معرفی رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

برای مشاهده کلمات کلیدی ایران‌تز در رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت مقاله زیر را مطالعه نمایید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، یکی از مهم‌ترین گرایش‌های حسابداری است که بعنوان ابزاری کمکی به مدیر کمک می‌کند از علم حسابداری و اعداد و ارقام، برای مدیریت بهتر استفاده کند و تصمیمات استراتژیک برای افزایش بازدهی شرکت، اتخاذ نماید. در حسابداری مدیریت، یک سری شاخص و نسبت مالی معرفی می‌شود مانند نسبت‌های بازگشت سرمایه، نقطه سر به سر تولید، نسبت‌های اهرمی، بازده سرمایه، بازده نیروی انسانی و ...

این نسبت‌ها مدیر را در مسیر صحیح مدیریت ریسک، مدیریت استراتژی، مدیریت عملکرد قرار می‌دهد. هر مدیر موفق، نیاز به تیم حسابداری خبره دارد و می‌توان از تیم حسابداری مدیریت بعنوان یک بازوی قوی مدیر موفق نام برد.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته حسابداری مدیریت آورده شده است :

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Management Accounting Research

2,823

4.044

0.001030

JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY

2,445

2.269

0.001390

Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies

904

2.200

0.000570

Sustainability Accounting Management and Policy Journal

367

1.745

0.000350

Journal of Business Finance & Accounting

2,425

1.562

0.001530

International Journal of Accounting Information Systems

619

1.548

0.000310

Journal of International Financial Management & Accounting

509

1.478

0.000150

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی حسابداری مدیریت ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

حسابداری مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

حسابداری ارزشی و رفتاری

دانشگاه خوارزمی

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

انجمن حسابداری مدیریت ایران

چشم انداز مدیریت مالی

دانشگاه شهید بهشتی

راهبرد مدیریت مالی

دانشگاه الزهراء

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیریت دارایی و تاًمین مالی

دانشگاه اصفهان

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت عبارتند از :

 
آئین نامه نظام راهبری شرکتی
 
آرمان گرایی
 
آزمون خودتوضیح برداری
 
آزمون علیت گرنجر
 
آزمونLSD
 
آشنایی
 
آلودگی پسماند
 
آموزش
 
آموزش نظری
 
آنتروپی
 
آگاهی بخشی سود
 
آینده حسابداری مدیریت
 
آیین رفتار حرفه ای
 
ابزار سنجش کیفیت خدمات پژوهشی
 
ابزار کمک آموزشی
 
ابزارهای حسابداری مدیریت
 
ابعاد فرهنگی
 
ابهام و عدم تمرکز
 
اتکاء بر نتایج
 
اثرات ثابت و تصادفی
 
اثربخشی
 
اثربخشی سیستم بهای تمام شده
 
اجتناب مالیاتی
 
اجراگری
 
اجزاءصورت سود و زیان
 
اجزای پایدار و ناپایدار
 
احتمال ورشکستگی
 
اختلال
 
اختلالات حسابداری
 
اختیار
 
اختیارات مدیران
 
اخلاق اسلامی
 
اخلاق انتقادی
 
اخلاق حرفه ای حسابداری مدیریت
 
اخلاق حرفه‌ای حسابداری
 
اخلاق در حسابرسی
 
ادراک اخلاقی
 
ادراک حسابداران
 
ادراک‌حرفه‌ای حسابرسان
 
ادغام
 
اذهان عمومی
 
ارتباط ارزشی
 
ارتباط انحنایی
 
ارتباط سلسله مراتبی
 
ارزش
 
ارزش آفرینی
 
ارزش افزوده
 
ارزش افزوده اقتصادی
 
ارزش افزوده اقتصادی اسپرد
 
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
 
ارزش افزوده اقتصادی مومنتوم
 
ارزش افزوده نیروی کار
 
ارزش ایجاد شده برای سهامداران
 
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 
ارزش بازار سهام
 
ارزش بازار سهام شرکت
 
ارزش بازار نگهداشت وجه‌نقد
 
ارزش دفتری
 
ارزش دفتری هر سهم
 
ارزش فعلی تعدیل شده
 
ارزش محتوایی
 
ارزش نامشهود
 
ارزش نگهداشت وجه نقد
 
ارزش گذاری
 
ارزشهای اخلاقی شرکت
 
ارزشیابی سهام
 
ارزشیابی شرکت
 
ارزش‏افزوده بازار
 
ارزیابی روابط با سهامداران
 
ارزیابی ریسک تقلب
 
ارزیابی عملکرد
 
ارزیابی عملکرد سازمانی
 
ارزیابی عملکرد مالی
 
ارزیابی متوازن
 
ارزیابی پویا
 
ارزیابی چرخه عمر
 
استان کردستان
 
استانداردهای حسابداری
 
استانداردهای مبتنی بر اصول
 
استانداردهای مبتنی بر قواعد
 
استراتژی
 
استراتژی تجاری
 
استراتژی تمایز
 
استراتژی تمایز محصول
 
استراتژی رهبری هزینه
 
استراتژی رهبری هزینه ها
 
استراتژی زیست محیطی
 
استراتژی مالیاتی جسورانه
 
استراتژی های توسعه منابع انسانی
 
استرس حسابداران رسمی
 
استعاره
 
استقلال اعضای هیات مدیره
 
استقلال هیأت مدیره
 
اصلاح الگوی مصرف
 
اصول حسابداری
 
اصول یکپارچه (جهانی)
 
