معرفی گرایش امور مالیاتی

به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در کشور، به تدریج نقش و اهمیت درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمد پایدار برای دولت، هویدا می شود.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته اقتصاد گرایش امور مالیاتی

رشته مالیات و امور مالیاتی، بعنوان گرایشی مستقل از رشته اقتصاد تعریف نشده است و این رشته را می‌توان مشترک بین رشته‌های اقتصاد و مالی و حسابداری دانست. به دلیل اهمیت آن، در این نوشتار و بعنوان یکی از گرایش‌های رشته اقتصاد به آن پرداخته شده است.

رشته امور مالیاتی به‌ حواشی و موارد مربوط به سیستم مالیاتی می‌پردازد. با توجه به اینکه سیستم مالیاتی کشور نواقص زیادی دارد و هنوز مانند کشورهای توسعه یافته، سیستم دقیقی برای آن تعریف نشده است و با توجه به اینکه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در کشور، به تدریج نقش و اهمیت درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمد پایدار برای دولت، هویدا می‌شود، لذا ضرورت رشته امور مالیاتی و پرداختن به امور مالیاتی بطور آکادمیک بیش از پیش احساس می‌شود. تعیین نرخ بهینه مالیات اصناف، اتخاذ راهکارهایی برای کاهش فرار مالیاتی، سیستمی کردن نظام مالیاتی و بهبود و رفع نواقص کنونی، وظیفه کارشناسان و فارغ‌التحصیلان این رشته است.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته امور مالیاتی آورده شده است :

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigen factor Score

INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE

1,011

0.824

0.001560

NATIONAL TAX JOURNAL

1,489

0.806

0.002080

Tax Journal

 

 

 

World Tax Journal

 

 

 

Journal of Accounting and Taxation

 

 

 

National Tax Journal on JSTOR

 

 

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته اقتصاد گرایش امور مالیاتی عبارتند از:

 • آ
 • آثار (۱ مقالات )
 • آثار رفاهی و زیست‌محیطی (۱ مقالات )
 • آزادسازی تجاری (۱ مقالات )

 

 • آزمون علیت (۱ مقالات )

 

 • آمادگی الکترونیکی (۱ مقالات )

 

 • آمادگی سازمانی (۱ مقالات )

 

 • آمادگی سرمایه‌های انسانی (۱ مقالات )

 

 • آمادگی محیطی (۱ مقالات )

 

 • آموزش (۱ مقالات )

 

 • آموزش شهروندی (۱ مقالات )

 

 • آموزش منابع انسانی (۱ مقالات )

 

 • آنالیز واریانس بیزی (۱ مقالات )

 

 • آیین توافق دوجانبه (۲ مقالات )

 

 • ا

 

 • اثر تورمی (۱ مقالات )

 

 • اثر توزیعی (۱ مقالات )

 

 • اثر نا‌متقارن (۱ مقالات )

 

 • اثربخشی (۱ مقالات )

 

 • اثربخشی دولت (۱ مقالات )

 

 • اثربخشی سازمانی (۱ مقالات )

 

 • اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (۱ مقالات )

 

 • اجتناب از مالیات (۱ مقالات )

 

 • اجتناب از پرداخت مالیات (۲ مقالات )

 

 • اجتناب مالیاتی (۱۳ مقالات )

 

 • اجتناب مالیاتی و بورس (۱ مقالات )

 

 • اجرا و نظارت (۱ مقالات )

 

 • اختلاف دائمی مالیات (۱ مقالات )

 

 • اختلاف مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • اخلاق (۱ مقالات )

 

 • اخلاق حرفه‌ای (۱ مقالات )

 

 • اخلاق مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • اخلاق مودیان (۱ مقالات )

 

 • اداره کل امور مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • اداره‌های مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • ادراکات مؤدیان (۱ مقالات )

 

 • ادوار تجاری (۱ مقالات )

 

 • ارزش شرکت (۱ مقالات )

 

 • ارزش وجه نقد نگهداری شده (۱ مقالات )

 

 • ارزیابی (۱ مقالات )

 

 • استان گلستان (۱ مقالات )

 

 • استان‌های کشور ایران (۱ مقالات )

 

 • استراتژی تجاری شرکت (۱ مقالات )

 

 • استراتژی مالیاتی جسورانه (۱ مقالات )

 

 • استرداد مالیات (۱ مقالات )

 

 • استفاده از سیستم (۱ مقالات )

 

 • استقلال اعضای هیئت مدیره (۱ مقالات )

 

 • استقلال حسابرس (۱ مقالات )

 

 • اشخاص حقوقی (۳ مقالات )

 

 • اصابت مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • اصل تناظر (۱ مقالات )

 

 • اصل ماکزیمم (۱ مقالات )

 

 • اصل معاملات مستقل (۱ مقالات )

 

 • اصلاح دستگاه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • اصلاح سیاستهای مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • اصلاح سیستم مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • اصلاح نظام مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • اصلاحات مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • اصول حاکم بر تجارت جهانی (۱ مقالات )

 

 • اصول حقوقی (۱ مقالات )

 

 • اصول مالیات بهینه (۱ مقالات )

 

 • اضطراب (۱ مقالات )

 

 • اطلاعات نامتقارن (۱ مقالات )

 

 • اعتبار مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • اعتماد (۳ مقالات )

 

 • اعتماد اجتماعی (۱ مقالات )

 

 • اعتماد عمومی (۲ مقالات )

 

 • اعتماد مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • اعداد فازی ذوزنقه‌ای (۱ مقالات )

 

 • اقتصاد ایران (۲ مقالات )

 

 • اقتصاد رفتاری (۱ مقالات )

 

 • اقتصاد زیرزمینی (۲ مقالات )

 

 • اقتصاد سنجی فضایی (۱ مقالات )

 

 • اقتصاد صنعتی (۱ مقالات )

 

 • اقتصاد مقاومتی (۱ مقالات )

 

 • الگو (۱ مقالات )

 

 • الگوریتم ژنتیک (۳ مقالات )

 

 • الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) (۱ مقالات )

 

 • الگوی تعادل عمومی (۱ مقالات )

 

 • الگوی سری زمانی (۱ مقالات )

 

 • الگوی سیستم دینامیکی (۱ مقالات )

 

 • امتیازات مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • امضا دیجیتالی (۱ مقالات )

 

 • امنیت (۱ مقالات )

 

 • اموال زکوی (۱ مقالات )

 

 • امکان سنجی (۱ مقالات )

 

 • انباشت سرمایه (۱ مقالات )

 

 • انتظار نتیجه (۱ مقالات )

 

 • انتظارات مؤدیان (۱ مقالات )

 

 • انتقام (۱ مقالات )

 

 • اندازه دولت (۱ مقالات )

 

 • اندازه شرکت (۲ مقالات )

 

 • اندازه شرکت و اهرم مالی (۱ مقالات )

 

 • اندازه مؤدی (۱ مقالات )

 

 • اندازه مؤسسه حسابرسی (۱ مقالات )

 

 • انصاف تبادلی (۱ مقالات )

 

 • انصاف تنبیهی (۱ مقالات )

 

 • انصاف عمومی (۱ مقالات )

 

 • انصاف نظام مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • انعطاف پذیری (۲ مقالات )

 

 • اهداف کارایی (۱ مقالات )

 

 • اهرم مالی (۲ مقالات )

 

 • ایدئولوژی سیاسی (۱ مقالات )

 

 • ایران (۹ مقالات )

 

 • ب

 

 • بار مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • بازارهای مالی (۱ مقالات )

 

 • بازارهای موازی (۱ مقالات )

 

 • بازده سهام (۱ مقالات )

 

 • بازی استاکلبرگ (۱ مقالات )

 

 • بخش فعالیت مؤدی (۱ مقالات )

 

 • بدهی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • برابری (۱ مقالات )

 

 • بررسی تاریخی (۱ مقالات )

 

 • بررسی فقهی (۱ مقالات )

 

 • برنامه ریزی پویا (۱ مقالات )

 

 • برنامه‌ریزی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • برنامه‌ریزی‌ مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • بستانکار ابرازی (۱ مقالات )

 

 • بعد اقتصادی (۱ مقالات )

 

 • به موقع بودن اعلان سود (۱ مقالات )

 

 • بهره‌وری منابع انسانی (۱ مقالات )

 

 • بهره‌وری نیروی انسانی (۱ مقالات )

 

 • بودجه‌ریزی عملیاتی (۱ مقالات )

 

 • بورس اوراق بهادار (۱ مقالات )

 

 • ت

 

 • تئوری شناختی-اجتماعی (۱ مقالات )

 

 • تئوری نمایندگی (۱ مقالات )

 

 • تابع تقاضای تسهیلات (۱ مقالات )

 

 • تابع تقاضای پولی تانزی (۱ مقالات )

 

 • تابع عرضه سپرده (۱ مقالات )

 

 • تامین اجتماعی (۱ مقالات )

 

 • تامین مالی (۱ مقالات )

 

 • تبعیض (۱ مقالات )

 

 • تبلیغات (۲ مقالات )

 

 • تثبیت اقتصاد کلان (۱ مقالات )

 

 • تجربه (۱ مقالات )

 

 • تجربه جهانی (۱ مقالات )

 

 • تجمع سرمایه (۱ مقالات )

 

 • تحلیل حداقل مربعات جزئی (۱ مقالات )

 

 • تحلیل سلسله مراتبی (۱ مقالات )

 

 • تحلیل طیف منفرد (۱ مقالات )

 

 • تحلیل عاملی اکتشافی (۱ مقالات )

 

 • تحلیل پوششی داده‌ها (۲ مقالات )

 

 • ترکیب هیات مدیره (۱ مقالات )

 

 • تسهیم دانش (۲ مقالات )

 

 • تشخیص تقلب مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • تشخیص فرار مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • تشریک اطلاعات (۱ مقالات )

 

 • تعادل عمومی (۲ مقالات )

 

 • تغییرات ترکیب مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • تغییرات ساختاری (۱ مقالات )

 

 • تغییرات ماده ۱۰۵ ق. م. م (۱ مقالات )

 

 • تفاوت دفتری مالیات (۱ مقالات )

 

 • تفاوت مالیاتی-‌حسابداری (۱ مقالات )

 

 • تقاضای سوداگری (۱ مقالات )

 

 • تقلب در حسابداری (۱ مقالات )

 

 • تقلب مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • تلاش مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • تلاش مالیاتی بالقوه (۱ مقالات )

 

 • تمایل (۱ مقالات )

 

 • تمایل به فرار مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • تمایل به پرداخت مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • تمکین مالیاتی (۹ مقالات )

 

 • تنازلی بودن (۱ مقالات )

 

 • تهران (۱ مقالات )

 

 • توانمند سازی منابع‌انسانی (۲ مقالات )

 

 • توانمندسازی (۲ مقالات )

 

 • توزیع خمس (۱ مقالات )

 

 • توزیع درآمد (۹ مقالات )

 

 • توزیع مجدد درآمد (۱ مقالات )

 

 • توزیع پارتو و ضریب جینی (۱ مقالات )

 

 • توسعه اقتصادی منطقه‌ای (۱ مقالات )

 

 • تولید ناخالص داخلی (۱ مقالات )

 

 • توهم مالی (۱ مقالات )

 

 • ث

 

 • ثبات اقتصادی (۱ مقالات )

 

 • ج

 

 • جابجایی کارکنان (ترک خدمت) (۱ مقالات )

 

 • جامعه حسابداران رسمی (۱ مقالات )

 

 • جامعه علمی (۱ مقالات )

 

 • جدول داده-ستانده (۱ مقالات )

 

 • جرائم مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • جرایم (۱ مقالات )

 

 • جرایم اقتصادی (۱ مقالات )

 

 • جرایم مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • جریان وجه نقد عملیاتی (۱ مقالات )

 

 • ح

 

 • ح. و شیردلیان (۱ مقالات )

 

 • حسابداری محافظه‌کارانه (۱ مقالات )

 

 • حسابرسی مالیاتی (۴ مقالات )

 

 • حق بیمه اجتماعی (۱ مقالات )

 

 • حق تجدیدنظرخواهی (۱ مقالات )

 

 • حقیقت گویی (۱ مقالات )

 

 • حوزه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • خ

 

 • خانوارهای شهری (۱ مقالات )

 

 • خدمات الکترونیکی (۱ مقالات )

 

 • خدمات مشاوره‌ای (۱ مقالات )

 

 • خراج (۱ مقالات )

 

 • خط مشی گذاری (۱ مقالات )

 

 • خط مشی‌های مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • خط‌مشی گذاری مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • خلق دانش (۱ مقالات )

 

 • خمس (۲ مقالات )

 

 • خمس ارباح مکاسب (۲ مقالات )

 

 • خودکارآمدی (۱ مقالات )

 

 • خوشه بندی (۱ مقالات )

 

 • خوشه‌بندی (۲ مقالات )

 

 • خوش‌حسابی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • د

 

 • دادخواهی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • دادرسی عادلانه (۱ مقالات )

 

 • دادرسی مالیاتی (۳ مقالات )

 

 • داده کاوی (۳ مقالات )

 

