مقالات بیس حقوق مالکیت فکری

مقالات بیس حقوق مالکیت فکری

برای دانلود مقالات بیس حقوق مالکیت فکری روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


مقالات بیس حقوق مالکیت فکری

در لینک‌های زیر می‌توانید برخی از نمونه مقالات بیس رشته حقوق گرایش مالکیت فکری را دانلود کنید:

Developing novel property concepts in private law to foster

 

Forecast of compensation amount based on big data network and machine

 

Intellectual property law and practice

ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 196 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×