شرایط مهاجرت کاری پیراپزشکان و پزشکان و مهندسین چگونه است؟


داشتن حداقل مدرک لیسانس، مدرک زبان B1 آلمان و 3 ساله سابقه کار، از الزامات اقدام در پلن جاب سیکر است.


مطابق آمارهای مؤسسات فعال در ارزیابی امنیت جهانی، از میان 163 کشور حاضر در این ارزیابی‌ها، آلمان بیست و دومین کشور امن جهان است.


داشتن مدرک B2 جهت کار تخصصی در آلمان برای متقاضیان کادر درمان الزامی هست.


آلمان با داشتن فرصت‌های کاری بی نظیر بهشتی برای مهاجرت کاری مهندسان محسوب می‌شود.