 • داده‌های تابلوئی (۱ مقالات )

 

 • داده‌های پانل (۱ مقالات )

 

 • داده‌کاوی (۵ مقالات )

 

 • دادگاه‌های مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • دانش صریح (۱ مقالات )

 

 • دانش ضمنی (۱ مقالات )

 

 • داوری (۱ مقالات )

 

 • داوری بین المللی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • درآمد دولت (۱ مقالات )

 

 • درآمد مالیاتی (۴ مقالات )

 

 • درآمد مشمول مالیات قطعی (۱ مقالات )

 

 • درآمد منابع طبیعی (۱ مقالات )

 

 • درآمد نفتی (۱ مقالات )

 

 • درآمد کل مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • درآمدهای سخت الوصول (۱ مقالات )

 

 • درآمدهای مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم (۱ مقالات )

 

 • درآمدهای مالیاتی مستقیم (۱ مقالات )

 

 • درجه تصاعد (۱ مقالات )

 

 • درصد مالکیت دولتی (۱ مقالات )

 

 • درصد مالکیت مدیریتی (۱ مقالات )

 

 • دستورکار (۱ مقالات )

 

 • دستورگذاری (۱ مقالات )

 

 • دستگاه اجرایی (۱ مقالات )

 

 • دهک‌های درآمدی (۱ مقالات )

 

 • دوره تصدی حسابرس (۱ مقالات )

 

 • دوره تصدی مدیرعامل (۱ مقالات )

 

 • دولت (۱ مقالات )

 

 • دولت الکترونیک (۱ مقالات )

 

 • دیمتل فازی (۱ مقالات )

 

 • دیوان (۱ مقالات )

 

 • دیوان عالی ایالات متحده (۱ مقالات )

 

 • ر

 

 • رئیس گروه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • رانت جویی (۲ مقالات )

 

 • راهبرد (۱ مقالات )

 

 • رشد اقتصادی (۵ مقالات )

 

 • رشد اقتصادی منطقه‌ای (۱ مقالات )

 

 • رشد بهره وری (۱ مقالات )

 

 • رضایت شغلی (۱ مقالات )

 

 • رضایتمندی (۱ مقالات )

 

 • رفاه (۱ مقالات )

 

 • رفاه عمومی (۱ مقالات )

 

 • رفتار اخلاقی (۱ مقالات )

 

 • رفتار شهروندی سازمانی (۱ مقالات )

 

 • رقابت بازار محصول (۱ مقالات )

 

 • رهیافت خودرگرسیون فضایی (۱ مقالات )

 

 • روحیه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • روش برآورد (۱ مقالات )

 

 • روش داده‌های تابلویی (۱ مقالات )

 

 • روش درآمد از دست رفته (۱ مقالات )

 

 • روش دلفی (۱ مقالات )

 

 • روش دیماتل فازی (۱ مقالات )

 

 • روش نمونه‌گیری (۱ مقالات )

 

 • رویکرد SCP (۱ مقالات )

 

 • رگرسیون آستانه‌ای (۱ مقالات )

 

 • رگرسیون خطی چندمتغیره (۱ مقالات )

 

 • رگرسیون لجستیک (۱ مقالات )

 

 • ریسک اعتبار (۱ مقالات )

 

 • ریسک تمکین اشخاص حقوقی (۲ مقالات )

 

 • ریسک حسابرسی (۱ مقالات )

 

 • ریسک حسابرسی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • ریسک درآمد (۱ مقالات )

 

 • ریسک عدم تمکین (۱ مقالات )

 

 • ریسک مالیاتی آتی (۱ مقالات )

 

 • ز

 

 • زنجیره مارکف (۱ مقالات )

 

 • زکات (۵ مقالات )

 

 • زکات جمع‌آوری شده (۱ مقالات )

 

 • زیان رفاهی (۱ مقالات )

 

 • زیر ساخت‌های فنی (۲ مقالات )

 

 • س

 

 • ساختار سرمایه (۱ مقالات )

 

 • ساختار مالی (۱ مقالات )

 

 • سازمان امور مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • سازمان امور مالیاتی کشور (۴ مقالات )

 

 • سازمان جهانی تجارت (۱ مقالات )

 

 • سازمان مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • سازمان مالیاتی کشور (۱ مقالات )

 

 • سازمان وصول مالیات (۱ مقالات )

 

 • ساسیت متهورانه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • سامانه یکپارچه (۱ مقالات )

 

 • سبک‌های تفکر (۱ مقالات )

 

 • سرمایه معنوی (۱ مقالات )

 

 • سرمایه گذاری (۱ مقالات )

 

 • سرمایه گذاری خارجی (۲ مقالات )

 

 • سرمایه‌گذاری انرژی (۱ مقالات )

 

 • سرمایه‌گذاری خصوصی (۱ مقالات )

 

 • سرمایه‌گذاری عمومی (۱ مقالات )

 

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (۱ مقالات )

 

 • سطح نگهداشت وجه نقد (۱ مقالات )

 

 • سهامداران نهادی (۲ مقالات )

 

 • سود بر اساس دفاتر (۱ مقالات )

 

 • سود بر اساس ضرایب (۱ مقالات )

 

 • سود تقسیمی (۱ مقالات )

 

 • سود مشمول مالیات (۲ مقالات )

 

 • سودآوری (۲ مقالات )

 

 • سوداگری (۱ مقالات )

 

 • سیاست مالی (۲ مقالات )

 

 • سیاست مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • سیاستهای مالی (۱ مقالات )

 

 • سیاستهای مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • سیاستگذاری (۱ مقالات )

 

 • سیاست‌های تقنینی و اجرایی (۱ مقالات )

 

 • سیاست‌های قیمتی (۱ مقالات )

 

 • سیاست‌های مالی (۱ مقالات )

 

 • سیاست‌های مالیاتی (۳ مقالات )

 

 • سیاست‌گذاری مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • سیستم هوشمند ترکیبی (۱ مقالات )

 

 • سیستم‌های مالیات بر درآمد (۱ مقالات )

 

 • ش

 

 • شاخص CR (۱ مقالات )

 

 • شاخص MEC (۱ مقالات )

 

 • شاخص تلاش مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن (۱ مقالات )

 

 • شاخص جهانی شدن کوف (KOF) (۱ مقالات )

 

 • شاخص جینی (۱ مقالات )

 

 • شاخص پرداخت مالیات (۱ مقالات )

 

 • شادی (۱ مقالات )

 

 • شایستگی (۲ مقالات )

 

 • شبکه‌های بیزین (۲ مقالات )

 

 • شبکه‌های عصبی (۱ مقالات )

 

 • شبکه‌های عصبی مصنوعی (۱ مقالات )

 

 • شبکه‌های عصبی گازی (۱ مقالات )

 

 • شبیه سازی (۱ مقالات )

 

 • شخصیت حقوقی (۱ مقالات )

 

 • شدت انرژی (۱ مقالات )

 

 • شدت مانع ورود (۱ مقالات )

 

 • شرط ضمن عقد. دولت منتفع ثالث (۱ مقالات )

 

 • شرط پرداخت مالیات دیگری (۱ مقالات )

 

 • شرکت فرعی طبقه‌بندی JEL: K۱۲ (۱ مقالات )

 

 • شرکت‌های تجاری (۱ مقالات )

 

 • شرکت‌های عملی (۱ مقالات )

 

 • شرکت‌های کاغذی (۱ مقالات )

 

 • شفافیت (۱ مقالات )

 

 • شفافیت شرکتی (۱ مقالات )

 

 • شماره ۲۳ (مسلسل ۷) (۱ مقالات )

 

 • شماره ۷ (۱ مقالات )

 

 • شهرنشینی (۱ مقالات )

 

 • شورای عالی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • شوک‌های اقتصادی (۱ مقالات )

 

 • شکاف تمکین (۲ مقالات )

 

 • شکاف تولید (۱ مقالات )

 

 • شکاف سیاستی (۲ مقالات )

 

 • ص

 

 • صادرات (۱ مقالات )

 

 • صرفه‌های مقیاس (۱ مقالات )

 

 • صفحه ۶۹-۴۵ (۱ مقالات )

 

 • صفحه ۸۴-۶۵. ۲. کشاورز حداد (۱ مقالات )

 

 • صندوق ثروت ملی (۱ مقالات )

 

 • ض

 

 • ضرایب مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • ضریب جینی (۳ مقالات )

 

 • ضمانت اجرا (۱ مقالات )

 

 • ط

 

 • طبقه‌بندی (۲ مقالات )

 

 • طرح جامع مالیاتی (۳ مقالات )

 

 • طوفان فکری (۱ مقالات )

 

 • ظ

 

 • ظرفیت مالیاتی (۳ مقالات )

 

 • ع

 

 • ع و غلامی (۱ مقالات )

 

 • عایدی سرمایه (۱ مقالات )

 

