معرفی رشته حسابداری گرایش حسابرسی

برخی از حوزه‌ها و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز در رشته حسابداری گرایش حسابرسی را در مقاله زیر مشاهده کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته حسابداری گرایش حسابرسی

حسابرسی، یکی از گرایش‌های مهم و کاربردی رشته حسابداری است که در مقطع کارشناسی ارشد در کشور در دانشگاه‌های مختلف، ارائه می‌شود. گرایش حسابرسی علم بررسی و کنترل آمار و صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌هاست. انواع حسابرس در شرکت‌ها وجود دارد و با توجه به سایز شرکت و استراتژی‌های بکارگرفته شده، شرکت تصمیم می‌گیرد که از حسابرس استفاده کند یا خیر و اینکه از حسابرس مستقل استفاده کند یا حسابرسی داخلی انجام دهد.

مقصود نظر و نتیجه کار حسابرسان، بیشتر ذی نفعان شرکت‌ها هستند. بعنوان مثال شرکت‌های بورسی یا سهامی خاص و یا هر نوع دیگری از شرکت که تعدادی سرمایه‌گذار یا سهام دار دارند و می‌بایست در موعد مشخص، درصد معینی از سود مکسوبه سرکت را به سهامداران خود واگذار نمایند، محل کار خوبی برای حسابرسان است چون سهامداران برای اطمینان از شفافیت مالی و صحیح بودن ارقام ترازنامه و سود و زیان و در نهایت سهم خود، به راحتی می‌توانند به نظر حسابرسان مستقل اعتماد کنند. همچنین خود دولت بعنوان بزرگترین ذی نفع برای اکثر شرکت‌های خصوصی جهت دریافت اقسام مالیات، برای اطمینان از درسی اظهارات مدیران شرکت، از حسابرسان کمک می‌گیرند.

داشتن حسابرسی مستقل در یک شرکت، اعتماد عمومی و حاکمیت شرکتی را افزایش و تا حد زیادی خاطر سهامداران و شرکا و ذی نفع‌ها را از سلامت گزارش‌های مالی، آسوده می‌سازد. مدیریت سود، یکی از حوزه‌های مهم حسابداری است که به کلام ساده، مدیریت کردن سود شرکت در راستای اهداف آن شرکت است. بعنوان مثال دستکاری در حسابها برای کم نشان دادن سود، یا زیاده نشان دادن هزینه‌ها برای فرار مالیاتی یا کم کردن سود سهامداران، از مصادیق بازر مدیریت سود است که حسابرسی، وظیفه مقابله با آن و آشکار ساختن حقایق مالی را بعهده دارد. کیفیت حسابرسی از مهمترین مقولات در حوزه عملکر حسابرسان است که معمولا متثر از عواملی همچون : نوع حسابرس، تجربه حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی ، استقلال حسابرس، استرس کاری حسابرسان  و حق الزحمه خدمات حسابرسي می‌باشد.

 

با توجه به اینکه تقریبا همه شرکت‌ها به مهارت یک حسابرس نیاز دارند، حسابرسان بازار کار خوبی هم در شرکت‌های دولتی و هم خصوصی دارند.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته حسابرسی آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY

2,875

2.642

0.002130

Accounting Auditing & Accountability Journal

4,412

2.537

0.001920

Managerial Auditing Journal

1,460

1.064

0.000210

Comptabilite Controle Audit

120

0.500

0.000070

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی حسابرسی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

بررسیهای حسابداری و حسابرسی

دانشگاه تهران

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

انجمن حسابداری ایران

پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی

مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابر سی سازمان حسابرسی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

انجمن حسابداری مدیریت ایران

دانش حسابرسی

دیوان محاسبات

مطالعات حسابداری و حسابرسی

انجمن حسابداری ایران

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته حسابداری گرایش حسابرسی مدیریت عبارتند از :

 
آموزش حسابرسی
 
آموزش رشته حسابداری
 
آیین‌نامه شماره 58
 
اثربخشی
 
اثربخشی‌فرایندحسابرسی
 
اجاره عملیاتی
 
اجتناب از مالیات
 
اجتناب مالیاتی
 
احتمال توقف پروژه‌ها
 
اخبار بد
 
اخبار مرتبط با اعلان سود
 
اختیار
 
اخلاق و حرفه حسابداری
 
ارتباط ارزشی
 
ارتباطات سیاسی
 
ارزش
 
ارزش افزوده اقتصادی
 
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
 
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
 
ارزش افزوده بازار
 
ارزش افزوده بازار استاندارشده
 
ارزش افزوده نقدی
 
ارزش بازار به ارزش دفتری
 
ارزش بازار ساختار سرمایه
 
ارزش بازخورد
 
ارزش برآوردی شرکت
 
ارزش در معرض خطر
 
ارزش در معرض ریسک
 
ارزش دفتری
 
ارزش دفتری ساختار سرمایه
 
ارزش دفتری هرسهم
 
ارزش سرمایه فکری
 
ارزش شرکت
 
ارزش شرکت‌ها
 
ارزش منصفانه
 
ارزش نهایی وجه نقد
 
ارزش پیش‌بینی
 
ارزشهای جاری
 
ارزشیابی بیش از حد سهام
 
ارزشیابی نگهداشت وجه نقد
 
ارزش‌گذاری
 
ارزش‌گذاری سهام
 
ارزش‌گذاری نادرست سهام
 
ارزیابی توان نقدینگی
 
ارزیابی ریسک عدم کشف
 
ارزیابی عملکرد
 
ارزیابی کیفیت گزارش های حسابرسی
 
استاندارد 27 حسابداری
 
استاندارد حسابداری 28
 
استانداردهای حسابرسی
 
استاندارد‌های حسابداری
 
استحکام مدیریت
 
استخدام مدیران
 
استراتژی رقابتی
 
استراتژی روند
 
استراتژی‌های نیروی حرکت
 
استفاده کنندگان از صورت های مالی
 
استقراض
 
استقلال حسابرس
 
استقلال حسابرسان
 
استقلال هیئت‌مدیره
 
اسپان
 
اشتباهات
 
اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی
 
اصله انتظارات
 
اطلاعات استراتژیک
 
اطلاعات غیرمالی
 
اطلاعات مالی
 
اطلاعات گذشته و آینده
 
اطمینان بیش از حد مدیران
 
اظهار نظر حسابرس
 
اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده
 
اعتماد استفاده‌کنندگان
 
اعتماد به نفس بیش از اندازه
 
اعتماد بیش از حد مدیران
 
اعضای غیرموظف هیات مدیره
 
افشاء اطلاعات زیست‌محیطی
 
افشای اختیاری
 
افشای اختیاری اطلاعات
 
افشای اطلاعات
 
افشای اطلاعات حسابداری
 
افشای داوطلبانه
 
افشای سرمایه اجتماعی
 
افشای کامل
 
اقتصادسنجی
 
اقلام تعهدی
 
اقلام تعهدی غیراختیاری
 
اقلام تعهّدی اختیاری
 
اقلام درآمد اختیاری
 
اقلام کلیدی ترازنامه ای
 
اقلام‌تعهدی اختیاری
 
الگوریتم زنبورعسل مصنوعی
 
الگوریتم پس انتشار خطا
 
الگوریتم ژنتیک
 
الگوریتم ژنتیک خطی
 
الگوریتم ژنتیک غیرخطی
 
الگوهای ورشکستگی
 
الگوهای پیش بینی بحران مالی
 
الگوی تافلر
 
الگوی دیکن
 
الگوی لوجیت
 
امتیاز کنترل کیفیت
 
امتیازبندی راهبری شرکت
 
امنیت شغلی
 
انباشت وجه نقد
 
انتخاب حسابرس
 
انتشار سهام
 
اندازه امضاء
 
اندازه دارایی‌ها
 
اندازه شرکت
 
اندازه مؤسسه
 
اندازه موسسه حسابرسی
 
اندازه واحد حسابرسی داخلی
 
اندازه کمیته حسابرسی
 
اندازه گیری سطح افشاء
 
اندازه گیری کیفیت
 
انعطاف پذیری مالی
 
اهرم عملیاتی
 
اهرم مالی
 
ایدئولوژی اخلاقی
 
ایده‌آل‌گرایی
 
با اهمیت
 
بازار خدمات حسابرسی
 
بازار سرمایه
 
بازده
 
بازده حقوق صاحبان سهام
 
بازده دارایی
 
بازده سرمایه گذاری
 
بازده سهام
 
بازده غیر عادی
 
بازده غیرعادی سهام
 
بازده فروش
 
بازده مازاد حقوق صاحبان سهام
 
بازده نقدی
 
بازده کوتاه مدت سهام
 
بازدهی آتی
 
بازدهی سهام
 
بازدهی سود
 
بانک
 
بانکداری الکترونیکی
 
بتای پاداشی
 
بحران مالی
 
بدهی
 
بدهی عملیاتی
 
بدهی های بلندمدت بهره دار
 
بدهی های کوتاه مدت
 
برآوردهای‌حسابداری
 
بزرگترین مالک شرکت
 
بسترهای خطر تقلب
 
بعد حرفه‌ای و شغلی
 
بعد فردی
 
بعد محیطی
 
بلوک سهام
 
بندهای عدم توافق حسابرسی
 
به موقع بودن
 
بهای تمام شده تاریخی
 
بهبود در اظهارنظر حسابرس
 
بهبود کیفیت گزارشگری مالی
 
بهره‌وری
 
به‌موقع بودن سود
 
بودجه
 
بودجه ریزی عملیاتی
 
بودجه‌بندی سرمایه‌ای
 
بورس اوراق بهادارتهران
 
بورس تهران
 
بی طرفی
 
بیش ارزش‌گذار
 
بیش اعتمادی مدیران
 
بیش سرمایه گذاری
 
بیش‌اطمینانی مدیریت
 
بیش‌سرمایه‌گذاری
 
تأخیر حسابرسی
 
تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی
 
تأمین مالی
 
تأمین مالی خارجی
 
تأمین‌کنندگان عمده
 
تئوری اثباتی حسابداری
 
تئوری اغواکنندگی اخلاقی
 
تئوری توازن پایدار
 
تئوری جانشینی
 
تئوری علامت‌دهی
 
تئوری فرامدرن پرتفوی
 
تئوری نمایندگی
 
تئوری‌های ارزیابی بازده
 
تئوری‌های توازی و سلسله مراتبی
 
تاخیرحسابرسی
 
تامین مالی خارج از ترازنامه
 
تامین مالی پروژه خاص
 
تاپسیس
 
تبلیغات
 
تجدید ارائه سود هر سهم
 
تجدید ارائه صورت‌های مالی
 
تجدیدارائه حسابداری
 
تجربه
 
تجربه حسابداری
 
تجزیه و تحلیل لوجیت
 
تجزیه ‌و تحلیل درونی داده‌ها
 
تحریفات
 
تحصیلات تکمیلی حسابداری
 
تحلیل سلسله مراتبی AHP
 
تحلیل مولفه‌های اصلی
 
تحلیل هزینه منفعت
 
تحلیل پوششی داده‌ها
 
تخصص حسابرس
 
تخصص حسابرس در صنعت
 
تخصص در صنعت موسسه حسابرسی
 
تخصص مالی
 
تخصص کمیته حسابرسی
 
تداوم انتخاب حسابرس
 
تردید حرفه ای
 
ترکیب هیأت‌مدیره
 
تسهیلات بانکی
 
تصدی
 
تصدی مدیریت
 
تصمیم گیری های اقتصادی
 
تصمیمات تامین‌مالی مدیریت
 
تصمیم‌گیری سرمایه گذاران
 
تضاد منافع
 
تطابق سود
 
تعداد اعضای هیات مدیره
 
تعدیل ریسک
 
تعدیلات
 
تعدیلات سنواتی
 
تعهد کاری
 
تغییر حسابرس
 
تغییر طبقه بندی فرصت طالبانه
 
تغییر مدیر عامل
 
تغییرات ارزش بازار هر سهم
 
تغییرات استانداردها
 
تغییرات سود باقیمانده هر سهم
 
تغییرات مثبت مانده وجه نقد
 
تفاوت‌های جنسیتی
 
تقلب
 
تقلب مدیران
 
تمرکز سهام
 
تمرکز مالکیت
 
تناسب اقتضایی
 
تندرو و میانه رو
 
تنوع جنسیتی
 
تنوع صاحبکاران
 
تنوع‌سازی شرکتی
 
توابع مفصل
 
توان رقابتی
 
توانایی
 
توانایی حل مسأله
 
توانایی مدیریت
 
توانمندسازی کارکنان
 
تورم
 
تولید ناخالص داخلی
 
تکانه
 
ثبات عملکردی
 
ثروت سهامداران
 
جذب بدهی
 
جریان نقد
 
جریان نقد آزاد
 
جریان نقد خروجی
 
جریان های نقدی عملیاتی
 
جریانات نقدی
 
جریانهای نقدی آزاد
 
جریان‌های عملیاتی نقدی
 
جریان‌های نقد هموارسازی شده
 
جریان‌های نقدی
 
جریان‌های نقدی عملیاتی
 
جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
 
جریان‌های نقدی غیر منتظره
 
حاشیه سود
 
حاکمیت شرکتی
 
حجم مبادلات
 
حجم مبنا
 
حجم معاملات
 
حجم معاملات سهام
 
حداقل مربعات تعمیم یافته( GLS )
 
