داشتن حداقل مدرک لیسانس، مدرک زبان B1 آلمان و 3 ساله سابقه کار، از الزامات اقدام در پلن جاب سیکر است.


مطابق آمارهای مؤسسات فعال در ارزیابی امنیت جهانی، از میان 163 کشور حاضر در این ارزیابی‌ها، آلمان بیست و دومین کشور امن جهان است.