 • عبدی (۱ مقالات )

 

 • عدالت مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • عدم تقارن اطلاعات (۱ مقالات )

 

 • عدم تمکین مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • عقلانیت ابزاری (۱ مقالات )

 

 • علل (۱ مقالات )

 

 • عملکرد (۱ مقالات )

 

 • عملکرد بازار شرکت (۱ مقالات )

 

 • عوامل حیاتی موفقیت (۱ مقالات )

 

 • عوامل رفتار اخلاقی (۱ مقالات )

 

 • غ

 

 • ف

 

 • فاکتورهای جعلی (۱ مقالات )

 

 • فرآیند سیاست‌گذاری عمومی (۱ مقالات )

 

 • فرآیندهای معیوب مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • فرار مالیاتی (۱۶ مقالات )

 

 • فرار یا اجتناب مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • فرایند تحلیل شبکه‌ای (۱ مقالات )

 

 • فرصت‌های رشد (۱ مقالات )

 

 • فرضیه کوزنتس (۱ مقالات )

 

 • فرهنگ (۱ مقالات )

 

 • فرهنگ مالیاتی (۴ مقالات )

 

 • فرهنگ ملی (۱ مقالات )

 

 • فضای مالی (۱ مقالات )

 

 • فضای کسب‌وکار (۱ مقالات )

 

 • فعالیت‌های سوداگرانه (۱ مقالات )

 

 • فناوری اطلاعات (۱ مقالات )

 

 • ق

 

 • قانون زکات (۱ مقالات )

 

 • قانون مالیات‌های مستقیم (۱ مقالات )

 

 • قدرت (۱ مقالات )

 

 • قدرت اجباری (۱ مقالات )

 

 • قدرت قانونی (۱ مقالات )

 

 • قدرت مالیات‌ستانی دولت (۱ مقالات )

 

 • قدرت پیش بینی سود (۱ مقالات )

 

 • قرار تأمین (۱ مقالات )

 

 • قضاوت حسابرسان مستقل (۱ مقالات )

 

 • قواعد وابستگی (۱ مقالات )

 

 • قوانین و مقررات مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • قیمت مسکن (۱ مقالات )

 

 • قیمت‌گذاری انتقالات (۱ مقالات )

 

 • ل

 

 • م

 

 • مأموران امور مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • مؤدی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • مؤدیان بزرگ مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • مؤدیان مالیاتی (۳ مقالات )

 

 • ماترک میت (۱ مقالات )

 

 • ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) (۱ مقالات )

 

 • ماده ۲۵۱ مکرر (۱ مقالات )

 

 • ماده ۲۷۲ ق. م. م (۱ مقالات )

 

 • مادۀ ۱۴۳ ق. م. م (۱ مقالات )

 

 • مال اعتباری (۱ مقالات )

 

 • مالکیت دولتی (۱ مقالات )

 

 • مالکیت نهادی (۱ مقالات )

 

 • مالیات (۲۳ مقالات )

 

 • مالیات ابرازی (۱ مقالات )

 

 • مالیات ارزش افزوده مصرفی (۱ مقالات )

 

 • مالیات الکترونیکی (۲ مقالات )

 

 • مالیات بر ارث (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر ارزش افزوده (۱۵ مقالات )

 

 • مالیات بر ارزش‌افزوده (۴ مقالات )

 

 • مالیات بر املاک (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر املاک و مسکن (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر تجارت الکترونیکی (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر درآمد (۲ مقالات )

 

 • مالیات بر درآمد شرکت‌ها (۲ مقالات )

 

 • مالیات بر درآمد مشاغل (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر سود سپرده (۲ مقالات )

 

 • مالیات بر عایدی سرمایه (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر عملکرد شرکت نفت (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر مجموع درآمد (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر مصرف (۱ مقالات )

 

 • مالیات بر نرخ سود سپرده (۱ مقالات )

 

 • مالیات برارزش افزوده (۱ مقالات )

 

 • مالیات تشخیصی (۲ مقالات )

 

 • مالیات جسورانه (۱ مقالات )

 

 • مالیات حمایتی (۱ مقالات )

 

 • مالیات سبز (۲ مقالات )

 

 • مالیات عایدی سرمایه (۱ مقالات )

 

 • مالیات عملکرد (۱ مقالات )

 

 • مالیات غیر مستقیم (۱ مقالات )

 

 • مالیات غیرمتوازن بر کربن (۱ مقالات )

 

 • مالیات قانونی (۱ مقالات )