حرفه حسابدار
حسابداران
 
حسابداران مستقل
 
حسابداری اسلامی
 
حسابداری بهای تاریخی
 
حسابداری تعهدی
 
حسابداری تورمی
 
حسابداری دولتی
 
حسابداری مدیریت
 
حسابداری نقدی تعدیل شده
 
حسابرس
 
حسابرس بزرگ
 
حسابرس مستقل
 
حسابرس کوچک
 
حسابرسی
 
حسابرسی داخلی
 
حسابرسی عملیاتی
 
حسابرسی مالیاتی
 
حسابرسی نخستین
 
حقوق صاحبان سرمایه
 
حقوق صاحبان سهام
 
حق‌الزحمه حسابرسی
 
حق‌الزحمه حسابرسی مستقل
 
حق‌الزحمه‌های حسابرسی
 
حمایت مدیریت عالی
 
خالص ارزش فعلی
 
خالص بدهی
 
خالص جریان وجوه نقد عملیاتی
 
خالص دارایی عملیاتی
 
خدمات حسابرسی
 
خصیصه‌های سود
 
خطای مطلق پیش بینی
 
خطای پیش بینی سود
 
خطای پیش‌بینی سود مدیریت
 
خطر سقوط آتی قیمت سهام
 
خط‌مشی تقسیم سود
 
خلق ارزش
 
خودشیفتگی مدیران عامل
 
خوش‌بینی
 
داده کاوی
 
داده‌های پانل
 
دارایی
 
دارایی عملیاتی
 
دارایی قابل وثیقه
 
دارایی های سرمایه ای
 
دانش مالی مدیرعامل
 
درجه کنترل
 
درخت تصمیم گیری
 
درصد مالکیت دولت
 
درصد مالکیت نهادی
 
درماندگی مالی
 
درون‌زایی مالکیت
 
درک از کیفیت
 
دفعات پوشش هزینه بهره
 
دقت پیش‌بینی سود
 
دقت پیش‌بینی مدیریت
 
دوره تصدی
 
دوره تصدی موسسه حسابرسی
 
دوگانگی نقش مدیر عامل
 
ذخایر فنی شرکت‌های بیمه
 
ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی
 
ذهن پرسشگر
 
 
راهبری شرکتی
 
رتبه‌بندی
 
رجحان محتوا بر شکل
 
رزش افزوده اقتصادی
 
رسانه‌های جمعی
 
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
 
رشد اقتصادی
 
رشد سود
 
رشد شرکت
 
رشد فروش تاریخی
 
رفتار تقسیم سود
 
رفتار جمعی
 
رفتار سرمایه‌گذاری شرکت
 
رفتار سیاسی
 
رفتار فرصت‌طلبانه
 
رفتار متقارن تعدیل قیمت سهام
 
رفتار هزینه
 
رفتار چسبنده هزینه‌ها
 
رفتارهای فرصت‌طلبانه
 
رقابت
 
رقابت بازار
 
رقابت بازار محصول
 
روابط خطی
 
روابط خطی درجه سوم
 
روابط خطی و غیر خطی
 
روابط غیر خطی درجه دوم
 
روانشناسی اجتماعی
 
روانشناسی شناختی
 
روش ارزیابی متوازن
 
روش رگرسیون
 
روش های حسابداری محافظه کار
 
رویه های حسابداری
 
رویکرد عمیق حسابرسان
 
رویکرد محتوای اطلاعاتی
 
رگرسیون تجمیعی
 
رگرسیون تلفیقی
 
رگرسیون غیر خطی
 
رگرسیون فازی
 
رگرسیون لاجیت
 
رگرسیون لجستیک باینری
 
رگرسیون لوجستیک
 
ریزش قیمت سهام
 
ریسک
 
ریسک اعتباری
 
ریسک تجاری
 
ریسک حسابرس
 
ریسک ذاتی
 
ریسک سرمایه‌گذاری
 
ریسک سقوط قیمت سهام
 
ریسک سهام
 
ریسک سیستماتیک
 
ریسک شرکت
 
ریسک مؤدی
 
ریسک مالی
 
ریسک مالیاتی
 
ریسک نامطلوب بازده
 
ریسک نامطلوب سود
 
ریسک نقدینگی
 
ریسک و بازده پرتفوی
 
ریسک و بازدهی کل سهام
 
ریسک پذیری شرکت
 
ریسک کنترل
 
ریسک‌پذیری
 
زمان‌بندی آزمون محتوا
 
زیرساخت‌های سازمانی
 
سابقه انتصاب
 
ساختار بازارمحصول
 
ساختار تصمیم گیری
 
ساختار سررسید بدهی
 
ساختار سرمایه بهینه
 
ساختار مالکیت
 
ساختار مالکیت شرکت
 
ساختارسرمایه(اهرم مالی)
 
ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی
 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران
 
