معرفی رشته فلسفه گرایش منطق

برخی از حوزه‌ها و سرتیترهای پژوهشی ایران‌تز تدبیرساز در رشته فلسفه گرایش منطق را در مقاله زیر ببینید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته فلسفه گرایش منطق

 

گرایش منطق، یکی از اصلی‌ترین گرایش‌های فلسفه است که در سطح کارشناسی ارشد تدریس می‌شود. گرایش منطق از فلسفه، بیشتر علوم را از ابعاد ریاضی و استدلال‌ها بر پایه آمار و ارقام و منطق ارائه می‌کند. منطق، پایه علومی همچون ریاضی، آمار، زبان شناسی، علوم کامپیوتر است و به مثابه پل ارتباطی بین علوم پایه با علم فلسفه هست. افرادی که منطق خوانده اند دیگر هیچ پدیده‌ای را بی‌دلیل قبول نمی‌کنند.

لیست تعدادی از معتبرترین مجلات خارجی (با گرید ISI JCR) در حوزه فلسفه گرایش منطق در جدول زیر برای استفاده علاقه‌مندان و محققین و دانشجویان گرامی آورده شده است :

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

FOLIA MORPHOLOGICA

821

0.780

0.000790

BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH

681

0.773

0.000860

JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH

429

0.758

0.000580

BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC

280

0.742

0.000610

Review of Symbolic Logic

316

0.731

0.001300

 

 

همچنین در جدول زیر نام و مشخصات برخی از مجلات معتبر داخلی (علمی-پژوهشی) در حوزه فلسفه گرایش منطق آورده شده است :

 

نام مجله

وابسته به

منطق پژوهی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

جاویدان خرد 

موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه

فلسفه علم 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

معرفت فلسفی 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

معرفت کلامی

موسسه آموزشی امام خمینی

اشارات

دانشگاه خوارزمی

اشراق

معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

اطلاعات حکمت و معرفت

شرکت ایرانچاپ( موسسه اطلاعات)

امامت پژوهی

بنیاد فرهنگی اهل بیت علیه السلام

انتظار موعود

مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

انجمن معارف اسلامی

انجمن معارف اسلامی ایران

اندیشه دینی

دانشگاه شیراز

اندیشه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

اندیشه نوین دینی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

پرتو خرد

انجمن علمی پژوهشی فلسفه

پژوهش نامه حکمت اهل بیت علیه السلام

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

پژوهش های اعتقادی کلامی

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساوه

پژوهش های علم و دین

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهش های فلسفی

گروه فلسفه دانشگاه تبریز

پژوهشهای فلسفی کلامی

دانشگاه قم

پژوهشنامه کلام

جامعه المصطفی العالمیه

پژوهش های هستی شناختی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته فلسفه گرایش منطق عبارتند از :