اطلاعات
 
اطلاعات حسابداری
 
اطلاعات حسابداری مدیریت
 
اطلاعات نامتقارن
 
اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای
 
اعتماد
 
اعتمادفردی
 
اعضای غیرموظف هیات مدیره
 
افشا
 
افشاء داوطلبانه
 
افشای اطلاعات
 
افشای داوطلبانه
 
اقتصاد دانش محور
 
اقتصاد سیاسی
 
اقتصاد مقاومتی
 
اقدام تردیدآمیز
 
اقلام تعهدی
 
اقلام تعهدی اختیاری
 
اقلام تعهدی غیر اختیاری
 
اقلام تعهدی مربوط به رشد
 
الگوریتم NSGAII
 
الگوریتم آدابوست
 
الگوریتم ژنتیک
 
الگوی تفکر خلاق «رانکو و چاد»
 
امید به بهبود تلاش
 
امید به بهبود عملکرد
 
انتخاب ناسازگار
 
انتظارات رشد
 
انحراف بودجه
 
اندازه اثر
 
اندازه بانک
 
اندازه شرکت
 
اندازه هیأت مدیره
 
اندازه گیری
 
انسان اجتماعی
 
انسان اداری
 
انسان اقتصادی
 
انعطاف پذیری حسابداری
 
انعطاف پذیری مالی و شوک نقدینگی
 
انگیزه های غیرفرصت طلبانه
 
انگیزه های فرصت طلبانه
 
اهرم بدهیهای عملیاتی
 
اهرم مالی
 
اهمیت
 
اولویت بندی
 
ایدئولوژی اخلاقی
 
ایده‌آل‌گرایی
 
ایرانیان
 
ایمنی در محیط کار
 
ایمن‌سازی گزارشگری مالی
 
اینرسی هزینه
 
بازار سرمایه
 
بازارکارا
 
بازاریابی رابطه مند
 
بازده خالص دارایی های عملیاتی
 
بازده دارایی
 
بازده دارایی ها (سودآوری)
 