سازمان‌های دولتی
 
سبد سرمایه
 
سبک‌های تصمیم‌گیری
 
سررسید بدهی
 
سرعت تعدیل قیمت سهام
 
سرمایه ارتباطی
 
سرمایه انسانی
 
سرمایه در گردش
 
سرمایه ساختاری
 
سرمایه فکری
 
سرمایه فکری و قیمت بازار شرکتها
 
سرمایه فیزیکی
 
سرمایه گذاران نهادی
 
سرمایه گذاری
 
سرمایه‌گذاری بیش از حد
 
سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش
 
سطح آستانه
 
سطح افشاء
 
سطح صورت‌های مالی
 
سطح نگهداشت وجه نقد
 
سقوط قیمت سهام
 
سن
 
سن شرکت
 
سهام آزاد شناور
 
سهام بیش‌ارزشیابی شده
 
سهام شناور آزاد
 
سهام منتشره
 
سهامداران راهبردی
 
سهامداران نهادی گذرا
 
سهامداران کنترل‌کننده
 
سود (زیان)‌های تاریخی
 
سود آوری آتی
 
سود اعلان‌شده هر سهم
 
سود انباشته
 
سود انباشتهجدید
 
سود باقیمانده
 
سود تحقق یافته تعدیل شده
 
سود تقسیمی هر سهم
 
سود تقسیمی و محتوای ارزشی
 
سود توزیع شده
 
سود حسابداری
 
سود حسابرسی شده
 
سود خالص
 
سود خالص پس از کسر مالیات
 
سود سال آتی
 
سود سهام
 
سود سهام نقدی
 
سود عملیاتی
 
سود قبل از کسر اقلام غیر مترقبه
 
سود قبل از کسر مالیات
 
سود مشمول مالیات
 
سود ناخالص
 
سود هر سهم
 
سود هموارسازی شده
 
سود و زیان تسعیر ارز
 
سود و زیان جامع
 
سود پیش‌بینی‌شده هر سهم
 
سودآوری
 
سودآوری قبل از مالیات
 
سودتقسیمی هرسهم
 
سودسهام نقدی
 
سودمندی اطلاعات حسابداری
 
سودهای حسابداری
 
سودهای عملیاتی
 
سپر مالیاتی غیر بدهی
 
سیاست تقسیم سود نقدی
 
سیاست جسورانه سرمایه در گردش
 
سیاست پرداخت سود
 
سیاست‌های تقسیم سود
 
سیستم حسابداری بهای تمام شده
 
سیستم حسابداری مدیریت
 
سیستم معادلات همزمان
 
سیستم هوشمند ترکیبی
 
 
شاخص ایکل
 
شاخص بازار سهام
 
شاخص بهره‌وری سرمایه
 
شاخص توبین
 
شاخص جنسن
 
شاخص سودآوری
 
شاخص قدرت نسبی
 
شاخص لرنر
 
شاخص لرنر تعدیل شده
 
شاخص مدیریت سود
 
شاخص مربوط بودن ارزش
 
شاخص نرخ قیمت سهام
 
شاخص های سودآوری
 
شاخص های کلان اقتصادی
 
شاخص هرفیندال هیرشمن
 
شاخص کیفیت سود
 
شاخصz آلتمن
 
شاخص‌های سرمایه‌های فکری
 
شاخص‌های عملیاتی
 
شاخص‌های مالی
 
شبکه GMDH
 
شبکه عصبی MLP
 
شبکه های عصبی – فازی
 
شبیه‌سازی تاریخی
 
شرایط بازار
 
شرکت های غیر هموار ساز
 
شرکت های موفق و ناموفق
 
شرکت های هموار ساز
 
شرکت های کوچک و متوسط
 
شرکتهای سرمایه گذاری
 
شرکت‌های بورس
 
شرکت‌های داروسازی
 
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
 
شرکت‌های کوچک و متوسط
 
شعب بانک ملت
 
شفافیت
 
شفافیت اطلاعاتی
 
شفافیت گزارشگری مالی
 
شهرداری‌ها
 
شکاف قیمت مؤثر
 
صاحبکار
 
صلاحیت ‌حسابرسی داخلی
 
صنایع دانش بنیان
 
صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک
 
صندوق‏های سرمایه گذاری مشترک
 
صنعت بیمه
 
صورت جریان وجه نقد
 
صورت های مالی
 
صورت های مالی تلفیقی
 
صورت های‌مالی‌میان‌دوره‌ای
 
ضریب افزونگی
 
ضریب تعیین
 
ضریب سهام
 
ضریب واکنش سود
 
ضعف در کنترل‌های داخلی
 
ضعف‌های عمده کنترل‌های داخلی
 
طرح سازمانی
 
طرح‌های مزایای بازنشستگی
 
عامل اقتصادی
 
عامل مومنتوم قیمت سهام
 
عدم اطمینان محیطی
 
عدم اطمینان کاری
 
عدم اطمینان‌های محیطی
 
عدم تجدید ارائه صورت‌های مالی
 