 

 • مالیات مبنا (۱ مقالات )

 

 • مالیات محلی (۱ مقالات )

 

 • مالیات مستغلات (۱ مقالات )

 

 • مالیات مستقیم (۱ مقالات )

 

 • مالیات مضاعف (۱ مقالات )

 

 • مالیات معوق (۱ مقالات )

 

 • مالیات ناعادلانه (۱ مقالات )

 

 • مالیات‌ مستقیم (۱ مقالات )

 

 • مالیات‌ها (۲ مقالات )

 

 • مالیات‌های اسلامی (۱ مقالات )

 

 • مالیات‌های شرعی (۱ مقالات )

 

 • مالیات‌های متعارف (۲ مقالات )

 

 • مالیات‌های مستقیم (۱ مقالات )

 

 • مباحث فنی - زیر ساختی (۱ مقالات )

 

 • مجازات مالی و غیرمالی (۱ مقالات )

 

 • محافظه کاری (۱ مقالات )

 

 • محافظه‌کاری اجتماعی (۱ مقالات )

 

 • محافظه‌کاری اقتصادی (۱ مقالات )

 

 • محبوبیت سازمانی (۱ مقالات )

 

 • محدودیت‌های مالی (۱ مقالات )

 

 • محدودیت‌های نهادی و سیاسی (۱ مقالات )

 

 • محمدرضا و غلامی (۱ مقالات )

 

 • محیط کسب و کار (۱ مقالات )

 

 • مخارج جاری دولت (۱ مقالات )

 

 • مخارج دولت (۱ مقالات )

 

 • مخارج مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • مخاطره اخلاقی (۱ مقالات )

 

 • مدل BCC (۱ مقالات )

 

 • مدل CCR (۱ مقالات )

 

 • مدل تصحیح خطای آستانه‌ای (۱ مقالات )

 

 • مدل خودرگرسیون آستانه‌ای (۱ مقالات )

 

 • مدل رابینز (۱ مقالات )

 

 • مدل رگرسیون خطی ساده (۱ مقالات )

 

 • مدل ساختار تولید (۱ مقالات )

 

 • مدل سازی شبکه‌های پتری (۱ مقالات )

 

 • مدل سروکوال (۱ مقالات )

 

 • مدل شایستگی (۲ مقالات )

 

 • مدل پذیرش فناوری (TAM) (۱ مقالات )

 

 • مدیریت تمکین مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • مدیریت ریسک (۲ مقالات )

 

 • مدیریت سود (۲ مقالات )

 

 • مدیریت مالیات (۱ مقالات )

 

 • مدیریت مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • مدیریت نظام مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • مربی‌گری (۱ مقالات )

 

 • مسئولیت اجتماعی (۱ مقالات )

 

 • مسیر بهینه (۱ مقالات )

 

 • مشارکت مردمی (۱ مقالات )

 

 • مشاغل کلیدی (۱ مقالات )

 

 • مشوق مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • مشوق‌های مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • مصارف زکات (۱ مقالات )

 

 • مصرف انرژی (۱ مقالات )

 

 • مصرف دخانیات (۱ مقالات )

 

 • معادلات ساختاری (۱ مقالات )

 

 • معادلات همزمان (۱ مقالات )

 

 • معادلات همزمان ۳SLS (۱ مقالات )

 

 • معافیت مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • معافیت‌ مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • معافیت‌های ماده ۱۳۲ ق. م. م (۱ مقالات )

 

 • معاهده نمونه OECD (۱ مقالات )

 

 • معمای فردگرایی (۱ مقالات )

 

 • مقر دائم (۱ مقالات )

 

 • ممیزی دانش (۱ مقالات )

 

 • منابع مالی دولت اسلامی (۱ مقالات )

 

 • مناطق ایران (۱ مقالات )

 

 • منطق فازی (۲ مقالات )

 

 • موازی‌‌سازی (۲ مقالات )

 

 • موافق (مخالف) سیکلی (۱ مقالات )

 

 • موافقتنامه‌های مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • موتور ریسک (۱ مقالات )

 

 • مودی مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) (۱ مقالات )

 

 • ن

 

 • ن. خان جان (۱ مقالات )

 

 • ندارد (۱ مقالات )

 

 • نرخ بهینه مالیات (۳ مقالات )

 

 • نرخ مؤثر مالیات (۲ مقالات )

 

 • نرخ مؤثر مالیاتی (۳ مقالات )

 

 • نرخ مؤثر مالیاتی نقدی (۱ مقالات )