بازده سهام
 
بازده غیر عادی سهام
 
بازده مورد انتظار
 
بازده نقدی دارایی ها
 
بازرس قانونی
 
بازی تعاونی
 
بانکهای تجاری
 
بانک‌ها
 
بحران‌های اقتصادی
 
بخش عمومی
 
بدهی فکری
 
برآورد بهای تمام شده نرم افزار
 
برابری اجتماعی
 
برجستگی اطلاعات
 
برنامه ریزی با قیود احتمالی
 
برنامه ریزی منابع سازمانی
 
برنامه ریزی های آتی دولت
 
برنامه مالی
 
برنامه چهارم توسعه
 
برون سپاری
 
بشردوستی شرکت
 
بصیرت
 
بلوغ حرفه ای حسابرس
 
بند گزارش حسابرس مستقل
 
بندهای مشروط در گزارش حسابرسی
 
به موقع بودن
 
بهای تمام شده
 
بهای تمام شده ایمنی
 
بهای تمام شده تاریخی
 
بهای تمام شده کالای فروخته شده
 
بهای تمام شده کالای فروش رفته
 
بهای جایگزینی
 
بهای فرصت از دست رفته
 
بهایابی بر مبنای فعالیت
 
بهبود شرایط کاری
 
بهبود عملکرد
 
بهره وری مالی
 
بهره‌وری انرژی
 
بهره‌وری سرمایه
 
بهره‌وری نیروی انسانی
 
بودجه
 
بودجه انعطاف پذیر
 
بودجه بندی بر مبنای فعالیت
 
بودجه دانشگاه ها
 
بودجه ریزی
 
بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
 
بودجه عمرانی
 
بودجه متغیر
 
بودجه پالایشگاه گاز
 
بودجه‌ریزی عملیاتی
 
بورس اوراق بهادار
 
بورس اوراق بهادار تهران
 
بورژوا
 
بیش اطمینانی
 
بیش اعتمادی مدیران
 
بیش اعتمادی مدیریت
 
بیش سرمایه‌گذاری
 
بیش نمایی سود
 
بیش‌واکنشی
 
بیمارستان
 
تأثیرگذاری اجتماعی
 
تئوری
 
تئوری حسابداری
 
تئوری حمام بزرگ
 
تئوری خاکستری
 
تئوری ذینفعان
 
تئوری راف
 
تئوری سطح تفسیر
 
تئوری مجموعه فازی
 
تئوری محدودیت‌ها
 
تئوری ناهماهنگی شناختی
 
تئوری نمایندگی
 
تئوری چرخه عمر
 
تئوری چشم انداز
 
تئوری کاوشگری اطلاعات
 
تئوری‌
 
تئوری‌های روانشناسی
 
تابع ارزش
 
تابع هزینه
 
تاخیر در تعدیل قیمت
 
تاپسیس
 
تبادل الکترونیکی دادهها
 
تجدید ارائه
 
تحریفات حسابداری
 
تحقیقات تجربی
 
تحقیقات سودمند
 
تحلیل رگرسیون پنل دیتا
 
تحلیل سلسله مراتبی فازی
 
تحلیل عاملی
 
تحلیل عاملی تأییدی
 
تحلیل فازی
 
تحلیل محتوا
 
تحلیل ممیزی خطی
 
تحلیل ممیزی درجه دوم
 
تحلیل مولفه‌های اصلی
 
تحلیل هزینه- فایده
 
تحلیل پوششی داده‌ها
 
تخصص صنعت حسابرس
 
تخصیص بودجه دولتی
 
تخصیص سربار غیرمستقیم
 
تخصیص هزینه
 
تداوم فعالیت
 
ترازسنجی
 
تردید حرفه ای حسابرس
 
ترکیب هیات مدیره
 
تسهیلات
 
تسهیلات بانکی
 
تصمیم گیری اخلاقی در حسابداری
 
تصمیم گیری در حسابداری
 
تصمیم‌گیری
 
تصمیم‌‌گیری مدیریتی
 
تصویرسازی داده‌ها
 
تعداد اعضای هیئت مدیره
 
تعداد معاملات
 
تعداد نیروی انسانی
 
تعدیلات نگهداشت وجه نقد
 
تعلیق در قضاوت
 
تعهد سازمانی
 
تعهدی تعدیل شده
 
تغییر
 
تغییر حسابرس
 
تغییر قیمت ها
 
تغییرات اجتماعی
 
تغییرات اهرم
 
تغییرات زیست محیطی
 
تفکر انتقادی
 
تقاضای احتمالی
 
تقسیم سود
 
تقلب
 
تقلب صورت‌های مالی
 
تقلب مالیاتی
 
تمایل به استفاده
 
تمایلات سرمایه گذاران
 
تمدن
 
تمرکز بر مشتری
 
تمرکز مالکیت
 
تمرکز گرایی بانکی
 
تمکین‌مالیاتی
 
تنوع مربوط و نامربوط و کل
 
تنوع‌بخشی
 
توانایی
 
توانایی حاکمیت شرکتی
 
توانایی مدیریتی
 
تورش های گزارشگری
 
تورم
 
توسعه حسابداری مدیریت
 
توسعه پایدار
 
توسعه ی عملکردهای کسب و کار
 
تولید سبز
 
تولید ملی
 
تولید ناب
 
تولید ناخالص داخلی
 
تولیدات علمی
 
تولیدچابک
 
تکامل اجتماعی
 
تکنیک تاناکا
 
تکنیکی و فرآیند تغییر
 
تیپ شخصیتی
 
ثب تهای مالی
 
ثبات رفتاری
 
ثبات رویه
 
جبهه‌گیری مدیریت
 
جدول کلمات متقاطع
 
جرائم
 
جریان نقد آزاد
 
جریان نقد سرمایه
 
جریان نقدی عملیاتی
 
جریان های نقد عملیاتی غیرعادی
 
جریانات نقدی عملیاتی
 
جریانهای نقدی
 
جریانهای نقدی آتی
 
جریانهای نقدی عملیاتی
 
جریانهای نقدی عملیاتی آتی
 
جریان‌های نقدی
 
جلب اعتماد سرمایه گذاران
 
جو اخلاقی سازمان
 
جوسازمانی
 
حاشیه سود
 
حاکمیت استراتژیک
 
حاکمیت شرکتی
 
حاکمیت شرکتی (سازو کارها )
 
حجم معاملات
 
حد آستانه
 
حرفه حسابداری
 
حساب های ذهنی
 
حسابدار
 
حسابداران
 
حسابداران حرفه ای
 
حسابداری
 
حسابداری آب و انرژی
 
حسابداری ابری
 
حسابداری اسلامی
 
حسابداری انتقادی
 
حسابداری تحت وب
 
حسابداری دولتی
 
حسابداری ذهنی
 
حسابداری سبز
 
حسابداری شهروندی
 
حسابداری صنعتی
 
حسابداری فرهنگی
 
حسابداری مالی
 
حسابداری محیط زیست
 
حسابداری مدیریت استراتژیک
 
حسابداری مدیریت زیست محیطی
 
حسابداری مدیریت مدرن
 
حسابداری مدیریت کلاسیک
 
حسابداری منابع انسانی
 
حسابداری میانه
 
حسابداری هزینه یابی انرژی
 
حسابداری هزینه یابی جریان ها
 
حسابداری پیشرفته
 
حسابرس مستقل
 
حسابرسی
 
حسابرسی داخلی
 
حسابرسی مستقل
 
حسابرسی مستمر
 
حسابگری ذهنی
 
حق‌الزحمه حسابرسی
 
حلقه های علی
 
حمایت از سرمایه گذار
 
حمایت سیاسی دولت
 
حوادث طبیعی
 
خالص دارایی عملیاتی غیرعادی
 
خالص داراییهای عملیاتی
 
خرید اینترنتی
 
خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
 
خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
 
خط مشی
 
خطای برآورد اقلام تعهدی
 
خطای پیش بینی سود
 
خطای پیش بینی سود مدیریت
 
خطای پیش‌بینی سود مدیریت
 
خطای پیش‌بینی مدیریت
 
خطر ورشکستگی
 
خلق ارزش
 
خلق ارزش سهام
 
خودرو
 
خودرگرسیو برداری
 
خودشیفتگی
 
خودفریبی
 
خودگزینی
 
خوش بینی مدیران
 
خوشه بندی
 
خوشه بندی سنتی
 
خوشه بندی کلاسیک
 
داده های پانلی
 
داده کاوی
 
داده‌های ناساختاریافته
 
دارایی های نامشهود
 
دامنه تفاوت قیمت
 
دانش حسابداری
 
دانش مدیران
 
دانشجوی حسابداری
 
دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
درآمدهای مستمرو غیر مستمر.
 
درخت تصمیم
 
درخت تصمیم بهبود یافته
 
دردسترس
 
درس بهای تمام شده
 
درونزایی
 
درک استفاده‌کنندگان
 
درک ذهنی
 
درک مسئولیت اجتماعی
 
دستکاری فعالیتهای واقعی
 
دستکاری قیمت بازار
 
دفعات گزارشگری مالی
 
دقت سود پیش بینی شده مدیریت
 
دموکراسی و حسابداری
 
دیمتل فازی
 
ذهنیت سازی حسابرس
 
راهبرد
 
راهبرد تجاری
 
راهبرد تمایز
 
راهبرد تمایز محصول
 
راهبرد رهبری در هزینه
 
راهبرد رهبری هزینه
 
راهبرداکتشافی
 
راهبردتدافعی
 
راهبری شرکتی
 
راهکارهای «موضوعی- محتوایی
 
راهکارهای انگیزشی - ساختاری»
 
رایانش ابری
 
رتبه بندی عوامل
 
رتبه نظام راهبری شرکتی
 
رزش افزوده بازار
 
رشد ارزش افزوده
 
رشد دارایی ها
 
رشد شاخص سهام
 
رشد فروش
 
رشد نرخ اشتغال
 
رضایت از زندگی
 
رضایت شغلی
 
رفاه
 
رفتار جبرانی
 
رفتار فرصت‌طلبانه مدیران
 
رفتار نامتقارن هزینه
 
رفتار هزینه
 
رفتار هموارسازی سود
 
رفتار چسبندگی
 
رفتارهای غیر حرفه ای
 
رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی
 
رقابت در بازار محصول
 
رهبری هزینه
 
رهبری هوشمند
 
روابط سرمایه‌گذار
 
روابط پیش‌نیازی تعمیم‌یافته
 
روایی
 
روش
 
روش ارزش شپلی
 
روش تحلیل تشخیصی
 
روش حداقل مربعات دو مرحله ای
 
روش شبه درستنمایی
 
روش نئوکلئوس
 
رونق اقتصادی
 
رویه های حسابداری انتقادی
 
رویههای جذب سربار
 
رویکرد انتقادی
 
رویکرد زمینه بنیان
 
رویکرد پدیدار شناسی
 
رویکردهای ارزشیابی
 
رکود اقتصادی
 
رکود تورمی
 
رگرسیون لاجستیک
 
رگرسیون چند متغیره لجستیک
 
ریاضیات
 
ریاضیات مهندسی
 
ریزش قیمت سهام
 
ریسک حسابرسی
 
ریسک ذاتی
 
ریسک سیستماتیک (بازار)
 
