مشخصات مجله

زراعت دیم ایران
نوع مجله
Research
کد
10546
شاپا چاپی
2345203X
شاپا الکترونیکی
ناشر
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
زراعت
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "زراعت دیم ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله زراعت دیم ایران
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی