موضوعات پیشنهادی رشته علوم بانکی

برای مشاهده و اطلاع از موضوعات رشته علوم بانکی به این مقاله مراجعه کنید

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در رشته علوم بانکی

 

 • بررسی روابط پویای وام‌دهی بانک‌ها، متغیرهای کلان اقتصاد و عدم قطعیت‌های مالی

 • مدل‌سازی آستانه بحران مالی بانک‌ها

 • بررسی رابطه شوک‌های مالی بر جذب سپرده‌های بانکی

 • مدل‌سازی ارتباط ابعاد مختلف سرمایه فکری و عملکرد بانک‌ها

 • بررسی اثر تحریم‌های بین‌المللی بر عملکرد بانک‌های بورسی

 • بررسی رابطه شوک‌های نرخ ارز بر عملکرد بانک‌ها

 • مدل‌سازی ناپایداری مالی در صنعت بانکی کشور

 • مدل‌سازی ارتباط ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی در صنعت بانکی کشور

 • مدل‌سازی تابع هزینه در صنعت بانکی کشور

 • مدل‌سازی شکنندگی در صنعت بانکی کشور

 • مدل‌سازی ورشکستگی مالی در صنعت بانکی کشور

 • رتبه‌بندی بانک‌های بورسی با استفاده از مدل کملز

 • مدل‌سازی ارتباط ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و عملیاتی در صنعت بانکی با نسبت کفایت سرمایه

 • تاثیر سیاست‌های پولی و اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی کشور

 • تاثیر سیاست‌های پولی و اعتبارات بانکی بر نرخ اشتغال کشور

 • رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات سیستم بانکی کشور

 • مقایسه کارایی بانک‌ها در کشورهای منتخب اسلامی و غیر اسلامی

 • طراحی مدل مدیریت ترازنامه (موردی بانک‌های بورسی)

 • بررسی طرح بخشش جرایم بر کاهش مطالبات معوق بانک ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای موثر بر کاهش مطالبات معوق با متد تحلیل سلسله مراتبی فازی

 • شناسایی و رتبه‌بندی استراتژی‌های بازاریابی در بانک‌داری الکترونیک

 • بررسی میزان تاثیر حسابرسی عملیاتی در بهبود عملیات بانکی شعب بانک ...

 • بررسی رابطه شهرت بانک‌ها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)

 • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانک‌داری و ارتبط آن با عملکرد بانک‌ها

 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام‌های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی

 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام‌های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی

 • بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام‌های اعطایی با سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی

 • طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (FMADM) جهت ارزیابی عملکرد سیستم بانکی

 • طراحی مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تحلیل شبکه ای (ANP) جهت ارزیابی عملکرد مدیریت دانش سیستم بانکی

 • طراحی مدلی جهت مکان‌یابی بهینه شعب بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

 • بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانک‌ها (مطالعه موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود بانک‌ها (مطالعه موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانک‌های بورسی

 • شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثربر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM در صنعت بانک‌داری

 • طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیکی روابط با مشتریان (ECRM) در بانک‌ها

 • ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانک‌داری

 • بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در صنعت بانک‌داری

 • بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بانک‌ها

 • رتبه‌بندی اعتباری مشتریان با استفاده از ابزار داده کاوی

 • محاسبه نرخ تمرکز صنعت بانک‌داری (بانک‌های دولتی و خصوصی) و بررسی ارتباط آن با سودآوری بانک‌ها

 • بهینه‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی

 • پیش‌بینی میزان سپرده‌های بانک با استفاده از روش شبکه عصبی و آریما و مقایسه نتایج

 • بررسی تاثیر ریسک‌های بانکی (عملیاتی،اعتباری، نقدینگی و بازار) بر عملکرد بانک‌های کشور

 • ارزیابی عملکرد بانک‌ها از بعد ریسک اعتباری با مدل DEA

 • شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های موفقیت اجرای مدیریت دانش بانک با استفاده از مدل PLS

 • ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از AHP (یا AHP فازی)

 • بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک ...)

 • تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک ...)

 • شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های توانمندسازی منابع انسانی (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین توامندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک ...)

 • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  کارایی سازمان (موردی بانک ...)

 • رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری (موردی بانک ...)

 • رابطه عدالت سازمانی با سودآوری (موردی بانک ...)

 • رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان (موردی بانک ...)

 • رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی (موردی بانک ...)

 • مدیریت مشارکتی و اثربخشی و کارایی سازمانی (موردی بانک ...)

 • ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC در صنعت بانکی

 • بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی  در صنعت بانکی

 • ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانک‌داری و ارتباط آن با عملکرد بانک‌ها

 • تبیین  رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانک‌های خصوصی

 

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات و سفارش کار به روز می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهره‌مند شوید :

02140220448

موضوعات پیشنهادی رشته علوم بانکی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 387 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×