ریسک ورشکستگی
 
ریسک کنترل
 
ریسکورشکستگی
 
زبان نشانه گذاری قابل توسعه
 
زبان گزارشگری مالی قابل توسعه
 
زنجیره تأمین
 
زنجیره تأمین چهارسطحی
 
زیان‌گریزی
 
زیر ساخت سازمانی
 
زیست محیطی
 
ساختار سازمانی
 
ساختار سررسید بدهی
 
ساختار مالکیت
 
ساختار هزینه‌ها
 
ساختار هیأت مدیره
 
ساختار و استراتژی متمایز
 
سازمان حسابرسی
 
سازمان های شناختگرا
 
سازوکارهای حاکمیت شرکتی
 
سامانه
 
سبک حسابرس
 
سبک شناختی سازشگر
 
سبک شناختی نوآور
 
سبک های تصمیم گیری
 
سرعت تعدیل سود تقسیمی سهام
 
سرمای هگذاران نهادی
 
سرمای هگذاری و ثروت
 
سرمایه اجتماعی
 
سرمایه اخلاقی
 
سرمایه انسانی
 
سرمایه ساختاری
 
سرمایه سازمانی
 
سرمایه فرهنگی
 
سرمایه فکری
 
سرمایه فکری شرکت‌ها
 
سرمایه فیزیکی
 
سرمایه‌گذاران نهادی
 
سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان
 
سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی
 
سرمایه‌گذاری شرکت
 
سرمایه‌ی مبادله‌ای
 
سطح افشای اختیاری
 
سطح نگهداشت وجه نقد
 
سطح کلی مدیریت سود
 
سطوح اهرم
 
سطوح سود
 
سقوط قیمت سهام
 
سلامت مالی
 
سلامت مالی شرکت ها
 
سنجش عملکرد
 
سهامداران نهادی
 
سود
 
سود از دست رفته
 
سود باقیمانده
 
سود تقسیمی هر سهم
 
سود حسابداری
 
سود عملیاتی
 
سود غیرمنتظره منفی
 
سود قبل از کسر مالیات
 
سود هر سهم
 
سود و زیان اقتصادی
 
سود گزارش شده
 
سودآوری
 
سودآوری شرکت
 
سودمندی
 
سودمندی برای تصمیم گیری
 
سوگیری بهینه بینی
 
سوگیری در بودجه
 
سوگیری رویداد گرایی
 
سوگیری فرا اعتمادی
 
سوگیری مدیریت در پیش بینی سود
 
سوگیری نماگرایی
 
سپرده
 
سیاست تعهدی تقلیلدهنده مالیاتی
 
سیاست تقسیم سود
 
سیستم اطلاعات حسابداری
 
سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت
 
سیستم حسابداری مدیریت
 
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 
سیستم های بهایابی
 
سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت
 
سیستم کنترل مدیریت
 
شاخص جامع محیط اطلاعاتی
 
شاخص جامع کیفیت سود
 
شاخص رفتار هموارسازی سود موسز
 
شاخص های سودمندیDEMATEL
 
شاخص ورشکستگی آلتمن
 
شاخصهای عملکرد
 
شاخص‌های آلایندگی
 
شاخص‌های مالی
 
شبکه بانکی کشور
 
شبکه عصبی
 
شبکه عصبی مصنوعی
 
شبیه سازی دینامیکی
 
شدت رقابت
 
شدت رقابتی
 
شرایط اقتصادی
 
شرایط محیطی ایران
 
شرکت لعاب یاس فارس
 
شرکت های حذف شده از بورس
 
شرکت های دانش محور
 
شرکت های رشدی و ارزشی
 
شرکت های غیر هموارساز سود
 
شرکت های فعال در بورس
 
شرکت های هموارساز سود
 
شرکت پتروشیمی جم
 
شرکت گرایی دولتی
 
شرکتهای بیمه بازرگانی
 
شفافیت
 
شفافیت اطلاعات مالی
 
شفافیت سود حسابداری
 
شناخت
 
شهرت اجتماعی شرکت
 
شهرداری اصفهان
 
شهروند شرکتی
 
شک و تردید حرفه ای
 
شکاف
 
شکاف انتظارات حسابرسان
 
شکاف عدم تقارن اطلاعاتی
 
شیب لغزنده
 
شیوه هاى حسابدارى مدیریت
 
صرفه‌جویی به مقیاس
 
صنعت بانکی
 
صنعت بیمه
 
صورت حساب سود و زیان
 