 آزادی عدالت 
 
 آستین
 
 آموزة مُثل
 
 آنتی‌پاتر
 
 آوی سیون
 
 
ابهامِ شناختی 
 
اجتماعی 
 
ارتباط 
 
ارتباط میان‌فردی  
 
ارتباطات اجتماعی و مفاهیم قرآن  
 
ارزش‌ها  
 
استنطاق  
 
اسراء  
 
اسلام  
 
اصلاح درونی عدالت 
 
اصلاح ساختاری عدالت 
 
اعتماد  
 
اعتماد اجتماعی  
 
امام خمینی 
 
امام موسی صدر
 
امپریالیسم  
 
انقلاب اسلامی  
 
اهل‌سنت
 
ایدئولوژی 
 
ایران 
 
ایرانیان 
 
 
 ابن‌ سینا
 
 ابن‌سینا
 
 ابن‌‌‌سینا
 
 ابهام
 
 ابهام ارجاعی
 
 اتصاف ذهنی و خارجی
 
 اتفاقی
 
 اثبات‌نشده‌ها
 
 احادیث کنترل اجتماعی 
 
 احتمال
 
 احکام موضوعی ـ محمولی
 
 احکام وجودی
 
 اخبار از مجهول مطلق
 
 اخبار از معدوم مطلق
 
 اخبرتوس یان برآوئر
 
 اخلاق
 
 ادات تابع ارزشی
 
 ادات منطقی
 
 ارتفاع نقیضین
 
 ارجاع
 
 ارزش
 
 ارزش شناختی
 
 ارسطو
 
 ارغنون
 
 ارموی
 
 استدلال تک‌مقدمه‌ای
 
 استدلال فروپاشی
 
 استدلال مباشر
 
 استدلال مدل‌تئورتیک
 
 استدلال هستی‌شناسیک
 
 استدلال هستی‌‌شناسیک
 
 استدلال پن‌روز
 
 استقراء
 
 استلزام تابع ارزشی
 
 استلزام معنایی
 
 استنتاج بهترین تبیین
 
 استنتاج‌گرایی
 
 اسکندر افرودیسی
 
 اشتباهات سمانتیکی
 
 اشخاص دفتری
 
 اشکال چهارگانه
 
 اشیاء وافر
 
 اشیای التفاتی
 
 اشیای ممکن
 
 اصل ترکیب
 
 اصل تناقض
 
 اصل تنظیم
 
 اصل صادق‌‌ساز
 
 اصلاح منطق قیاسی
 
 اصول فقه
 
 اظهارپذیری
 
 اعتبار
 
 اعتبار قیاس ارسطویی
 
 افلاتون
 
 افلاطون
 
 امکان
 
 امکان‌گرایی
 
 اندوکسا
 
 انشاء اخبارنُما
 
 انضمامی‌بودن
 
 انعکاس
 
 انگارش
 
 انگارپذیربودگی
 
 اوصاف جهت‌مند
 
 اونز
 
 اپیستمه
 
 ایجاب
 
 اینهمانی
 
 این‌همان
 
 بارنز
 
 بازنمایی
 
 بالفعل‌گرایی غیر جدی
 
 باور
 
 بداهت
 
 برنامهٔ قوی
 
 برهان
 
 برهان ارسطو
 
 برهان از طریق لوازم عامه
 
 برهان جایگشت
 
 برون‌گرایی معنایی
 
 بلک‌ترنر و راسل
 
 بیز
 
 بیل و رستال
 
 تأیید
 
 تئوری برهان
 
 تئوری دلالت مستقیم
 
 تابعِ ارزش
 
 تاریخ منطق
 
 تبیین
 
 تجربی
 
 تحلیل مفهومی
 
 تحلیل گفتمانی
 
 تخیل پذیری
 
 تذاری
 
 تراکتاتوس
 
 ترمهای کلی
 
 تصور گزاره ای
 
 تصورپذیری
 
 تصویرسازی ذهنی
 
 تعارضات اخلاقی
 
 تعاریف ذاتی
 
 تعریف
 
 تعریف حد منبسط
 
 تعریف مادی و مجرد
 
 تعریف متضایفان
 
 تعریف‌پذیری
 
 تعلق گرفتن و تعلق نگرفتن
 
 تفاسیر چپ و راست از فلسفة هگل
 
 تفکیک
 
 تقدیم
 
 تلازم
 
 تمامیت
 
 تمامیت وضع امور
 
 تماها
 
 تمایز توجیه/ تبیین
 
 تمایز حملین
 
 تناقض
 
 تناقض باوری
 
 تناقض‌باوری
 
 ثابت منطقی
 
 ثوابت منطقی
 
 جامعه‌شناسی معرفت علمی
 
 جانشینی‌پذیری
 
 جدل
 
 جزئی
 
 جعل ثانی
 
 جمع‌گرایی
 
 جملات موری
 
 جمله خبری
 
 جنس
 
 جهان‌های داستانی
 
 جهان‌های ممکن
 
 جهان‌های ناممکن
 
 جهت‌مند (modal)
 
