چاپ مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی برای صدور مجوز دفاع از دکتری، صدور مجوز فارغ‌التحصیلی، مصاحبه دکتری، ارتقاء هیئت علمی و سایر زمینه‌ها حداکثر امتیاز و کاربرد را دارد


مجموعه ایران‌تز هر آنچه در مورد مصاحبه تحقیق باید بدانید را در مقاله زیر برای شما عزیزان بیان کرده است.