ضدچسبندگی هزینه‌ها
 
ضریب بتـــا
 
ضعف کنترل داخلی
 
طبقه ریسک
 
طراحی سیستم بهای تمام شده
 
طراحی سیستم هزینه
 
طراحی محصول
 
ظرفیت بدهی استفاده نشده
 
ظرفیت بلااستفاده
 
عامل
 
عایدات غیرعادی
 
عدالت مالیاتی
 
عدد ثابت رگرسیون
 
عدد فازی مثلثی
 
عدم اطمینان
 
عدم تقارن اطلاعاتی
 
عدم تقارن زمانی سود
 
عدم شفافیت اطلاعاتی
 
عدم قطعیت هزینه‌ها
 
عقلانیت
 
علوم کامپیوتری
 
عمر دارایی ها
 
عملکرد
 
عملکرد حسابرسان
 
عملکرد دولت
 
عملکرد زیست محیطی
 
عملکرد سازمانى
 
عملکرد شرکت
 
عملکرد شرکت ها
 
عملکرد غیرمالی
 
عملکرد مالی
 
عملکرد پایداری
 
عناصر حاکمیت شرکتی
 
عوامل اقتصادی
 
عوامل انسانی
 
عوامل سمت عرضه
 
عوامل فردی
 
عوامل محیطی
 
غیرفازی کردن
 
فازی
 
فاصله انتظارات حسابرسی
 
فاصله روانی
 
فاصله مکانی
 
فرآیند
 
فراتحلیل
 
فراتحلیل )متاآنالیز(
 
فراسوی بودجه بندی
 
فرصت های سرمایه گذاری
 
فرض تداوم فعالیت
 
فرهنگ سازمانی
 
فروش
 
فشار قیمتی سهام
 
فعالیت عملگرا
 
فقه
 
فن آوری سخت
 
فن آوری نرم
 
فناوری اطلاعات
 
قابلیت اتکا اطلاعات مالی
 
قابلیت اندازه گیری
 
قابلیت مقایسه
 
قابلیت مقایسه حسابداری
 
قابلیت مقایسه صورت‌های مالی
 
قابلیت وصول
 
قاعده 80-20
 
قالب بندی
 
قانون پارتو
 
قدرت نظارتی
 
قراردادهای بازپس‌گیری
 
قضاوت اخلاقی
 
قضاوت تردیدآمیز
 
قضاوت حرفه‌ای
 
قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان
 
قضاوت و تصمیم‌گیری
 
قیمت سهام
 
قیمت سهام و بورس اوراق بهادار
 
قیمت گذاری داخلی
 
مؤلفه‌های انگیزشی مدیران
 
ماتریس شبکه
 
ماشین بردار پشتیبان
 
مالکیت
 
مالکیت سرمایه گذاران نهادی
 
مالکیت مدیریتی
 
مالکیت نهادی
 
مالی
 
مالیات ابرازی
 
مالیات بر ارزش افزوده
 
مالیات قطعی
 
مانده وجه نقد
 
مبانی نظری
 
متارکه اخلاقی
 
متغیر واسطه
 
متغیرهای اقتضایی
 
متغیرهای حسابداری
 
متمایز سازی
 
متن کاوی
 
متن‌کاوی
 
مجازی گرائی
 
مجلات علمی پژوهشی حسابداری
 
مجله علمی
 
محافظه کاری
 
محافظه کاری اجتماعی
 
محافظه کاری اخلاق
 
محافظه کاری حسابداری
 
محافظه کاری شرطی
 
محافظه کاری غیر شرطی
 
محافظه کاری مشروط
 
محافظه کاری نامشروط
 
محتوای ارزشی
 
محتوای اطلاعاتی
 
محرک هزینه
 
محیط اطلاعاتی
 
محیط اطلاعاتی شرکت
 
محیط حسابداری
 
محیط رقابتی
 
محیط های اجرایی
 
محیط کلی اطلاعاتی
 
مدت تصدی مدیرعامل
 
مدرسان
 
مدل ارزش در معرض خطر
 
مدل استون و هریس
 
مدل اقتضائی
 
مدل انعکاسی
 
مدل اولسن
 
مدل بهبود یافته دچو- دچیو
 
مدل ترکیبی
 
مدل تصمیم گیری جامع(GDM)
 
مدل توبیت
 
مدل حسابداری مرع
 
مدل داده های تابلویی
 
مدل رگرسیون
 
مدل ریاضی
 
مدل زاوگین
 
مدل سازی مفهومی دادهها
 
مدل سروکوآل
 
مدل سه عاملی فاما و فرنچ
 
مدل نوناکاتاکوچی
 
مدل های ارزشیابی نسبی
 
مدل های برآورد نرم افزار
 
مدل های فرهنگ سازمانی
 
مدل های کمی ارزیابی سرمایه فکری
 
مدل ورشکستگی
 
مدل پانل دیتا
 
مدل پردازش عدسی
 
مدل پویا(دینامیکی)
 
مدل کازنیک
 
مدل کسب‌وکار
 
مدلCOCOMO
 
مدلسازی معادلات ساختاری
 
مدلهای کمی ارزیابی سرمایه فکری
 
مدیریت جریانات نقدی
 
مدیریت حسابداری سود
 
مدیریت حسابداری مدیریت
 
مدیریت دانش
 
مدیریت دانش 4
 
مدیریت ریسک
 
مدیریت زنجیره تامین
 
مدیریت سرمایه در گردش
 
مدیریت سود
 
مدیریت سود ، گزارشگری مالی
 
مدیریت سود تعهدی
 
مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
 
مدیریت سود واقعی
 
مدیریت سیاسی و مدیریت سود
 
مدیریت مستندات 3
 
مدیریت هزینه
 
مدیریت هزینه بین سازمانی
 
مدیریت کاهشی پیش بینی سود
 
مدیریت کیفیت اروپائی
 
مدیریت کیفیت جامع
 
مدیریت‌ ‌هزینه
 
مذاکره
 
مراحل توسعه حسابداری مدیریت
 
مراحل تکاملی حسابداری مدیریت
 
مربوط بودن
 
مربوط بودن ارزش
 
مربوط بودن اطلاعات
 
مربوط‌بودن
 
مسئولیت اجتماعی
 
مسئولیت اجتماعی شرکت
 
مسئولیت اجتماعی شرکتها
 
مسئولیت اجتماعی و مبانی فلسفی
 
مسئولیت‌پذیری اجتماعی
 
مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت
 
مستند سازی 1
 
مستندسازی فنی 2
 
مسوولیت اجتماعی
 
مشارکت واحد سازمانی حسابداری
 
مصور نمودن صورت‌های مالی
 
مطالبات معوق
 
مطالعه موردی
 
معادلات ساختاری
 
معاملات با اشخاص وابسته
 
معیار ترینر
 
معیار شارپ
 
معیارهای مالی
 
معیارهای کمی
 
مفاهیم و روش های حسابداری مدیریت
 
مفهوم‌نگاری
 
مقالات حسابداری
 
منافع عاید شده از دارایی
 
منبع تامین مالی
 
منبع کنترلی
 
منحنی یادگیری
 
منطق فازی
 
مهارت های مدیریت
 
مهندسی حسابداری
 
مهندسی مجدد
 
مهندسی هزینه
 
موجودیت
 
موسسات حسابرسی بخش خصوصی
 
موقعیت استراتژیک
 
موقعیتی
 
مولفه‌های رفتاری
 
مکتب تردیدگرایی
 
مکتب مالی رفتاری
 
میانگین سودآوری صنعت
 
میزان استفاده
 
میزان سرمایه گذار
 
میزان مالکیت سهام مدیران موظف
 
نااطمینانی تقاضا
 
نرخ ارز
 
نرخ بازده سرمایه‏گذاری
 
نرخ بازدهی فروش
 
نرخ موثر مالیات
 
نرخ موثر مالیاتی
 
نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه
 
نرم افزارهای حسابداری
 
نزدیک ترین همسایگی
 
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 
نسبت اهرمی
 
نسبت بدهی
 
نسبت های ارزش افزوده
 
نسبت های مالی
 
نسبت پرداخت سود سهام
 
نسبتQتوبین
 
نسبی گرایی
 
نسبی‌گرایی
 
نظارت پارلمانی
 
نظام راهبری شرکت
 
نظام راهبری شرکتی
 
نظریه
 
نظریه انتقادی
 
نظریه بازی
 
نظریه تضاد منافع
 
نظریه جیب بزرگ
 
نظریه داده بنیاد
 
نظریه داده بنیان
 
نظریه دامنه
 
نظریه ذینفعان
 
نظریه روش
 
نظریه شبکه کنشگران
 
نظریه نمایندگی
 
نظریه های شهروندی
 
نقاط ضعف کنترل‌های داخلی
 
نقد
 
نقدشوندگی
 
نقدشوندگی سهام
 
نقدینگی
 
نقطه سربه سر
 
نمره آزمون ورودی
 
نمودارهای انباشت و جریان
 
نوآوری
 
نوآوری های حسابداری مدیریت
 
نوآوریهای مبتنی بر فعالیت
 
نوسانات ناگهانی ارزش سهام
 
نوسان‌های تولید ناخالص داخلی
 
نوع حسابرس
 
نوع صنعت
 
نوع فعالیت شرکت
 
نگاره های مفهومی
 
نگرش شغلی
 
نگرش کوتاه مدت مدیران
 
نیروی پیشران
 
هدفمندسازی یارانه‌ها
 
هزین هیابی بر مبنای فعالیت
 
هزینه اختیاری غیرعادی
 
هزینه اداری وعمومی و فروش
 
هزینه انرژی
 
هزینه بدهی
 
هزینه توسعه سرمایه گذاری
 
هزینه تولید غیرعادی
 
هزینه حقوق صاحبان سهام
 
هزینه سازمانی
 
هزینه سرمایه
 
هزینه سهام عادی
 
هزینه ضایعات
 
هزینه فرصت از دست رفته
 
هزینه های تحقیق و توسعه
 
هزینه های زنجیره تامین
 
هزینه های غیرمستقیم
 
هزینه های نمایندگی
 
هزینه یابی
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABM)
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی
 
هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
 
هزینه یابی بر مبنای هدف
 
هزینه یابی برمبنای فعالیت
 
هزینه یابی جریان ارزش
 
هزینه یابی سنتی
 
هزینه یابی هدف
 
هزینه یابی کیفیت و مزیت رقابتی
 
هزینه‌های تعهد شده
 
هزینه‌های قابل انعطاف
 
هزینه‌های نمایندگی
 
هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام
 
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت
 
هستی‌شناسی حسابداری مدیریت
 
هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری
 
همزمانی
 
هموارسازی سود و تصمیمات مدیریت
 
هموارسازی واقعی سود
 
هموارسازی‌سود
 
هوش تجاری
 
هوش تحلیلی
 
هوش عاطفی
 
هویت اجتماعی
 
وابستگی مالی خارجی
 
واحد تصمیم گیرنده ایده آل
 
واحد تصمیم گیرنده ضد ایده آل
 
واکنش بیش از اندازه
 
وجه نقد عملیاتی
 
ورشکستگی
 
وقفه های زمانی
 
ویژگی های حاکمیت شرکتی
 
ویژگی های درک شده از نوآوری
 
ویژگی های شخصیتی مدیریت صاحبکار
 
ویژگی های هیأت مدیره
 
ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
 
ویژگیهای فردی
 
ویژگیهای نوآوری
 
پاداش بر مبنای سهام
 
پاداش مدیریت
 
پاداش مدیریت و تئوری نمایندگی
 
پاداش نقدی
 
پارادایم تحقیقاتی
 
پاسخگویی
 
پانل لاجیت
 
پایایی
 
پایداری سود
 
پایداری محتوای اطلاعاتی
 
پتروشیمی های جنوب
 
پذیرش
 
پذیرش صاحبکار
 
پذیرش هزینه‌یابی هدف
 
پرتفوی
 
پرتفوی بهینه سهام
 
پرولتاریا
 
پروژه‌های‌ساختمانی
 
پست‌مدرنیته
 
پشتیبانی تصمیم
 
پژوهش
 
پژوهش های حسابداری رفتاری
 
پژوهش های کیفی
 
پژوهش‌های حسابداری مدیریت
 
پژوهش‌های مدیریت سود
 
پیاده سازی ناب مبتنی بر ERP
 
پیامد اقتصادی اطلاعات حسابداری
 
پیامدهای اقتصادی
 
پیش بینی احتمال تقلب
 
پیش بینی هزینه های آب
 
پیشرفتهای فناوری
 
پیش‌بینی سود تهاجمی
 
پیش‌بینی سود مدیریت
 
پیش‌ران خط مشی مالی
 
چارچوب نظری
 
چارچوب‌گرایی
 
چالش
 
چالش ها و فرصت ها
 
چرخه تبدیل وجه نقد
 
چرخه عمر
 
چرخه عمر دیکینسون
 
چرخه عمر شرکت
 
چرخه عمر محصول
 
چسبندگی هزینه
 
چسبندگی هزینه ها
 
چشم انداز
 
چهره‌های شماتیک
 
چکلیست کشف تقلب
 
کارائی چرخه عملیاتی
 
کارایی
 
کارایی تخصیصی
 
کارایی سرمایه گذاری
 
کارایی عملیاتی
 
کارایی متقاطع
 
کارت امتیازی متوازن
 
کارت امتیازی متوازن (BSC)
 
کارشناسان برون سازمانی
 
کارشناسان درون سازمانی
 
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی
 
کارکردگرایی
 
کایزن
 
کثرت گرایی فرهنگی
 
کفایت حاکمیت شرکتی
 
کم سرمایه‌گذاری
 
کمیته حسابرسی
 
کنترل کیفیت جامع
 
کوته بینی مدیریت
 
کیفیت اطلاعات حسابداری
 
کیفیت افشا
 
کیفیت افشای اطلاعات
 
کیفیت اقلام تعهدی
 
کیفیت تصمیم‌
 
کیفیت حسابرسی
 
کیفیت خدمات پژوهشی
 
کیفیت سود
 
کیفیت گزارشگری مالی
 
کیو توبین
 
گرایش به روابط با سهامداران
 
گرایش های حسابداری مدیریت
 
گروه های تجاری
 
گزارش تفریغ بودجه
 
گزارش حسابرسی
 
گزارش حسابرسی صورت‌های مالی
 
گزارش غیر مقبول
 
گزارشهای مالی
 
گزارشگری
 
گزارشگری سرمایه انسانی
 
گزارشگری مالی
 
گزارشگری مالی الکترونیکی
 
گزارشگری مالی متقلبانه
 
گزارشگری پایداری
 
گزارش‌های مدیریت
 
یادگیری
 
یادگیری ماشین
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 

 

معرفی رشته حسابداری گرایش حسابداری مدیریت
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 329 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×