عدم تقارن اطلاعات
 
عدم تقارن اطلاعاتی
 
عدم تقارن زمانی سود
 
عدم نقدشوندگی سهام
 
عدم ‌نقدشوندگی
 
عرضه عمومی اولیه
 
عقلانیت اقتصادی
 
عقوداسلامی
 
عمق بازار ریالی
 
عملکرد
 
عملکرد آتی
 
عملکرد آتی شرکت‌ها
 
عملکرد جاری
 
عملکرد حسابرس
 
عملکرد زیست محیطی
 
عملکرد سیستم
 
عملکرد شرکت
 
عملکرد عملیاتی
 
عملکرد مالی
 
عملکرد‌ حسابرسی ‌داخلی
 
عملیاتی بودن
 
عمومی و فروش
 
عناصر بهای تمام شده
 
عوامل انسانی
 
عوامل ساختاری
 
عوامل فنی
 
عوامل محیطی
 
فاصله قدرت
 
فاکتور ریسک
 
فر ضیه جایگزینی
 
فرآیند تحلیل شبکه
 
فرآیند طراحی محصول
 
فرصت سرمایه‌گذاری
 
فرصت‌های رشد
 
فرضیه عدم تقارن اطلاعات
 
فرضیه منافع شخصی
 
فرضیه نتیجه
 
فرضیه نظارت فعال
 
فرهنگ
 
فرهنگ سازمانی
 
فروش حسابها و اسناد دریافتنی
 
فعالیت بازاریابی
 
فعالیت های تامین مالی
 
فناوری اطلاعات
 
قابلیت اتکای اطلاعات مالی
 
قابلیت مقایسه اطلاعات مالی
 
قابلیت پیش‌بینی سود
 
قارچ خوراکی دکمه ای
 
قانون بنفورد
 
قانون ساربینز - اوکسلی
 
قدرت بازار
 
قدمت واحد حسابرسی داخلی
 
قرارداد بدهی
 
قضاوت حرفه ای
 
قضاوت حرفه‌ای حسابداری
 
قضاوت‌های اخلاقی
 
قوانین حسابرسی مالیاتی
 
قیمت سهام
 
قیمت فلزات گرانبها (طلا
 
قیمت نفت خام
 
قیمت واقعی سهام
 
قیمت گذاری
 
لاجیت
 
مؤسسات حسابرسی
 
مازاد نقدینگی پایدار
 
مازاد نگه‌داری وجه نقد
 
مازاد وجه نقد
 
مالکان نهادی
 
مالکیت بلوکه سهام
 
مالکیت خانوادگی
 
مالکیت سهام‌داران نهادی
 
مالکیت شرکتی
 
مالکیت شرکت‌های سرمایه گذاری
 
مالکیت مدیریت
 
مالکیت مدیریتی
 
مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت
 
مالکیت نهادی
 
مالی رفتاری
 
مالیات ابرازی
 
مالیات بر ارزش‌افزوده
 
مالیات تشخیصی
 
مالیات قطعی
 
مالیه رفتاری
 
مانده وجه نقد
 
ماکیاولیسم
 
مبادله الکترونیکی داده ها
 
مبتنی بر ریسک
 
مبنای تعهدی
 
متغیر اقتصاد کلان
 
متغیرهای اقتصادی و حسابداری
 
متغیرهای حسابداری
 
متغیرهای حسابداری و اقتصادی
 
متغیرهای مؤثر بر بازده
 
متغیرهای کلان اقتصادی
 
متوسط مجموع دارایی ها /فروش شرکت
 
محافظه کاری
 
محافظه کاری حسابداری
 
محافظه کاری شرطی
 
محافظه کاری مشروط
 
محافظه‌کاری
 
محافظه‌کاری حسابداری
 
محافظه‌کاری سود
 
محافظه‌کاری شرطی
 
محافظه‌کاری غیرشرطی
 
محافظه‌کاری غیرمشروط
 
محافظه‌کاری مشروط
 
محتوای اطلاعاتی
 
محتوای اطلاعاتی سود
 
محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده
 
محتوای اطلاعاتی یکسان
 
محتوای نسبی و فزاینده اطلاعاتی
 
محدودیت در آربیتراژ
 
محدودیت‌های تأمین مالی
 
محصول گلخانه‌ای
 
مخارج سرمایه‌گذاری
 
مدت تصدی حسابرس
 
مدت تصدی مدیرعامل
 
مدرک اعضای هیئت‌مدیره
 
مدل CAPM و ریسک سیستماتیک
 
مدل ارزش نامشهودها
 
مدل ارزش ناملموس محاسبه شده (CVI)
 
مدل اقتضائی
 
مدل بازده
 
مدل بازده سهام
 
مدل تعدیل شده اولسان
 
مدل تعدیل‌شده بارث
 
مدل داده‏های پانل
 
مدل دیکینسون
 
مدل ریسک حسابرسی
 
مدل سود باقی‌مانده
 
مدل شاخص‌های حسابداری ریسک
 
مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری
 
مدل فاما-فرنچ
 
مدل قیمت
 
مدل لاکونیشوک (LSV)
 
مدل های قیمت گذاری سهام
 
مدل پالیک
 
مدل کاسنیک
 
مدل یکپارچه
 
مدل‌های رتبه بندی
 
مدل‌های قیمت‌گذاری
 
مدیر عامل
 
مدیران غیر موظف
 
مدیریت
 
مدیریت اقلام تعهدی
 
مدیریت دارایی
 
مدیریت دانش
 
مدیریت ریسک
 
مدیریت ریسک یکپارچه
 
مدیریت سرمایه گذاری
 
مدیریت سود
 
مدیریت سود رو به بالا
 
مدیریت سود رو به پایین
 
مدیریت سود فرصت‌طلبانه
 
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
 
مدیریت سود واقعی
 
مدیریت سودتعهدی
 
مدیریت واقعی سود
 
مدیریت وجوه نقد
 
مدیریت کیفیت
 
مربوط بودن اطلاعات حسابداری
 
مربوط بودن و قابلیت اتکا
 
مرحله بلوغ و حق‌الزحمه حسابرسی
 
مرحله رشد
 
مردگرایی
 
مسئله نمایندگی
 
مسئولیت پاسخگویی
 
مسئولیت پذیری اجتماعی
 
مسئولیت‌های شرعی
 
مسئولیت‌پذیری اجتماعی
 
مشارکت در بودجه‌بندی
 
مشارکت در بورس
 
مشتریان عمده
 
مشکل انتخاب درونزای حسابرس
 
مشکلات حسابرسی
 
مشکلات نمایندگی
 
مشکلات کنترل داخلی
 
مطالبات معوق
 
معادلات ساختاری
 
معاملات با اشخاص وابسته
 
معیار بهره‌وری فراگیر
 
معیار مودیلیانی
 
معیار نمایندگی
 
معیارهای ارزیابی عملکرد
 
معیارهای سودآوری
 
معیارهای غیرمالی
 
معیارهای مالی
 
مفاهیم حسابداری
 
مقامات مالیاتی
 
مقطع تحصیلی متوسطه
 
منابع مالی برون سازمانی
 
مناطق آزاد تجاری– صنعتی
 
منافع خصوصی
 
منبع یابی خارجی
 
موانع اقتصادی
 
موانع فرهنگی- اجتماعی
 
موانع فنی
 
مودیان مالیاتی
 
موسسات غیر انتفاعی
 
مکانیزم نظارتی
 
مکتب تردیدگرایی
 
میانگین موزون هزینه سرمایه
 
میزان آزمون محتوا
 
میزان سود انباشته شرکت‌ها
 
نارسایی بودجه
 
ناکارآیی سرمایه‌گذاری
 
نحوه افشا
 
نرخ ارز
 
نرخ بازده داخلی
 
نرخ بازده داخلی برآوردی
 
نرخ بازده دارایی ها
 
نرخ بازیافت وجوه نقد
 
نرخ رشد دارایی های ثابت
 
نرخ رشد فروش
 
نرخ سود مؤثر بانکی
 
نرخ مؤثر مالیاتی
 
نرخ‌های تنزیل
 
نسبت Q توبین
 
نسبت آلفای جنسن
 
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 
نسبت ارزیابی
 
نسبت اهرمی
 
نسبت بدهی
 
نسبت ترینر
 
نسبت جاری
 
نسبت جاری و سریع
 
نسبت سود آوری
 
نسبت سود به فروش
 
نسبت سود به کل دارایی‌ها
 
نسبت شارپ
 
نسبت عایدی هر سهم
 
نسبت میانگین Q توبین
 
نسبت پتانسیل مطلوب
 
نسبت پرداخت سود سهام
 
نسبت کیوتوبین(Q)
 
نسبتهای سودآوری
 
نسبت‌یابی دوپونت
 
نسبی‌گرایی
 
نظارت عملیاتی
 
نظریه توازن ایستا
 
نظریه توازن پویا
 
نظریه داده بنیاد
 
نظریه داده بنیاد چند وجهی
 
نظریه‌های رقیب قیمت‌گذاری
 
نقاط ضعف با اهمیت کنترل داخلی
 
نقد شوندگی
 
نقد نظری و روش پژوهش
 
نقدشوندگی سهام
 
نقدینگی
 
نقره و پلاتین)
 
نقش دوگانه مدیر عامل
 
نوسان بازده سهام
 
نوسان قیمت سهام
 
نوسان هزینه اداری
 
نوسان پذیری بازده سهام
 
نوسان پذیری سود
 
نوسانات بازده سهام ( بتا )
 
نوسانات سهام
 
نوسانات سود.
 
نوسانات نرخ ارز
 
نوسان‌پذیری بازده و بازده
 
نوع اظهارنظر حسابرس
 
نوع تغییر حسابرس
 
نوع حسابرس
 
نوع صنعت
 
نوع فعالیت اقتصادی
 
نوع گزارش حسابرسی
 
نوفه بازده سهام
 
نگرانی‌های حرفه‌ای
 
نگهداشت سرمایه
 
نگهداشت وجه نقد
 
نیروی حرکت قیمت
 
هزینه آموزش
 
هزینه بدهی
 
هزینه تبلیغات
 
هزینه تحقیق و توسعه
 
هزینه ثابت و اهرم بدهی عملیاتی
 
هزینه حقوق صاحبان سهام
 
هزینه سرمایه
 
هزینه سرمایه سهام عادی
 
هزینه ـ منفعت
 
هزینه نمایندگی
 
هزینه های حسابرسی
 
هزینه های قابل قبول مالیاتی
 
هزینه های نمایندگی
 
هزینه های کیفیت
 
هزینه و درآمد
 
هزینه‌های اختیاری غیرعادی
 
هزینه‌های تولید غیرعادی
 
هزینه‌های دولت
 
هزینه‌های نمایندگی
 
همبستگی کانونی
 
همزمانی قیمت سهام
 
همسان سازی بر اساس نمره گرایش
 
هموار سازی سود
 
هوش مصنوعی
 
هوش هیجان
 
هیئت مدیره
 
وابستگی دولتی
 
وثیقه گذاری داراییها
 
وجوه نقد حاصل از عملیات
 
ورشکستگی و شبکه عصبی
 
وضعیت مالی
 
ویژگی سیستم اطلاعات حسابداری
 
ویژگی‌های سود
 
ویژگی‌های مالی
 
ویژگی‌های هیئت‌مدیره
 
ویژگی‌های کمیته حسابرسی
 
پاداش هیأت مدیره
 
پاداش هیئت‌مدیره
 
پانل دیتای متوازن
 
پایداری اقلام تعهدی
 
پایداری جزء تعهدی سود
 
پایداری سود
 
پایداری مالکیت نهادی
 
پدیده نرخ شکنی
 
پذیرش
 
پراکندگی سود
 
پرتفولیوی بهینه
 
پرتفوی
 
پروژه‌های زیان‌آور
 
پنل دیتا
 
پول الکترونیکی
 
پویایی بازار
 
پیش بینی
 
پیش بینی جریان-های نقدی
 
پیش بینی ورشکستگی
 
پیش بینی وضعیت مالی و اقتصادی
 
پیشگویی کامبخش
 
پیش‌بینی
 
پیش‌بینی بازده سهام
 
پیش‌بینی جریان نقدی
 
پیش‌بینی سود
 
پیش‌بینی سودآوری
 
پیش‌بینی قیمت سهام
 
پیش‌بینی ورشکستگی
 
پیش‌بینی‌ سود هر سهم
 
چرخش اجباری حسابرس
 
چرخش اجباری مؤسسات حسابرسی
 
چرخه تبدیل وجه نقد
 
چرخه تجاری
 
چرخه حیات
 
چرخه عمر
 
چرخه عمر شرکت
 
چرخه عمر واحد تجاری
 
چرخه عملیاتی
 
چرخه‎ی عمر
 
چسبندگی حق‌الزحمه
 
چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی
 
چسبندگی هزینه‌ها
 
چولگی
 
کارایی
 
کارایی بازار
 
کارایی سرمایه فکری
 
کارایی سرمایه‌گذاری
 
کارت ارزیابی متوازن
 
کارکنان آموزش دیده
 
کاهش هزینه
 
کسری وجه نقد
 
کم ارزش‌گذار
 
کمپوست
 
کمیته حسابرسی
 
کم‌سرمایه‌گذاری
 
کنترل بودجه ای
 
کنترل خانوادگی
 
کنترل داخلی
 
کنترل داخلی اثر بخش
 
کیفیت
 
کیفیت اطلاعات حسابداری
 
کیفیت افشا
 
کیفیت اقلام تعهدی
 
کیفیت حسابداری
 
کیفیت حسابرسی
 
کیفیت حسابرسی مستقل
 
کیفیت سود
 
کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی
 
کیفیت کار حسابرس
 
کیفیت کنترل داخلی
 
کیفیت گزارشگری مالی
 
کیوتوبین
 
گرایش‌های احساسی
 
گردش دارایی
 
گردش دارایی ها
 
گروه تجاری
 
گزارش حسابرسی
 
گزارش خطا کاری و حرفه حسابرسی
 
گزارش مشروط
 
گزارش های حسابرسی
 
گزارشگری
 
گزارشگری اقلام ترازنامه ای
 
گزارشگری اقلام سود و زیانی
 
گزارشگری تجاری ارتقاء یافته
 
گزارشگری مالی
 
گزارشگری متقلبانه
 
گزارش‌ حسابرس
 
گزارش‌های مالی سالانه
 
گواهینامه ISO14000
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 
معرفی رشته حسابداری گرایش حسابرسی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 365 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×