مقالات بیس حقوق مالکیت فکری

برای دانلود مقالات بیس حقوق مالکیت فکری روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

مقالات بیس حقوق مالکیت فکری

در لینک‌های زیر می‌توانید برخی از نمونه مقالات بیس رشته حقوق گرایش مالکیت فکری را دانلود کنید:

Developing novel property concepts in private law to foster

 

Forecast of compensation amount based on big data network and machine

 

Intellectual property law and practice

مقالات بیس حقوق مالکیت فکری
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 262 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×