معرفی گرایش اقتصاد محیط زیست

در مقاله زیر سعی کرده‌ایم شما را با کلید واژه‌های گرایش اقتصاد محیط زیست آشنا کنیم،برای آشنایی بیشتر مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

اقتصاد محیط زیست در چند سال اخیر با توجه به اهمیت بالای مقوله محیط زیست در رشته اقتصاد وارد شده است. اقتصاد محیط زیست به تطابق و همگون کردن تئوری های اقتصادی با اهداف محیط زیستی می پردازد. با توجه به اینکه وجود منابع انرژی، معادن، نفت و گاز و سایر انرژی های پاک مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست هر کشور می شوند، در رشته اقتصاد محیط زیست به بهینه کردن بهره برداری و قیمت گذاری و تجارت و بازرگانی این منابع پرداخته می شود.

هدف نهایی کارشناسان رشته اقتصاد محیط زیست، استفاده از تئوری ها و ابزارهای اقتصادی جهت بهینه سازی و کاهش مخاطرات زیست محیطی است. بعنوان مثال با استفاده از تکنیک فایده، هزینه در علم اقتصاد، دانشمندان به این نتیجه می رسند که هزینه استفاده از انرژی های فسیلی امروز از فایده آن بیشتر است، لذا به دولتمردان توصیه می کنند که تولید و استفاده از انرژی های پاک را جایگزین انرژی های فسیلی کنند. یا با استفاده از تکنیک ارزیابی اقتصادی، مالی طرح ها، به این نتیجه می رسند که برای یک کالای خاص مانند میوه ای خاص، هزینه واردات از هزینه تولید و مصرف زیاد آب برای تولید این کالای خاص، کمتر است لذا این توصیه را به بخش کشاورزی می کنند و آنها مقوله واردات را جایگزین مقوله تولید در مورد این کالای خاص می کنند و به این ترتیب، صرفه جویی زیادی در منابع انرژی و محیط زیست کشور می کنند. این موارد کاربردی و استفاده از نتایج در رشته اقتصاد محیط زیست با هدف دستیابی به توسعه پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی است.

‌‌‌‌در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته اقتصاد محیط زیست آورده شده است :

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Review of Environmental Economics and Policy

1,136

6.649

0.003390

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

6,354

4.175

0.006370

Journal of Environmental Economics and Policy

 

 

 

Environmental Economics - Business Perspectives

 

 

 

Environment and Development Economics | Cambridge Core

 

 

 

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات اقتصاد محیط زیست ارائه شده است :

نام مجله

وابسته به

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد انرژی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشهای رشد و توسعه پایدار

دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات اقتصاد انرژی 

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

مطالعات اقتصاد کاربردی ایران 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست عبارتند از :

ردپای اکولوژیک، آب و انرژی،  ظرفیت زیست محیطی،  شکاف اکولوژیک، مدیریت زنجیره تأمین،  زنجیره تأمین پایدار،  صنعت مواد غذایی،  فرایند تحلیل شبکه‌ای، نانو تکنولوژی،  محیط‌زیست،  آلودگی،  داده‌های تلفیقی، اقتصاد محیط زیست،  آلودگی هوا ، توسعه پایدار،همگرایی سیگما،  همگرایی بتا،  گاز دی‌اکسیدکربن، سرانه  اوپک، ارزیابی پی آمدهای محیط زیستی،  اقتصاد محیط زیست،  حقوق محیط زیست،  طراحی محیط زیست،  مدیریت محیط زیست،گازهای گلخانه ای،  کنوانسیون تغییر آب وهوا،  کنفرانس اعضا،  مکانیسم توسعه پاک، مکانیسم های جدید بازار کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس،  فرضیه مسابقه رو به پایین (RTB)،  فرضیه مسابقه رو به بالا (RTT)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI)، جهانی شدن،  فساد، بوم شناختی،  ارزشگذاری مشروط،  منطقه حفاظت شده خائیز، کیفیت محیط‌زیست،  انتشار دی‌اکسیدکربن،  امید به زندگی،  گشتاورهای تعمیم‌یافته، فناوری اطلاعات و ارتباطات،  بهره وری سبز ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، الگوی تصحیح خطای برداری، مصرف انرژی تجدید پذیر،  رشد اقتصادی،  کرانه‌های ARDL،  VECM، روش دو مرحله‌ای هکمن، ارزش اقتصادی،  کارکرد تفریحی محیط زیست، ارزشگذاری اقتصادی ، آمایش سرزمین، تنوع زیستی، ارزش اقتصادی،  برنامه استراتژیک، ارزش تفرجی، تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، مدل لوجیت، اقتصاد یادگیرنده،  نوآوری،  پایداری شهری،  شاخص‌های پایداری، خشکسالی،  مدل هیدرو، اقتصادی، مدل برنامه‌ریزی ریاضی، الگوی کشت،  تجارت،  آلودگ،ی  پنل همجمعی، کیفیت محیط شهری،  پایداری اجتماعی، اکوتوریسم،  توسعه،  مدل SWOT ، منحنی کوزنتس،  سرریزهای تکنولوژی،  داده‌های تلفیقی فضایی،  کشورهای آسیایی، ردپای کربن،  ظرفیت زیستی،  جدول داده-ستانده،  بخش حمل و نقل، انتشار کربن دی اکسید، رشد اقتصادی، مصرف انرژی، الگوریتم جستجوی گرانشی، الگوریتم انبوه ذرات، مصرف انرژی،  رشد اقتصادی،  انتشار گاز CO2 ، فرضیه u معکوس، کوزنتس،  پانل دیتا، کارایی، تحلیل پوششی داده،  شاخص مالم کوئیست،  کشورهای اسلامی،  داده‌های تابلویی، برنامه ریزی ریاضی مثبت،  تغییر اقلیم  کاربری اراضی، امنیت غذایی، روش ارزشگذاری مشروط، ارزش تفرجی، تمایل به پرداخت، فرضیه پناهندگی آلودگی  منحنی محیط زیستی کوزنتس  صنعت چوب، کیفیت محیط زیست  حکم رانی خوب  کشورهای در حال توسعه، گازهای سوزانده شده  میدان گازی پارس جنوبی  فناوریهای گازی نوین  تحلیل هزینه- فایده  مکانیزم توسعه پاک، انتشار دی اکسید کربن  منحنی زیست محیطی کوزنتس  مدل خود توضیح با وقفه های گسترده،

