معرفی رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی

جهت آشنایی با کلمات کلیدی رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی مقاله زیررا مطالعه فرمایید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی، یکی دیگر از شاخه‌های مشترک بین علوم اقتصادی و علوم بانکی است. در ایران و کشورهای اسلامی، سیستم مبادلات بانکی بر پایه تعلیمات و مبانی اسلامی است و اصطلاحا به آن سیستم بانکی بدون ربا گفته می‌شود. بانکداری اسلامی که از آن با نام "بانکداری بر مبنای سود و زیاد" یا PLS هم یاد می‌شود بطور خلاصه به سیستمی اطلاق می‌شود که قرض دهنده هیچ سود و بهره‌ای از قرض گیرنده در قبال وامی که به وی می‌دهد طلب نمی‌کند.

در واقع سپرده‌گذار مبلغی پول بعنوان سپرده در بانک می‌گذارد و با بانک قراردادی می‌نویسد تا آن میزان پول در چه زمینه و صنعت و با چه درجه‌ای از ریسک، سرمایه‌گذاری شود و با بانک در سود و یا زیان احتمالی آن مقدار پول، شریک می‌شود. بنابراین بانک هر میزان سود و یا زیان در سرمایه‌گذاری مورد نظر دید، با مشتری متناسب با مقدار سپرده، تقسیم می‌کند و این وسط فقط حق‌العمل‌کاری و دستمزدی بابت خدمات سرمایه‌گذاری کسر می‌کند.

هرچند که این سیستم با عنوان بانکداری اسلامی مشهور است ولی کمتر دیده شده است که در کشورهای اسلامی اجرا شود و برعکس، سیستم بانکداری بر مبنای بهره و سود و آن هم با درصدهای بسیار بالا در بانک‌های کشور حکم‌فرماست. برعکس کشورهای پیشرفته از این سیستم بانکداری بر مبنای سود و زیاد، استقبال زیادی کرده و در پی اجرای آن هستند.

تامین مالی، یکی از مهم‌ترین وظایف بانکهاست که در بانکداری ربوی یا سنتی، اوراق قرضه معمول‌ترین اوراق برای تامین مالی است که به دلیل ربوی بودن ان و وجود نرخ بهره از پیش معین، در اسلام حرام است و اسلام بجای آن، اوراق بهادار اسلامی یا صکوک را در فقه اسلامی معرفی کرده است که بسیار کاراتر و دقیق‌تر از مشابه سنتی خود هستند. انواع صکوک هم عباتند از : اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، مضاربه، اوراق منفعت، صکوک سلم، اوراق مزارعه، اوراق جعاله، اوراق مساقات، اوراق رهنی، اوراق مشتقه. ملاحظه می شود در اسلام و بانکداری اسلامی، برای هر سلیقه و مورد، یک نوع اوراق خاص و متنوع تعریف شده است.

جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته بانکداری اسلامی آورده شده است :

Full Journal Title

Journal of Islamic Banking and Finance (JIBF)

International Journal of Islamic Banking and Finance Research

ISRA International Journal of Islamic Finance | Emerald Insight

Journal of Islamic Banking

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات مجله بانکداری اسلامی ارائه شده است :

نام مجله

وابسته به

نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

تحقیقات مالی اسلامی

دانشگاه امام صادق

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی عبارتند از :

 