 جوهر
 
 حامل صدق
 
 حد
 
 حداقل‌گرایی
 
 حدّ سلبی
 
 حرکت جوهری اشتدادی
 
 حل روان‌شناختی پارادوکس
 
 حلّ پارادوکس
 
 حمل
 
 حمل اولی
 
 حمل اولی ذاتی
 
 حمل شایع
 
 حمل شایع صناعی
 
 حملی
 
 حکم
 
 خاصیت وابستگی
 
 خبر
 
 خروسیپوس
 
 خلط مستنبط و منصوص
 
 خوانش ربطی-وجهی
 
 خونجی
 
 دئودوروس
 
 داستان
 
 دانش عمومی
 
 درجات صدق
 
 دسته‌بندی قواعد قیاس
 
 دستگاه اصل موضوعی
 
 دلالت
 
 دلالت ثابت
 
 دلالت شناسی
 
 دلالت ضمنی
 
 دکارت
 
 دیالکتیک
 
 دیالکتیک ارسطو
 
 دیدگاه تسویری
 
 ذات‌باوری
 
 ذات‌گرایی
 
 ذوحدین هگلی
 
 رئالیسم
 
 رئالیسم درونی
 
 رئالیسم متافیزیکی
 
 رابطه
 
 رابین اسمیت
 
 راسل
 
 رسم
 
 رشر
 
 رفتارگرایی
 
 رواداری
 
 رواقیون
 
 روش دیالکتیکی
 
 روش قیاسی
 
 روش‌شناسی ارسطو
 
 رویکرد درون‌گرایانه
 
 رویکرد دیوید‌سنی
 
 زبان صوری
 
 زبان طبیعی
 
 زبان‌شناسی‌شناختی
 
 زخرف
 
 زیست‌معنایی
 
 ساختکار
 
 سالبه به انتفاء موضوع
 
 سالبه به انتفای موضوع
 
 سخن جازم
 
 سخن‌
 
 سفسطه
 
 سلب
 
 سمانتیک
 
 سهروردی
 
 سوئل کریپکی
 
 سور شرطی لزومی
 
 سوژه
 
 شئ
 
 شاه‌برهان
 
 شباهت
 
 شباهت خانوادگی
 
 شرایط انبساط
 
 شرایط قیاس حملی
 
 شرطی
 
 شرطی لزومی
 
 شرطی مسور
 
 شرطیات
 
 شرطی‌ها
 
 شمس‌الدین سمرقندی
 
 شهود
 
 شکاکیت معنایی
 
 شیء ناموجود
 
 شیء ناکامل
 
 شیئیت
 
 صدق
 
 صدق اکید
 
 صدق روادار
 
 صدق ضروری
 
 صدق منطقی
 
 صدق و کذب
 
 صدور
 
 صغرای فعلیه
 
 صفت مقیّد مصداقی
 
 صورت منطقی
 
 ضد مکانیک‌گرایی
 
 ضرب
 
 ضروب منتج
 
 ضرورت
 
 ضروری
 
 ضمایر اشاره ای مرکب
 
 عبارت‌های جمعی
 
 عدم بماهو عدم
 
 عدم تعین ترجمه
 
 عدم تعیّن
 
 عدم و ملکه
 
 عدم‌تعین ارجاع
 
 عصر تدوین
 
 عصر ترجمه
 
 عطف
 
 عموم استغراقی
 
 عموم بدلی
 
 عموم مجموعی
 
 عکس سالب کلى
 
 عکس نقیض قدما
 
 عکس نقیض متأخّران
 
 غزالی
 
 فاعل شناسا
 
 فخر رازی
 
 فراارزشگذارها
 
 فراساختنی‌بودگی
 
 فراسازگاری
 
 فراسازی
 
 فراقضیة استقلال
 
 فراقضیة سازگاری
 
 فرانتس برنتانو
 
 فرانظریه
 
 فرفوریوس
 
 فرگه
 
 فصل
 
 فعل گفتاری
 
 فقدان
 
 فلسفة اسلامی
 
 فلسفه نوصدرایی
 
 فهمیدن
 
 فیلون
 
 قاعدة فرعیه
 
 قاعدة نقض محمول
 
 قاعده وضع مقدم
 
 قانون عدم تناقض
 
 قرآن
 
 قرارداد
 
 قراردادهای سمانتیکی
 
 قضایای ناتمامیت گودل
 
 قضیة حقیقیه
 
 قضیة معدوله
 
 قضیة موجهه
 
 قطب‌الدین رازی
 
 قطب‌الدین شیرازی
 
 قواعد استنتاج
 
 قواعد ساختاری
 
 قواعد عمل‌گری
 
 قواعد قیاس حملی
 
 قیاس
 
 قیاس ارسطو
 
 قیاس استثنایی
 
 قیاس اقترانى
 
 قیاس اولویت/قیاس طریق اولی
 
 قیاس تک‌مقدمه‌ای
 
 قیاس شرطی
 
 قیاس مساوات
 
 لحاظ
 
 لزوم
 
 لزومی
 
 لزومی بدیهی
 
 لزومی حقیقی
 
 لزومی لفظی
 
 لوئیس کرول
 
 مأخذ اول و مأخذ ثانی
 
 ما به الاتحاد
 
 ما به التغایر
 
 مابعدالطبیعه
 
 مادی
 
 ماینونگی‌گرایی
 
 ماینونگی‌گرایی وجهی
 
 مبانی علم ارسطو
 
 مبناپذیری
 
 متصل
 
 متصلۀ لزومی
 
 متن
 
 متن‌گرایی
 
 متون التفاتی
 
 مثال نقض
 
 مجرد
 
 مجهول مطلق
 
 محتوا
 
 محتوا و مدلول
 
 محصورات
 
 محمول
 
 محمول وجود
 
 محمول‌های توزیع‌ناپذیر
 
 مختلطات ‌‌‌شکل ‌‌‌اول
 
 مدل شعاعی
 
 مدلول
 
 مراتب ذهن
 
 مزیت‌های تبیین‌گر
 
 مسئلة مقایسه با خود
 
 مشکل بی مایگی
 
 مصادره به مطلوب
 
 مصباح یزدی
 
 مصداق
 
 معدوم مطلق
 
 معدومات
 
 معرفت شناسی وجهی
 
 معرفت‌شناسی ارسطو.‏
 
 معرفت‌شناسی جهت‌مند
 
 معقول ثانی منطقی
 
 معقولات ثانویه
 
 معنا
 
 معناداری
 
 معنی
 
 مغالطات منطقی
 
 مفردگرایی
 
 مفسرانِ ارسطو
 
 مفهوم
 
 مفهوم انبساط
 
 مفهوم‌نما
 
 مقام الزام
 
 مقام نفس‌الامر
 
 مقدار دقیق ارزش
 
 مقدمة خارجی
 
 ممکن
 
 منطق
 
 منطق آزاد
 
 منطق ارسطو
 
 منطق ارسطویى
 
 منطق ارسطویی
 
 منطق باور
 
 منطق تکلیف
 
 منطق تکلیف فسخ‌پذیر
 
 منطق جدید
 
 منطق جملات
 
 منطق خطی
 
 منطق ربط
 
 منطق رواقی
 
 منطق ریاضی
 
 منطق زمان
 
 منطق زمانی
 
 منطق زمانی پیوندی
 
 منطق سینوی
 
 منطق شهودی
 
 منطق صوری
 
 منطق طریق اولی
 
 منطق عربی
 
 منطق فازی
 
 منطق قدیم
 
 منطق قرون وسطایی
 
 منطق مادی/ صوری
 
 منطق مرتبة دوم
 
 منطق مرتبه اول کلاسیک
 
 منطق مرتبۀ دوم
 
 منطق موجهات
 
 منطق موجهات محمولی
 
 منطق نسب
 
 منطق نوصدرایی
 
 منطق پیوسته
 
 منطق چند‌ارزشی
 
 منطق کلاسیک
 
 منطق‌ چندمقداری
 
 منطق‌دانان مسلمان
 
 منطق‌دانان پس‌ابن سینایی
 
 منطق‌دانان پیش‌ابن سینایی
 
 منطق‌نگاری دوبخشی
 
 موارد حاشیه‌ای
 
 موجهات
 
 موجهة بسیط
 
 موجهة مرکب
 
 موجود خدای ـ گونه
 
 موصوف
 
 موضوع
 
ماکس وِبِر  
 
مداحی 
 
مدل تقابل رسانه‌ای  
 
مسئله  
 
معصومین(علیهم السلام)  
 