آ

 • آبشارها

 

 • آزادسازی تجاری

 

 • آزمون علیت هسیائو و آزمون کرانه‌ها

 

 • آلاینده‏های زیست محیطی

 

 • آلودگی هوا

 

 • ا

 

 • ارزش تفریحی

 

 • ارزش حفاظتی

 

 • ارزش گذاری

 

 • استان فارس

 

 • استان های ایران

 

 • اغ گلها

 

 • الگوی خودتوضیح با وقف ههای گسترده

 

 • امکان‌سنجی اقتصادی

 

 • انتشار گاز دی اکسید کربن

 

 • انرژی خورشیدی

 

 • ایران

 

 • ب

 

 • بخش های اقتصادی

 

 • بخش‏های مختلف

 

 • برنامه‏ های توسعه

 

 • بهداشت و درمان

 

 • ت

 

 • تابع فاصله

 

 • تحلیل داده- ستانده

 

 • تقاضای داخلی

 

 • تمایل به پرداخت

 

 • تمایل به پرداخت و مدل رگرسیونی لاجیت

 

 • توسعه پایدار

 

 • توسعه گازرسانی و مصارف خانوار

 

 • تولید برق

 

 • تولید ناخالص داخلی

 

 • ج

 

 • جدول داده-ستانده داخلی

 

 • ح

 

 • حامل‌های انرژی

 

 • حجم تجارت خارجی

 

 • خ

 

 • خانوارها

 

 • خلیج فارس

 

 • د

 

 • داده- ستانده زیست محیطی

 

 • داده‏هاى تلفیقی

 

 • دی اکسید کربن

 

 • ر

 

 • ردپای بوم‌شاختی

 

 • ردپای کربن

 

 • رشد اقتصادی

 

 • رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)

 

 • رویکرد هم جمعی با یر وهانک

 

 • س

 

 • سازمانOECD

 

 • سازه‌های تاریخی

 

 • سرمایه اجتماعی

 

 • سرمایه گذاری داخلی

 

 • سیستم عرضه تقریبا ایده‌آل

 

 • ش

 

 • شوشتر

 

 • شوک قیمت نفت

 

 • ع

 

 • علیت گرنجری

 

 • عمر ذخایر نفتی

 

 • م

 

 • متغیرهای ابزاری پانلی (IV)

 

 • محیط زیست

 

 • مدل ARDL

 

 • مدل NARDL

 

 • مدل چرخه عمر

 

 • منابع طبیعی

 

 • منحنی زیست محیطی کوزنتس

 

 • منحنی زیست‌محیطی کوزنتس

 

 • ن

 

 • نابرابری توزیع درآمد

 

 • نمک زدایی

 

 • ه

 

 • هزینه‌های نظامی

 

 • و

 

 • واژ ههای کلیدی:رشد اقتصادی

 

 • پ

 

 • پ ساندازخالص تعد یل شده

 

 • پایداری محیط زیست

 

 • ک

 

 • کارایی فنی زیست محیطی

 

 • کشورهای عضو اوپک

 

 • کشورهای منطقه MENA

 

 • کیفیت محیط زیست

 

 • گ

 

 • گندم آبی​

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می‌توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

02140220448 مشاوره رایگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی گرایش اقتصاد محیط زیست
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 439 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×