 • آ
 • آتی سبد سهام
 • آتی شاخص
 • آزمون حداقل مربعات معمولی
 • آزمون عِلّیت گرنجر
 • آسیب‌شناسی
 • آگزیوماتیک
 • ا
 • ابزار تأمین مالی اسلامی
 • ابزار مالی اسلامی
 • ابزار مرابحه کالا
 • ابزارهای بازار پول
 • ابزارهای تأمین مالی اسلامی
 • ابزارهای ترکیبی مالی
 • ابزارهای مالی
 • ابزارهای مالی اسلامی
 • ابعاد رتبه‌بندی صکوک
 • ابهام
 • اتاق پایاپای
 • اتحاد مالکیت
 • اجاره به شرط تملیک
 • اجاره به‌شرط تملیک
 • اختیار معامله سبد سهام
 • اختیار معامله شاخص
 • اخلاق حرفه ای
 • اخلاقیات مدیر
 • ادغام و تملک
 • اراده استعمالی
 • اراده جدی
 • ارزش افزوده
 • ارزش بازار سرمایه
 • ارزش در معرض ریسک
 • ارزش‌افزوده اقتصادی
 • ارزش‌گذاری اوراق
 • استصناع دوم
 • استقلال اقتصادی
 • اسلام
 • اسناد خزانه
 • اسناد خزانه اسلامی
 • اشاعه و پذیرش نوآوری
 • اصل انصاف
 • اصلاح نظام بانکی
 • اطلاعات نهانی
 • اطلاعات کامل
 • اعتبار‌سنجی
 • افشاء اطلاعات
 • افشای اطلاعات
 • اقتصاد
 • اقتصاد اخلاقی
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد کلان
 • الگوی حسابداری اسلامی
 • الگوی قیمت‌گذاری
 • الگوی مشارکت مطمئن
 • امور خیریّه
 • امکان‌سنجی فقهی
 • امکان‌سنجی مالی
 • انتقال ریسک
 • انفاق
 • انگلستان
 • اوراق اجاره
 • اوراق اجاره به‏شرط ‌تملیک
 • اوراق استصناع
 • اوراق بهادار
 • اوراق بهادار اسلامی
 • اوراق بهادار اسلامی (صکوک)
 • اوراق بهادار بانک مرکزی
 • اوراق بهادار بانکی
 • اوراق بهادار بیمه‌ای
 • اوراق بهادار دولت
 • اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
 • اوراق بهادار مزارعه
 • اوراق بهادار چند طبقه
 • اوراق بهادارسازی
 • اوراق تجاری
 • اوراق تناقص
 • اوراق جعاله
 • اوراق خزانه اسلامی
 • اوراق ریسک‌های نفتی
 • اوراق سلف
 • اوراق قرضه اسلامی صکوک
 • اوراق قرض‌الحسنه اجتماعی
 • اوراق مالی اسلامی
 • اوراق مرابحه
 • اوراق مرابحه رهنی
 • اوراق مرابحه کالا
 • اوراق مشارکت
 • اوراق مشارکت مصون از تورم
 • اوراق مشتقه
 • اوراق مصون از تورم
 • اوراق مضاربه
 • اوراق وقف
 • ایران
 • ب
 • بازار بین بانکی
 • بازار بین‌بانکی
 • بازار دارایی معنوی
 • بازار سرمایه
 • بازار سرمایه اسلامی
 • بازار سرمایه ایران
 • بازار سرمایه. طبقه‌بندی JEL: G10
 • بازار صکوک
 • بازار پول
 • بازارهای مالی اسلامی
 • بازخرید سهم
 • بازده تسهیلات مبادلهای
 • بازدهی
 • بازسازی سوریه
 • بانک
 • بانک مرکزی
 • بانکداری
 • بانکداری اخلاقی
 • بانکداری اسلامی
 • بانکداری بدون ربا
 • بانکداری بدون‌ربا
 • بانکداری در ایران
 • بانکداری متداول
 • بانکداری متعارف
 • بانکداری مشارکت در سود و زیان
 • بانکداری مشارکتی
 • بانکداری مقاومتی
 • بحران‌های سیستمی
 • بخش انرژی
 • بخش خصوصی
 • بخش دولتی
 • بخش عمومی غیردولتی
 • بدهکاران عمده بانکی
 • بعد ارزشی (معنوی) حسابداری
 • بهره بانکی
 • بورس
 • بورس اوراق بهادار
 • بورس اوراق بهادار تهران
 • بورس تخصصی کالا
 • بورس‌بازی
 • بیانات مقام معظم رهبری
 • بیع
 • بیع دین
 • بیمه اتکایی
 • بیمه متعارف
 • بی‌قاعدگی بازار
 • ت
 • تأمین مالی
 • تأمین مالی اجتماعی
 • تأمین مالی اسلامی
 • تأمین مالی افزایش مالیات (TIF)
 • تأمین مالی بانک
 • تأمین مالی جمعی
 • تأمین مالی خیرانه
 • تأمین مالی دانشگاه
 • تأمین مالی مبتنی‌بر مالکیت
 • تأمین مالی وقف
 • تأمین مالی پروژه
 • تأمین مالی پروژه‌های نفتی
 • تئوری داده بنیاد
 • تامین مالی جمعی
 • تامین مالی خیرخواهانه
 • تامین‌مالی
 • تاپسیس فازی
 • تبدیل به اوراق بهادار
 • تبدیل به اوراق بهادارسازی
 • تجهیز منابع
 • تحلیل اقتصادی حقوق
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تسهیلات بانکی
 • تسهیلات سلف
 • تسهیلات مشارکتی
 • تسهیم ریسک
 • تسویه معاملات
 • تعادل
 • تعادل عمومی پویای تصادفی
 • تعاون
 • تعهدات بدهی وثیقه‌دار
 • تمدید سررسید قرارداد
 • تملک سهم
 • توافقنامه بازخرید اسلامی
 • تورم
 • توسعه مالی
 • تکافل
 • تکافل اتکایی
 • تکنیک‌های حسابداری مدیریت متعارف
 • ث
 • ج
 • جذب سرمایه مردمی
 • جعاله
 • جنسن و ترینر
 • جهالت
 • ح
 • حاکمیت شرکتی
 • حاکیت شرکتی
 • حسابداری اسلامی
 • حسابداری عقد استصناع
 • حسابداری مرسوم
 • حسابداری مرسوم طبقه‌بندی JEL: M48 - G38 - P26
 • حساب‌های دریافتنی
 • حق دینی
 • حق عینی
 • حقوق تجارت
 • حقوق شهروندی
 • حمایت حقوقی از سهام‌داران خُرد
 • حمل‌ونقل جاده‌ای
 • حکمت
 • حکمت تحریم
 • خ
 • خرد جمعی
 • خرید اعتباری
 • خرید دین
 • خرید‌وفروش دین
 • خصوصی‌سازی
 • خمس
 • خودرگرسیون برداری
 • خیّرین
 • د
 • داده‌های تابلویی
 • داده‌های ترکیبی (پانل)
 • دارایی معنوی
 • دانشگاه امام صادق(ع)
 • درخت دو جمله‌ای
 • درخت دوجمله‌ای
 • دسترسی بانکی
 • دسترسی مالی
 • دیمتل
 • ذ
 • ذی‌نفعان
 • ر
 • راهبری شرکتی با رویکرد اسلامی
 • ربا
 • ربای قرضی
 • ربای معاملی
 • رتبه بندی اعتباری
 • رتبه‌بندی
 • رتبه‌بندی صکوک
 • رتبه‌بندی عوامل
 • رشد اقتصادی
 • رضایت مشتری
 • رفتار
 • رفتار توده‌وار
 • رفتار مصرف‌کننده
 • روش AHP
 • روش «تاپسیس»
 • روش تحلیل سلسله‌مراتبی
 • روش حداقل مربعات جزئی
 • روش دلفی
 • روش‌شناسی قیاسی
 • رویدادهای تقویمی متحرک
 • رویکرد تطابق با شریعت
 • رویکرد طراحی بومی
 • رژیم‌های نرخ ارز
 • رکودتورمی
 • ریسک
 • ریسک اعتباری
 • ریسک بازار ثانویه
 • ریسک صکوک مضاربه
 • ریسک نامطلوب
 • ریسک نقدینگی
 • ریسک نوسانات بهره
 • ریسک‌اعتباری
 • ریسک‌های نفتی
 • ز
 • زکات
 • زیرساخت
 • س
 • ساختار
 • سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سازوکار ارتقای رتبه اعتباری
 • سازوکار انتشار
 • سازوکار تعاونی
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه دینی
 • سرمایه پاک
 • سرمایه‌گذاران اجتماعی
 • سرمایه‌گذاری
 • سرمایه‌گذاری جمعی
 • سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
 • سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی
 • سرمایه‌گذاری مستقیم
 • سرمایه‌گذاری پاک
 • سلف موازی
 • سهام
 • سهام خزانه
 • سهام عادی
 • سهامداران حقیقی بانک ها
 • سوآپ نرخ بهره
 • سوآپ نرخ سود
 • سوآپ نکول اعتباری (CDS)
 • سوآپ کالا
 • سود
 • سود سهام دریافتنی
 • سود سپرده
 • سپرده سرمایه گذاری مدت دار
 • سپرده‌گذاری
 • سپرده‌گذاری بانکی
 • سیاست‌های ابلاغی
 • سیاست‌های پولی
 • ش
 • شاخص بورس
 • شاخص بورس کشورها
 • شاخص ترکیبی
 • شاخص سهام اسلامی
 • شرکت تعاونی بیمه خرد
 • شرکت سهامی عام
 • شرکت‌ها
 • شرکت‌های دانش‌بنیان
 • شفافیت
 • شفافیت اطلاعات. طبقه‌بندی JEL: K22
 • شورای فقهی
 • شوک‌های نااطمینانی
 • ص
 • صدوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
 • صندوق سرمایه‌گذاری
 • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 • صندوق شاخصی قابل ‌معامله
 • صندوق ضمانت
 • صندوق پروژه محور
 • صندوق‌ شاخصی
 • صنعت برق
 • صنعت نفت
 • صکوک
 • صکوک اجاره
 • صکوک استصناع
 • صکوک دین
 • صکوک قابل تمدید
 • صکوک مرابحه
 • صکوک مشارکت
 • صکوک منفعت
 • ض
 • ضمان
 • ضمانت
 • ضوابط عمومی قراردادها
 • ط
 • طبقه‏‏بندی JEL P40؛ Z12؛ F36؛ K29؛ G32؛ E52
 • طراحی مدل فقهی
 • طرح‌های زیربنایی حمل‌و‌نقل
 • ظ
 • ظرفیت سرمایه‌ای
 • ظرفیت مطلوب
 • ظلم
 • ع
 • عدالت اقتصادی
 • عدم اطمینان
 • عقد
 • عقد استصناع
 • عقود اسلامی
 • عقود بانکی. طبقه‌بندی JEL: G21
 • عقود در بانکداری اسلامی
 • عقود مبادله‌ای
 • عقود مشارکتی
 • عقود معیّنه (فقهی)
 • علت
 • عملکرد
 • عملکرد بانک
 • عملیات بازار باز
 • عین
 • عین کلی
 • غ
 • غرر
 • ف
 • فرابورس ایران
 • فق اسلامی
 • فقه
 • فقه اسلامی
 • فقه امامیه
 • فقه امامیه. طبقه‌بندی JEL:.G14
 • فقه جعفری
 • فقهی
 • ق
 • قاعده لا ضرر
 • قرآن
 • قرارداد BLT
 • قرارداد آتی
 • قرارداد آتی شاخص
 • قراردادهای بانکی
 • قراردادهای سوآپ
 • قرض تولیدی وتجاری
 • قرض مصرفی
 • قرض‌الحسنه
 • قصد
 • قیمت عادلانه
 • قیمت‌گذاری
 • م
 • مال
 • مال ‌اعتباری ‌بودن پول
 • مالی اسلامی
 • مالی شخصی
 • مالی کشاورزی
 • ماه رمضان
 • مبانی فقهی
 • مبیع
 • متغیّرهای درون بانکی
 • متغیّرهای کلان اقتصادی
 • محصولات بیمه‏های خرد
 • محصولات زارعی
 • مدل تامین مالی جمعی
 • مدل عاملی
 • مدل‌های گارچ
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت ریسک صکوک مضاربه
 • مدیریت سود
 • مدیریت مالی
 • مدیریت‌ریسک
 • مرابحه
 • مسولیت اجتماعی
 • مسوولیت اجتماعی
 • مشارکت
 • مشارکت در سود و زیان
 • مشارکت مدنی
 • مشارکت‌کاهنده
 • مشتریان
 • مشتقات اعتباری
 • مصرف قوام
 • مضاربه
 • مطالبات غیرجاری
 • معاملات اوراق بهادار
 • معاوضه
 • معمای خست
 • معیار ریسک
 • معیار ریسک تعدیل‌شده با ظرفیت مطلوب
 • معیارهای شارپ
 • مقاومت اقتصادی
 • ملک
 • منابع تملیکی
 • منطقه منا
 • منفعت- هزینه
 • مهندسی مالی
 • موسسات رتبه بندی اعتباری
 • ن
 • نرخ بازده مورد انتظار
 • نرخ بازدهی
 • نرخ سود اسمی
 • نرخ سود تسهیلات
 • نرخ سود واقعی
 • نرخ سپرده بانکی یک ساله
 • نرخ واقعی ارز
 • نظارت شرعی
 • نظام اقتصاد اسلامی
 • نظام بانکداری بدون ربا
 • نظام بانکی
 • نظام سرمایه‌داری
 • نظام سنجش اعتبار
 • نظام مالی متعارف
 • نظریه‌های پاسخگویی از دیدگاه اسلام
 • نقدینگی
 • نمایه‌سازی
 • نوآوری
 • نوآوری‌های مالی
 • نکول
 • نکول. طبقه‌بندی JEL: G21
 • نگرش
 • نگرش سهامداران به تأمین مالی اسلامی
 • نیکوکاران
 • ه
 • هبه معوض
 • هم انباشتگی
 • همبستگی بنیادی
 • هیئت مشورتی شرعی بانک مرکزی سوریه
 • و
 • واژگان کلیدی: صندوق تضمین
 • ودیعه
 • ورق اعتباری (CLN)
 • وقف آموزشی
 • وکالت
 • پ
 • پروژه‌های زیرساختی
 • پول مجازی
 • چ
 • چارچوب نظری گزارشگری مالی
 • چالش‌های بانکداری اسلامی
 • چالش‌ها‌ی عقود مشارکتی
 • ک
 • کارایی بازار
 • کاهش و استهلاک سرمایه
 • کسب‌و‌کار اجتماعی
 • کمیتۀ فقهی بورس ایران
 • کیفیت خدمات
 • کیفیت دارایی‌ها
 • گ
 • گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی
 • گشتاور جزء بالا
 • گشتاور جزء پایین
 • گواهی ظرفیت
 • ی
 • یکپارچگی

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید : 

مشاوره رایگان 02140220448

معرفی رشته اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 348 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×