موضوعات پیشنهادی گرایش اقتصاد محیط زیست

رابطه شاخص‌های کیفیت زیست محیطی با ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی‌ در ایران چگونه است.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی ایران‌تز در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست

 

 • پیش‌بینی تقاضای گاز در ایران: کاربرد مدل ترکیبی تعدیل جزئی پویا و میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA))

 • تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

 • اثرات انباشت صنعتی کشاورزی بر بهره‌وری انرژی کشاورزی در یران: تجزیه و تحلیل اقتصادسنجی مکانی

 • رتبه‌بندی استان‌های کشور بر اساس کارایی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر

 • رتبه‌‌بندی صنایع مختلف فعال در بورس بر اساس میزان مصرف انرژی

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رکود بازار انرژی در ایران

 • محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش انرژی کشور

 • برآورد میزان اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی بر تولید میزان انرژی (360 تا 1397)

 • بررسی رابطه بین میزان توسعه یافتگی کشورها و مصرف انرژی آن‌ها

 • بررسی اثر شوک‌های مصرف انرژی بر رشد اقتصادی

 • برآورد اثر شوک قیمتی نفت بر رشد قیمت مسکن

 • رابطه میزان مصرف انرژی و رشد اقتصادی

 • برآورد تابع کارایی انرژی ایران

 • مدل‌سازی رابطه عوامل موبوط به انرژی (تولید، مصرف، واردات، صادرات) با رشد اقتصادی

 • مدل‌سازی فرار مالیاتی در بخش انرژی

 • اثر شوک‌های تجاری، پولی و قیمتی نفت بر توزیع درآمد در ایران

 • اثر شوک‌های تجاری، پولی و قیمتی نفت بر مصرف خانوار در ایران

 • اثر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف خانوارها طی سه دهه اخیر

 • بررسی اثر قاچاق کالا و درجه باز بودن تجاری بر نرخ بیکاری در ایران

 • ارائه مدل ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور (صنعت، کشاورزی، بازرگانی، مالی و خدمات)

 • ارزیابی میزان قاچاق انرژی در ایران

 • طراحی مدل حداقل سازی قاچاق انرژی در کشور

 • بررسی تاثیر آزادسازی حامل‌های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم و اشتغال و درآمدهای دولت

 • بررسی تاثیر افزایش حامل‌های انرژی بر پارامترهای اجتماعی و محیط زیستی

 • بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور

 • بررسی رابطه مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری کشور

 • بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش‌های مختلف (صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی) کشور

 • بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با درجه بازبودن تجاری

 • بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با اندازه دولت

 • بررسی رابطه مصرف انرژی با متغیرهای کلان اقتصادی ( رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال)

 • محاسبه شاخص امنیت انرژی در ایران

 • رابطه شاخص‌های کیفیت زیست محیطی با رشد اقتصادی در ایران

 • رابطه شاخص‌های کیفیت زیست محیطی با صادرات  در ایران

 • رابطه شاخص‌های کیفیت زیست محیطی با ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران

 • رابطه شاخص‌های کیفیت زیست محیطی با مصرف انرژی در ایران

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات انرژی

 • ارزیابی اقتصادی مالی بازیافت پت و استفاده از آن بعنوان ماده اولیه تولید پلاستیک با تکنیک داده ستاده موردی یکی از نقاط شهرداری تهران

 • تعیین بهره‌وری سرمایه و بازده و نیروی کار در بخش کشاورزی کشور (1350 تا 1397)

 • تدوین استراتژی بهینه جذب اکو توریسم  ایران با روش ماتریس سوات SWOT

 • بررسی اثرات اقتصادی توریسم در ایران

 • بررسی پتانسیل اکو توریسم مناطق کویری کشور

 • براورد تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران

 

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهره‌مند شوید: 

مشاوره رایگان02140220448

 

موضوعات پیشنهادی گرایش اقتصاد محیط زیست
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 339 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×