 

 • نرخ مالیات (۲ مقالات )

 

 • نرخ موثر تعهدی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • نرخ موثر مالیاتی (۴ مقالات )

 

 • نرخ موثر مالیاتی دفتری (۱ مقالات )

 

 • نرخ موثر مالیاتی نقدی (۱ مقالات )

 

 • نرخ موثر نقدی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • نرخ کلی مالیات (۱ مقالات )

 

 • نرخ‌های بهینه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • نسبت بازده دارایی‌ها (۱ مقالات )

 

 • نسبت‌های مالی (۱ مقالات )

 

 • نسل‌های همپوش (۱ مقالات )

 

 • نظارت بر اجرای طرح (۲ مقالات )

 

 • نظارت نظام مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • نظام بین الملل مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • نظام دادرسی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • نظام مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • نظام مالیاتی ایران (۲ مقالات )

 

 • نظریه بازی‌ها (۲ مقالات )

 

 • نظریه داده بنیاد (۱ مقالات )

 

 • نظریه داده‌بنیاد (۱ مقالات )

 

 • نظریه پیگو (۱ مقالات )

 

 • نفرین منابع (۱ مقالات )

 

 • نفوذ اجتماعی (۲ مقالات )

 

 • نقش دوگانه مدیر عامل (۱ مقالات )

 

 • نماینده مستقل (۱ مقالات )

 

 • نماینده وابسته (۱ مقالات )

 

 • نوسانات اقتصادی (۱ مقالات )

 

 • نگرش مودیان مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • ه

 

 • هدف گذاری تورم (۱ مقالات )

 

 • هزینه استهلاک (۱ مقالات )

 

 • هزینه حسابرسی (۱ مقالات )

 

 • هزینه فایده (۱ مقالات )

 

 • هزینه‌های آلودگی محیط زیست (۱ مقالات )

 

 • هزینه‌های محرمانه (۱ مقالات )

 

 • هزینۀ بدهی (۱ مقالات )

 

 • هموارسازی سود مشمول مالیات (۱ مقالات )

 

 • هوش مصنوعی (۱ مقالات )

 

 • هیأت حل اختلاف تجدید نظر (۱ مقالات )

 

 • هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • و

 

 • وابستگی مالی خارجی (۱ مقالات )

 

 • واحدهای تجاری وابسته (۱ مقالات )

 

 • وزیر اقتصاد (۱ مقالات )

 

 • وقفه مالیاتی (۲ مقالات )

 

 • وقفه مالیاتی غیرقانونی (۱ مقالات )

 

 • وقفه مالیاتی قانونی (۱ مقالات )

 

 • ویژگی‌های ساختاری (۱ مقالات )

 

 • ویژگی‌های شرکت (۱ مقالات )

 

 • پ

 

 • پاسخ گویی بیرونی (۱ مقالات )

 

 • پاسخگویی (۱ مقالات )

 

 • پانل دیتا (۲ مقالات )

 

 • پانل پویا (۱ مقالات )

 

 • پایداری سود (۱ مقالات )

 

 • پایداری مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • پایه مالیات (۱ مقالات )

 

 • پایه‌های مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • پذیرش فناوری اطلاعات (۱ مقالات )

 

 • پرداخت الکترونیک (۱ مقالات )

 

 • پس‌انداز مالیات (۱ مقالات )

 

 • پول (۱ مقالات )

 

 • پویایی شناسی سیستم (۱ مقالات )

 

 • پویایی‌های انتقال (۱ مقالات )

 

 • پژوهشنامه مالیات (۱ مقالات )

 

 • پیش‌بینی (۱ مقالات )

 

 • پیچیدگی مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • چ

 

 • چارچوب شیب خزنده (۱ مقالات )

 

 • چالش‌ها و مشکلات (۱ مقالات )

 

 • چتر مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • چکیده (۱ مقالات )

 

 • گ

 

 • گروه‌ تجاری (۱ مقالات )

 

 • گزارشگری متهورانه مالی (۱ مقالات )

 

 • گزارشگری متهورانه مالیاتی (۱ مقالات )

 

 • گفته‌های شفاهی منفی (۱ مقالات )

 

 • گواهی دیجیتالی (۱ مقالات )

 

 • ی

 

 • یکپارچگی نظام مالیاتی (۲ مقالات )

 

 

 • یگانه (۱ مقالات )
 •  

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

02140220448 مشاوره رایگان

معرفی گرایش امور مالیاتی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 266 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×