود. بعنوان مثال مقاله رواشناسی کودک شانس چاپ در مجله معتبر ISI روانشناسی صنعتی نخواهد داشت.

صفحه اصلی روانشناسی

برخی از حوزه‌های مهم جهت تدوین مقاله ISI در گرایشات مختلف رشته روانشناسی عبارتند از :

ویژگی‌های شخصیتی کمالگرایی و سخت‌رویی، پنج عامل بنیادی شخصیت، سبک‌های دلبستگی ، آموزش راهبرد‌های شناختی و فراشناختی ، ناگویی هیجانی، سبک‍‌های انطباقی، پایگاه هویت، سلامت روانی، مکانیسم‌های دفاعی، رفتار سازگارانه، رواندرمانی گروهی، هوش هیجانی، هیجان خواهی، ناگویی خلقی، ابراز وجود، شادکامی، مشکلات رفتاری برونی سازی شده ، اختلالات شخصیتی، آموزش مهارت شیوه‌های حل مسأله، خلاقيت، یادگیری روان شناختی دانشجویان، عوامل آموزشي، كالبدي و سازماني موثر، شادماني، متغيرهاي فردی، خانوادگي، روانشناختي و فراشناختي، الگوهاي فرزندپروري، خودكارآمدي، راهبردهاي فراشناختي، یادگیری مشارکتی، مهارتهاي اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، پرخاشگري ، سازگاري فردي اجتماعي، حافظه كاذب

در بخش تجزیه و تحلیل، بهتر از از مزایای معادلات ساختاری و آنالیز فاکتور استفاده گردد.

رشته روانشناسی
ایران‌تز تدبیرساز‌ بازدید: 763 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: مقاله علمی پژوهشی isi
ورود ثبت نام
×