ملاصدرا 
 
 مکانیک‌گرایی
 
 مگاریون
 
 میلیکان
 
 میلی‌گرایی
 
 ناسازنمای ابهام
 
 ناسازگاری
 
 نام تهی
 
 نام‌ خاص
 
 ناکارآمدی برهان اِنّ
 
 ناکارآمدی برهان لم
 
 نتیجۀ منطقی
 
 نحو
 
 نسب اربع
 
 نسب اربعه
 
 نسبت‌های چهارگانه
 
 نصیر‌الدین طوسی
 
 نظام اول کریپکی
 
 نظام دوم کریپکی
 
 نظریة اطلاق و قواعد قیاس حملی
 
 نظریة انبساط
 
 نظریة مطابقت صدق
 
 نظریة معنا
 
 نظریه انقباضی صدق
 
 نظریه کاربردی
 
 نظریه ی اطلاق
 
 نظریۀ ساختاری گزاره‌ها
 
 نفی
 
 نقض تالی
 
 نقض محمول
 
 نهضت ترجمه
 
 نوع
 
 هاریچ
 
 هم‌ارث
 
 هنجارمندی
 
 هوش مصنوعی
 
 هیلاری پاتنم
 
 هینتیکا
 
 واقعیت‌های منطقی
 
 واقع‌گرایی
 
 واقع‌گرایی علمی
 
 واقع‌گرایی منطقی
 
 وحیدیان کامیاد
 
 ویتگنشتاین متقدم
 
 ویتگنشتاینِ متأخر
 
 ویلیامسون
 
 ویژگی مثبت
 
 پاتنم
 
 پارادوکس
 
 پارادوکس اخبار از مجهول مطلق
 
 پارادوکس خرمن
 
 پارادوکس دروغگو
 
 پارادوکس مور
 
 پارادوکس پرایور
 
 پارشناسی
 
 پارمنیدس
 
 پایداری
 
 پراگماتیک
 
 پرایور
 
 پریست و دلالت‌شناسی
 
 پوچی
 
 کبرای وصفیه
 
 کثرت‌گرایی غایت‌محور
 
 کریپکی
 
 کشّی
 
 کلی
 
 کواین
 
 کوچک‌ترین واحد معناداری
 
 گرایس
 
 گزارة سالبه
 
 گزارة موجهه
 
 گزاره
 
 گزاره‌های داستانی
 
 گزاره‌های منفصله
 
 گودل
 
آرند هیتینگ
 
آموزه‌‌های دینی 
 
 
بین‌الملل
 
تبرّج
 
تبلیغ 
 
تخیّل
 
تفاخر
 
تفکرات  
 
تولید علم اجتماعی اسلامی ب
 
جامع احادیث الشیعة  
 
جامعه شبکه‌ای
 
جنبش اجتماعی  
 
جوادی‌آملی  
 
حسن‌‌ظن سازمانی
 
حق عدالت اجتماعی 
 
حوزه علمیه  
 
حکمت اسلامی
 
حکمت متعالیه  
 
خودشیء‌انگاری زنان  
 
خوش‌بینی
 
دلبستگی ایمن  
 
راهکار کنترل اجتماعی 
 
رایات السود  
 
رهبری  
 
روابط اجتماعی  
 
روش
 
رویکرد اجتهادی  
 
رویکرد مسئله‌محوری  
 
زمینه‌سازان  
 
سازمان اسلامی
 
سبک زندگی
 
سرمایه اجتماعی  
 
سلطه 
 
سنت اجتماعی  
 
سنت الهی  
 
سیاست‌های فرهنگی  
 
سید خراسانی 
 
شبکه‌های اجتماعی مجازی  
 
شعیب بن‌صالح  
 
شیعیان  
 
صنعت فرهنگ  
 
ظرفیت‌های روش‌شناختی  
 
ظهور  
 
عدالت  
 
عدالت اجتماعی  
 
عصر اطلاعات
 
عقل و نقل  
 
عقلانیت  
 
علم اجتماعی دینی ر
 
علوم انسانی اسلامی  
 
فتنه88  
 
فردیت مجازی  
 
فلسفه ارتباطات  
 
قرآن  
 
قرآن کریم 
 
قیام   
 
 
هدف  
 
همکاری اجتماعی  
 
هنر عامه   
 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

مشاوره رایگان  02140220450

 
 
 
معرفی رشته فلسفه گرایش منطق
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 223 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: